(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Таможенное право Разлел: Таможенное право

Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

найти еще ...
Опись д?лъ архива Государственнаго Сов?та, томъ 7. Д?ла Государственнаго Сов?та съ 1867 года по 1870 годъ Книга по Требованию А. А. М.
1853 руб
Собрание сочинений (количество томов: 6) Габриэле Д'Аннунцио. Терра Д'Аннунцио Г.
Произведения писателя пронизаны духом романтизма, героизма, эпикурейства, эротизма, патриотизма. Габриэле Д' Аннунцио (настоящая фамилия Рапаньетта) - итальянский писатель, поэт, драматург и политический деятель, оказавший сильное влияние на русских акмеистов. К началу Первой мировой войны он был наиболее известным итальянским писателем в Европе и мире.
2755 руб

Він був обраний воєнним осавулом. Іван Мазепа був найпопулярнішою особою на раді під Колмаком. Він мав тоді вже 50 років і був людиною з величезним життєвим та політичним досвідом, здобутим довголітньою участю в управлінні країною під булавою двох видатних гетьманів: Дорошенка та Самойловича. Але який би не був цей досвід, становище, в якому опинився Мазепа, як гетьман, було дуже складне, треба було мати також надзвичайний дипломатичний хист, щоб протягом понад 20 років вести корабель України по розбурханому морю анархії та руїни. Обрання Мазепи пов"язане було з підписанням нових, "Колмацьких статтей". В основу яких покладено "Глухівські статті" Многогрішного 1669 року, але з де-якими додатками на користь Москви. Так, було зостережено, що Україна не сміє порушувати вічний мир з Польшою і повинна підтримувати добросусідські стосунки з Кримом. Знову заборонено Україні мати дипломатичні стосунки з іншими державами. Крім залог та воєводів, що були в Києві, Чернігові, Ніжені, Переяславі та Острі, московська залога мала стати в гетьманський резиденції - Батурині - для постійного контролю над гетьманським урядом. Заборонялось "голосов испущать", що "Малороссийский край гетманского регименту", а тільки казати, що він належить до единої держави з Великоросійським краєм. Тому мусить бути вільний перехід з Москви на Україну. Гетьман і старшина повинні дбати про зміцнення зв"язків між двома народами. Коломацькі статті вперше заперечували державний характер гетьманської влади, а разом з тим і державність України. Але цей пакт не був реалізований. Після великого Богдана Мазепа вперше поставив особу гетьмана на рівень державного володаря, монарха. Недарма в народі побутувала приказка: "від Богдана до Івана не було гетьмана". Свою владу він ототожнював з могутністю держави. Мазепа якнайрішуче захищався від будь-яких посягань з боку запорожців, що боролися за свою атономність, і від старшини, яка посилала донос за доносом цареві. У своїй зовнішній політиці гетьман відмовився від орієнтації на Польшу, Крим і Туреччину. Боротьба з із Росією видавалась на той час безнадійною, тому тривалий час Мазепа просто продовжував лінію Самойловича, спрямовану на забезпечення максимально можливої автономії. Та найбільш вражаюча риса Мазепи як політика полягала в умінні захищати як власні, так і загальноукраїнські інтереси, зберігаючи водночас добрі стосунки з Московю. Коли в 1689 році на трон зійшов молодий і енергійний Петро 1, гетьман уже вкотре застосував свій незбагненний дар чарувати можновладців. Він надавав царю активну допомогу в грандіозних походах на турків і татар, кульмінацією яких стало у 1696 році здобуття Азова. Старіючий гетьман також постійно давав недосвідченному молодому монархові поради у польських справах; згодом між ними виникла тісна особиста дружба. Козацькі полковники із сарказмом зауважували, що "цар скоріше не повіреть ангелові, ніж Мазепі". Щойно вступивши на гетьманство, Іван Мазепа мусив взяти участь у війні Росії з Кримом. Вже 1688 року було збудовано "городки" на Самарі, які мали бути базою подальшої війни, навесні 1689 року почався новий похід на Крим. До 112-тисячного московського війська Голіцина долучився Мазепа з українськими козаками, протягом травня війська підійшли до Перекопа, мали бій з ханом, але у Крим не зважились йти. 1695 року Петро 1 почав нову агресію проти Криму й Туреччини, скерував головні сили на Азов.

Загалом, участь у півнчних походах справедливо викликала велике невдоволення на Гетьманщині: московські офіцери відбирали в козаків трофеї, завдавали їм усіляких кривд і образ, козаки тисячами гинули не тільки в боях, а й від незвично суворого клімату й через брак харчів і платні. Війна руйнувала українську торгівлю й економіку взагалі. Війна викликала ремствування також серед українських селян і міщан. Вони скаржилися, що в їхніх містах і селах розмістилися російські війська, які завдавали утисків місцевому населенню. Навіть гетьман став відчувати загрозу, коли пішли поголоси про наміри царя замінити його чужоземним генералом чи російським вельможею. Петро не рахувався з військовим укладом України: українськи частини мусили виступати під командою московських начальників, а не гетьмана. В Москві виникали думки взагалі скасувати козацькі порядки і навіть віддати Україну князеві Меньшикову, або англійському герцегові Марльборо. Все це свідчить про те, яка величезна небезпека загрожувала Український державі. У 1702 році Карл ХІІ розбив Августа і захопив Варшаву. Його прихильником був позанський воєвода Станіслав Ліщинський, який згодом став королем Польші. Війна охопила всю Польшу і підійшла до українських кордонів. За наказом Петра І Мазепа вислав у Білорусь 12-тисячний корпус Миклашевського, а сам з 40-тисячним військом перейшов на Правобережжя. У 1704 році шведи здобули Львів і українські війська змушені були відійти з Польші, хоч Волинь і Київщина залишились за Мазепою. Але коли шведи перенесли бойові дії до Саксонії, Мазепа знову, хоч і ненадовго, зайняв Львів і всю Галичину. Бойові дії у Білорусії завдали великих втрат українському військові. При обороні Несвіжа загинув стародубський полковник Миклашевський, після довгої облоги здалися шведам Ляховичі, які боронив переяславський полковник Мирович. Критична ситуація для супротивників Карла ХІІ склалася восени 1707 року, коли Август капітолював і зрікся польської корони на користь С.Ліщинського. Фактично Петро І залишився сам на сам з Карлом ХІІ. В цих умовах старий гетьман опинився перед необхідністю вибору - надалі залишатись у сфері московської політики чи спробувати звільнити Україну за допомогою нових союзників. До того ж роки війни виразно показали, що для Петра І Україна була тільки знаряддям для здійснення імперських планів і він не зупиниться ні перед чим задля власних цілей, навіть віддасть Україну взамін за вихід до Балтики. Інтенсивне використання козацького війська у віддалених від України місцях, спроби перетворити окремі полки на регулярні драгунські, руйнування зовнішньої торгівлі України - все це провіщало близьку ліквідацію автономії України. За цих умов серед української старшини, незалежно від планів і насторїв самого гетьмана, виникла опозиційна щодо царизму група, яка обговорювала можливості відновлення Гадяцького договору з Польшею (в особі С.Лещинського) і союзу з Карлом ХІІ проти Москви. Ще 1706 року полковники Горленко й Апостол волали до гетьмана : "Твою душу й кості діти наші проклинатимуть, якщо ти після себе залишиш козаків у такій неволі", та зносини українських опозиціонерів з можливими союзниками почалися задовго до вступу шведів в Україну.

Щоб гарантувати себе від загрози з боку популярного в народі Палія, Мазепа за згодою Петра 1 наказує заарештувати того й заслати до Сибіру. Він учивя в Києво-Могілянській Академії і в Падуанському університеті, відвідав кілька Європейських країн, міг порозумітися з бгатьма співрозмовниками, оскільки володів вісьмома мовами. Історична ерудиція Івана Мазепи викликала захоплення тих державних і військових діячів, з якими він спілкувався. Він був знавцем літератури, власником найкращої в Україні великої і цінної бібліотеки з інкунабулами, старовинними рукописами, раритетними виданнями на багатьох мовах. Він цінував і розумів високе мистецтво, схилявся перед красою жінок. Майстер епістолярного жанру, він був незрівняним красномовцем. І над усім панували його могутній дух і відданість, готовність до самопожертви заради великої патріотичної ідеї. Такий европеєць із відблиском ренесансності, палкий патріот стояв з 1687 до 1709 року біля керма Української Гетьманської Держави, автономію і самостійність якої московський царизм постійно обмежував, а російська імперія душила й териризувала, остаточно знищивши в 1764 році. З самого початку свого гетьманування Іван Мазепа виявив себе як великий покровитель і меценат національної культури, мистецтва, науки, православної церкви. Всякими способами Мазепа допомогав, сприяв розвитку освіти в України. У Києві, Чернігові, Переяславі та інших містах і навіть селах фундував школи, бурси, шпиталі, наділяв маєтностями українські монастирі, которі на той час були вогнищами просвіти завдяки власним школам і друкарням. Мазепа взяв під свою опіку Києво-Могілянську Академію, дбав про її розвиток, щедро обдаровував її маєтностями. У 1693 році наново побудував братську церкву Богоявлення, поставив новий будинок для Академії, щоб поліпшити умови "всякому з малоросійських дітей, хотящему вчитись". Гетьман щедро фінансував розвиток мистецтва, зокрема архітектури й малярства, прикрасив українські міста спорудженими й реставрованими чудовими храмами, розбудував в Україні на свій кошт, а також використовуючи військовий скарб близько 20 церков. Різні за виконанням, величні, розкішні споруди водночас мають і спільні риси, названі мистецтвознавцями "Мазепиним барокко". Не тільки талант будівничого, а й витончений художній смак гетьмана втілився в цих церквах. Він відновив Києво-Печерську Лавру, обніс її кам"яною стіною, поставив дві гарні брами з церквами над ними. Після Петра Могили гетьман Іван Мазепа своїм коштом обновив Софіївський Собор і побудував Софійську дзвіницю. В Пустинно-Миколаївському монастирі в Києві вибодував у 1690 році нову величаву церкву св.Миколая. Поставив Мазепа також велику церкву Вознесіння в Переяславі. Ім"я Мазепи набуло розголосу навіть на Сході, де він став відомим саме через те, що робив дари. Церкві Гробу Господнего в Єрусалимі переслав срібну плиту. На його ж кошти був надрукований арабський переклад Євангелія. Іван Мазепа не був демократом. Аристократ, він целеспрямовано створював в Україні аристократію з середовища козацької старшини й української шляхти. Підтримуючи старшину економічно, надавав їй земельні маєтності, бажав зробити її незалежною політично, дбав про її освіту й навіть зовнішню культуру.

Поиск Україна у революційну добу. Рік 1920

Шаповалом, виникали, принаймні, тричі: в добу Тимчасового уряду, в листопаді 1917 р. і під час антигетьманського повстання в листопаді-грудні 1918 р.[1165] При цьому постійно спостерігалося одне й те саме: маси виявлялись значно радикальнішими, лівішими за своїх провідників, які, начебто за злим фатумом, саме в ці відповідальні моменти докладали всіх зусиль, щоб рухатись у протилежному від трударів напрямку. Особливо наголошує М. Шаповал на відсутності динамізму, оперативності в діях керівників руху — «тяганину (кунктаторство), як основну прикмету українського ведення справи» взагалі[1166]. *** Дуже тяжко позначилась на перебігу революційних подій розірваність української нації, яку не вдалося подолати ані Актом соборності 22 січня 1919 р, ані спробами державних центрів УНР і ЗУНР досягти бодай якогось порозуміння. Різноспрямовані орієнтації лідерів («краєвий патріотизм») обох утворень трагічно вплинули на всю справу визволення саме в той момент, коли для того з'явилась, здавалося, обнадійлива перспектива. Хоча влітку 1919 р. «українські вояки зійшлися з усіх українських земель для спільної боротьби за волю України, але в той же час дійшло до згубного політичного розламу українського об'єднаного фронту, — сумно констатує І. Мазепа. — Наслідком того була листопадова катастрофа 1919 року

Реферат: Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Поиск Мой туристический Киев

Among the museum displays weapons, uniform, documents and photos, flags, decorations and recreated figures of famous military leaders, among them Scythian tsar Atey, Svyatoslav Igorevich the Grand Duke of Kiev, Danilo Galytskiy and Bogdan Khmelnitskiy. working hours: 10:0017:00, day-off Monday address: Grushevskogo str., 30/1 tel: 8(044) 284 62 12 web: Музей гетманства Экспозиция музея посвящена истории украинской козацкой державности XVIIXVIII столетий. В музее представлена иконография украинских гетьманов, гетьманско-козацкая тематика в вещевых экспонатах, исторической литературе, марках и открытках. Основые экспозиции музея посвящены гетьманам Ивану Мазепе и Павлу Скоропадскому. адрес: ул. Спасская, 16б телефон: 8(044) 416 17 13 сайт: Музей гетьманства Експозиця музею присвячена стор укрансько козацько державност XVIIXVIII сторч. У музе представлена конографя укранських гетьманв, гетьманська козацька тематика в речових експонатах, сторичнй лтератур, марках  листвках. Основн експозиц музею присвячен гетьманам ¶ванов Мазеп  Павлов Скоропадському. адреса: вул

Реферат: Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

Завдання: Розробити модель інвестиційного проекту, визначивши: вид економічної діяльності, тривалість проекту, види продукції або послуг, структуру підприємства, стартовий баланс - за необхідності, план виробництва і збуту, прямі та непрямі витрати. Увести дані щодо моделі проекту у Projec Exper , здійснити обрахунок проекту, визначити потребу у фінансуванні і вибрати джерела фінансування. За допомогою засобів Projec Exper виконати аналіз проекту і зробити висновки щодо його реальності та можливостей оптимізації. Сформувати і надрукувати бізнес-план проекту та оформити звіт з лабораторної роботи. Звіт має містити сформований у Projec Exper бізнес-план інвестиційного проекту і висновки щодо ефективності проекту. Підготуватися до захисту лабораторної роботи. Опис послідовності виконання завдання1. Запустила програму, вибравши Пуск/Программы/Projec Exper Holdi g (можна запустити програму за допомогою ярлика). Вибрати команду меню Проект/Новый (можна натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів) і у вікні Новий проект ввела: назву проекту (Проект меблевої фабрики); варіант (назву варіанта1); автора (Дідаш); тривалість (2 роки); ім'я файла з розширенням рех.

Поиск Перспективи Української Революції

Але розвиток визвольних змагань в останн два десятилття, зокрема вд початку друго свтово вйни, тих змагань, як саме  найстотншим продовжуванням укранських державницьких традицй, не да чинникам УНР такого полтичного свдоцтва, яке виправдало б хн претенс до виключно найвищого становища в укранському полтичному житт. Укранськ державницьк змагання продовжуються безперервно, вони мали  мають сво герочн подвиги та велик полтичн досягнення, вони ж найвиразнше продовжують укранськ державн традиц. А тим часом полтичний табр УНР не лише не вдгра у них тако рол, до яко заявля претенз, а взагал вн або не проявля себе в найважливш моменти визвольних змагань останнх рокв, або ста по тому боц, звдки йде не помч, а утруднення для визвольно боротьби. Зйшовши з позицй провдного чинника у боротьб за державнсть, чинники УНР тим самим 'зйшли з першо позиц у продовжуванн державно традиц. На сторож цих традицй, на сторож укрансько державности стали нов, революцйн сили Украни, як взяли на себе найбльшу частину тепершньо боротьби за державнсть

Реферат: Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат: Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

Реферат: Окупація України військами Німеччини та її союзників Окупація України військами Німеччини та її союзників

Невипадково саме в цей час ідеолог нацистської партії А. Розенберг надрукував працю «Україна - вузол світової політики». Зрозуміло, що нацистські верховоди розглядали Україну як важіль передусім «світової політики» Німеччини: ця найродючіша частина Центрально-Східної Європи покликана була, на їхню думку, забезпечувати рейх та його військо продуктами харчування, а промисловість - сировиною й дешевою робочою силою і, зрештою, оплатити війну Третього рейху за визволення від більшовизму та світове панування. Україна, за планами Гітлера, повинна була перетворитися на «лебенсраум» (життєвий простір) для німців. На її територію повинні були переселитися німецькі бауери (фермери), а українці повинні були слугувати для них рабами. Німецьке командування націлило на територію України групу армій «Південь» на чолі з фельдмаршалом Г. фон Рундштедтом. Напад розпочався з масованого бомбардування літаками люфтваффе (німецький військово-повітряний флот) міст Києва, Львова, Житомира, Одеси. Німецька група армій включала 57 дивізій загальною чисельністю 300 тис. чоловік (три німецькі польові армії, одна танкова група, дві румунські армії, один угорський корпус).

Реферат: Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

Реферат: Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

Реферат: Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

Реферат: Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України


Ван Гог. ArtNote. Пшеничное поле. Блокнот Блокноты. ArtNote Арте (Эксмо) Модная О.А.
Помимо пространства для записей, в них есть картины кисти самых известных живописцев и вдохновляющие афоризмы.
385 руб
Сочинения для фортепианного дуэта: Л. ван Бетховен - К. Рейнеке АСТ Бетховен Л.в.
139 руб
Методические рекомендации с поурочным планированием. К учебному пособию Ван Луси, Н. В. Демчевой "Китайский язык" Китайский язык. 1-й год обучения. Планета знаний. Китайский язык Дрофа, Астрель, АСТ Ван Л.
176 руб
Китайский язык. Рабочая тетрадь к учебному пособию Ван Луси, Н.В. Демчевой, О.В. Селиверстовой "Китайский язык". 1 год обучения Планета знаний. Китайский язык Дрофа, Астрель, АСТ Ван Л.
Вы приступаете к изучению второго для вас иностранного языка - китайского.
328 руб
Китайский язык. 5 класс. 1-ый год обучения. Прописи. К учебному пособию Ван Луся, Н.В. Демчевой, О.В. Селиверстовой "Китайский язык" Планета знаний. Китайский язык Дрофа, Астрель, АСТ Ван Л.
Вы приступаете к изучению второго для вас иностранного языка - китайского.
161 руб
Китайский язык. 6 класс. Прописи к учебному пособию Ван Луся, Н.В. Демчевой, О.В. Селиверстовой "Китайский язык" Планета знаний. Китайский язык Дрофа, Астрель, АСТ Ван Л.
В этом году вы научитесь говорить на китайском языке о человеке и его внешности, здоровье и увлечениях, погоде и временах года.
161 руб
Китайский язык. 6 класс. Методические рекомендации с поурочным планированием. К учебному пособию Ван Луся, Н.В. Демчевой, О.В. Селиверстовой Планета знаний. Китайский язык Дрофа, Астрель, АСТ Ван Л.
176 руб
Письма. Ван Гог Время великих АСТ Ван Г.В.
В письмах Ван Гога к брату Тео и друзьям-художникам мудрость соседствует с озадаченностью, а максимализм с ранимостью.
346 руб
Дневник Винсента Ван Гога Дневники великих мастеров АСТ Ван Г.В.
Он был несчастлив в любви и имел крайне наивные представления о жизни до того, как он избрал поприще проповедника.
536 руб
Кухня и ванная; Энциклопедия ремонта: Стены и пол; Отопление и др. (пер. с нем. Кизеевой Е. ) Мой Мир ГмбХ & Ко.КГ Цемме В.
В ней дается описание различных видов ремонтных работ, способов их выполнения, рассказывается о необходимых материалах, инструментах, приспособлениях, приводятся секреты оклеивания обоями стен, окрашивания и лакирования различных поверхностей.
298 руб
Штора для ванной "Скользкий пол"
Зато скользить можно… Только не врежьтесь, пожалуйста, ни во что!
1425 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг