(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Международные экономические и валютно-кредитные отношения Разлел: Международные экономические и валютно-кредитные отношения

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

найти еще ...
Сиджо в системе жанров мировой лирики Институт востоковедения РАН Ни Н.И.
Автор исходит из того, что трехстрочное корейское лирическое стихотворение, помимо общих признаков лирического рода отличается структурными особенностями, позволяющими сопоставить его с твёрдыми формами в литературах как Востока, так и Запада.
384 руб
Система взаимодействия классного руководителя с учащимися старших классов В помощь классному руководителю Учитель Литвинова А.А.
В пособии даны теоретические основы педагогических стилей и методов управления учебным коллективом, требования к уровню знаний, умений и практических навыков учащихся.
62 руб

Національний банк України і його установи(за винятком госпрозрахункових) сплачують до державного бюджету суму перевищення валових доходів над видатками згідно з кошторисом витрат, затвердженим Верховною Радою України. Прибутковий податок з громадян. Платниками прибуткового податку є громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства як ті, які мають, так і ті, які не мають постійного місця проживання в Україні. Об’єктом оподаткування у громадян, котрі мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік, одержаний ними з різних джерел як на території України, так і за її межами. У громадян, котрі не мають постійного місця проживання в Україні, об’єктом оподаткування є доходи, одержувані з джерел в Україні. Державне мито. Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженними на те органами. Плата за землю. Використання землі в Україні є платним.Плата за землю утримується у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від якості та місцеположення земельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки земель. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є одним із джерел фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування. Податок на промисел. Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, якщо вони не зареєстровані як суб’єкти підприємництва і здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року, продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів. Плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Платниками є суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм вартості, включаючи підприємства, які здійснюють видобуток корисних копалин.Плата введена з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сіровині, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцезнаходженням виконують переважно екологічні, естетичні, виховні та інщі функції, мають обмежене експлуатаційне значення і підлягають державному обліку і охороні. Усі ліси України є власністю держави. Від імені держави лісами розпоряджається Верховна Рада України. Верховна Рада України делегує свої повноваження щодо розпорядження лісами відповідним Радам народних депутатів. Ради народних депутатів у межах своєї компетенції надають земельні ділянки лісового фонду у постійне користування. З метою раціонального і бережливого користування лісовими ресурсами Лісовим кодексом України введена плата за спеціальне використання лісових ресурсів. До лісових ресурсів належать:деревина технічна і лікарська сировина, кормові, харчові та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва.

Державні податкові інспекції по Автономній Республіці Крим, областях і містах з районним поділом фактично здійснюють ті ж функції, що й Головна державна податкова інспекція, за винятком пунктів 2, 3, 8, 12 і 13. У разі, коли зазначені державні податкові інспекції безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів, вони виконують щодо цих платників ті ж функції, що й державні податкові інспекції по районах, районах у містах і містах без районного поділу. Система оподаткування в Україні. Що ж означає саме поняття “податок”? Це-обов’язковий платіж, який справляється до бюджету з юридичних осіб(підприємств, установ, організацій) і громадян. Сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів становить систему оподаткування. Встановлення і скасування податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету та внесків до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів. Державні податкові інспекції ведуть облік платників податків.Банки та інші кредитні установи відкривають рахунки платникам податків та інших обов’язкових платежів лише за умови пред’явлення ними документа, що підтверджеє взяття їх на облік у державній податковій інспекції, і у триденний термін повідомляють про це державну податкову інспекцію. Далі ми будемо зустрічатись з поняттям “об’єкт оподаткування”, тому треба пояснити і це визначення. Об’єктом оподаткування(тобто те, що обкладається податком) є доход(прибуток), добавлена вартість продукції(робіт, послуг), вартість певних товарів, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб.Існують й інші об’єкти оподаткування. Види податків. В Україні справляються загальнодержавні і місцеві податки. До загальнодержавних податків належать: 1.Податок на добавлену вартість 2.Акцизний збір 3.Податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій 4.Прибутковий податок з громадян 5.Мито 6.Державне мито 7.Податок на майно підприємств 8.Податок на нерухоме майно громадян 9.Плата за землю 10.Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 11.Податок на промисел 12.Плата по відшкодуванню витрат на геологорозвідувальні роботи 13.Плата за спеціальне використання природних ресурсів 14.Плата за забруднення навколишнього природного середовища 15.Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг 16.Внески до Фонду для заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 17.Внески до Фонду сприяння зайнятості населення України 18.Внески до Фонду соціального страхування України 19.Внески до Пенсійного фонду України Загальнодержавні податки та інші обов’язкові платежі встановлюються Верховною Радою і справляються на всій території України. До місцевих податків і зборів належать: 1.Готельний збір 2.Збір за парковку автомобілів 3.Ринковий збір 4.Збір за видачу ордера на квартиру 5.Курортний збір 6.Збір за участь у бігах на іподромі 7.Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі 8.Податок з реклами 9.Збір за право використання місцевої символіки 10.Збір за право проведення кіно- і телезйомок 11.Збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей 12.Комунальний податок 13.Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон 14.Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі Місцеві податки і збори, порядок їх сплати встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законодавством України, крім збору за проїзд автотранспорту, що прямує за кордон по території прикордонних областей, який встановлюється обласними Радами народних депутатів.

Поиск Микола Міхновський: Життя і Слово

Виходячи з конкретносторично ситуац, у якй опинилася Украна («чужинц користуються на Укран бльшими впливами, нж сам укранц»), Мхновський заклика обирати до Державно думи «укранцв, а не чужих, як дос робили Обрання неукранцв за представникв укрансько нац, це очевидне убожество нацональнополтично думки й органзац». У зверненн «Групи виборцв» прописан вимоги, як мають обстоювати депутати вд укранських губернй в Державнй дум: навчання у школах усх рвнв укранською мовою; заснування на державний кошт укрансько Академ наук; загальна й обов'язкова початкова освта; забезпечення громадянських нацональних свобод законом; прогресивне робтниче законодавство; законодавче забезпечення рвноправност укрансько та росйсько мов; зниження податкв; справедлива щодо Украни економчна фнансова полтика центру; автокефаля укрансько церкви; об'днання всх земств в Укран в дину самоуправу укранського народу. Втлення цих вимог у життя по сут означало для Украни повноцнну автономю

Реферат: Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

Поряд із злаками насіння багатьох бобових — це найдревніша складова частина раціону людства усіх часів і майже всіх народів світу. Насіння бобових виключно багате протеїном і при цьому містить достатню кількість крохмалю. Деякі культивовані види накопичують в насінні багато жирних олій (соя. арахіс). В Україні росте 59 родів і 259 видів бобових, що становить лише 1,44 % від усіх бобових світу. При дослідженні даної теми ми мали за мету проаналізувати еколого-ценотичні особливості та представленість родини Бобові у флорі України. Основними завданнями, які постали перед нами були: охарактеризувати основні підродини та їх представників у природній флорі України; розглянути представників родини Бобові за морфологічною будовою листка; проаналізувати використання представників родини з лікувальною метою; дати характеристику використання бобових у фітодизайні та озелененні територій. РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПІДРОДИН ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ 1.1 Підродина Цезальпінієві (Caesalpi ioideae) Дерева, кущі або ліани.

Поиск Фарисеї, або Неоголошена війна Україні

Поставки дешевого газу в Укран могли бути при динй умов, на якй наполягав росйський Газпром передача йому не менше 50% статутного фонду газотранспортно системи Украни та пдземних газосховищ. Таку пропозицю росйська сторона висунула в грудн 2005 року. Тим самим Рося вдкрила сво карти показала, чого насправд вона домагаться. Але Рос газотранспортну систему не вддав навть Президент Блорус О.Лукашенко там росйський Газпром ма лише 50%, а другою половиною волод Блоруся, в обмн на дешевий газ. Вддати все не наважився навть бацька, бо вн добре розум, що труба вддаться раз назавжди, а дешевий газ може стати дорогим у будь-який момент. В Укран власну газотранспортну систему здавали Л.Кучма, В.Янукович, М.Азаров. До реч, колишнй виконуючий обовязки Премр-мнстра Украни Микола Янович Азаров, виступаючи 30 грудня 2005 року у прямому ефр телеканалу ¶СТV, прямо заявив, що Украна ма передати Рос свою газотранспортну систему в рамках пдписаного з Росю Нмеччиною договору про створення мжнародного консорцуму [49]

Реферат: Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Поиск Макуха або штрихи до політичного портрета "Блоку Юлії Тимошенко"

Там непогано описано, яким чином мнмзувався прибуток ґЕСУ та викачувалися з Украни величезн кошти [39]. Ми не будемо описувати всх хитросплетнь схем розрахункв у дяльност ґЕСУ, х Генеральна прокуратура Украни не змогла осягнути, адже справа складалася з 500 томв! Зупинимось на суттвшому. Рчний оборот ЗАТ ПФК «ґдин енергетичн системи Украни» становив понад 10 млрд. доларв щорчно. Це визнавала й сама Ю. Тимошенко: «Корпораця, якою я на той час керувала та котру я сама створила, мала рчний оборот десять мльярдв доларв. Тод це було найкрупнше пдпримство не те що в Укран - в усьому СНД не було нчого подбного» [40]. Та хочу зауважити: часом, шановний читачу, не подумайте, що ґЕСУ була потужншою, нж «Криворжсталь», зовсм н - вс служби знаходились в офсному примщенн, а головними у дяльност корпорац були торгвельн операц з газом, електроенергю та нафтопродуктами. Дяла вона за класичним принципом: купи дешевше - продай дорожче. ¶ головн прибутки ґЕСУ мала вд торгвл

Реферат: Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

Станом на 1 січня 2009 року в Україні нараховувалося середніх міст 55. В проживає 11,3% міського населення країни. 1.2. Фактори розвитку середніх міст. Існує багато факторів які впливають на утворення міста. Головні з них: історичний, транспортний, промисловий, міграційний, адміністративно-соціальний. Історичний фактор. Як відомо, місто є результатом історичного процесу заселення території, який відбувається під дією ряду чинників: природних, соціальних, економічних, політичних тощо, які мають суттєвий вплив на особливості заселення та розміщення поселень, їх взаємозв Позитивне ставлення до інвесторів з боку міської влади та громади. В місті вже розроблен план розвитку, який сприяє інвестуванню та поліпшує рівень життя населення в місті. Головні його положення такі: 1. Створення інвестиційного продукту та підвищення інвестиційного потенціалу 1.1 Створити базу даних інвестиційних пропозицій, земельних ділянок та будівель та розмістити її в мережі Інтернет 1.2 Моніторинг можливостей залучення інвестицій і використання виробничих площ «браунфілдів» 1.3 Створення та підготовка промислової зони регіонального значення. 1.4 Коригування Генерального плану міста 2.

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат: Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр Магістр -  це  освітньо-кваліфікаційний  рівень  фахівця, який на  основі  кваліфікації  бакалавра  або  спеціаліста  здобув поглиблені спеціальні уміння та  знання  інноваційного  характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань  для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Реферат: Банківська система України та проблеми її реформування Банківська система України та проблеми її реформування

Банківська діяльність складається із сукупності трьох взаємопов проведення міжнародної сертифікації вітчизняних банкірів тощо. Крім того, необхідно забезпечити сталий соціально-економічний розвиток, проведення структурних перетворень у реальному секторі економіки. Отже, будемо мати надію, що в майбутньому для нормального функціонування банківської системи та для підняття її престижу та іміджу сучасними державними мужами будуть проведені необхідні заходи та не постане більше подібних проблем і ми зможемо вийти на міжнародний рівень, не соромлячись при цьому, що багато в чому ми відстаємо від наших європейських сусідів. Так нехай хоч досконала банківська система стане нашою гордістю.

Реферат: Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Реферат: Поняття, функції та система трудового права України Поняття, функції та система трудового права України

Реферат: Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

Зміст Вступ 1. Аналіз сучасних підходів та проектних рішень щодо проектування і створення web-сайту 1.1 Порівняння відображення дизайнерських рішень в різних web-браузерах 1.1.1 Недоліки та переваги мови розмітки гіпертекстових сторінок H ML 1.1.2 Особливості подання тексту на Web-сторінках 1.1.3 Особливості подання графіки на Web-сторінках 1.2 Вибір web-серверу 1.2.1 Аналіз роботи серверу в умовах великих розмірностей даних 2. Вимоги до web-сайту в масштабах Укренерго 2.1. Визначення області призначення 2.1.1 Технології середовища Інтернет 2.1.2 WWW та Web-сайт 2.2 Вимоги до створення Web-сторінок 2.2.1 Створення фіксованих і гнучких web-сторінок 2.2.2 Розробка комбінованих web-сторінок 2.3 Методика створення web-сайту 3. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринка 3.1 Вибір інструментарію для створення web сайту та системи керування 3.1.1 Критерій вибору інструментарію 3.1.2 Порівняння операційних систем та мов опису скриптів 3.1.3 Вибір мови програмування 3.3 Головні задачі що ставляться перед адміністративною частино web-сайту. 3.4 Функції реалізовані в проекті 3.5 Компоненти що використовувались 3.6 Проектування бази данних web-сайт 3.6.1 Структура бази даних 3.6.2 Структура таблиць 3.6.3 Структура об ютерної мережі на основі адаптивного моніторингу - Шохін Б.П Методичний підхід до формалізації задачі оцінювання ефективності системи захисту інформаційної системи ОВС України - Хорошко В.О НД ТЗІ 2.5-010-03. Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу. к.: Держстандарт України. – 2003. – 16 с. Захист Web-сайтів корпоративних інформаційних систем від атак на відмову - Терейковський І Захист інформації.

Реферат: Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України


Гимнастика тай-цзи и здоровье пожилых людей: Система активного долголетия Восток - дело тонкое Рипол Классик Шейко Н.
Человек не должен быть жертвой преждевременно наступившей старости.
84 руб
Тай-цзи - путь к совершенству. Система оздоровления и боевого искусства Восток-дело тонкое Рипол Классик Нестерова Д.
Разгаданные и неразгаданные тайны, история развития стилей, оздоровительные и боевые упражнения тай-цзи - обо всем этом, а также о многом другом можно прочитать на страницах данного издания.
84 руб
Самозащита в стиле тай По системе спецнаzа ISBN 5-222-04985-X По системе спецнаzа Феникс Сагат Ной Коклам
98 руб
Система запуска "Тачки"
914 руб
Концептуальная система пространства (фрагмент китайской языковой картины мира). Монография ВГУЭС Цзинь Т.
Монография посвящена исследованию концептуализации пространства в китайском языке с психолингвистических, когнитивных и лингвокультурологических позиций и сопоставительному анализу репрезентации восприятия пространства русским и китайским языковыми сознаниями в их основных аспектах.
321 руб
Полное собрание сочинений: В 3 тт: Т. 1: Письмо к ученому соседу; Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?; За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь и др.: Рассказы Т. 2: Новогодняя пытка; Шампанское; Мороз и др.: Повести и рассказы Т. 3: Пьесы (кожа, золотой обрез, закладка) - 3504 с. ISBN 5-7406-0730-2 5-7406-0746-9 5-7406-0747-7 ~54.00.00 13467 К-град:ЯнтарныйСказ Чехов А.П.
4500 руб
Вдруг откуда ни возьмись: Проза Эксмо Задорнов М.Н.
И этим высочайшим искусством мастерски владеет сатирик и юморист, автор и исполнитель остроумнейших рассказов Михаил Задорнов.
208 руб
Как я и как меня. "Я онанизм ни за что не отдам" SIA "IZDEVNIECIBA APLIS" Яркевич И.
Ведь героя, которого друзья называют не иначе как ' ' сосичлен' ' , постоянно пытаются изнасиловать.
129 руб
Система Инапресс Покровский А.
Среди них - короткий роман "Система".
174 руб
От Чехова до наших дней. Несмотря ни на что. Истории, анекдоты, смешные случаи Аграф Паперный З.
В книгу, подготовленную выдающимся российским литературоведом и блестящим остроумцем З. С. Паперным (1919 - 1996) вошли смешные истории, рассказанные видными деятелями русской культуры (Чеховым, Маяковским, Цветаевой, Пастернаком и другими) или случившиеся с ними.
259 руб
Ни страха, ни надежды: Хроника Второй мировой войны глазами немецкого генерала: 1940-1945 гг. За линией фронта ISBN 5-9524-0471-5 За линией фронта Центрполиграф Зенгер Ф. фон
129 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг