(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: История Разлел: История

Атомна енергетика України і РПС

найти еще ...
Десятилетие, преобразовавшее Уолл-стрит: взгляд изнутри Инвестиционный банкир по стечению обстоятельств. Олимп-Бизнес Ни Дж.
Мастерство рассказчика и опыт работы банкиром, взаимодополняя друг друга, придают повествованию особую занимательность, делая книгу интересной и для специалистов, и для широкого круга читателей.
505 руб
Слитно или раздельно. "Не" или "Ни". Школьный словарь русского языка для подготовки к урокам, ГИА и ЕГЭ Школьные словари русского языка АСТ Баронова М.М.
Книга предназначена школьникам, абитуриентам, учителям.
44 руб

В цих умовах постає питання: який вид енергії самий економічний, безпечний і самий чистий? На розвиток якої галузі направити основні засоби. Виробіток електроенергії не єдина область застосування ядерно-енергетичних установок. Не менше важлива й інша їхня спеціалізація - для виробництва промислового і побутового тепла. Нагадаємо, що, наприклад, в Україні на ці потреби витрачається ? що добуваються пальних копальневих. Таким чином, електроенергетика є лише одним із багатьох, але не головним споживачем копальневого палива. Серед інших у першу чергу необхідно назвати енергоємні процеси в металургійної, нафтової, хімічної промисловості. На металургійних заводах опукло виявляється екологічна перевага атомної енергії. Зникають тисячотонні викиди вуглекислого газу і сірчистого ангідриду, неминуче традиційним властивим засобам виплавки чавуна і стали. У тисячу разом зменшується надходження шкідливих відходів у воду, у повітря, у землю. Перспективно застосування ядерної енергії в інших областях - для виробництва цинку, алюмінію, у підземній газифікації, при видобутку крекінга і риформінгу нафти, у хімічній індустрії (виробництво хром звинувачувала, етилену, аміаку), одержання ароматних вуглеводів. Немає сумніви, що в області мирного використання атомної енергії в найближчі роки будуть включені нові галузі, техніки і виробництво. Сучасні темпи енергоспоживання складають приблизно 0,5 Q у рік, проте вони ростуть у геометричній прогресії. Так, у першій чверті такого тисячоріччя енергоспоживання, за прогнозами, складе 1 Q у рік. Отже, якщо навіть врахувати, що темпи росту споживання електроенергії декілька скоротяться через удосконалювання енергозберігаючих технологій, запасів енергетичної сировини вистачить, як було вже зазначено, максимум на 100 років. Проте положення збільшується ще і невідповідністю структури запасів і споживання органічної сировини. Так, 80% запасів органічного палива припадає на вугілля і лигниты і лише 20% на нафту і газ, у той час як 8/10 сучасного енергоспоживання припадає на нафту і газ. Отже, тимчасові рамки ще більш звужуються. Альтернативою органічному паливу і поновлюваному джерелу енергії є гідроенергетика. Проте і тут джерело енергії достатньо сильно обмежений. Це пов'язано з тим, що значні ріки, як правило, сильно віддалені від промислових центрів або їхніх потужностей практично цілком використані. Таким чином, гідроенергетика, у дійсний момент забезпечивающая біля 10% виробництва енергії у світі, не зможе істотно збільшити цю цифру. Величезний потенціал енергії Сонця (порядку 10 Q у середньому в добу) міг би теоретично забезпечити усі світові потреби енергетики. Але якщо віднести цю енергію на один квадратний метр поверхні Землі, то середня теплова потужність утвориться не більш 200 Вт/м, або біля 20 Вт/м електричної потужності при КПР перетворення в електроенергію 10%. Це, очевидно, обмежує можливості сонячної енергетики при створенні електростанцій великої потужності (для станції потужністю 1 млн. кВт площа сонячних перетворювачів повинна бути біля 100 км ). Принципові трудності виникають і при аналізі можливостей створення генераторів великої потужності, що використовують енергію вітру, припливи і відливи в океані, геотермальну енергію, біогаз, рослинне паливо і т.д. Все це призводить до висновку про обмеженість можливостей розглянутих так називаних “відтворених” і щодо екологічно чистих ресурсів енергетики, принаймні, у щодо близькому майбутньому.

При цьому була б зроблена підтримка цілям стійкого розвитку й у той же час підвищена конкурентноздатність у порівнянні з іншими джерелами енергії, для котрих також повинні належним чином вирішуватися питання відходів. У реакторні системи й у паливні цикли можуть бути внесені зміни, що поведуть до мінімуму утворення відходів. Будуть уводитися проектні вимоги по зменшенню кількостей відходів і такі методи скорочення обсягів відходів, як компактування. 4. Максимальне підвищення безпеки реакторів Ядерна енергетика в цілому має відмінні показники безпеки: в Україні функціонує 5 АЕС, на яких встановлено 11 енергоблоків, що працюють у середньому більш ніж по 20 років. Проте чорнобильська катастрофа показала, що дуже важка ядерна аварія може призвести до радіоактивного забруднення в масштабах країни і регіону. Хоча питання безпеки й екології стають найважливішими для всіх джерел енергії, багато хто сприймають ядерну енергетику як особливо й органічно небезпечну. Стурбованість із приводу безпеки в сполученні з відповідними регламентаційними вимогами буде найближчим часом як і раніше робити сильний вплив на розвиток ядерної енергетики. З метою зниження масштабів реальних і можливих аварій на установках буде здійснений ряд підходів. Надзвичайно ефективні бар'єри (такі, як подвійні захисні оболонки) знизять можливість значних радіологічних наслідків аварій за межами площадок до вкрай низького рівня, усуваючи необхідність у планах аварійних дій. Підвищення характеристик цілісності корпуса реактора і реакторних систем також дозволить знизити можливість виникнення наслідків на площадці. Внутрішня безпека конструкцій і технологічних процесів на станціях може бути підвищена скоріше шляхом умикання пасивних функцій безпеки, чим активних систем захисту. У якості життєздатного варіанта можуть з'явитися високотемпературні газоохолоджувальні реактори, що використовують керамічне графітне паливо з високою теплостійкістю і цілісністю, що знижує можливість викиду радіоактивного матеріалу. Висновок:  Такі фактори, як економічність; мобільність; міцність; достатність в ресурсному відношенні атомної енергетики роблять її основною енергетикою майбутнього. Розділ II. Основні етапи і сучасні проблеми розвитку атомної енергетики України За 40 років розвитку атомної енергетики у світі побудовано біля 400 енергоблоків у 26 країнах світу із сумарною енергетичною модністю біля 300 млн. кВт. Основними перевагами атомної енергетики взагалі, і в Україні також є висока кінцева рентабельність і відсутність викидів в атмосферу продуктів згорання (із цього погляду вона може розглядатися як екологічно чиста), основними хибами потенційна небезпека радіоактивного зараження навколишнього середовища продуктами розподілу ядерного палива при аварії і проблема переробки використаного ядерного палива. Як і в кожній новій галузі, в атомній енергетиці проблем вистачає. Розглянемо це, порівнюючи плюси і мінуси атомної енергетики. За 10 місяців нинішнього року атомні станції виробили електроенергії (60,63 млрд. кВт. год. 43,9% загального виробництва). Через невчасні поставки свіжого ядерного палива (відсутність коштів для обов’язкових платежів за поставки російського ядерного палива) Атомні блоки простоюють у ремонтах, внаслідок чого недовироблена електроенергія на суму близько 200 млн. грн. За останні 15 років основний приріст електрогенеруючої потужності України забезпечувався за рахунок розвитку атомної енергетики.

Поиск Призрачный шанс

Процветает каннибализм. Крестовые походы против Неверных предлагаются, но осуществить их не удается; с тех пор, как Западный мир развалился на тысячи группировок, все враждуют между собой. Несмотря на эпидемическую паранойю, атомное оружие не используется с 1945-го года: все, кто способен его использовать, уже умерли от избытка мыслей. Нет худа без добра. Ученые обитают в укрепленных зданиях, под охраной оставшихся военных и полиции. У них серьезные побудительные причины творить. - Ну, ребята, у нас есть только четырнадцать дней, чтобы найти сыворотку или лекарство против Волос, иначе... Когда истекает время, в лабораторию запускают смертельный газ. Все лаборатории разделены и герметично опечатаны. Так что вот так. Полезный урок для выживших. За пределами этих зданий воцарился полный хаос, носятся неведомые эпидемии, а все попытки установить закон и порядок оставлены. Всюду возведены крепости, чтобы отбивать разъяренные банды от голодающих городов. А что же случилось с членами Совета? Они укрылись на своих яхтах, островах и в бункерах

Реферат: Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України) Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Економічна суть випуску гривні Якщо судити зі змісту нормативно–правових актів, які визначили запровадження в обіг гривні (Указ Президента, постанови Кабінету Міністрів та Національного банку тощо), то з 1 до 16 вересня 1996 р. в Україні було про введено грошову реформу. Проте слід нагадати, що 7 листопада 1992 р. було видано Указ Президента "Про реформу грошової системи України", яким сферу безготівкового обігу запроваджувався купоно–карбованець замість рубля і започатковувався вихід України з рубльової зони. Але це було лише продовження процесу реформування грошової системи, який розпочався у січні того ж року випуском у готівковий обіг тимчасової валюти — купоно–карбованців багаторазового використання. I хоча цей захід не називався тоді грошовою реформою, по суті це був перший крок на шляху реформування попередньої грошової системи і розбудови нової, який за своїм радикалізмом та наслідками відповідав усім ознакам реформи. То скільки ж грошових реформ проведено в Україні — одна, дві чи три? Якщо керуватися формально–правовим підходом, то можна визнати що проведено дві реформи: в листопаді 1992 р. і у вересні 1996 р. Якщо ж виходити з суті та внутрішньої логіки проведених заходів, то слід визнати що проведено одну грошову реформу, яка тривала майже п'ять років.

Поиск А-бомба

Стимсон в письме к Конанту от 9 мая, казалось, согласился с этим. Он писал, что Временный комитет, "который сейчас создается, несомненно, захочет выслушать их самих и их точки зрения". Но комитет не захотел этого. Ученые информировали комитет о ходе работ по Манхэттенскому проекту и рассказали о свойствах атомного оружия. Оппенгеймер обрисовал картину разрушительной силы бомбы и сообщил о форме и масштабе опустошений, к которым ее взрыв может привести. Если бомба будет взорвана над землей, пояснил он, она окажется роковой как для живой силы, так и для военной техники. Он предсказал, что атомная бомба может уничтожить около 20 тыс. человек с учетом убежищ, в которых во время объявления тревоги население могло бы укрыться. "Великим решением" любят называть сейчас в США рекомендацию Временного комитета о применении атомного оружия против Японии. Об этом упоминают всякий раз, когда хотят подчеркнуть, как "объективно" и "осторожно" подходило правительство США к вопросу об атомной бомбардировке. Вопрос, применять или не применять атомную бомбу, вообще не поднимался членами комитета

Реферат: Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України) Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Министерство образования и науки Украины Херсонский государственный технический университет Реферат на тему : «Конституційний Суд України»Выполнил: Писарогло Д.И. Ст. гр. 1ЭМП1Проверил: Херсон 2002 План 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .3 2. СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 5 3. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ.7 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ .8 5. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 9 6. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ . 11 7. Лiтература . 13 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Статус Конституційного Суду України Конституційний Суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.(Стаття 1.) Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та цим Законом. Конституційний Суд України приймає акти, що регламентують організацію його внутрішньої роботи у відповідності з цим Законом.(Стаття 3) Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і все-бічного розгляду справ та обгрунтованості прийнятих ним рішень.

Поиск Боги и инопланетяне в истории

И Авраам, придя на то место, «где стоял прел лицом Господа», увидел, что на всем пространстве. где стояли истребленные города) «дым поднимается с земли, как дым из печи». Лот и обе его невинные дочери укрылись в горном пещере, взирая сверху на картину всеобщего истребления. Девушки решили, что они — единственные люди, оставшиеся в живых во всем мире, и на них обеих некому больше жениться. И в ту же ночь они напоили отца своего вином, и старшая переспала с ним, а на следующую ночь они вновь накачали отца, и с ним легла младшая. Обе они от этого зачали и родили по сыну, старший из которых стал родоначальником моавитян, а младший — аммонитян. Обращенная в пустыню область, прилегающая к Мертвому морю, наводит на мысль о том, что Содом и Гоморра были уничтожены ядерным ударом. Арабские ученые обнаружили необычный уровень радиации на Синайском полуострове и в других близлежащих районах. Присутствие радиоактивных изотопов в песках пустыни могло быть вызвано и работой атомных двигателей космических кораблей. Авраам видел дым, поднимавшийся, словно грибовидное облако над Хиросимой

Реферат: Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.) Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Розділ VІНЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН ТА ЙОГО ВИДИ Стаття 20. Закінчений та незакінчений злочини (1) Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу. (2) Незакінченим злочином визнається готування до злочину та замах на злочин. Стаття 21. Готування до злочину (1) Готуванням до злочину визнається підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змовлення на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину. (2) Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальну відповідальність. Стаття 22. Замах на злочин Замахом на злочин визнається діяння, вчинене з прямим умислом і безпосередньо спрямоване на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, не залежних від волі винного. Стаття 23. Відповідальність за незакінчений злочин Відповідальність за готування до злочину і замах на злочин настає за статтею 21 або 22 і за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин. Стаття 24. Добровільна відмова при незакінченому злочині (1) Добровільною відмовою визнається добровільне та остаточне припинення особою готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому особа усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. (2) У разі добровільної відмови особа не підлягає кримінальній відповідальності за вчинені нею готування до злочину або замах на злочин. (3) Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину.

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Відтак, притуплюються природні потреби в пізнанні, втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються духовні ідеали. З огляду на викладене, актуальними є наукове розроблення і практичне забезпечення, по суті нової системи громадянського виховання, мета якого сформувати в учнів комплекс громадянських якостей, потребу захищати інтереси України, реалізовувати свій особистісний потенціал на благо зміцнення Української Держави. В нашій роботі ми намагаємося встановити, як на процес виховання громадян України у середній школі впливають особисті моральні цінності і нахили педагогів. Наша робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. В теоретичній частині проведено огляд наукових розробок вітчизняних  вчених-педагогів щодо ролі духовних цінностей в становленні особистості громадянина громадянина, роль, демократичніх цінностей в цьому становленні, наводяться головні вимоги до морально-психологічних якостей громадянина України: яким він повинен в ідеалі бути. В практичній частині наводиться короткий огляд наукових розробок з питань ролі вчительської моралі в процесі виховання майбутніх громадян, наводяться данні теоретичних розробок та практичних досліджень в цій галузі, які проводилися раніше.

Реферат: Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

Міністерство освіти України Національний технічний університет України Видавниче -поліграфічний факультет Кафедра організації видавничої справи,поліграфії та книгоросповсюдакення КУРСОВА РОБОТА З дисципліни "Економіка поліграфічного підприємства" на тему: Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку Виконав Ревук Николай Николаевич ЗЕ --3 Київ 2000 ЗМІСТ стр. 1. Зміст 2 2. Вступ З 3. Аналіз сучасного стану поліграфічної галузі в Україні 4 4. Перспективи розвитку 12 5. Заходи до покращення стану поліграфії в Україні 20 6. Розрахункова частина 22 7. Висновок 27 8. Література 29 ВСТУП Розробка цієї курсової роботи проходить у дуже відповідальний для держави час, коли розпочинається становлення молодої незалежної України, осмислюються і напрацьовуються нові підходи у організації, та плануванні поліграфичних підприємств. Держава, оцінивши масштаби і місце інформаційної, в тому числі, видавничо-поліграфічної сфери в суспільному процесі, намагається допомогти їй зайняти належне місце, вивести на нові шляхи розвитку та вдосконалення.

Реферат: Історія України Історія України

Вже наступного року Святослав зайняв київський стіл, а його старший брат Ізяслав мусив рятуватися втечею до Польщі, що поставило останню крапку в довгій історії тріумвірату. Протягом 1073— 1093 рр. Ярославичі по черзі сідали у великокняже крісло: 1073— 1076 рр. - Святослав, 1076-1078 рр. - Ізяслав, 1078-1093 рр. — Всеволод. Наприкінці XI ст. посилилися відцентрові тенденції у державі, була втрачена політична єдність, спалахнули численні міжусобні війни, зросла зовнішня загроза. Всі спроби княжих з’їздів (1097, 1100, 1101 і 1107 рр.) заблокувати негативні тенденції та припинити міжусобиці закінчилися невдачею. Останнє намагання відновити колишню велич та могутність Київської Русі припадає на князювання Володимира Мономаха (1113—1125 рр.). Численні вдалі походи на половців, активна законодавча діяльність (розробка знаменитого "Уставу" — своєрідного доповнення до "Руської правди"), подолання сепаратистських тенденцій, об'єднання 3/4 території Русі тимчасово стабілізували становище держави і повернули її в ряди наймогутніших країн Європи. Після смерті В.Мономаха його сину Мстиславу (1125—1132 рр.) лише на короткий час вдалося підтримати єдність руських земель.

Реферат: Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Міністерство освіти України Київський державний торговельно-економічний університет Контрольна робота з предмету "Історія України" на тему: Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч УкраїниВиконала: студентка факультету ФЕМП Заочне відділенняГрупа №5 Козаченко Інна ПетрівнаДом. Адреса: 253232, м.Київ, вул.Данькевича, 7А, кв. 41 532-62-94Перевірила: Київ, 1998 План: 1. Державна діяльність гетьмана України І.Мазепи. 2. Участь у Північній війні. Союз Мазепи з Швеціею. 1. Державна діяльність гетьмана України Івана Мазепи. Більше двох століть кожен рік, у першу неділю великоднього посту в усіх державах Російської імперії з амвона проклинали Івана Мазепу, проглошували йому анафему. У радянські часи його ім"я згадувалося тільки з лайливими епітетами, образ його змальовувався виключно чорною фарбою. Державний діяч і політик найвищого гатунку, найвправніший дипломат тодішної Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого найсильнішими були патріотичні мотиви, уболівання за долю України. Різноманітна природна обдарованість поєднувалася в ньому з високою освідченностью. Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу, підняти й зміцнити значення й престиж гетьманської влади, яка за десятирічча руїни зазнала страшної девальвації.

Реферат: Період гетьманщини України Період гетьманщини України

Нащадок давнього роду козацької старшини й один із найбільших на Україні землевласників, Скоропадський мав високий статус за царського режиму — служив військовим ад'ютантом Миколи II і під час війни був авторитетним генералом. З початком революції вій українізував своє військове з'єднання і, коли Центральна Рада відкинула його послуги, був обраний титулованим командувачем селянського ополчення «вільних козаків». З приходом до влади цього «малоросійського» аристократа, який раптом згадав про своє «українське коріння», в революції на Україні настав новий етап, що характеризувався намаганнями відновити правопорядок та скасувати «соціалістичні експерименти» Центральної Ради. 29 квітня, на з'їзді, скликаному в Києві Союзом землевласників, на який з усієї України прибуло 6500 делегатів, Скоропадського з ентузіазмом проголосили гетьманом, закликавши його «врятувати країну від хаосу і беззаконня». Того ж дня він разом о прибічниками оголосив про встановлення «Української Держави» (на відміну від «Української Народної Республіки» Центральної Ради).

Реферат: Історія держави та права України Історія держави та права України

В переважній більшості країн, в тому числі й в Україні, юридична формальна конституція представлена одним і єдиним актом. Такі конституції іменують кодифікованими або консолідованими конституціями. Кодифікована конституція є більш зручною з точки зору користування її текстом, будь-якій особі набагато простіше ознайомитися з конституційними нормами, тощо. У деяких джерелах термін “матеріальна конституція” використовується як тотожний термінам “фактична конституція”, “соціальна конституція”.6 Видатні мислителі 17-18 ст. (Д. Локк та Т. Гоббс в Англії, Ш. Монтеск'є, Сієс,- у Франції, І. Кант - в Німеччині, Т. Пейн - в Америці та інші) сформулювали теоретичні положення, які були використані під час розробки перших писаних конституцій та зберігають своє значення і сьогодні. Основні з них полягають у наступному: 1. Конституція - це акт, за допомогою якого встановлюється така організація державної влади, яка б забезпечила захист людини, гарантованість її природних прав і свобод (тобто належна організація влади).


Полное собрание сочинений: В 3 тт: Т. 1: Письмо к ученому соседу; Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?; За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь и др.: Рассказы Т. 2: Новогодняя пытка; Шампанское; Мороз и др.: Повести и рассказы Т. 3: Пьесы (кожа, золотой обрез, закладка) - 3504 с. ISBN 5-7406-0730-2 5-7406-0746-9 5-7406-0747-7 ~54.00.00 13467 К-град:ЯнтарныйСказ Чехов А.П.
4500 руб
Вдруг откуда ни возьмись: Проза Эксмо Задорнов М.Н.
И этим высочайшим искусством мастерски владеет сатирик и юморист, автор и исполнитель остроумнейших рассказов Михаил Задорнов.
208 руб
Как я и как меня. "Я онанизм ни за что не отдам" SIA "IZDEVNIECIBA APLIS" Яркевич И.
Ведь героя, которого друзья называют не иначе как ' ' сосичлен' ' , постоянно пытаются изнасиловать.
129 руб
От Чехова до наших дней. Несмотря ни на что. Истории, анекдоты, смешные случаи Аграф Паперный З.
В книгу, подготовленную выдающимся российским литературоведом и блестящим остроумцем З. С. Паперным (1919 - 1996) вошли смешные истории, рассказанные видными деятелями русской культуры (Чеховым, Маяковским, Цветаевой, Пастернаком и другими) или случившиеся с ними.
259 руб
Ни страха, ни надежды: Хроника Второй мировой войны глазами немецкого генерала: 1940-1945 гг. За линией фронта ISBN 5-9524-0471-5 За линией фронта Центрполиграф Зенгер Ф. фон
129 руб
В этой книге есть немного правды…: Официальное дополнение к 'В этой книге нет ни слова правды, но именно так все и происходит' - 208 с. {'София' представляет} ISBN 5-220-00137-Х 1-883319-65-Х 5-220-00127-2 5-344-00 ~98.07.29 093 М,К:София/М:ИДГелиос Фрисселл Б.
69 руб
В этой книге нет ни слова правды София Фрисселл
Но если, погрузившись в ее удивительно живой мир, вы хоть на короткое время решите, что именно так все и происходит, - не удивляйтесь.
83 руб
В этой книге нет ни слова правды, но именно так все и происходит (пер. с англ. Грабовецкого С., Грабовецкой А.) - 256 с. ISBN 5-9550-0230-8 ~93.11.04 143 М,К: София Фрисселл Б.
98 руб
Ни шанса на удачу: Роман (пер. с англ. Ганько А.И.); Расплата: Роман (пер. с англ. Пуховой М.А.) Классика детектива ISBN 5-9524-0634-3 5-9524-0687-4 Классика детектива Центрполиграф Фрэнсис Д.
После выздоровления ему поручают вести расследование, успешный исход которого может решить судьбу одного из лучших ипподромов Англии (Ни шанса на удачу).
129 руб
Теперь это ему ни к чему; За все надо платить Судите сами; Классика детектива Центрполиграф Чейз Д.Х.
207 руб
Жизнь ни о чем Неформат АСТ Исхаков В.
В тайну посвящены пятеро, но один погиб при пожаре, другой - уехал в Австралию охотиться на крокодилов, третья - в сумасшедшем доме. . . И Платонов оставляет незаконченную диссертацию и вступает на скользкий и опасный путь: чтобы выведать тайну, ему придется шпионить, выслеживать, подкупать, соблазнять, может быть, даже убивать.
33 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг