(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Гражданское право Разлел: Гражданское право

НБУ-финансовый агент правительства

найти еще ...
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1929 год ЁЁ Медиа Р-К П.У.
3605 руб
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1928 год ЁЁ Медиа Р-К П.У.
2900 руб

Проте одночасно було немало зроблено і в частині розбудови ринкових структур, приватизації, становлення стабільної державної валюти. Значна частина українських підприємств перейшла на випуск конкурентоспроможної продукції. У 2001 році валовий внутрішній продукт України збільшився у порівнянні 2000 роком на 9%, темп приросту перевищено більш як в 1,5 раза. Збережено досягнуті у 2000 році високі темпи приросту обсягів промислового (14,2% проти 13,2) і сільськогосподарського виробництва (9,9 проти 9,8), здобуто їх прискорення у сфері інвестування в основний капітал (17,2 проти 14,4), обороту роздрібної торгівлі (11,7 проти 6,9), будівельної діяльності (на 10,6 проти 1,6 %). Приріст споживчих цін у 2001 році становив 6,1%, що вчетверо нижче минулорічного показника (25,8%), та удвічі нижче прогнозованого на початку року (12,3%). У січні - листопаді 2001 р. порівняно з відповідним періодом 2000 р. обсяг зовнішньої торгівлі товарами збільшився на 14,2% і становив $ 29,2 млрд. дол. В структурі експорту спостерігається ряд позитивних змін. Частка чорних металів зменшилася з 35,1 до 30,9%, добрив - з 2,8 до 2,2%. З 2 до 0,9% зменшилась питома вага експорту нафти, газу, електроенергії. Натомість частка молока і молочних продуктів збільшилась з 0,9 до 1,7%, зернових культур - з 0,8 до 2,5%, паперу та картону - з 1,25 до 1,6%, інструментів - з 0,2 до 2,5%, машин, устаткування та механізмів - з 9,2 до 10,5%. Наші макроекономічні досягнення виглядають не надто стійкими та переконливими саме через непослідовність у ринкових перетвореннях і сучасну недосконалість ринкових інститутів. Про наші сьогодняшні проблеми краще за інших сказав відомий польський економіст Лешек Бальцерович: «У мене виникло таке враження, що чимало начебто інтелігентних людей перестають мислити, коли починають говорити про державу, ставлячись до неї так, буцім вона є коморою необмежених засобів, здатних розв’язати усі проблеми. Тим часом, на державу треба дивитися як на важливий, але обмежений засіб. Адже обмеженими залишаються і термін, і компетенція уряду та працедавців, обмежені кількість, кваліфікація та знання державних службовців, врешті скромними залишаються реальні фінансові засоби, якими володіє держава, бо вона має їх стільки, скільки забирає в людей через різні податки». В останні роки НБУ (чи не єдина з наших державних установ) демонструє всі якості локомотива і регулятора української економіки. Він зумів стати справжнім ринковим інститутом, що стійко витримує тиск з боку прибічників «світлого вчора». Наведені нижче діаграми переконливо свідчать про ефективну діяльність НБУ, яка знайшла відповідну оцінку у світової спільноти. Правління Національного банку України проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників у січні-травні 2002 року, враховуючи фактичний індекс споживчих цін у травні та його прогнозну оцінку до кінця 2002 року, а також з метою забезпечення стабільності грошово- кредитного ринку прийняло постанову від 04 червня 2002 року № 207, якою передбачено залишити розмір облікової ставки у травні 2002 року на рівні, що діяв у травні п. р. - 10 відсотка річних.

Функції Національного банку України можуть бути як внутрішніми, що здійснюються в межах України, так і зовнішніми у разі представлення інтересів України і Національного банку у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародних банках та інших фінансово-кредитних організаціях, де міждержавне співробітництво передбачено на рівні центральних банків. Аналізуючи зміст Конституції України та Закону України «Про Національний банк України», можна запропонувати таку систему основних функцій Національного банку: 1) забезпечення стабільності національної грошової одиниці; 2) визначення та проведення грошово-кредитної політики; 3) банківського регулювання та нагляду; 4) емісії грошей та організації їх обігу; 5) валютного регулювання і валютного контролю; 6) зовнішньоекономічна; 7) банківського обслуговування; 8) інші функції, покладені на Національний банк законодавчими актами. Функція банківського обслуговування передбачає здійснення Національним банком банківських операцій при обслуговуванні клієнтів. В Україні Національний банк здійснює розрахунково-касове обслуговування уряду, виконує функції платіжного агента уряду з обслуговування державного боргу, є кредитором уряду. НБУ здійснює розрахунково-касове обслуговування уряду. З 1997 р. в Україні з метою створення умов для більш ефективного управління коштами державного бюджету поступово запроваджується казначейська система касового виконання бюджету. Вона передбачає консолідацію рахунків органів Державного казначейства в НБУ. У перспективі Казначейство, враховуючи світовий досвід, передбачає розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках у комерційних банках. НБУ є кредитором уряду. До 1996 р. НБУ надавав уряду прямі кредити на покриття дефіциту державного бюджету, а з 1996р. він кредитує уряд шляхом купівлі державних боргових зобов'язань (облігацій внутрішньої державної позики). Закон «Про Національний банк України», як уже зазначалося, обмежує операції банку з державними цінними паперами тільки вторинним ринком, тобто дозволяє їх здійснювати тільки з метою регулювання грошового ринку. НБУ виконує функцію генерального агента Міністерства фінансів з обслуговування розміщення облігацій внутрішньої державної позики та проведення платежів за ними. Він організує продаж облігацій на первинному ринку шляхом проведення аукціонних торгів або шляхом продажу за фіксованими цінами, здійснює розрахунки за результатами розміщення облігацій, сплачує дохід за ними та погашає облігації за рахунок бюджетних коштів. Для обслуговування обігу облігацій НБУ створив спеціалізований електронний депозитарій. НБУ виконує функції платіжного агента уряду стосовно обслуговування зовнішнього боргу. Банк є розпорядником кредитів, отриманих від МВФ, на нього покладена відповідальність за складання платіжного балансу та звітності про загальний довгостроковий зовнішній борг України, яка надається Світовому Банку. 1.2. Обслуговування внутрішнього державного боргу За джерелами залучення коштів державний борг будь-якої країни поділяється на внутрішній та зовнішній. До складу державного внутрішнього боргу входять позики уряду України і позики, здійснені за безумовної гарантії уряду (за винятком позик на зовнішньому ринку), для забезпечення фінансування загальнодержавних програм.

Отримавши таке повідомлення (за умови придбання облігацій у строки, визначені умовами розміщення), торговець цінними паперами через обслуговуючий комерційний банк виплачує необхідні кошти за відніманням тих, що перед початком проведення аукціону переказані до ОПЕРУ Національного банку України. Якщо заявки торговця цінними паперами на придбання облігацій не задоволені, на підставі повідомлення, що робиться за результатами проведення торгів, кошти із субрахунку в ОПЕРУ Національного банку України переказуються на поточний рахунок торговця цінними паперами в обслуговуючому комерційному банку. Відповідно до письмового розпорядження торговця цінними паперами ці кошти можуть не переказуватися власнику, а використовуватися для участі у подальших торгах. У разі невчасного переказування коштів за облігаціями, придбаними на торгах з їх первинного розміщення, на підставі даних ОПЕРУ Національного банку України до порушників платіжної дисципліни застосовуються такі штрафні санкції: а) тимчасове або повне усунення від участі у торгах з продажу облігацій; б) сплата пені від простроченої непереказаної суми коштів у розмірі, що дорівнює подвійній обліковій ставці Національного банку України, яка існувала у період сплати пені; в) переказування до прибуткової частини Державного бюджету коштів, що були заблоковані перед початком проведення торгів. У торгах облігаціями можна виділити кілька організаційних етапів: підготовчий, пов'язаний зі складанням інформаційного повідомлення щодо проведення торгів та його поширенням серед учасників ринку; власне здійснення торгів; підсумковий, що охоплює проведення платежів за результатами розміщення облігацій. Рішення про час, місце і форму проведення торгів, обсяги та умови розміщення облігацій, що пропонуються на продаж, строк подання заявок на участь у ньому ухвалюється Міністерством фінансів України за погодженням із Національним банком України в межах загальної суми емісії, визначеної Кабінетом Міністрів України. Міністерство фінансів України до початку проведення торгів надсилає Національному банку України погоджене з ним повідомлення про їх проведення. При розміщенні облігацій через аукціонний продаж в інформаційному повідомленні вказується: - дата і час проведення аукціону; - кількість облігацій, що виставляється на продаж (у разі, якщо мають місце обмеження); - термін погашення облігацій та виплати процентів за ними. При розміщенні дисконтних облігацій дати виплати доходу не вказуються; - вимоги щодо подання заявок учасників торгів: кратність заявок, кількість знаків дробової частини у їхній ціновій частині та ін.; - дата і час переказування коштів за результатами проведення торгів та номер рахунку в операційному управлінні Національного банку, на якому здійснюється акумулювання коштів; - склад штрафних санкцій, що можуть бути застосовані до порушників платежів. За умови розміщення облігацій за фіксованими цінами, які встановилися на попередньому аукціоні, в інформаційному повідомленні вказуються цінові умови продажу. Розміщення облігацій здійснюється у вигляді електронних торгів з використанням телекомунікаційної мережі передавання даних. На підставі договору з Національним банком учасникам торгів надаються програмно- технологічні засоби системи «ЛІГА», які забезпечують формування та передавання заявок на участь у торгах та отримання даних за їхніми результатами.

Поиск Курс русской истории

Потому дальнейшее законодательство разрабатывало не пределы и условия крепостного права как права, а только способы эксплуатации крепостного труда, и эксплуатации двусторонней: фискальной со стороны казны и хозяйственной со стороны землевладельца. В крепостном владении со времени Уложения являются не хозяева и сельские рабочие как юридические стороны, а поработители и порабощенные, повинные платить произвольно налагаемую контрибуцию господам и их вождям, составлявшим правительство. Потому правительство расширяет или допускает расширение полицейской власти помещика над крепостными, чтобы сделать его своим финансовым агентом, податным инспектором крепостного труда и блюстителем тишины и порядка в готовой разбежаться деревне, а помещик донимает свое дворянское правительство челобитьями о принятии более строгих мер для возврата своих беглых крепостных. Недостаток закона открывал широкий простор практике, т. е. произволу сильнейшей стороны - землевладельцев. С Уложения наблюдаем двойной процесс в крепостном состоянии под действием практики: раньше выработавшиеся юридические виды холопства смешиваются в хозяйственных состояниях, в какие попадают холопы, и в то же время сглаживаются черты, отличавшие крепостное крестьянство от холопства

Реферат: Финансовые посредники федерального правительства США Финансовые посредники федерального правительства США

Поиск Тайная история масонства

Орлов знал, что Ланскому 69 лет от роду; знал, что Ланской не способен ни к чему, что Ланской трус, что Ланской промотался и ему нечем жить: лучше Ланского ему найти было нельзя. Это была пародия басни лягушек, просящих чурбана в цари: тут мы увидели министров, которые стали просить себе у царя в товарищи чурбана — и получили. Ланской назначен был министром внутренних дел 20 августа 1855 года, через полгода по воцарении Александра II…»[140] Эта злая характеристика во многом соответствовала истине. Ланской являл собой пример человека, малоспособного к полезной государственной деятельности и достигшего высоких постов посредством закулисных масонских интриг и взаимной поддержки «вольных каменщиков». В царствование Александра II финансовым агентом русского правительства за рубежом становится известный масон, еврейский банкир Лионель Ротшильд. Через его руки прошли все русские консолидированные железнодорожные займы. Его влияние помогло стремительному росту еврейских финансовых воротил и предпринимателей. Мощь этого банкира подкреплялась семейными капиталами Ротшильдов

Реферат: Рынок ОВГЗ и роль НБУ Рынок ОВГЗ и роль НБУ

Поиск Еврейский вопрос глазами американца

Некоторые еврейские авторы даже подразумевали в своих работах, что еврейские руководители объединений в Америке больше склонялись к тому, чтобы у них в команде было больше неевреев, чем евреев.[284] Круговая порука может повредить и, в конце концов, извратить понятие свободного рынка. БАНКИ И БИРЖА Первой банковской семьей за последние два века были Ротшильды. От них пошли наиболее влиятельные банковские дома Европы. Основатель Дома Ротшильдов Майер Амшемь Ротшильд родился в 1743 году в городе Франкфурт-на-Майне, в Германии, Амшель сначала учился на раввинат потом решил заняться вместо этого ростовщичеством и финансами. Вскоре он стал финансовым агентом британского правительства во время наполеоновских войн. Он основал самый крупные банковские дома в Европе, стараясь заполучить крупные капиталы континента. Я читал книгу о Ротшильде, в которой рассказывалось о самых крупных финансовых удачах Майера Амшеля. Во время великой битвы между Наполеоном и Веллингтоном под Ватерлоо Лондонская биржа терпела большие убытки, так как маклеры волновались о возможности победы Наполеона

Реферат: Роль НБУ у формуванні банківської системи Роль НБУ у формуванні банківської системи

Вступ 1 Становлення банківської системи України 2 Національний банк України – головний елемент банківської системи 3 Подальший розвиток банківської системи України Висновки Список використаної літератури Вступ Враховуючи трансформацію української економіки та її бурхливий рух в напрямку будівництва ринкової економіки ефективна, дієва банківська система є запорукою успіху та фундаментом монетарної стабільності країни. Оскільки банківські установи є ефективним інструментом регулювання економічної активності в умовах вільного ринку, побудова незалежної та високопрофесійної банківської системи є запорукою успішного економічного розвитку країни. Банківські установи не лише акумулюють вільні економічні ресурси. Але і створюють умови для їх найбільш ефективного використання. Враховуючи високі темпи зростання споживчого кредитування в Україні банки стають посередником між магазинами та безпосередніми покупцями. Також через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб від 20 травня 1999 року // Відомості ВРУ від 10.10.1999. – 1999, №29, стаття 238. 8 Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р.

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат: Інформаційна система НБУ Інформаційна система НБУ

Реферат: Важнейшие промышленные и финансовые центры США, крупнейшие корпорации Важнейшие промышленные и финансовые центры США, крупнейшие корпорации

Реферат: Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ . .5 1.1 Налоговая полиция –основы деятельности . .5 1.2 Анализ нормативных актов регламентирующих деятельность органов налоговой полиции . 12 1.4 Взаимодействие налоговой полиции с налоговой службой, правоохранительными и другими государственными органами . .15 1.4 История становления и перспективы развития Федеральной Службы Налоговой Полиции . .23Глава 2. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ . .27 2.1 Проблема, концепции, классификация и структура теневой экономики . .27 2.2 Понятие финансовой преступности и классификация финансовых преступлений . 45 2.3 Налоговая преступность . . .49Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ . 61 3.1 Легализация денежных средств . .61 3.2 Деятельность ФСНП РФ по выявлению и пресечению финансовых преступлений в сфере внешней экономической деятельности . .78 3.3 Деятельность ФСНП РФ по выявлению и пресечению финансовых преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной Список используемой . ВВЕДЕНИЕ. Происходящие в жизни страны изменения, связанные с формированием рыночных отношений, сказались на состоянии преступности.

Реферат: Финансовый контроль Финансовый контроль

Содержание Введение .3 Содержание финансового контроля, его значение и функции в условиях рыночной экономики . 4 Формы, виды и методы финансового контроля .00 Государственный финансовый контроль .99 3.1. Контроль со стороны Президента Российской Федерации .992 3.2. Контроль со стороны представительных органов власти 99 3.3. Контроль со стороны специализированных . государственных структур 00 . 4. Негосударственный финансовый контроль .22 . 4.1. Внутрифирменный финансовый контроль .55 . 4.2. Контроль со стороны коммерческих банков .88 . 4.2. Аудиторский контроль .99 Заключение Введение Наша страна сейчас находится в состоянии, которое принято называть переходным. Мы постепенно движемся от тоталитарного типа к демократическому. При этом происходит смена взглядов, идеологии, системы ценностей. Но, пожалуй, основные изменения происходят в экономике. Слишком уж рознятся наше прошлое и то, к чему мы стремимся. Финансы являются неотъемлемой частью экономических отношений, а финансовый контроль – неотъемлемой частью финансов.

Реферат: Финансовые и правовые основы полного товарищества Финансовые и правовые основы полного товарищества

Реферат: Финансовое планирование и прогнозирование лизинговых платежей Финансовое планирование и прогнозирование лизинговых платежей


Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации VSD Джесси Р.
955 руб
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1928 год ЁЁ Медиа Р-К П.У.
2896 руб
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1928 год ЁЁ Медиа Р-К П.У.
2915 руб
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1927 год ЁЁ Медиа Р-К П.У.
3368 руб
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1925 год ЁЁ Медиа Р-К П.У.
3608 руб
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1925 год ЁЁ Медиа Р-К П.У.
3421 руб
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1925 год ЁЁ Медиа Р-К П.У.
3410 руб
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1925 год ЁЁ Медиа Р-К П.У.
3372 руб
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1925 год ЁЁ Медиа Р-К П.У.
3376 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг