(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Право Разлел: Право

Цивільний та арбітражний процес

найти еще ...
Амадора. Та, что любит… Бразильские ночи Институт соитологии Феррейра А.
Книга затягивает в смелые сети с первых строчек и с интересом дочитывается до конца.
37 руб
Одна и та же книга Фрам Амфора Фрай М.
448 руб

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИСУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ .

Поиск Риторика: загальна та судова

Против закона поступает тот, кто совершает запрещенное законом; в обход закона поступает тот, кто сохраняя букву закона, обходит его смысл. 45. Corpasdelicti. (корпус делкт) Склад злочину; предмет, що  доказом вчинення злочину (труп убитого, украдена рч). Состав преступления; предмет, служаиий доказательством совершения преступления (труп убитого, похищенная вещь). 46. Corpus iuris civis. (корпусюрс цвс) Цивльний кодекс. Назва кодексу Юсткана (528534 pp.) визначна пам'ятка римського права. Свод гражданского права, гражданский кодекс. Название кодекса Юстиниана (528534 гг.) крупнейшего памятника римского права. 47. Cuiasрегсulum, tinscommodnm. (куюс перкулюм тимсюммодум) Чий ризик того  вигода. Хто де на ризик, той  одержу вигоду, якщо буде вдача. Чей риск, того и выгода. Кто пошел на риск, тот и получит выгоду, если будет удача. 48. Сuiprodest, cuibono? (ку продест, ку боно?) Кому це вигдно (питання, яке часто допомага встановити, хто  злочинцем)? Кому это выгодно? 49. Caiuscommodun, eiuspericulum. (куюс коммодум, еюс перкулюм) Чия. вигода, того  ризик

Реферат: Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел

Генеральный прокурор и подчинённые ему прокуроры осуществляют надзор за исполнением законов при рассмотрении гражданских дел в судах с тем, чтобы: V Выполнялось требование закона о всестороннем, полном, объективном и своевременном разбирательстве дела во всех судебных инстанциях; V Выносились по каждому делу законные и обоснованные решения, определения и постановления; V Решения, определения и постановления суда своевременно, в соответствии с требованиями закона, обращались к исполнению. Прокуроры способствуют осуществлению целей правосудия и выполнения задач, стоящих перед судом, при строгом соблюдении принципа независимости судей и подчинения только закону. В целях успешного выполнения стоящих перед прокурорами задач закон предоставляет прокурору необходимые полномочия. Осуществляя надзор за исполнением законов при рассмотрении гражданских дел в судах, прокурор в пределах своей компетенции: 1. Участвует в судебном разбирательстве дел по первой инстанции, в кассационном и надзорном порядке; даёт заключения по вопросам, возникающим при рассмотрении дел; направляет в суд исковые заявления, даёт заключения по существу дела в целом по гражданским делам; 2.

Поиск Нарис Історії ОУН (Перший том: 1920-1939)

Працедавці і працівники будуть мати право вільних персональних і колективних умов у всіх справах, що дотичать взаємних інтересів, у рямках законодавства та при контролі держави. 4. В приватних і державних промислових підприємствах будуть утворені виробничі ради з представників підприємців, керівників і робітників, з правом вгляду і контролі техніки продукції. 5. У хліборобських, промислових і торговельних підприємствах будуть утворені ради працівників, як представничі органи для полагоджування справ працівників у взаємовідносинах їх з професійними спілками, працедавцями та державою. Зокрема вони заключатимуть самі, або в порозумінні з професійними організаціями колективні умови, а в промислових підприємствах братимуть участь у виробничих радах. 6. Працедавці і працівники матимуть право вирішувати взаємні спори шляхом третейських судів. На випадок недосягнення згоди, за ними залишається право штрайків і льокавтів. Остаточне залагодження конфліктів належатиме державним арбітражним урядам. 7. Нормальним днем праці буде 8-годинний день праці з тим, що, наскільки дозволять на це обставини, держава подбає про його скорочення. 8

Реферат: Заочний розгляд справи в цивільному процесі України Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

Поиск Мої спостереження із Закарпаття

Тому, що безпосередні переговори Мадярщини, з одного боку, й Словаччини та Карпатської України, з другого боку, не обіцяли великого успіху, обидві сторони погодилися на вирішення спірних справ на арбітражну комісію, що складалася із представників Німеччини, Італії і ЧСР. Неофіційними членами її були представники Словаччини й Карпатської України. Перед відкриттям арбітражної комісії дня 2 листопада 1938 року, міністер Рібентроп перечитав спрецизовання цілей і компетенції цієї конференції: “Нашим завданням є остаточно визначити кордони між Мадярщиною і ЧСР на етнографічній базі та знайти відповідну розв'язку зв'язану з цим. Прийняте арбітражне рішення є зобов'язуючим і остаточним як для Мадярщини, так і для ЧСР.[54] Дня 26 жовтня виявилося те, про що українці Закарпаття твердили й попереджали багато років тому, а саме: що А. Бродій і його партія служать мадярським інтересам. Чехи не хотіли тому вірити, добачуючи державну зраду радше з боку українців, ніж з боку Бродія. Того ж самого дня чехи позбавили А. Бродія становища прем'єра уряду Карпатської України, заарештувавши його за державну зраду

Реферат: Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ АНПІЛОГОВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ УДК 351.72.336.74(043.3) (477) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ГРОМАДЯНИНА 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Відділі проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Селіванов Анатолій Олександрович, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, профессор Якимчук Микола Костянтинович, Національна академія прокуратури України, Перший проректор; кандидат юридичних наук, доцент Штефан Сергій Михайлович, Академія адвокатури України, завідувач кафедри теорії та історії держави та права Захист відбудеться 28.02. 2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної ради України за адресою: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4. Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту законодавства Верховної Ради України за адресою: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4. Автореферат розісланий 26.01. 2008 року. Учений секретар спеціалізованої вченої радиО.М. Биков ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат: Участие прокурора в гражданском процессе Участие прокурора в гражданском процессе

Научная работа по гражданскому процессуальному праву на тему: «Участие прокурора в гражданском процессе» План:Введение Формы участия прокурора в гражданском процессе Основания участия прокурора в гражданском процессе Процессуальные вопросы и противоречие норм правовых основ участия прокурора в гражданском судопроизводстве Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе Вопросы ограниченного участия прокурора в гражданском процессе Заключение Введение Прокуратура в России была создана царём Петром I, и в течение первых почти полутора веков своей истории (до судебных реформ, проведенных в 60-х годах XIX в.) была преимущественно органом надзора за администрацией на местах, а «собственно судебная обвинительная или исковая деятельность составляла лишь одно из частных дополнений к функции указанного надзора, едва намеченное в законе, слабое и незначительное на практике»1. После судебной реформы 1864 г. концепция прокурорской деятельности была пересмотрена и основная ее функция перенесена в сферу судопроизводства.

Реферат: Участие прокурора в гражданском процессе Участие прокурора в гражданском процессе

Ни для кого не секрет, что нынешнее участие прокурора в гражданском процессе минимизируется последовательными усилиями законодателя. Вместе с тем существуют определенные ситуации, когда никто, кроме прокурора, не может исправить сложившееся положение и восстановить нарушенные права граждан и публичных образований. К сожалению, приходится констатировать, что о прокурорской защите нарушенных прав юридических лиц речи вообще не идет. Дискуссионный в правоведении права стал вопрос о том, должен ли прокурор при рассмотрении дела судом осуществлять за ним надзор. При вступлении в законную силу нового Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь этот вопрос получил разрешение: предметом надзора в гражданском судопроизводстве является законность и обоснованность судебных постановлений и соблюдение законодательства при их исполнении. Усиливая судебную власть, что при построении правового государства необходимо, законодатель ввел ограничения в праве прокурора на возбуждение гражданских дел. Из всего многообразия мнений перед автором курсовой работы стоит непростая задача по вычленению из многочисленных мнений и суждений действительно правильного для наиболее точного и полного раскрытия значения и роли прокурора в гражданском процессе, а также определение его правового статуса в таких правовых отношениях.

Реферат: Участие прокурора в гражданском судопроизводстве Участие прокурора в гражданском судопроизводстве

Этот порядок с 1 июля 2002 года устанавливает Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, в случае нарушения законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости (ч. 2 ст. 5.27, ст. 5.40, 5.42) КоАП РФ предусмотрено возбуждение прокурором административного производства. Возбуждается производство постановлением, которое вместе с заявлением о привлечении к административной ответственности направляется в суд. Право вынесения указанного постановления дано только прокурору и его заместителю. В соответствии с ч. 1 ст. 23.1 правонарушения, предусмотренные указанными нормами материального права, рассматриваются мировым судьей, и прокурор вправе принимать участие в рассмотрении. При осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории

Реферат: Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

Реферат: Арбітражна угода та арбітражне застереження Арбітражна угода та арбітражне застереження

Реферат: Прокурор в гражданском процессе: роль, пределы участия, проблемные аспекты Прокурор в гражданском процессе: роль, пределы участия, проблемные аспекты

Таким образом, законодатель пытается отстоять интересы наиболее уязвимой категории нашего государства: малоимущих, престарелых, инвалидов, несовершеннолетних, многодетных, а это имеет исключительное значение в становлении демократии, правового государства и гражданского общества в нашем государстве. Поэтому я считаю, что исследование роли, пределов участия, а также проблемных аспектов деятельности прокурора в гражданском судопроизводстве остается наиболее актуальным и значимым. Стремление глубже и полнее разобраться в развивающихся процессах нашего общества, предопределило выбор темы моей курсовой работы. Правовая регламентация участия прокурора в гражданском процессе устанавливается нормами гражданского процессуального законодательства (ст. 45, 251-252,273, 278, 284, 304 ГПК и др.), а также положениями иных федеральных законов (ст. 70,72-73, 102 семейного кодекса РФ, ст. 391 трудового кодекса РФ), Но, несмотря на подробную законодательную регламентацию, вопрос о статусе прокурора в гражданском процессе является одним из самых дискуссионных в науке гражданского процессуального права.


Смерть сказала: Может быть; Та, которой не стало; Из царства мертвых и др.: Романы (пер. с фр. Завьяловой Л., Леликова В.) - 800 с. {Классика детектива} ISBN 5-699-09501-2 ~54.00.00 57458 М:Эксмо Буало-Нарсежак
Книги Буало-Нарсежака неоднократно экранизированы, в том числе непревзойденным мастером черной криминальной драмы и сасленза Альфредом Хичкоком. <br> В данный том вошли избранные романы знаменитого литературного дуэта.
154 руб
Та, которой не стало; Заклятие; Человек-шарада; Смерть сказала: Может быть; Вдовцы (пер. с фр.; сост., предисл. Завьяловой Л.М.) - 768 с. {Лучшие детективы мира} ISBN 5-7905-1150-3 ~91.09.27 089 М:РиполКлассик Буало П., Нарсежак Т.
107 руб
Та сторона мира Фантастическая авантюра Крылов Дембский Е.
Милая и приятная в общении молодая актриса превращается в жестокую и холодную женщину-вамп.
68 руб
Та, которой не стало: Роман (пер. с англ. Гришечкина В.) - 448 с. {Голос сердца-мини} ISBN 5-699-05655-6 ~54.00.00 06599 М:Эксмо Браун С.
42 руб
Кролик, который никого не боялся: Сказка (худ. Халилова А.Р.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-479-00043-8 ~54.00.00 53046 М:Стрекоза-Пресс Пляцковский М.С.
26 руб
Круглый год (худ. Сучилина И.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-94663-730-0 ~54.00.00 03968 М:Стрекоза-Пресс Гамазкова И.Л.
31 руб
Кузнечик Денди: Сказка (пер. с англ. Шерешевской Н.; худ. Халилова А.Р.) - 5 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-94563-857-9 ~54.00.00 31964 М:Стрекоза-Пресс Биссет Д.
21 руб
Маленькие сказки (худ. Бондаренко М.В.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-94563-753-Х ~54.00.00 12410 М:Стрекоза-Пресс Цыферов Г.М.
26 руб
Теремок: Сказка (худ. Бай О.Б.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-479-00088-8 ~54.00.00 68414 М:Стрекоза-Пресс Бианки В.В.
31 руб
Три-та-туш-ки (худ. Кузнецова Е.Д.) - 16 с. ISBN 5-7833-0735-1 ~54.00.00 58495 М:Фламинго Лагздынь Г.Р.
22 руб
Для тех, кому 3, 4, 5… - 18 с. {Воробышек: Развитие речи и культуры общения} Читать о-хо-та: Речевые игры и упражнения: М:Карапуз Янушко Е.А.
24 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг