(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Программное обеспечение Разлел: Программное обеспечение

Минск в мемуарной литературе: Библиографический реферативный обзор

найти еще ...
Новые труды по источниковедению древне-русской литературы и палеографии. Критико-библиографический обзор. I-VIII. Книга по Требованию Перетц В.Н.
793 руб
Критико-библиографический обзор. IX-XV. С приложением двух памятников древней литературы. Новые труды по источниковедению древне-русской литературы и палеографии. Книга по Требованию Перетц В.Н.
792 руб

Яго ведаў увесь горад, яму кланяліся незнаўмыя, за ім назіркам хадзілі студэнты і маладыя рабочыя і шапталі адзін аднаму “Ідзе Купала”.З Дома пісьменніка ён выходзіў разам з Якубам Коласам.Аўтар “Новай зямлі” быў падобен на вясковага настаўніка” І хадзіў ён астцярожна, нібы баяўся наступіць на баравіка ці балотную купіну.Яны спыняліся на рагу Садовай і Савецкай, доўга пра нешта гаварылі, трымаліся за рукі, і відаць , цяжка было развітацца. Якуб Колас ішоў праз парк у свой домік з тоўстых круглякоў, памаляваных жоўтаю фарбаю, Купала знакаў за брамкаю , над якой звісала вецце старое таполі.Яны жылі тут на ціхіх вуліцах. і ганарыліся “Мінскам , радаваліся . як ён расце і харашэе .Дарэчы аб Доме пісьменніка, ен размяшчаўся тады на вул іцы Савецкай, 68. “У Дому пісьменніка заўсёды было людна. Ішлі сюды не толькі са скаргамі і просьбамі , на с пэўнымі справамі, а прыходзілі проста, каб сустрэцца, пабачыцца, пагаварыць,часам пачытаць таварышу напісанае.Святы сустракалі разам, не разлучаліся і ў будні” . Тут былі і Купала і Колас, і Гартны і Чарот, Чорны і Бядуля.”Дом пісьменніка быў не столькі установай, колькі клубам творчых работкнікаў., утульным прытулкам муз, домам, у які заўжды хацелася зайсці днём на шчырую таварыскубю гаворку, увечары -на ласкавы агенчык. Па-рознаму вабілі людзі і свой вольны час. Быў у 30- я гг. вядомы парк “Прафінтэрн”.”Там заўсёды было шматлюдна, наведвальнікі адпачывалі, гралі духавыя аркестры, на дашчатых пляцоўках танцавала моладзь, наладжваліся розныя гульні, для чаго існавалі нават спецыяльныя майстры-трэнеры , якія называліся масавікамі, яны навучалі таксама розным танцам , асабліва тым , што нядаўна сталі пранікаць да нас з Захаду. Гэта былі факстрот і танга.Таксама масавыя гулянні мінскай моладзі у вячэрні час былі на Цэнтральным скверыі асабліва на Ленінскай вуліцы( цяпер вуліца Леніна). Людзі тут проста прагульваліся( аўтатранспарту тут не было), наладжваліся спатканні, завязваліся знаёмствы,якія часцяком рашалі лёс маладых людзей.Так бавілі свой вольны час большасць хлопцаў і дзяўчат той пары .Пры гэтым якіх-небудзь грубых канфліктаў, зацятых боек паміж маладымі хлопцамі, п’яных разгулаў з лаянкай , як правіла, у час такіх гулянняў не было , хоць гарэлка была танная( шэсць рублёў паўлітра) і прадавалася ў кожным прадуктовым магазіне. Сваркі і бойкі звычайна адбываліся на ускраінах горада, асабліва на вечарынках. У парку “Прафітэрн“штогод летам размяшчаўся перасоўны цырк, які рыязджаў аднекуль з Расіі.Яго артысты-віртуозы зачароўвалі гледачоў.” Але ведаў у трыццатыя гада Мінск і шмат бедаў. Мінск стаў адной з першай ахвяр рэпрэсій. Беларуская інтэлегенцыя была абвінавачана у правым ухіле. Масавыя арышты пачаліся у 1930 годзе. У першай палове году арыштоўвалі па два-тры чалавекі у месяц, а ў ліпені арыштавалі адразу некалькі сот чалавек.У першую хвалю арыштаў трапіла амаль уся беларуская эліта : акадэмікі (Я.Лёсік, Б.Эпімах-Шыпіла), прафесары ( А.Азбукін), пісменнікі, журналісты.Кожнаму арыштаванаму выставілі абвінавачванне, што ён з’яўляецца сябрам контррэвалюцыйнай арганізацыі “Саюз Адраджэння Беларусі”.

Яна –след пакаленняў мінскіх фермераў. Было своеасаблівае такое саслоўе , якое да надыходу часу прыгагардных .саўгасаў спраўна забяспечвала стопяцідзесяцітысячнае насельніцтва губернскага цэнтра.” І таксама мала хто з цяперашніх жыхароў , праходзячы праз трохкутнік вуліц Даўгабродскай і Змітрака Бядулі ,прыгадае той час, калі “ гэты раён быў вядомы пад назвай Даўгабродскія Вілы. Тады ў кожны базарны дзень увесь невялікі трохкутнічак плошчы з дасвецця да вечара быў запоўнены сялянскімі вазамі і падводамі, а ў крамах- піўных драўляных аднапавярховых домікаў аж пярэсцілася ў вачах ад кашаміравых хустак ды заечых шапак-малахаяў заезных пакупнікоў. Прамежкавы -паміж Конскім і Троецкім -рынак на Доўгабродскіх Вілах у тагачасных мінскіх масштабах быў тым самым “мостам Рыальто”, дзе жыхары з суседніх вуліц і завулкаў горада перахоплівалі яшчэ да пад’езду на вялікія кірмашы то шурку сухіх бярозавых дроў у падводчыкаў з вялікіх тады Волменскіх лясоў, то кош крамяных баравікоў “ . Але самым вялікім у пачатку 20 стагоддзі быў кірмаш на Траецкай гары( пазней тут пабудаваны Беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балета). Дзесяткі сялянскіх вазоў, аднаконных і параконных па бруку Койданаўскай ехалі сюды.”Часам сустракаліся рамізнікі са сваімі лёгкімі брычкамі,а таксама ламавікі са сваімі доўгімі нізкімі калёсамі.” Шмат было у абліччы горада таго , што ужо ніколі не вернецца: “ураджвала Царква, якую называлі Чыгуначнай , яна знаходзілася недалёка ад Чыгуначнага Заходняга моста ( цяпер плошча Мяснікова) Чыгуначнаю царкву, самую прыгожую у горадзе, узарвалі у 1935 годзе. Змяніла Мінск Першая сусветная вайна. ”Вайна пераўтварала Мінск у прыфрантавы горад.Цывільнае насельніцтва літаральна гублялася сярод мноства вайскоўцаў.Вайскоўцы сустракакаліся на кожным кроку. У Мінску у той час размяшчаліся многія франтавыя, тылавыя, прыфрантавыя арганізацыі, и горад літаральна віраваў” Абвяшчэнне спачатку Беларускай Народнай Рэспублікі, а пазней і Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі паспрыяла ўмацаванню нацыянальнай свядомасці сярод часткі беларускага насельніцтва, дапамагло актывізаваць дзейнасць мясцовых нацыянальна-культурных сіл Вялікае месца ў мінскім жыцці на на прыканцы дзясятых - пачатку дваццатых гадоў адыгрвалі змены ў галіне асветы.Пры чым яны датыцацца як школьнага жыцця , так и вышэйшай адукацыі Так на перыяд існавання БНР прыходзіцца вялікая колькась адчыненых беларускіх школ і гімназій. Вялікую ролю ў іх станаўленні адыгралі Паўлінка Мядзёлка, Янка Бялькевіч, Палута Бадунова, Тамаш Грыб і інш.” У пераважнай бальшыні тады гэта былі маладыя настаўнікі. Працаваць даводзілася без падручнікаў., але маладосць і энергія ды асабліва нацыянальная самасвядомасць і ўздым перамагалі ўсе цяжкасці” На пачатку 20-х гадоў ў Мінску дзейнічалі курсы беларусаведы. ” Лектарамі былі Ўсевалад Ігнатоўскі, Язэп Лёсік, Браніслаў Тарашкевіч, Аркадзь Смоліч. Гэтыя курсы пасля ператварыліся ў вышэйшыя курсы Беларусазнаўства.” І нарэшце, вельмі яркай падзеяй стала адчыненне ў Мінску БДУ. « Увосень 1921 г. БДУ прыняў першых студэнтаў. Спачатку былі арганізаваны гуманітарныя аддзяленні Педфаку: лінгвістычнае і гістарычнае, тады ж былі створаны факультэт грамадскіх навукі клінікі з некаторымі кафедрамі медфаку, а ў 1922 г.

Поиск Государственный комитет обороны постановляет…

Шверником, который вместе с Советами народных комиссаров республик и наркоматами промышленности осуществлял руководство эвакуацией предприятий в зависимости от их важности. В результате, по мнению бывшего наркома вооружения Д. Ф. Устинова и наркома авиационной промышленности А. И. Шахурина, на восток — в Заволжье, на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию было переброшено более 80 процентов предприятий оборонной промышленности34 . Буквально из-под носа прорвавшегося противника под артиллерийским огнем были эвакуированы заводы из Минска, Запорожья, Таганрога35 . В этих невероятно сложных условиях была крайне необходима четкая организация работы путей сообщения. 23 июня в Наркомате путей сообщения был введен график военного времени по обеспечению воинских перевозок, который начал действовать с 18 часов 24 июня на 44 железных дорогах36 . Поток поездов представлял собой ленту гигантского транспортера на каждой железной дороге. Много исторической и мемуарной литературы посвящено первым трагическим дням Великой Отечественной войны, но мало сказано о том, что в течение бесконечно долгих дней войны крайне важно и необходимо было направить усилия нашего народа в единое русло и умело использовать эти усилия с единой целью — нашей великой победы

Реферат: Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97) Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

Поиск Разгром советской державы. От "оттепели" до "перестройки"

классификациям; проводится активный поиск литературы, при этом ведется определение новизны и достоверности сведений из нее; идет постоянный поиск, создание и ведение библиографических, реферативных, фактографических, объектографических, проблемно ориентированных и полнотекстовых баз данных по специально разработанным технологиям; постоянно и самостоятельно осуществляется подготовка критических и поисковых исследований; интеллектуальная продукция в глазах ее потребителей, как правило, получает самую высокую оценку

Реферат: Обзор солнечной системы Обзор солнечной системы

Поиск Антропологический код древнерусской культуры

История русской философии. М., 1994; Цимбаев Н. И. Славянофильство: Из истории русской общественно-политической мысли XIX в. М., 1986. 8 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1959. Кн. 1. С. 59; Кн. 7. М., 1962. С. 126–135. 9 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1870. 10 Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1957. Т. 1. С. 21; Т. 3. С. 256, 258, 334, 358–359. 11 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. 2-е изд. СПб., 1903. Т. 3. С. 2–3, 5, 7, 13–14 и др. 12 Флоренский П. А. Автореферат // Вопр. философии. 1988. № 12. С. 45–50; Священник Павел Флоренский. Сочинения: В 4 т. М., 1994–1997. 13 Сакулин П. Н. Русская литература. Социолого-синтетический обзор литературных стилей. Л., 1928. С. 14–67. 14 Сиповский В. В. Этапы русской мысли. М., 1924. С. 10–31. 15 Подробнее см.: Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука. М., 1983. 16 См. библиографические указатели: Русская культура XVI–XVII веков в трудах советских исследователей / Под ред. А. М. Сахарова. М., 1979; Дробленкова Н. Ф

Реферат: Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный университет Факультет географии и геоэкологииКурсовая работа По теме «Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений. Программа Microsof Excel. Ее применение для разработки электронных таблиц. Разработка электронной таблицы для автоматизации выполнения практической работы «Предварительные расчеты в триангуляции». Руководитель: Курошев Г.Д. Выполнил:студент 2-го курса Львов К.А. Санкт-Петербург 1999 г. Оглавление Курсовая работа1 Введение.4 Обзор средств автоматизации7 Заключение.19 Источники:20 Введение. Почему геодезические вычисления необходимо автоматизировать. Камеральная обработка результатов геодезических измерений является одной из важнейших частей процесса по получению координат пунктов геодезической сети, но это лишь один аспект проблемы. На самом деле, камеральная обработка результатов требуется практически при любых геодезических работах-начиная от работ по строительной геодезии, и заканчивая обработкой измерений в классной триангуляции, полигонометрии, трилатерации, и т.д. Но если при работах строительной геодезии объем работ по камеральной обработке относительно невелик, то при камеральной обработке результатов измерений классной триангуляции, например, да и других высокоточных геодезических работ объем вычислений становится весьма большим.

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Реферат: Биография Вильяма Шекспира (Shakespeare William), подробный обзор его творчества. Сюжет и содержание произведения "Ромео и Джульетта" Биография Вильяма Шекспира (Shakespeare William), подробный обзор его творчества. Сюжет и содержание произведения "Ромео и Джульетта"

Реферат: Тематический обзор: Киевская Русь - Россия, ХХ в. Тематический обзор: Киевская Русь - Россия, ХХ в.

Реферат: Обзор ресурсов Internet по социологии Обзор ресурсов Internet по социологии

В рамках Рунета отрабатываются модели создания сетевых организаций, которые должны послужить базой для формирования научных сетей в различных областях социальной науки. Российская социологическая сеть может стать первой крупной составляющей в сети социальных наук. В ее основу будет положен список рассылки по социологии (в последствии – дифференцируемых по тематике), справочник электронных адресов российских социологических организаций и специалистов, содержащий сведения об их проектах и научных интересах. На базе сети будет сформировано общее «информационное поле», позволяющее получать максимально оперативную информацию обо всех появляющихся печатных и электронных социологических ресурсах, возможностях участия в совместных исследовательских проектах, научных конференциях и семинарах, грантах, вести прямую открытую дискуссию по актуальным научным проблемам с заинтересованными специалистами. Техническую и организационную работу по созданию социологической сети планировалось завершить в первой половине 2000 г. Но пока работы всё ещё ведутся.

Реферат: Обзор возможных методов защиты Обзор возможных методов защиты

Реферат: Обзор DVD-приводов Обзор DVD-приводов

Стандарт сжатия MPEG разработан Экспертной группой кинематографии (Movi g Pic ure Exper s Group - MPEG). MPEG это стандарт на сжатие звуковых и видео файлов в более удобный для загрузки или пересылки, например через интернет, формат. По стандарту MPEG-1 потоки видео и звуковых данных передаются со скоростью 150 килобайт в секунду - с такой же скоростью, как и односкоростной CD-ROM проигрыватель -- и управляются путем выборки ключевых видео кадров и заполнением только областей, изменяющихся между кадрами. К несчастью, MPEG-1 обеспечивает качество видеоизображения более низкое, чем видео, передаваемое по телевизионному стандарту. Компрессия по стандарту MPEG-2 кардинально меняет положение вещей. Более 97% цифровых данных, представляющих видео сигнал дублируются, т.е. являются избыточными и могут быть сжаты без ущерба качеству изображения. Алгоритм MPEG-2 анализирует видеоизображение в поисках повторений, называемых избыточностью. В результате процесса удаления избыточности, обеспечивается превосходное видеоизображение в формате MPEG-2 при более низкой скорости передачи данных.

Реферат: Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России


Новые труды по источниковедению древне-русской литературы и палеографии. Критико-библиографический обзор. XVI-XXIV. Книга по Требованию Перетц В.Н.
793 руб
Новые труды по источниковедению древне-русской литературы и палеографии. Критико-библиографический обзор. XXV-XXX. С приложением описания Евангелия Межигорского монастыря 1776 г. Книга по Требованию Перетц В.Н.
793 руб
Новые труды по источниковедению древне-русской литературы и палеографии. Критико-библиографический обзор. XXXI-XXXVI. С приложением книги "Руфь" по рукописи XVI в. Новгородской Софийской библиотеки. Книга по Требованию Перетц В.Н.
793 руб
XXXVII-XLVI. Новые труды по источниковедению древне-русской литературы и палеографии. С приложением украинских песен по рукописи XVIII в. Критико-библиографический обзор. Книга по Требованию Перетц В.Н.
1746 руб
Focus on English and American literature (Обзор английской и американской литературы) (на англ.яз.) - 400 с. ISBN 5-8112-0412-4 ~93.08.31 025 М:Айрис-Пресс Brodey K., Malgaretti F. (Броуди К., Малгаретти Ф.)
220 руб
Шахматная литература России: Библиографический указатель (1775-1997 гг.) - 320 с. ISBN 5-85009-551-9 ~91.12.23 666 М: Советский спорт Сахаров Н.И.
310 руб
Христианство и новая русская литература XVIII-XX вв.: Библиографический указатель: 1800-2000 гг. (сост. Дмитриев А.П., Дмитриева Л.В.; под ред. Котельниковой В.А.) - 891 с. ISBN 5-02-028481-5 5-02-028481-1 ~54.00.00 32690 СПб: Наука
600 руб
Задания для самостоятельной подготовки и др. : Учебно-методическое пособие ЕГЭ 100 баллов Краткий обзор творчества; Анализ литературных произведений; Литература: Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию: Экзамен Генералова Н.С
71 руб
Типология тем и видов сочинений; Обзор произведений современной русской литературы и др. : Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов Экзаменационные сочинения: 2006: Примеры лучших сочинений; Форсированный курс подготовки к экзаменам Эксмо Коган И.И.
Типологию тем и видов сочинений.
64 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг