(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Педагогика Разлел: Педагогика

Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

найти еще ...
Записки Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка. 1861. (Уч. зап. Казанского ун-та) Т. 43. Прил. №1. Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812-1815 гг. ) Императорская Российская Академия наук. Книга по Требованию
676 руб
Бумаги Кара и Бибикова Императорская Российская Академия наук. Записки. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка. 1861. (Уч. зап. Казанского ун-та) Т. 01. Прил. №4. Грот Я. К. Материалы для истории Пугачевского бунта. Книга по Требованию
676 руб

Реферат на тему: Сучасна освіта та наука в незалежній Україні Зміст Вступ 1. Освітні реформи: у пошуках оптимальної моделі освіти 2. Вища освіта та її значення в процесі культурного відродження 3. Науковий потенціал незалежної України Висновки Список літератури Вступ Творення, збереження і розвиток культури є головним змістом історичного процесу. Українська культура 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. постала як узагальнене вираження творчих зусиль народу, його осягів у світорозумінні, моралі, релігії, художньому мисленні, науці й філософії. Вона відіграла вирішальну роль у формуванні сучасної української національної ідентичності та національному самоствердженні українського народу. Протягом століть український етнос був субдомінантним в імперських державах. Імперська політика економічно, соціально, морально і духовно заохочували комплекс культурної неповноцінності української нації або й прямо придушувала її культуру. За несприятливих історичних умов перебування України в складі СРСР відбулося руйнування структур національної культури. Культурно-освітнє відродження, яке розгорнулося на етапі перебудови і продовжилося вже в умовах досягнення Україною державності, показало, що творчі і духовні сили українського народу та його інтелектуального проводу не вичерпалися, і сьогодні ми є свідками процесів трансформації духовних цінностей та культурної політики незалежної держави. Розвиток культури на сучасному етапові функціонування України як вільної держави довів, що лише повноцінна і самобутня національна культура остаточно гарантує історичне буття етносу. Тому головним завданням національно-культурного відродження і стало подолання культурного колоніалізму України. 1. Освітні реформи: у пошуках оптимальної моделі освіти Національна система освіти формувалася в 1990-і роки в умовах значних змін у духовному житті суспільства, в контексті загально цивілізаційних трансформацій, зумовлених значним поширенням нових освітніх технологій та істотним розширенням можливостей і потреб в індивідуальному, особистісному розвитку людини. Реформи були зорієнтовані на створення нової системи освіти в Україні, збереження й примноження здобутого в радянські часи досвіду та одночасно внесення суттєвих коректив у цілі, завдання й зміст освітянського процесу. Діяльність сучасної системи освіти України забезпечується цілою низкою освітніх нормативно-правових документів, серед яких основними є: Конституція України, Закон України , вперше запущеним під юрисдикцією України в 1995 р. . Для координації наукових досліджень і відбору перспективних проектів, що мають реалізуватися на орбітальних космічних станціях, при НАН України та Національному космічному агентстві України в 1997 р. створено Координаційний комітет з наукових досліджень та технологічних експериментів на орбітальних космічних станціях. Очолив його президент НАН України, академік Б.Є. Патон. Комітет розгорнув активну діяльність щодо налагодження тісної співпраці науково-дослідних інститутів Академії та Національного космічного агентства . Наприкінці 1990-х рр. на державному рівні було здійснено низку важливих заходів, спрямованих на зміну державної науково-технічної політики.

Поиск Шлях Аріїв: Україна в духовній історії людства

Пройшов колимськ табори. Тепер я розумю, що вн був найвидатншим слов'янознавцем. Але тод майже все, що я почув вд нього, викликало в мен протест. Яка там «укранська дея»? Я знав три братнх народи, як на чол з «старшим братом» будували одну державу. Про який розпад СРСР могла бути мова в 1972 роц? А Гуру називав навть дату розпаду  посилався на Бблю. Я, вихованець Московського унверситету, член КПРС з 1960 року, член бюро райкому КПРС (Новосибрське академмстечко), вчений секретар Презид Сибрського вддлення АН СРСР з гумантарних наук, був, звичайно, матералстом марксистського напряму. А вн мен розповдав про зрку Полин, яка впаде на Кив, про Михайла Мченого, про четвертий Мсяць, що програму наше життя, про незалежну Украну. Втм термн «Украна» вн вживав нечасто говорив про Русь Кивську чи про Аратту, або Оратаню[Аратта вд санскритського «арат», шо означа «борець», «орач». Пд таким м'ям ар створили державу на землях Украни, яка називалася також Оратаню, Оряною, Рама-Вартою, Пелазгею], найдавнш назви Украни

Реферат: Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр Магістр -  це  освітньо-кваліфікаційний  рівень  фахівця, який на  основі  кваліфікації  бакалавра  або  спеціаліста  здобув поглиблені спеціальні уміння та  знання  інноваційного  характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань  для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Поиск Перспективи Української Революції

Фантаз та дйснсть. Чи на Заход не люблять революц? Китайська наука в лс не пде! Автор розвива тему, що  вн частково вже заторкнув у свой попереднй статт «Третя свтова вйна  визвольна революця», опрокидуючи закиди, що, мовляв, нацоналзм  перешкодою у нашй визвольнй боротьб. * * * «На Заход не люблять нацоналзму, не люблять революц, не люблять фанатизму. Непопулярнсть нашо справи  багато труднощв на зовншньому вдтинку походять з того, що сучасн визвольн змагання органзують  ведуть укранськ нацоналсти, як мають марку фанатикв,  що ц змагання окреслюються як нацонально-революцйну боротьбу, а визвольну концепцю як нацональну революцю. Якщо хочемо знайти прихильну поставу захднх держав до нашо справи, мусимо все це змнити. Не треба виступати з нацоналзмом, з революцю, не пдкреслювати постуляту державно суверенности, тльки надавати нашй боротьб характер резистансу боротьби проти большевизму, як проти системи диктатури й тоталзму, за демократичний державно-суспльний лад

Реферат: Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

Основні проблеми існуючих систем освіти і теоретичний образ перспективної системи освіти, що забезпечує не тільки добробут нації, але і подальший стійкий розвиток людства, самим серйозним образом хвилюють сьогодні вчених, державних і суспільних діячів різних країн, які стурбовані необхідністю оновлення і реформування систем освіти, покликаного відігравати в XXI ст. найважливішу роль у розвитку особистості і суспільства. У Доповіді міжнародної комісії також підкреслюється особливості перспективної системи освіти, до якої потрібно віднести: - фундаменталізацію освіти, яка винна істотним чином підвищити його якість; - випереджальний характер всієї системи освіти, її націленість на проблеми майбутньої постіндустріальної цивілізації; - розвиток творчих здібностей людини; - істотно більшу доступність системи реалізації творчого потенціалу для населення нашої планети шляхом широкого використання можливостей дистанційного навчання і самонавчання із застосуванням перспективних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Поиск Індоарійські таємниці України

На сучасному етапі археологічна наука вважає, що андронівська культура, сформована в середині ІІ тис. до н.е. й поширена на величезних просторах Євразії — генетична попередниця індоарійських племен. Останні археологічні дослідження в Південному Заураллі й Північному Казахстані начебто свідчать на користь цієї гіпотези. В епоху бронзи, передуючи андронівській культурній спільності, на Південному Уралі існувала так звана «країна міст» — система давніх укріплених споруд, дослідження яких почалося в 60–70 рр. ХХ ст. Це кілька десятків укріплених поселень і численних могильників, найвідоміше серед яких — Сінташта, в назві якої дехто вбачає прямий зв’язок з етнонімом сінди. Зазначимо, що принаймні дві Сіндики існувало й на теренах історичної України: одна — на Таманському півострові, а друга — в низів’ях Дніпра, так звана Сіндська Скіфія. 1987 року на р. Велика Караганка аерофотозйомка відкрила ще одну важливу пам’ятку — Аркаїм. Ці укріплені поселення цікаві тим, що схожі на дасівські фортеці в «Ріґведі». За аерофотозйомкою, «міста» мають різноформне планування: овал, коло, квадрат. Із них найдавніша форма — овальна, а колова й квадратна з’являються пізніше

Реферат: Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

За оцінками ряду дослідників вона налічувала понад 950 книг. Як встановлено, більшість з них була церковними, богослужебними. Поряд з ними в Русі-Україні поширювалися трактати з історії, філософії, права, природничих наук. Книжкові майстерні були засновані й в інших містах Київської Русі - Новгороді Великому, Чернігові, Полоцьку. Власне, на нашу думку, можна говорити про елементи просвіченої монархії часів Ярослава Мудрого. Які книги часів Київської держави були особливо відомими і популярними? По-перше, це книги Святого Письма: Євангелії, Апостоли, Псалтирі. Найдавніше Остромислове Євангеліє виготовлена в 1056-57 рр. в Києві. З писань теологів найбільшою популярністю користувалися писання Івана Златоуста. Далі треба назвати різноманітні життєписи святих, зокрема, короткі життєписи, призначені на кожний день - “Прологи”, помісячні життєписи “Минеї” та збірники життєписів святих якоїсь одної країни - “Патерики”. Світський характер мали Збірники Святослава та збірки “золотих думок”, запозичених з різних джерел - так звані “Бджоли”, а також, почасти перекладні повісті “Варлаама і Йосафата”, “Александрія”, “Індійське царство”, “Троянська війна” та ін. Їх читали церковнослужителі, світські люди при дворі, княжі сім’ї, їх освічене оточення тощо.

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Коробкo Лідія Іванівна УДК 330.341.1 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Спеціальність 25.00.02 – Механізми державного управління АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Запоріжжя – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Класичному приватному університеті. Науковий керівник – кандидат наук з державного управління, доцент Опрятний Сергій Миколайович, Класичний приватний університет, начальник відділу управління персоналом. Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, доцент Беззубко Лариса Володимирівна, Донбаська національна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України; професор кафедри менеджменту організацій; кандидат наук з державного управління Шилова Валентина Іванівна, Енергодарський інститут державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету», перший заступник. Захист відбудеться 21 травня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.03 у Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, ауд. 125. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Класичного приватного університету за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б. Автореферат розісланий 19 квітня 2008 р.

Реферат: Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА СУЧАСНІСТЬ Відродження в Україні інституту місцевого самоврядування, підписання нею Європейської Хартії про місцеве самоврядування вимагають цілеспрямованих дій на організаційно-правове та економічне забезпечення децентралізації у сфері управління, впровадження оптимальної моделі розподілу функціональних та економічних повноважень між центральними місцевими органами влади, удосконалення організаційної діяльності, правової та економічної бази функціонування органів місцевого самоврядування. Територіальна громада в Україні з її звичаями і традиціями має ознаки глибокої давнини. Дослідник громади в Україні І.Черкаський слушно писав: 14. Там само. – С.102.

Реферат: Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

Реферат: Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

УДК 371.132(410) Сива Ю.В. м. Тернопіль АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ТА ПРОВІДНИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ІДЕЙ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ Анотація: проаналізовано основні підходи щодо розуміння суті полікультурної освіти та розглянуто провідні концептуальні ідеї полікультурної освіти. Порівняльний аналіз суті різних концепцій полі-культурної освіти поданий у таблиці. A o a io : he mai approaches o u ders a di g he polycul ural educa io esse ce were a alysed a d he leadi g co cep ual ideas of polycul ural educa io were exami ed. he compara ive a alysis of differe polycul ural educa io co cep io s esse ce is give i a able. Важливою передумовою полікультурної освіти є становлення і розвиток демократичного суспільства, в якому посилюється боротьба з шовінізмом, расизмом, етнічним егоїзмом, і в той же час виявляється відвертість стосовно інших країн, народів та культур, здійснюється виховання в дусі миру та взаєморозуміння. Метою статті є аналіз різних підходів щодо розуміння суті полікультурної освіти, аналіз провідних концептуальних ідей полікультурної освіти. Значимою соціально-політичною детермінантою розвитку полі-культурної освіти є інтенсивний ріст інтеграційних процесів як важливої складової розвитку сучасного світу, прагнення країн інтегрувати в світовий соціально-культурний та освітній простір, зберігши при цьому національну своєрідність. Інтеграційні процеси сприяють перетворенню Європи на багатомовний простір, в якому національні мови мають рівні права.

Реферат: Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

Сучасна концепція вищих професійних закладів повинна бути створена з урахуванням історичних уроків розвитку вітчизняної системи і закордонного досвіду професійної підготовки фахівців, на основі результатів творчих пошуків педагогічних колективів і окремих вчених України. В умовах сучасного осмислення і підходу, вища професійна освіти розглядається в трьох взаємозалежних аспектах: змісту, функціонування і розвитку. Згоді цьому, вона являє собою не статичну, а що розвивається і систему, яка саморозвивається. Сучасна освіта - це система професійної підготовки різних спеціальностей і профілів, що характеризується фундаментальністю, універсальністю, гуманітарною і науково-дослідною спрямованістю. Ця система припускає орієнтацію студентів факультетів (відділень, спеціалізацій) на освоєння загальнотеоретичних, спеціальних, психологічних знань, придбання науково-дослідних і практичних навичок і умінь для того, щоб творчо оперувати ними при рішенні проблемних задач. Вища освіта в даний час - це система багаторівнева, що включає безупинну підготовку - бакалаврів, фахівців і магістрів. Умови вищої освіти дозволяють вести перепідготовку кадрів, а також підвищення їхньої кваліфікації.

Реферат: Система вищої освіти в країнах Європи та Америки Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

Міністерство освіти та науки України Реферат на тему: «Система вищої освіти в країнах Європи та Америки» Рівне – 2006 Зміст Вступ 1. Вища освіта у Великій Британії 1.1.Загальні відомості 1.2 Ступеневість освіти 1.3 Доступність вищої освіти 2. Вища освіта у Франції 2.1 Основні відомості 2.2 Принципи організації 3. Вища освіта у Польщі 3.1 Загальні відомості Висновок Література Вступ Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на всі сфери життя держави, не оминув він і вищої освіти. Відтак, Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті європейських вимог, щораз наполегливіше працює над практичним приєднанням до Болонського процесу. У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розроблено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфікацій, які існують у системі вищої освіти Європи. Цю конвенцію підписали 43 країни (Україна в тому числі), більшість з яких згодом сформулювали і принципи Болонської декларації. Лісабонська угода декларує наявність та вагомість різноманітних освітніх систем і має на меті створення умов, за яких більша кількість людей, скориставшись усіма перевагами і здобутками національних систем освіти і науки, зможе бути мобільними на європейському ринку праці.


Три-та-та, три-та-та! АСТ Васильев Н.А.
Забавные персонажи с вращающимися глазками и яркие иллюстрации этой книжки не оставят вашего малыша равнодушным и не позволят ему скучать.
80 руб
Потешки для малышей. Три-татушки, три-та-та Книжки-картонки Детский Мир
37 руб
Пистолет "Тра-та-та. Играем в войнушку"
282 руб
Ружьё "Тра-та-та. Играем в войнушку"
257 руб
Три-та-та Книжки-неваляшки Эксмо Красовская И.А.
Вы также можете придумать свою игру, например, озвучивая изображенных животных: "мяу", "бе-бе", "ко-ко", "иго-го", "гав", "пи-пи", "ух", "му-у" или их действия: "ам", "прыг-скок", "топ-топ", "гоп", "ду-ду", "кач-кач", "бух", "бом".
49 руб
Танки ТА VSD Джесси Р.
Танки ТА (ТА-1, ТА-2, ТА-3, также обозначались как Т-1001, Т-1002 и Т-3 соответственно) — проекты советских средних и тяжёлых танков 1930-х годов.
1130 руб
Императорская Российская Академия наук. Записки. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка. 1861. (Уч.зап. Казанского ун-та) Т.01. Прил. №1. Грот Я.К. Письма Ломоносова и Сумарокова к И.И.Шувалову. Материалы для исто… Книга по Требованию
1163 руб
Императорская Российская Академия наук. Записки. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка. 1861. (Уч.зап. Казанского ун-та) Т.02. Прил. №3. Гедеонов С.А. Отрывки из исследований о варяжском вопросе. С замечаниями А… Книга по Требованию
676 руб
Императорская Российская Академия наук. Записки. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка. 1861. (Уч.зап. Казанского ун-та) Т.04. Прил. №6. Вельяминов-Зернов В.В. Источники для изучения тарханства, жалованного башки… Книга по Требованию
1162 руб
Императорская Российская Академия наук. Записки. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка. 1861. (Уч.зап. Казанского ун-та) Т.11. Прил. №4. Голстунский К. Критические замечания на издание проф. Юльга "Die Maerschen… Книга по Требованию
676 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг