(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Историческая личность Разлел: Историческая личность

Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття

найти еще ...
Наследие аграрного закона Тиберия Гракха: земельный вопрос и политическая борьба в Риме 20-х гг. II в. до н.э Русский фонд содействия образованию и науке Лапырёнок Р.В.
Из-за отсутствия доступа к земельным ресурсам фонда ager occupatorim ему пришлось ограничиться выведением нескольких колоний (в том числе и в провинции Африке), а также организацией новых и восстановлением старых поселений « придорожных жителей» . Книга предназначена для специалистов по античной истории и римскому праву, для преподавателей, аспирантов и студентов исторических факультетов, а также для всех интересующихся античной историографией, историей и культурой Древнего Рима.
710 руб
Eranos. Сборник статей по литературе и истории в честь Н.П.Дашкевича. Книга по Требованию Дашкевич Н.П.
1955 руб

ПІДГОТОВКА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ (60-70-І РР. ХХ СТ.) Серед чисельної верстви української інтелігенції, чільне місце посідають працівники культури. Адже вони ж завжди були тим напрочуд тонким та важливим шаром суспільства, який генерує, акумулює та несе в широкі народні маси глибокі пласти духовності, моральності, знання, сіє безцінні зерна добра, любові, справедливості. Надто зростає роль творчої інтелігенції в переломні етапи розвитку суспільства, коли особливо актуальними стають питання духовної міцності та згуртованості народу, що є важливою складовою подолання суспільних колізій. Питання про місце та роль творчої інтелігенції в розвитку суспільства знаходились в колі наукових інтересів дослідників. На наш погляд, не належну увагу науковці звертали на таку частину творчої інтелігенції, як культурно-освітні працівники. Але ж ця, безумовно найчисельніша когорта працівників культури – бібліотекарі, клубні та музейні працівники – якраз найбільш наближені до реального життя. І саме вони є безпосередніми провідниками та носіями духовності до кожної конкретної людини. Культосвітні працівники в своїй повсякденній роботі вступають в соціальні, духовні, інформаційні відносини з тисячами людей. Відтак, їх роль в духовному розвитку суспільства та вельми вагома, хоча, в силу специфіки професії, дещо інша, ніж, скажімо, у діячів літератури та мистецтва. Зараз, в період докорінної трансформації українського суспільства, коли економічна криза відчутно вразила гуманітарну сферу, гостро відчувається дефіцит духовності на всіх рівнях суспільства. Сфера культури, на жаль, не є пріоритетною. Вкрай достатнє, в силу не тільки об 23. Нечай С.П. Авторитет культпрацівника. // Культура і життя. – 1975. – 26 жовтня.

Поиск Велика історія України

ГАЛИЧИНА УКРА·НСЬКИМ П¶ґМОНТОМ Десятилття австрйського абсолютизму (1850-1860) Поворот Австр до абсолютизму вдбився на нацонально-полтичному рус Галичини як найфатальнше. Навть добре започаткована культурно-освтня праця зйшла тут на манвц зневри й зродженого в  атмосфер москвофльства. Друге збрання «руських учених», що вдбулося у Львов 13 березня 1849 р. позначилося оснуванням «Галицько-Русько Матиц», але вона в някому напрямку не виправдала покладаних на не надй. З заломанням полтично лн галицьких укранцв прийшов хаос  в х культурницькй робот. Якв Головацький, покликаний на катедру укрансько мови й лтератури на льввському унверситет, не виходив поза меж старорущини, а галицьк «вчен», типу Антона Петрушевича тльки те й робили, що засмчували укранську мову словяно-московськими варваризмами, а науку спинювали в ходу своми безконечними «разсужденями», що не мали някого звязку з життям н його вимогами. В таких умовах зйшов на манвц й одинокий полтичний часопис Галичини «Зоря Галицкая», що з органу полтично думки стався «листом повременним, посвященним лтературному, общеполезному  забавному чтеню». Вже пд редакцю Б

Реферат: Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Наведені приклади такого співіснування в часі численної плеяди поетів «хороших і різних»- явища в літературі неординарні і в кожному випадку щасливі. За існуючою на сьогодні в літературознавстві шкалою виміру можемо характеризувати їх ще одним поняттям - ренесансні. Однак і в період 20-х і в 60-і рр. стосунки між представниками молодших і старших неформальних угруповань митців не варто спрощувати: вони були далеко не однозначними. Ставлення до старших братів по перу набувало іноді гостро критичних форм. Пояснювалось це різними причинами: для «двадцятників» поезія кінця XIX ст. Символізувала занепадництво, провінціалізм; виступи проти деяких поетів диктувались прагненням покінчити з «хуторянською» філософією, «хатньою» замкненістю літератури. «Для того, щоб ми не зупинялись в творчості, ми повинні дивитись куди й до чого ми йдемо, а не оглядатись весь час туди, звідки вийшли. Цебто: одгетькувати якомога рішучіше «селозовані» традиції дотеперішньої української культури. Нехай Косинки, Осьмачки і навіть Тичини оглядаються і тримають міцний зв’язок з Нечуєм-Левицьким, Васильченком та ін.», - писав В.Поліщук. А М.Семенко навіть зважився посягнути на національну святиню-прославився символічним спаленням Шевченкового «Кобзаря».

Поиск Шлях Аріїв: Україна в духовній історії людства

У результат археологчних розкопок не тльки поповнились дорогоцнними знахдками колекц Ермтажу, нших росйських музев, а й значно розширилися наш знання про арйське корння пастушачих народв Великого степу  праслов'янського етносу Пвнчно Припонтиди, наш уявлення про життя народв контактно зони ґвропи  Аз праукранцв  праказахв. У науц поступово утверджувався семотичний (знаковий) пдхд до археологчних знахдок , що особливо важливо, до мфв та сторичних переказв. Археологчн вдкриття, пектографчн комплекси, мфи, легенди, фольклор все це спрацювало на виявлення того свтогляду, який формувався в межах широкого культурно-сторичного поясу, що простягнувся вд ¶нд через земл Казахстану, Украни до вропейського узбережжя Атлантики. У контекст заявлено теми хотлося б звернути увагу читача на три фундаментальн науков вдкриття. Перше Трипльська культура, вдкрита видатним археологом Вкентм Хвойкою в 90-х роках XIX столття на берегах Днпра. Як вдомо, тут були знайден будвл мського типу, врнше, залишки мста з дво-, триповерховими будинками, каналзацю, низкою культових споруд мтрастського спрямування

Реферат: Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.) Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)

В основному розвиток мовознавства відбувався у рус­лі молодограматизму, хоч деякі вчені (Л. В. Щерба і Є. Д. Поливанов) шукали оригінальні підходи до ви­вчення мовних явищ і висунули ідеї, відмінні від ідей зарубіжного мовознавства. У перші роки радянської влади помітним було деяке пожвавлення в мовознавстві, пов'язане з інте­ресом до вивчення раніше табуйованих мов різних етносів, що населяли країну. Учені розробляли пи­семність на латинській графічній основі для безписем­них мов, а це вимагало ґрунтовного дослідження їх­ньої внутрішньої структури, що давало безцінний матеріал для теоретичних узагальнень. Однак період піднесення був нетривалим. Посилювався тоталітар­ний режим, науці нав'язували як єдино правильну марксистську методологію. Так зване «мовне будів­ництво», гучно розрекламоване в засобах масової ін­формації, згорталося. Складені алфавіти на латинсь­кій основі для всіх тюркських, фінно-угорських, де­яких кавказьких, іранських, тунгусо-маньчжурських та палеоазіатських мов народів СРСР у 30-ті роки було переведено на кирилицю, щоб не відрізнялися від російського.

Поиск Нарис Історії ОУН (Перший том: 1920-1939)

В дописах про СУНМ, поміщених у „Розбудові Нації” (ч. 5, травень 1928 і ч. 10-11, жовтень-листопад 1928), подано таку характеристику тієї організації: „Умови, серед яких здійснювано організаційні спроби націоналістичної молоді, були надзвичайно некорисні. Не можна було спертися на аналогічну організацію старших громадян, бо такої не було, не було старших провідників, бо ті або виїхали за кордон, або заанґажувалися в партійній діяльності. Врешті, всюди в дотеперішніх організаціях молоді взяли верх ліві елементи, з якими від самого початку треба було вести важку боротьбу... „Групи, що творять Союз, є організаціями ідеологічного характеру. Вони перше кладуть вагу на самоосвідомлення членів, що відбувається при помочі сходин, рефератів на різні теми (ідеологія, історія, визвольна боротьба), журналів і книжок. Далі групи ведуть культурно-освітню працю по селах, дають ініціятиву й беруть часто участь у закладанні „Просвіт”, „Соколів”, хорів, аматорських гуртків, уряджують вистави по селах, беруть участь у національних святах, їдуть по селах з відчитами, переводять збірки на національні цілі й стають завжди до праці в такі моменти, як громадські вибори, поміч жертвам повені, парляментарні вибори та ін. „За час існування Союзу витворився вже певний тип молодого націоналіста

Реферат: Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

Лауреатами Державної премії України у галузі науки і техніки стали В. Канарчук, В. Степаненко та багато інших. Тому провідне місце у науково-дослідницькій роботі в 80-ті роки, поряд зі створенням у 60-70-і роки науковими школами, зайняли нові наукові напрями, які очолювали професори О.Ф.Аксьонов, В.Г.Денисов, М.Ф. Давиденко, В.О. Касянова, О.А. Волков, В.О. Ігнатов та багато інших. З 1970 року почали регулярно проводитись дні науки, під час яких студенти на науково-технічних конференціях звітували про свої досягнення. Науково-дослідна робота студентів стала у ці роки важливим джерелом підготовки резерву наукових і педагогічних кадрів для інституту, Аерофлоту та інших організацій. Українськими авіапідприємствами у 70-ті роки було перевезено 114 мільйонів пасажирів та оброблено з повітря 117 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь, побудовано і реконструйовано 18 злітно-посадочних смуг, уведено в дію 24 нових аеровокзали. Комплексна довгострокова програма розвитку української цивільної авіації до 2000року успішно виконувалась. Уже наприкінці 70-х років авіатори України виконували регулярні та чартерні рейси до 17-ти міст десяти країн світу.

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст. Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

До червня 1985 велику частину Лівану залишили і ізраїльські війська, залишивши під своїм контролем тільки південну частину країни. ВисновкиПогіршення економічного стану примушувало керівництво СРСР йти на поступки Заходу, в надії отримати фінансову допомогу і політичну підтримку. Очевидним стало ослаблення міжнародних позицій СРСР на Близькому Сході, що втратив в кінці 80-х рр. положення наддержави. СРСР відмовився від підтримки диктаторських режимів в Лівії і Іраку. Під час кризи в Персидській затоці літом 1990 р. Москва вперше виступила з позиції підтримки Заходу в приборканні агресії Іраку проти Кувейту. Роки, що послідували за війною в Затоці і скликанням Мадридської мирної конференції з Близького Сходу, були відмічені різкою зміною як світового порядку в цілому, так і регіональних систем міжнародних відносин, зокрема того, що можна назвати арабським порядком. Ця зміна була пов'язана в першу чергу з розпадом Радянського Союзу і припиненням холодної війни між двома таборами, які до цих пір правили миром. Нова ситуація створила сприятливі передумови для постійного американського втручання на арабському світі виходячи з політичних і стратегічних інтересів США на Близькому Сході.

Реферат: Культура початку ХХ ст Українська музика Культура початку ХХ ст Українська музика

УКРАЇНСЬКА МУЗИКА Український народ має славу народу дуже музичного. Українська пісня, здобула cобі визнання в цілому світі. Подорож української капели, з хоровим співом у 1919 та наступних роках по Європі та Америці була загальним триумфом слов'янських хорів звичайно за українцями визнавалася першість. Українські селяни, співаючи без усякої науки, керуючись вродженою музичністю, ніколи не співають в унісон, а зразу розбиваються на різні голоси і кожен веде свою партію. Український церковний спів є, мабуть, одним із країцих у світі зі своїми стародавніми розспівами й новішими композиціями майстрів церковного співу, славних композиторів кінця XVIII та початку XIX ст. Одним з видатних українських композиторів був Микола Лисенко. Беспосередні учні і послідовники Лисенка не виходили за межи тих, зрештою, провінціальних кордонів вокальної музики, в яких мимоволі замкнув українську музику Лисенко. Але українскі музики з цим обмеженням очевидно не могли миритися. Коли безпосередні учні Лисенка ще містилися в межах вокальної музики, то їхні сучасники, але учні інших чужинних шкіл, виразно вважали потрібним ті межі вокальності переступити.

Реферат: Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

Реферат: Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

Реферат: Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві Загострення лівійської проблеми на початку ХХ ст. і підходи до її вирішення в італійському суспільстві

Реферат: Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст. Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст.

Реферат на тему Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст. Зміст 1. Встановлення радянського панування в країнах східної Европи 2. Криза тоталітарного режиму 3. Революції кінця 80-х років Література 1. Встановлення радянського панування в країнах Східної ЕвропиУ визвольній боротьбі Східної Європи з німецько-фашистськими окупантами важливу роль відігравали національні фронти, в яких на антифашистській основі співробітничали марксистські, селянські, дрібнобуржуазні та буржуазні партії. У 1943—1945 рр. у всіх країнах регіону до влади прийшли уряди національних фронтів, у яких брали участь і комуністичні партії, що відображало їхню роль у протидії фашизму. В Албанії і Югославії комуністи очолили нові уряди. В інших країнах було створено коаліційні уряди. Зусилля всіх урядів Східної Європи були спрямовані на вирішення першочергових загальнонаціональних завдань: ліквідацію наслідків панування окупаційних і місцевих фашистських режимів, відродження зруйнованої війною та окупацією економіки, відновлення демократії.


Устройство, техническое обслуживание, ремонт Двигатели Toyota B, 3B, 11B, 14B, 15B-F(T) на модели Dyna, Coaster, Toyoace, Land Cruiser 60, 70, 73, 75: Легион-Автодата
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.
298 руб
The Greatest Hits of 60-70-s: Лучшие зарубежные песни 60-70 гг.: Золотая коллекция рок-н-ролла и диско (на англ.яз.) Песни ISBN 5-222-02393-1 Песни Феникс
64 руб
Ободзинский 'Золотые шлягеры 60-70-х' [CD] { } ~54.00.00 37654 X
109 руб
Путевые журналы миссионеров Обдорской миссии (60-70-е гг. XIX века) (сост. Темплинг В.) ISBN 5-93020-119-6 изд-во Мандрики Ю.
158 руб
60-70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве Новое литературное обозрение (НЛО) Кабаков И.
Сегодня, когда все это действительно стало историей, мы можем оценить глубину анализа, точность описания симптоматики и прогнозов, а также степень историчности и объективности, казалось бы, субъективных, изнутри одного круга написанных воспоминаний.
245 руб
Фото 60-70. Антология русской фотографии ХХ века Фотографические коллекции
3300 руб
Книга о легендарном защитнике московского "Динамо" 60-70 гг. Владимире Кесареве "Динамо" на всю жизнь. Новое дело Алешин П.
Главный тренер команды "Динамо" Кашира (1985).
5 руб
"Оттепель" в истории отечественной культуры (50-е - 60-е гг. ХХ в.) Экон-Информ Аронов А.
Для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, для всех интересующихся.
5 руб
CD-ROM (MP3). 100 Hits. Rock Show. Classic Rock of the 60' & 70's
221 руб
Фото 60-70. Антология русской фотографии ХХ века Антология русской фотографии ХХ века Центр фотографии им. братьев Люмьер
Новые тома «Антологии» будут выходить после тщательного отбора и анализа материала.
2654 руб
Жилет спасательный с воротником на молнии Norfin 100N, 60-70 кг (оранжевый)
В зависимости от модели, удерживает на воде людей весом свыше 10 кг. Большой плавающий воротник. Передняя молния. Пояс с замком Nexus.
2733 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг