(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Педагогика Разлел: Педагогика

1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

найти еще ...
Учебно-воспитательные занятия в группе продленного дня. 1-4 класс. Выпуск 2 Воспитание в школе Учитель Касаткина Н.М.
Пособие предназначено для воспитателей или педагогов-воспитателей групп продленного дня, учителей начального образования, педагогов-организаторов внеклассной работы в школе, завучей по воспитательной работе.
94 руб
Сборник задач по алгебре. В 2-х томах. Том 1. / Часть 1. Основы алгебры. Часть 2. Линейная алгебра и геометрия Физматлит Артамонов В.А.
Цель книги — обеспечить семинарские занятия сразу по двум обязательным курсам: «Высшая алгебра» и «Линейная алгебра и геометрия», а также предоставить студентам материал для самостоятельной работы.
388 руб

Через німецьку, польську та чеську літературу в Галичину приходять ідеї романтизму. Вони проявлялися в зацікавленні народною мовою, піснями, народним життям, старовиною. Саме серед св(ященників і виникає увага доживої української народної мови, української творчості. Чи не найшвидше ці ідеї зреалзувались у проповідях українською мовою, причому навіть не в Галичині, а у Відні, актуалізуючи потреби літературного викладу. Так, перший парох греко-католицької церкви св.Варвариу Відні о.Єронім стрілецький (1733-1833) свої проповіді продовж 20-ти років виголошує українською (у той час як у Галичині тільки польською ). На думку дослідників, саме він укладає першу граматику тодішньої української літературної мови, шо становить перехід від церковнослов(янської до української мови. Очевидно, це було у 1777р перед цого поїздкою до Відня, граматка має назву ( Gramma yka (ruska) kro ka przez S releckiego((надрукована в Почаєві без вказівки на рік. Вважають, що саме її, ймовірно, мали Снігурський та Пасловський, наступні укладачі граматики руської мови. І.Лаврівський (1773-1820) — ректор Лвівської греко-католицької семінарії, канонік у Перемишлі— першим у Галичині починає виголошувати проповіді українською мовою, яку вже вважає самостійною і окремою від інших слов’янських мов. Цей дослідник працює над укладенням тлумачного словника української мови, укладає буквар, збирає матеріали до української історії. П.Пасловський (1792-1846)– парох церкви св.Варвари у Відні теж виголошує проповіді українською мовою, укладає навіть з них збірник. Пише рукописну граматику української мови. На думку М.Возняка, саме вона служить основою для першої друкованої української граматики в Галичині– граматики Й. Левицького. І. Ольшовський (1784-1804)—парох при церкві св.Варвари в одному з листі до Віденськоїконсисторії у 1812р уже підкреслює відмінність живої української мови від мови літературної. І.Снігурський (1784-1847) як парох при церкві св.Варвари у Відні з 1812р виголошує проповідь українською мовою (до нього це робили І.Стрілецький і І. Ольшовський). Прогресивний діяч свого часу, який ширить ідеї щодо окремішності української мови від інших, її самостійність. Дбає про розвиток української свідомості в представників духовенства Підтримує прогресивні починання серед молодшого духовенства– І.Могильницького, І.Лаврівського, Й.Лозинського, Й.Левицького. Залешились твори в рукописному варанті, серед них і проповіді українською мовою. Яскравим свідченням года них дослідників до літературної форми є рукописні граматики. Наприклад, П.Паславський залишив (Скорочену руську граматику і збірник проповідей(, які, нажаль, згоріли. І.Лаврінський почав працювати над своєю граматикою у 1815р; У листі до О.Востокова В 1822 він уже згадує, що праця наближається до завершення, однак і на період 1832р все ще бракувало останньої частини–синтаксису (цікаво, що перша друкована граматика в Галичні Й.Левицького (Gramma ik der ru he ischer oder klei -russische sprache i Calizie ( (Перемишль, 1834 ) присвячена саме І.Лаврінському). Працював над своєю граматикою і І.Могильницький (1777-1831).

Не дивно, що саме під впливом таких думок у галичан формується ідея мовної культури і мовної свідомості, яка їх прив(язувала до пам(яток старого письменства; звідси ідея літературної мови на народній основі ще не мала перспективи не тільки розвитку, але й навіть появи. Однак праці Й.Домбровського – це спроба науквого пояснення проблем класифікації і статусу слов(янських мов взагалі, і проблем, пов(язаних з українською мовою зокрема. Проаналізувавши кореспонденцію Й.Домбровського з різними слов(янськими мовознавцями, взявши до уваги праці Й.Домбровського, К.Чехович висвітлює думку Домбровського про українську мову. 1. Й.Домбровський знає українські землі, хоч там і не був; так, у промові перед цісарем Леопольдом II у 1791р він подає статистичні дані про населення слов(янських країн і про Галичину зокрема; зазначаючи, Що її населення – ( 2580769 жителів, означаючи їх терміном (ruзish(– руський; 2. Від польського вченого Бандтневін мав приклади живої української мови з околиць Заліщини та 65 українських пісень з галичини; 3.Цікавиться Буковиною і Великою Україною, має зразки української мови від невідомого харківського кореспондента. 4. Першу граматику української мови О.Павловського отримує тількиу 1826р (Що і позначилось на його міркування про статус української мови). 5. На означення української мови вживає назви Russia mi or (Латинська назва України), Russia alba ma Russia mag a (про Білорусію і Росію) 6. Термін russisch у Й.Домбровського багатоозначальний: означає або східнослов(янські мови, або ро сійську літературну мову, або кожну східнослов(янську мову зокрема. 7. Термін ru he isch – синонім до russisch, у листах К.Чехович знаходить ще одну назву – (li gua russica(. 8. Й.Домбровський звертає увагу на різницю між українською та російською мовами К.Чехович припускає, що Й.Домбровський міг бачити мішанину церковнослов(янської, української і польської мов у літературних пам(ятках, тому (очевидно пояснює собі як явище упадкове, яке мало доказуват нездатність української мови до вищого культурного життя(. 9. Дивиться на українську мову через призму поширених серед російських і німецтких мовознавців поглядів, що українська мова – це лише російський діалект, попсований польськими впливами. Погляди Й.Добровського на українську мову виникли і під впливом його геополітичного критерію, застосованого до класифікації слов(янських мов: з огляду на розуміння історичної ролі конкретного народу, його історичної сили колись і тепер. Звідси (великі могутні народи, здібні творити власні держави, є для Добровського репрезентантами головних, т. зн. (такуючих(слов(янських мов((цю думку проповідує в 1792р у першій класифікації слов(янських мов в праці (Geschich e der B(hmische Sprache u d li era ur() Крім того в Й.Добровського була ідея можливих переходів між слов(янськими мовами через географічне положення в минулому і сучасному, вона привела його, по-суті, дол ідеї генеалогічного підпорядкування мов. Звідси в Домбровського виникає теорія (про походження кілкох слов(янських мов з однієї спільної прамови, причому для підтримки такої теорії притягаються спільні язикові прикмети(.

Поиск Брати вогню

Автор повістей, п’єс, новел, улюбленець галицьких театралів пішов із життя, отруївшись 1940 року, щоби не зганьбити свого доброго імені й не служити диявольській системі. Не сиділи, склавши руки, й націоналісти. До Станіслава 1939 року повернувся підпільник із десятирічним стажем, провідник Станіславського окружного проводу ОУН Андрієнко – Олександр Луцький, уродженець села Боднарова Калуського району. Досвідчений конспіратор хутко налагодив зв’язки з місцевим підпіллям і Коломийським повітовим проводом Організації. За короткий проміжок часу створив обласний провід ОУН, до складу якого ввійшли Тернистий (Михайло Сеньків), Артем (Василь Чижевський), Клим Савур (Дмитро Клячківський), Барка (Надія Білобрам). Невдовзі майже в усіх селах Станіславщини, охоплених оунівськими трійками, закипіла підпільна діяльність. До початку липня 1940-го обласна організація ОУН Станіславщини налічувала, незважаючи на тотальний комуно-московський терор, майже десять тисяч борців. Відбувши п’ять років за належність від 1930-го до ОУН у польських в’язницях, тридцятип’ятирічний Олександр Луцький набув чимало життєвого і організаційного досвіду

Реферат: Використання ігор на уроках української мови в початкових класах Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

Учитель готує набори карток у конвертах. Колектив учнів класу об'єднують у малі групи по чотири школяра у кожній. Діти намагаються відгадати слова за приголосними, або за голосними, перевіряють правильність їхнього написання за орфографічним словником і записують слова у зошити. «Вилучи зайву літеру» Один школяр пригадує словникові слова і записує їх у стовпчик, використовуючи зайві літери. Другий - закреслює олівцем літери, які він вважає зайвими, та перевіряє правильність записаних слів за орфографічним словником. Ось варіанти таких слів: Вурлиця - вулиця, зайєць - заєць, килдим - килим, ме-торо - метро, дознака - ознака, ясень - ясен. «Чарівник» Педагог каже: «Зараз ви всі - чарівники. Вам треба «оживити» предмети - утворити від іменника, який відповідає на питання «що?» спільнокореневе слово - іменник, який відповідає на питання «хто?». Наприклад: Банк - банкір, бібліотека - бібліотекар, Київ - киянин, комбайн - комбайнер, космос - космонавт, навчання - учитель. «Хто (що) заховалося?» Розвиває у молодших школярів логічне мислення.

Поиск З історії грошей України

Однак територія їх поширення була досить значною: Галицька Русь, Волинь, Поділля, Київщина, Польща, Молдова, що пояснюється широким розмахом міжнародних торговельних зв'язків Галицької Русі. На думку М. Котляра, емісія галицьких монет зародилась на місцевому економічному грунті і лише за часом збіглась із захопленням Галичини Польщею. Випуск галицьких монет, таким чином, розпочався на початку 50-х років XIV ст. і тривав до 1414-1415 pp. У 60-х роках XIV ст. відновлюється карбування монет у Києві в період правління князя Володимира Ольгердовича (1362 — 1394). Монети Володимира Ольгердовича були введені до наукового обігу після давньоруських златників. У 1906 р. з'явилось повідомлення К. Болсуновського про знахідку скарбу з київськими монетами XIV ст. Відомо п'ять типів київських монет князя Володимира Ольгердовича. Подамо характеристику кожного з них. Отже, перший тип монет. На аверсі вміщено княжий знак, на реверсі — в крапковому обідку — плетенка (орнаментальний мотив), довкола якої — легенда з ім'ям князя. Певні відмінності є у монетах другого типу

Реферат: Приобщение школьников к общечеловеческим ценностям на уроках литературы Приобщение школьников к общечеловеческим ценностям на уроках литературы

Прежде всего, учитель – это воспитатель. В настоящее время воспитание является приоритетным направлением в образовательном процессе. Становится понятным, что учитель-гуманитарий занимает ведущее место в школьной жизни. На сегодняшний день очень важным является воспитание в детях доброты, ответственности за себя, своих близких, за свой жизненный выбор. Воздействуя только на ум ребенка, такой цели достичь невозможно. Необходимо призвать на помощь его чувства, затронуть его душу. Для этого на уроках звучит музыка, используются репродукции художников, что позволяет учащимся раскрыть все лучшие и добрые черты своего характера. Модель обучения знаниям на уроках литературы разработана на основе целей социально-гуманитарного образования, обозначенных для развития общества и школы на современном этапе исторического времени: Формирование у учащихся адекватного их уровням знаний целостного представления о культуре общества и о месте человека в нем. Воспитание патриотизма, гуманизма, свободы, ответственности за судьбу Родины. Ориентация учащихся на нравственные ценности общества. Развитие у учащихся познавательного интереса к будущему развитию культуры через прошлое и настоящее в литературе.

Поиск Історія України-Русі. Том 1

Роман Мстиславич 1195-1205 Галицько-волинська держава не була вже державою усієї України, як Київ, а обнімала тільки Західню Україну: Землі Галицькі та Волинські. Початком її треба вважати той час, як Роман Мстиславич вдруге осівся в Галичу, по смерти останнього Ростиславича Володимира (найпевніш у 1199 р.). Усівся він в Галичі міцно. Се видно з того, що незабаром по тому він остро узявся до боярства - особливо дався в знаки тим, що були противні його князюванню в Галичині. За свого князювання нагнав він великого страху Половцям - сильно розгромив їх двома походами; тремтіла перед ним і сусідня Польща, та й Литва зазнала од нього лиха. Він і Київську землю пригорнув до себе: тоді в Київі сидів за князя його тесть Рюрик Ростиславич. Роман двічи вигонив його з Київа і наостанці постриг його силомиць у ченці, а у Київі посадив сина Рюрикового Ростислава; Ростислав присягнув йому на вірність і був од нього у всьому залежний. Разом з тим Роман зумів обійти й Ольговичів Чернигівських, і вони теж присягли бути з ним в союзі

Реферат: Право - как общечеловеческая ценность Право - как общечеловеческая ценность

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат: Любовь в системе общечеловеческих ценностей Любовь в системе общечеловеческих ценностей

Разум отступает на второй план. Человек начинает руководствоваться не здравым смыслом, а внутренними, на первый взгляд, необоснованными потребностями своего естества. Но эти потребности вполне очевидны: сопереживание, сострадание, своего рода катарсис, который приводит человека к новому качеству жизни, к новому мироощущению. Обеспокоенный непредсказуемым влиянием, которое оказывает любовь на человеческую жизнь, английский философ Ф.Бэкон пришел к выводу, что «лучше поступает тот, кто, раз уж невозможно не допустить любви, удерживает ее в подобающем ей месте и полностью отделяет от своих серьезных дел и действий в жизни». Ему вторил Дж.Локк, который утверждал, что «управление своими страстями есть истинный прогресс на пути свободы». Любовь – это добровольное рабство чувств, полная зависимость от другого человека, или, как говорил С.Л.Франк, абсолютная ценность любимого, «удовлетворение собственного бытия через служение другому». Возникает парадоксальное состояние, когда человек влюбляется в созданный им образ. Как писал В.В.Розанов, «любящий видит, собственно, не конкретного человека, но как бы ангельскую сторону конкретного человека, двойника его, и лучшего, небесного двойника».

Реферат: Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

Реферат: Урок українського народознавства Урок українського народознавства

РЕФЕРАТ З УКРАЇНОЗНАВСТВА НА ТЕМУ:  А що буде, коли вчитель намітив одну програму, а урок пішов руслом? Програма не винна. Вона виявилася нереальною тому, що вчитель склав її на основі хибних уявлень про свій клас.

Реферат: Формирование нравственных ценностей у детей старшего дошкольного возраста средством игр-драматизации Формирование нравственных ценностей у детей старшего дошкольного возраста средством игр-драматизации

Методы исследования: теоретический анализ литературы; педагогический эксперимент; наблюдение; беседа; математическая обработка материала. Теоретической основой исследования по проблеме нравственных ценностей являются труды И.Ф. Исаева, П.Г. Саморуковой, С.А. Козловой, Л. Волобуевой, Е. Авиловой, В.С. Мухиной, Р.С. Буре. Вопросами влияния игр – драматизации на формирование нравственных ценностей занимались А.П. Усова, Р.И. Жуковская, З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова, Л.В. Артемова, Н.С. Карпинская, Л.П. Стрелкова, З. Колесникова, А.И. Матусик. База опытно-практической работы – МДОУ №85 г. Белгорода. 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХЦЕННОСТЕЙ 1.1 Понятие нравственных ценностей Нравственное формирование личности ребенка является одной из важнейших задач воспитания, главным стержнем всестороннего развития личности. Это длительный и сложный процесс; его успешное осуществление требует согласованности и преемственности в воспитательной работе педагогов детских учреждений и школы. В психолого-педагогическом словаре Е.С. Рапоцевича : нравственность (мораль) рассматривается как совокупность норм и правил, регулирующих отношение людей в обществе на основе общественного мнения, стимулирующих или тормозящих их поведение и деятельность.

Реферат: Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

Одним із перших кроків на цьому шляху стала запроваджена в роки громадянської війни політика «воєнного комунізму». Відповідно до неї проводилася націоналізація всієї промисловості й торгівлі, на селі запроваджувався продрозкладка, за якою селянам залишали мінімальні норми продовольства, решта ж конфісковувалась державою. Здійснювалося насильство над економікою, над законами економічного розвитку. Їхнє місце зайняли партійні директиви та політичні рішення. Внаслідок цього економічна і політична криза ще більше поглибилася. «Воєнно-комуністичні» методи та розруха швидко руйнували матеріально-технічну базу індустрії, майже знищили торгівлю, вбивали найменші економічні стимули до продуктивної праці й ефективного господарювання, руйнували грошову систему, призвели до зростання безробіття, викликали масове невдоволення. Свідченням останнього стали виступи робітників, повстання селян. Радянська влада жорстоко розправлялася з незадоволеними більшовицькою політикою. Втім почуття самозбереження, намагання не допустити втрати своєї влади продиктували більшовикам удатися до інших методів подолання кризи. Йдеться про запровадження нової економічної політики (НЕП).

Реферат: Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу" Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"


Беларуская мова: 2 класс: Карткi-заданнi (на беларусс.яз.) - 64 с. ISBN 985-478-496-7 985-448-496-7 ~54.00.00 82546 Мн:Аверсэв Леyкiна Л.Ф.
27 руб
Дапаможнiк для падрыхтоукi да экзаменау i централiзаванага тэсцiравання Рыхтуемся да экзамену Беларуская мова: Рыхтуемся да экзамену ТАА Юнiпрэс Белакурская Ж.Я.,Бадзевiч З.I.,Якуба С.М.
14 руб
Комплексны лексiчны слоунiк беларускай мовы (сiнонiмы, антонiмы, амонiмы, паронiмы) ТетраСистемс Гамеза Л.М.
Можа зацікавіць шырокае кола карыстальнікаў, асабліва калі ўзнікаюць цяжкасці ў час працы над беларускім словам.
5 руб
Учебное пособие. Эканамічная лексіка. Гриф МО Республики Беларусь Беларуская мова. Издательство Гревцова Губкина А.В.
5 руб
Арфаграфiчны слоунiк беларускай мовы ТетраСистемс Кандраценя I.У.
5 руб
Слоунiк новых слоу беларускай мовы ТетраСистемс Уласевiч В.I.
Книга адресована преподавателям, студентам, ученикам средних школ, а также всем, кто пользуется белорусским языком Всего рассмотрено около 4500 слов и выражений, которые отражают практически все сферы современной жизни.
5 руб
З украiнським i англiйським покажчиками Англiйска мова. Тематичний словник. Компактне видавництво. 10000 слiв. З транскрипцiэю англiйських слiв. Живой язык Скворцов Д.В.
Является прекрасным приложением к любому самоучителю, учебнику, курсу иностранного языка.
353 руб
З украiнським i англйским покажчиками Тематичний словник. 20000 слiв та речень. З транскрипцiэю англiйських слiв. Англiйска мова. Живой язык Галочкина З.В.
В конце словаря приведены два указателя украинских и английских слов, содержащих номера тем, в которых они встречаются.
914 руб
Акварель "Cotman", 21 мл, мов
В составе красок содержатся как натуральные, так и безопасные синтетические пигменты, которые заменяют более редкие и дорогие пигменты.
390 руб
Игрушка "Робот Мови"
Представляем вашему вниманию очаровательного робота Мови!
5232 руб
Акварель художественная "Artists'", 5 мл, цвет перманентный мов
503 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг