(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Медицина Разлел: Медицина

Генезис та етапи культурної еволюції

найти еще ...
Амадора. Та, что любит… Бразильские ночи Институт соитологии Феррейра А.
Книга затягивает в смелые сети с первых строчек и с интересом дочитывается до конца.
37 руб
Генезис социальной работы в России Золотой фонд учебной литературы Дашков и К° Холостова Е.И.
244 руб

Реферат на тему: «Генезис та етапи культурної еволюції» Для того, щоб краще зрозуміти сутність культурної еволюції як процесу формування поведінки людини, звернемось до її генезису. У тваринному світі є також позагенетичний спосіб передавання досвіду від однієї особини до іншої. Наприклад, досліди з вищими мавпами свідчать про те, що їх молена навчити використовувати знаряддя праці і навіть користуватись примітивною мовою глухонімих. Мавпа, яка знає мову глухонімих, може навчити її інших особин. Це дало підставу деяким авторам говорити про існування у тварин елементарної культури чи пракультури. Тварини мають елементарний засіб передавання досвіду, однак тут відсутні позагенетичні засоби закріплення цього досвіду всередині виду чи популяції. У людини з виникненням виробничої діяльності з'явились й інші, крім статевих клітин, матеріальні структури, в яких фіксувався і з якими, разом з тим, передався від покоління до покоління попередній досвід. Такими матеріальними структурами були виготовлені знаряддя. З початком фіксування у засобах виробничого досвіду кожне нове покоління, вступаючи у життя, одержало у своє розпорядження матеріалізований досвід попередніх поколінь, збагачувало його і передавало далі. Виникнення нового засобу фіксування і передавання досвіду мало своїм наслідком появу особливого матеріального процесу — еволюції знарядь. Врешті-решт розвиток знарядь праці приходив у суперечність з морфологічною будовою організму людини і починав вимагати приведення його у відповідність з потребами дальшого прогресу. І ця суперечність долалась з допомогою грегарно1-індивідуального добору. Про природний індивідуальний добір не може йти мови, бо здатність до виробничої діяльності не давала ніяких біологічних переваг індивіду, та наявність їх в об'єднанні людей робила всіх членів колективу, разом взятих, більш здатними до пристосування. Специфіка цього добору була в тому, що його спрямування визначалося не особливостями середовища, а особливостями процесу еволюції знарядь. Відтоді, як виникла еволюція знарядь праці, головний напрям розвитку організму пішов по лінії не прямого пристосування до середовища, а пристосування його до виробничої діяльності і тільки тим самим до середовища. У силу всього цього даний добір можна характеризувати як виробничий. Особливостями виробництва визначалось те, що добір був не індивідуальним, тобто та зграя перед людей краще пристосувалась до середовища і виживала, яка мала досконаліші знаряддя праці. Виробничий прегарно-індивідуальний добір був особливою формою, якісно відмінною від форм природного добору. І спроби поставити його в один ряд з добором, що призвів до пристосування одного виду тварин до життя у норах, іншого — до життя на деревах, не мають під собою ґрунту. Під впливом виробничої діяльності змінювалась і сама організація перед людей — від зграї (біологічної) до суспільства (соціальної)х Взаємини у зграї будуються, як правило, на принципі домінування сили. Виготовлення знарядь праці передбачає ускладнення центральної нервової системи, передусім головного мозку, здатність до тонших і точніших рухів, але аж ніяк не розвиток м'язів.

Поиск Поэтика сюжета и жанра

Им особенно подчеркнута роль общественности как творца всех культурных форм и ценностей. Дюркгейм показывает, что ничто не "выдумано" отдельным человеком; вскрывая закономерность в генезисе всех форм культуры, он подчеркивает стереотип этих форм, созданных доисторическим коллективом и по наследству переданных нам, в их сакраментальной обязательности и неизменности, охватывающей всю нашу жизнь, наши мысли, наш язык, мир наших вещей32. Блестящая по изложению, книга Дюркгейма не выдерживает никакой методологической критики; его социологизм отвлеченный, оторванный от базы, его "общественность" - замена по методу былого солнца и духов растительности. Спецификой первобытного мышления занимается ученик Дюркгейма, Леви-Брюль, и приходит к выводу о родовом различии между нашим способом мышления и первобытным33. Создается и в этой области понятие "доисторичности", и Леви-Брюль вводит, одновременно с Прейсом и Марром, термин "дологическое мышление". Так образуется новая дисциплина, в которую отныне устремляются и психологи, и философы, и лингвисты, и этнологи, и новые специалисты - этнопсихологи, ведущие, однако, свое происхождение от Вундта34; но эта дисциплина на Западе и у нас строится на диаметрально противоположных методах

Реферат: Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

Поиск Попытка философской рефлексии над природой человеческого конфликта

Сказанное имеет важное значение для понимания культуры в эпоху техники. Трансцендентальная философия, являющаяся высшей формой рефлексии, в том плане, что здесь не только природа и история, но и все формы мышления ввергаются в категориальный генезис выступает против любых форм догматизма. В ее границах снимаются такие крайности ценностных ориентаций, как "свое чужое", "священное - дьявольское", "народное - антинародное", гедонизм аскетизм. В центре внимания трансцендентальной философии, которая в пост советской России существует с 1991 года, находится понятие "объединения общающихся свободных существ", созданию интегративной теории конфликта, в основе которой, на наш взгляд, должна лежать идея поиска источников для роста творческой энергии человеческого интеллекта - главного культурного дара человека. Примечания 1. См.: Каган М.С. Философия культуры. - СПб.: Петрополис, 1996. - с. 314. 2. См.: Вышеславцев Б.П. Этика Фихте. - М., 1914. - С. 307-308. 3. Шеллинг Ф.В.Й. Система мировых эпох: Мюнхенские лекции 1827-1828 гг. в записи Эрнста Ласо. - Томск: Издательство "Водолей", 1999. - С. 243. 4. Ивальдо М

Реферат: Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект) Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

Поиск Православная цивилизация

После интеллектуального подвига немецкой классической философии мы все постигли тот факт, что действительно продуктивные альтернативы рождаются на путях имманентной критики - той, что восходит к генезису данного явления и в самом его генезисе, а не откуда-нибудь извне, ищет упущенный момент иначе - возможного. Мусульманство по отношению к Западу чрезвычайно редко поднималось до уровня имманентной критики - сказывалась гетерогенность культурно-исторических истоков обеих цивилизаций. Уникальность православной цивилизации в современном глобальном мире состоит в том, что она имеет в своем генезисе первоначально тождественное Западу, но преданное и подавленное им греческое ядро. Это обстоятельство и делает православную цивилизацию носителем имманентной критики западного глобального проекта. Третий ответ Востока - Православие - может стать самым убедительным. Православный альтернативный проект, вопреки тому, что сегодня обычно утверждает критика не имеющая достаточной культуры, чтобы быть имманентной, вовсе не является отрицанием европейской рациональности

Реферат: Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права) Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат: Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин

Міністерство освіти і науки України КУРСОВА РОБОТА на тему: «Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин» Кривий Ріг 2010 Вступ Квітковірослини, або Покритонасінні (лат. Mag oliophy a, або A giospermae) – відділ вищих рослин, відмітною особливістю яких є наявність квітки як орган статевого розмноження; ще одна істотна особливість квіткових рослин – подвійне запліднення. Число видів Покритонасінних, за даними A giosperm Phyloge y Websi e на лютий 2010 року, складає 271 – 272 тисячі, число родів – 13350 – 13400. По числу видів квіткові рослини значно перевершують всю решту груп вищих рослин, разом узяті. Число сімейств і порядків сильно відрізняється залежно від класифікацій; Система класифікації APG III (2009) виділяє 414 сімейств, які, у свою чергу, з'єднані в 59 порядків. Покритонасінні, разом з голонасінневими (Gym ospermae) складають одну з двох груп насінних рослин (Sperma ophy ae). Більшість сучасних рослин належать до відділу Покритонасінні, або Квіткові. Найхарактернішою ознакою цих рослин є наявність квітки та зав М., 1997 р. uk.wikipedia.org Додаток 1 Класифікація Покритонасінневих (A giosperm axo omy)

Реферат: Походження та основні етапи розвитку письма Походження та основні етапи розвитку письма

Реферат: Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

Реферат: Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

Реферат: Суспільно-політичне та культурне життя України Суспільно-політичне та культурне життя України

Реферат: Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації


Смех в культуре. Археология явления: культурные предпосылки и генезис Книга по Требованию Сергей Т.
Для этого применяется историко-культурная методология, сочетающая диалектические, диалогические и герменевтические принципы характеристики культурной реальности, а также использованы социо- и историко-культурное моделирование и социо-философские методы, включающие в себя типологический и структурно-функциональный подходы.
1894 руб
Откуда мы произошли…: Генезис цивилизаций: Исследование-бестселлер (пер. с англ. Головой С. , Голова А. М. ) - 480 с. {Тайны древних цивилизаций} М:Эксмо Рол Д.
250 руб
Смерть сказала: Может быть; Та, которой не стало; Из царства мертвых и др.: Романы (пер. с фр. Завьяловой Л., Леликова В.) - 800 с. {Классика детектива} ISBN 5-699-09501-2 ~54.00.00 57458 М:Эксмо Буало-Нарсежак
Книги Буало-Нарсежака неоднократно экранизированы, в том числе непревзойденным мастером черной криминальной драмы и сасленза Альфредом Хичкоком. <br> В данный том вошли избранные романы знаменитого литературного дуэта.
154 руб
Та, которой не стало; Заклятие; Человек-шарада; Смерть сказала: Может быть; Вдовцы (пер. с фр.; сост., предисл. Завьяловой Л.М.) - 768 с. {Лучшие детективы мира} ISBN 5-7905-1150-3 ~91.09.27 089 М:РиполКлассик Буало П., Нарсежак Т.
107 руб
Та сторона мира Фантастическая авантюра Крылов Дембский Е.
Милая и приятная в общении молодая актриса превращается в жестокую и холодную женщину-вамп.
68 руб
Та, которой не стало: Роман (пер. с англ. Гришечкина В.) - 448 с. {Голос сердца-мини} ISBN 5-699-05655-6 ~54.00.00 06599 М:Эксмо Браун С.
42 руб
Кролик, который никого не боялся: Сказка (худ. Халилова А.Р.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-479-00043-8 ~54.00.00 53046 М:Стрекоза-Пресс Пляцковский М.С.
26 руб
Круглый год (худ. Сучилина И.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-94663-730-0 ~54.00.00 03968 М:Стрекоза-Пресс Гамазкова И.Л.
31 руб
Кузнечик Денди: Сказка (пер. с англ. Шерешевской Н.; худ. Халилова А.Р.) - 5 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-94563-857-9 ~54.00.00 31964 М:Стрекоза-Пресс Биссет Д.
21 руб
Маленькие сказки (худ. Бондаренко М.В.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-94563-753-Х ~54.00.00 12410 М:Стрекоза-Пресс Цыферов Г.М.
26 руб
Теремок: Сказка (худ. Бай О.Б.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-479-00088-8 ~54.00.00 68414 М:Стрекоза-Пресс Бианки В.В.
31 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг