(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Право Разлел: Право

Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

найти еще ...
Подробная опись 440 рукописям XVII, XVIII и начала XIX стол. первого собрания "Линевского архива" с двумя приложениями. Книга по Требованию Селифонтов Н.Н.
1746 руб
Россия в первой половине XIX века. Рабочая тетрадь №1. 8 класс История Мнемозина Захарова Е.Н.
Тетради являются необходимым дополнением к учебнику.
107 руб

КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: ємна доля. Так, згідно ст. 1946 Розділу 2, спадкоємець має право прийняти спадок чи відмовитися від нього, як тільки спадщина відкрилася. Висновки Таким чином, державно-правовий розвиток Німеччини другої половини 19 століття залишив за собою значний слід. Так, об'єднання Німеччини сприяло її бурхливому розвитку по шляху економічного прогресу, розвитку капіталістичного підприємництва, створенню безлічі акціонерних компаній, банків, нових галузей промисловості (суднобудування, електроніки, хімічної промисловості й ін.). Не випадково останню третину XIX в. у Німеччині називають часом грюндерства. Конституція Німецької імперії 1871 року значною мірою відтворила конституцію Північно-Німецького союзу. Укладачі Конституції 1871 р. законодавчо закріпили ту ж «тверду» модель федеративно-адміністративного політичного устрою, яка була розроблена їхніми франкфуртськими попередниками, передавши федеральним зборам (Союзній раді – бундесрату і рейхстагу) законодавчу компетенцію з питань армії, флоту, зовнішньої політики, митниці і торгівлі, пошти, телеграфу, залізниць, судноплавства й ін. Конституційний механізм Німецької імперії створювався для найбільш ефективного рішення під керівництвом Пруссії складних внутрішньо- і зовнішньополітичних задач, головним чином за допомогою військової сили. У Конституції немає ні декларації, ні глави, присвяченої правам і свободам німців. Разом з тим сама велика глава XI присвячена «військовій справі імперії». За своїм характером Конституція 1871 р. виражала інтереси феодально-юнкерських землевласників і великої промислової буржуазії. Феодально-абсолютистський характер німецьких держав повністю визначився у кримінальному праві. У 1871 р. було прийнято кримінальне Уложення, яке діяло на території усієї Німецької імперії. У 1888 р. було опубліковано проект цивільного Уложення, яке набрало чинності у 1900 р. та у якому було збережено вплив римського права. Проаналізувавши деякі наведені вище нормативно-правові акти Німеччини, можна зробити висновок, що окремі їх положення діють і на сьогоднішній час, дещо удосконалені та перероблені у відповідності до нинішньої ситуації. Література История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов. Под общ. ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Издательская группа Норма-Инфра-М, 1998 Ливанцов К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1986. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. Підручник. – Харків, 1999 Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., «Вища школа», 1994. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Т.2 / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. – М.: Юристь, 1996. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., «Юрист», 1998 Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., «Вентурі», 1994.

Поиск Энциклопедический словарь (Б)

Генералом Тотом (Tott): Буюк-Лиман и Гарибже на румелийской стороне и Филь Бурну и Пойрас на анатолийской. Наконец, у самого входа в Черное Море Румели-Фенер. На азиатском берегу невдалеке от начала пролива находится также Юта-Даг с гробницей, по преданию, Геркулеса.P До половины XIX стол. турецкие султаны жили исключительно в деревянных дворцах на берегу Б., но в 1855 г. Абд-ул-Меджид построил в Дальмабагче большой каменный дворец в греко-арабском стиле и перенес туда свою резиденцию. Султан Абд-ул-Азис в 1863 г. построил на противоположном берегу другой поменьше, Беглербег, а еще 10 лет спустя на месте прежнего Чираганского деревянного дворца возникло огромное, прекрасное, здание в восточном вкусе теперешняя султанская резиденция. Ср. Dethier, «Der. В. und Кonstantinopel» (Вена, 1873). Чихачев «Le Bosphore» (1864). Ботанический Императорский сад Ботанический Императорский сад (в Спб.) расположен в юго-восточн. части Аптекарского острова и занимает пространство около 20 десят., приобретенное мало помалу посредством покупки отдельных участков, присоединенных к прежнему Аптекарскому саду, от которого И. Б

Реферат: Социалистическая политико-правовая идеология в Западной Европе в первой половине XIX в. Социалистическая политико-правовая идеология в Западной Европе в первой половине XIX в.

Поскольку машины обеспечивают изобилие, “рост промышленности, – писал Кабе, – делает возможным коммунизм теперь более, чем когда-либо.” Признание влияния машинного производства на общество и его благосостояние не избавило ряд коммунистических концепций от уравнительных тенденций (например, одинаковые дома, мебель, форма одежды в Икарии Кабе), но практически исключило воспроизведение идей патриархального аскетического коммунизма XVIII в. (Дешан, Марешаль, Мелье). В социалистической литературе с 20-х гг. XIX в. твердо обозначилась тенденция поиска содержания истории, закономерностей общественного развития, обусловливающих неизбежность социализма и коммунизма. Стремление создать социальную науку, подобную физике, было свойственно Сен-Симону и его ученикам; изучению закономерности истории большое значение придавал Фурье, разработавший оригинальную концепцию общественного развития; свою систему Оуэн оценивал как важное научное открытие, основанное на изучении современного общества и его предыстории. Поиск научной теории социализма и коммунизма резко повысил интерес социалистов 20–40-х гг. к истории, к определению этапов развития общества и закономерностей перехода от одного этапа к другому, к политической экономии (изменение форм собственности, технико-экономических условий производства и т.п.). Прудон утверждал, что социализм становится научным только тогда, когда опирается на выводы политэкономии (все остальные виды социализма он считал утопическими).

Поиск Тернистий шлях кубанця Проходи

Як справжній друг Левко Юстимович викупив 10 книг і подарував по примірнику Денверській публічній бібліотеці, Слов'янській бібліотеці у Празі, кабінетові україністики у Пряшеві, Національній і університетській бібліотекам у Єрусалимі, Музею української культури у Свиднику та Державній бібліотеці у Пряшеві. «Ця праця, — висловлював переконання бібліограф Биковський, — залишиться справжнім документом перипетій української одиниці впродовж кінця ХIХ і першої половини ХХ століття. На цьому прикладі лежить печать історії майже всього народу — всупереч фальшуванню її в світлі соцреалізму і нацреалізму, а так, як воно було справді в життю. Правдивість оповіді є основною заслугою Твоєї праці» [66]. Сотник Юрій Артюшенко Відзначалися правдивістю й спогади сотника Армії УНР Юрія Артюшенка, випускника господарської академії в Подєбрадах. У червні 1966 року він вислав Василеві Проході свою книгу «Події і люди на моєму шляху боротьби за державу». Автор підписав книгу так: «В. Панові колезі-інженерові В. Проході на спогад нашої боротьби за державу»

Реферат: Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

Однією з найважливіших подій в історії грошової системи Російської імперії, яка розповсюджувалась на українських землях, було введення золотого стандарту - монетарної системи, в якій основною одиницею розрахунку була стандартизована кількість золота. Ця реформа була стимулом для розвитку в Російській імперії сільського господарства та будівництва залізничних колій. Однак система золотого стандарта проіснувала до прешої світової війни (у 1914р.карбування золотих і срібних монет припиняється). Список використаної літератури Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. Б.Д. Лановика. - К., 1999. Козубовський Г. Російські монети в грошовому обігу України // Вісник НБУ.- 1997.- №9. Красникова О.М. З історії іпотечного кредитування в Україні // Фінанси України.- 1998.- №4. Обухов Н.П. Введение в России золотого стандарта и его последствия // Финансы.- 2001.- №6. Стельмах В.С., Дьяконова І.І., Сало І.В., Сенищ П.М., Соколенко Т.І. Фінансово-кредитна система України-Росії (XVIII-XX ст.).- Суми,2000.

Поиск Український Крим

Вони нагадують про себе й тю спадщиною  нацонально полтики, коли цл народи нтернувалися на нш територ, що залишилося на довг роки вогнищем мжетнчних конфлктв, ускладнюючи процес самовизначення й вдродження власно державност. Коли ж з друго половини 80-х рокв XX столття розпочався закономрний сторичний процес розпаду бльшовицько мпер, то комунстична номенклатура, аби  зберегти  самй втриматися при влад, вдалася до розпалювання росйського нацоналзму, хапаючись за нього, як за рятвне коло. Розумючи, що доля СРСР залежить насамперед вд позиц Украни, Москва вдалася до провокування сепаратистських настров у рзних рег-онах ц республки. Скажмо, раптом виника проблема русинства в Закарпатт, яку створюють за допомогою заокеанських длкв вд науки, розпалюються пристраст навколо сумнозвсно Донецько-Криворзько республки Але особливу ставку зроблено на вдрвання Криму вд Украни. На думку вдомого укранського полтика Миколи Поровського, це ма сво закономрност, оскльки зарестрован на пвостров 160 тисяч членв КПРС завжди були найконсервативншою частиною компарт

Реферат: Значення державного боргу в державному бюджеті Значення державного боргу в державному бюджеті

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат: Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

В історіографії, як і в економічній літературі минулого століття, чітко визначилися різні оцінки російського протекціонізму дореформеної доби. Слід сказати, що дослідникам усіх напрямків не бракувало аргументів для захисту своїх позицій. Тому причина великих розбіжностей у загальних оцінках митної політики 1822-1861 pp. полягала безперечно не тільки у різних ступенях розробки проблеми. На відмінності оцінок митного протекціонізму частини істориків (тих що розглядали його наслідки виходячи з інтересів Росії чи країни в цілому) вплинули їх погляди на шляхи загального економічного розвитку Російської імперії в XIX ст. Для дослідників, що розглядали митну політику імперії виходячи з економічних інтересів України, була характерною наявність дуже різних, а іноді навіть абсолютно протилежних оцінок протекціонізму першої половини XIX ст. Це, очевидно, було пов'язано з відмінностями загальних поглядів істориків на місце українського господарства дореформеної доби в економіці Російської імперії та характер товарообміну України з країнами світу та Росією.

Реферат: Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

Реферат: Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

Реферат: Социалистическая политико-правовая идеология во второй половине XIX в. Социалистическая политико-правовая идеология во второй половине XIX в.

После социальной революции происходит переворот во всей громадной надстройке. Обосновывая необходимость и близость насильственной коммунистической революции, Маркс и Энгельс доказывали, что в 40-е гг. XIX в. капитализм уже стал тормозом общественного развития. Силой, способной разрешить противоречие между растущими производительными силами и тормозящими их рост капиталистическими производственными отношениями, является пролетариат. Пролетариат, осуществив всемирную коммунистическую революцию, построит новое, прогрессивное общество без классов и политической власти. Маркс и Энгельс всегда придавали большое значение раскрытию классовой сущности государства и права. “Современная государственная власть, – писали они, – это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии”. В книге “Происхождение семьи, частной собственности и государства” (1884 г.) Энгельс доказывал, что государство возникло в результате раскола общества на классы с противоположными экономическими интересами и само оно является “государством исключительно господствующего класса и во всех случаях остается по существу машиной для подавления угнетенного, эксплуатируемого класса”.

Реферат: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам

Протоколом от 28 марта 1997 г. статья 5 настоящей Конвенции изложена в новой редакции Статья 5 Порядок сношений При выполнении настоящей Конвенции компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом через свои центральные, территориальные и другие органы, если только настоящей Конвенцией не установлен иной порядок сношений. Договаривающиеся Стороны определяют перечень своих центральных, территориальных и других органов, уполномоченных на осуществление непосредственных сношений, о чем уведомляют депозитария. Протоколом от 28 марта 1997 г. статья 6 настоящей Конвенции изложена в новой редакции Статья 6 Объем правовой помощи Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в том числе: составления и пересылки документов, проведения осмотров, обысков, изъятия, передачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов, розыска лиц, осуществления уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также путем вручения документов.

Реферат: Правовое положение рабов. Правовые способы возникновения рабства Правовое положение рабов. Правовые способы возникновения рабства


Финансовый контроль в Российской империи:. эволюция правового регулирования в первой половине XIX века Книга по Требованию Игорь Л.
Данная работа посвящена исследованию организационно-правовых основ государственного финансового контроля в Российской империи первой половины XIX века.
2280 руб
Московское юридическое общество (1865-1899 гг.). Из истории развития права и правовой науки России второй половины XIX века Прометей Тульская С.А.
Данная монография посвящена вопросу о состоянии правовой науки и юридического образования в России во второй половине XIX в. , в частности правотворческой и общественно-политической деятельности Юридического Общества, состоящего при Императорском Московском Университете.
539 руб
Антология Российской естественно-правовой мысли: Монография. В 3-х томах. Том 1. Российская естественно-правовая мысль XVII - первой половины XIX века Научная мысль Инфра-М Чернявский А.Г.
Их идеи и суждения, оценки и прогнозы и по сей день сохраняют свою актуальность и значимость.
587 руб
История Казанской духовной семинарии с восемью низшими училищами за XVIII-XIX стол. Книга по Требованию Благовещенский А.
676 руб
Петербург и другие новые российские города XVIII - первой половины XIX вв. (под общ.ред. Гуляницкого Н.Ф.) - 404 с. {Русское градостроительное искусство} ISBN 5-274-01504-2 ~99.03.05 133 М: Стройиздат
1450 руб
Поляки и финны в российской науке второй половины XIX века: "другой" сквозь призму идентичности Индрик Лескинен М.В.
5 руб
Права человека в правовой мысли и законотворчестве Российской империи второй половины XIX – начала XX века Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ) Туманова А.С.
Книга написана на основании привлечения широкого круга источников и адресована юристам, историкам, представителям иных общественных наук, а также всем тем, кто интересуется правами человека.
409 руб
Антология Российской естественно-правовой мысли: Монография. В 3-х томах. Том 2. Российская естественно-правовая мысль второй половины XIX века-начала XX века Научная мысль Инфра-М Чернявский А.Г.
Настоящее издание знакомит читателя с характерными чертами и особенностями русской естественно-правовой мысли, интеллектуальными достижениями ее знаменитых представителей: Б. Н. Чичерина, В. С. Соловьева, П. И. Новгородцева, В. М. Гессена, Е. Н. Трубецкого. Их произведения не утратили своего научно-познавательного значения, весьма созвучны нашему времени и могут быть востребованы отечественной юридической наукой.
693 руб -20% 554 руб
Дьяволиада: Таинственная проза русских писателей второй половины XIX - начала XX вв.: Сборник (комм. Акимова Б.) Таинственная проза русских писателей ИД Родионова,Литература Толстой А.К.,Тургенев И.С.,Лесков Н.С.
Мистическая литература всегда пользовалась неизменно повышенным интересом у читателей всех народов.
198 руб
Страшная месть: Таинственная проза русских писателей первой половины XIX века Таинственная проза русских писателей ИД Родионова,Литература Мельгунов Н.А.,Одоевский В.Ф.,Киреевский И.В.
Она имеет истинно народные корни и полностью основана на легендах и преданиях, глубокий философский смысл которых нашел свое отражение во многих произведениях наших оте- чественных классиков.
229 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг