(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Иностранные языки Разлел: Иностранные языки

Украинская драматургия

найти еще ...
Драматургия. Проза. Критика и публицистика. Автобиографическое Золотой фонд мировой классики АСТ Пушкин А.С.
544 руб
Женская драматургия Серебряного века Гиперион
В предлагаемом издании впервые собраны пьесы русских писательниц Серебряного века.
795 руб

За Лесею Українкою, любов людська вища за любов небесну. З жанрового боку ран ні поеми письменниці розвивають трагедію в її чистому вигляді. У цей високий жанр поетеса вкладає сучасний зміст. Так, її Кассандра з однойменної драматичної поеми (1908) переживає трагедію внутрішньої несвободи людини. Не зовнішній конфлікт «пророк — суспільство» становить зміст цієї трагедії, а психологічні протиріччя в характері Кассанд-ри. її загибель, що схожа на самогубство (вона пророкує власну смерть),— це наслідок внутрішньої роздвоєності, неможливості цілісного буття. Поетеса писала про свою героїню: «Вона сама боїться власного пророцтва, і, що найтрагіч-ніше, сама в ньому часто сумнівається, бо не знає, чи завжди слова її залежать від подій, чи, навпаки, події залежать від її слів, і тому часто мовчить там, де треба говорити. діла її гинуть марно, бо — діла без віри мертві суть, а віри в рятунок у неї нема — і не може бути.» 1. «Кассандра» Лесі Українки, за здогадом О. Білецького, була пророцтвом трагічної долі української інтелігенції, яку спопелила російська революційна катастрофа 2. Певною мірою Леся Українка може вважатися засновницею драми ідей, п'єси- дискусії в українській літературі. Драматичні діалоги в її п'єсах будуються як зіткнення різних поглядів, часом протилежних. Але, на відміну від європейської «драми ідей», що тяжіє до інтелектуального релятивізму, в п'єсах Лесі Українки немає врівноваження «двох правд». Правда є тільки одна. «Дві правди» — один із головних мотивів «Кассандри». До нього поетеса знов повертається в «Оргії» (1913), одній з останніх своїх п'єс. Але найхарактерніший приклад п'єси-дискусії у творчості поетеси — це «Камінний господар» (1912), де кожен відстоює свій незалежний та вільний погляд, але виявляється, що підсумок для всіх єдиний — загальна несвобода, від якої не втекти ані в монастир, ані на горні висоти влади, ані в нестримну волю. «Камінного господаря» звичайно порівнюють з гієсою- дискусією Б. Шоу «Людина та надлюдина» (1908), теж присвяченою парадоксальній версії Дон-Жуана. Висунення на перший план «сили життя», інстинкту подовження роду визначають всю соціальну поведінку героїв, точніше — героїнь, Шоу. Леся Українка також ставить у центр дії не Жуана, а Анну, але мотивування в героїні інші, ніж у п'єсі Б. Шоу. Здійснення своїх особистих мрій Анна бачить у безмежній свободі, яку дає вища влада. Вона використовує Хуана як засіб у досягненні політичної влади. Хоча п'єса Шоу наближена до сучасності, виразно сучаснішим виявляється «Камінний господар» з його середньовічними оздобами та традиційною Статуєю у фіналі. Думка Шоу, незважаючи на зовнішню причетність до сучасної філософії,— архаїчна. Думка Лесі Українки передує політичним висновкам XX ст. з філософії «людини та надлюдини» та може вважатися одним із перших у світовій літературі застережень, що вказують, яким трагічним шляхом може реалізуватися філософська теза про «свободу та несвободу». Філософська концепція останнього шедевру Лесі Українки — «Лісової пісні» (1912) — не вичерпується ні протиставленням людини та природи, людини суспільної та людини природної, ні уславленням безсмертної любові, ні проблемою взаємозв'язків мистецтва та життя.

Зовнішній малюнок дії п'єси дає уявлення про мелодраматичний канон: інтрига, гра, жорстокий фінал. Тут немає винних, та їх і не шукають. Тут живе — «органічне» — життя протистоїть фанатизмові творчості. Немає катів, немає жертв. Категорія вічної жіночості, на відміну від постулатів символізму, вперше перетворюється з першоджерела творчості на її рівноправного опонента. Саме тому персонажі п'єси — подружжя. Гріх Корнія — синовбивство — змушує повернутися до міфологічних першопочатків. Гріх Рити — вбивство творчості, мистецтва. Потрійна мелодраматична смерть у фіналі аж ніяк не знімає цього протиріччя. Драматург йде на безпосереднє порушення жанрових канонів мелодрами, де всі конфлікти мають бути вирішені у фіналі. Мелодраму В. Винниченка по-лемічно орієнтовано на відому п'єсу «Міхаель Крамер» Гаупт-мана, в якій розкривається ідея морального пригнічення особистості фанатизмом творчості. Герой Гауптмана — старий художник — малює власного сина в труні. В. Винниченко не відкидає ідеї пріоритету творчості, що існує в його п'єсі як рівноправна опозиція гаугпманівському «світовому богу любові». Дітовбивство батьків за ідейними міркуваннями — до такої теми українська література, що знала тільки нещасних дітовбивць-матерів, ще не зверталась. Ідея «розумового дітонародження», з якою експериментує герой із п'єси в п'єсу. Ідея входила в певну суперечність з традиційним для української християнської культури ставленням до дитинства, згідно з яким має право на існування будь-яка істота, яку народжено за законами природи. Беручи на себе гріх царя Ірода, герой робить злочин проти століттями освяченої моралі. Бісівська ідея «чесності з собою», через яку тільки й можлива самореалізація героя, існування його суверенної особистості,— виявляється неспроможною перед комплексом ідей, перевірених людством. Таким чином, скандально-мелодраматичний сюжет — це не тільки данина культурологічним комплексам початку століття, а й внесок у справу протистояння ідейному фанатизмові, тієї моральної релятивності, бісівщини, що народжувалась. Але в центрі всіх експериментальних пошуків драматурга на матеріалі «родинної» п'єси є «Пригвождені» (1915). Орієнтація на нову драму з її темою спадкового виродження («Примари» Г. Ібсена, «Фрехен Юлія» та «Батько» Стриндберга, «Перед сходом сонця» Г. Гауптмана) в цій п'єсі не підлягає сумніву. «Виродження» — це назва популярних на початку століття перекладних книжок з патопсихології, патофізіології, психіатрії. Але це зовсім не ілюстрація до теорії спадковості. Є в «Пригвождених» узагальнений зміст, що виходить за межі сімейної освіти сучасників драматурга. Адже трагедія «батьків та дітей» в п'єсі не тільки в тому, що половина дітей професора Лобковича страждає на спадкову шизофренію, а й у тому, що «батьки» взагалі не в змозі пред'явити «дітям» будь-яку родинну модель. Родина тримається на ненависті, недовірі, омані. В цьому страшна ознака деградації, виродження суспільства. П'єса з'явилася в 1915 р., і сьогодні вже можна реально оцінити легалізований та реалізований внесок «родинних» ідей В. Винниченка та його героїв щодо «пробного шлюбу», «розумового дітонародження» та інших модифікацій ідеї «чесності з собою». Але в своєму максималізмі герой, що відмовляється від дітей, аби не передати їм у спадок власну хворобу, впадає в найтяжчий гріх в історії християнської культури — він немов бере на себе функції Творця, який визначає, кому бути, а кому — ні.

Довженка започатковує професійну кінодраматургію в українському мистецтві. Розвиток драматургії й кінодраматургії 20-х—30-х років було штучно перервано репресивними засобами, традиціям, що зароджувались, було завдано непоправного удару.

Поиск Большая Советская Энциклопедия (УК)

В романах «Тучи» (1874), «Над Чёрным морем» (1888—90) из жизни интеллигенции и мещанства проявилась либерально-буржуазная и национальная ограниченность Нечуй-Левицкого. Блестящими образцами сатиры являются его произведений из жизни духовенства («Старосветские батюшки и матушки», 1884—85, «Афонский проходимец», 1890).   Развитие социально-психологической повести и романа связано в украинской литературе в основном с именем Панаса Мирного, повесть которого «Пьяница» (1874) раскрывала трагическую судьбу «маленького человека» в антигуманном обществе. В его повести «Лиходеи» (1877) впервые появляются образы революционеров-народников 70-х гг., ищущих ответ на вопрос «что делать?». Энциклопедией украинской общественной жизни, своеобразной историей украинского буржуазного общества 2-й половины 19 в. явились романы Мирного «Разве ревут волы, когда ясли полны?» (1880, Женева; цензурное название «Пропащая сила») и «Гулящая» (ч. 1—2, 1883—84; ч. 1—4, 1928).   Поднимается на новую ступень украинская драматургия. Жизнь различных классов и общественных групп отражена в социально-бытовых драмах М. Л

Реферат: Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики) Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Цінність цього словника полягає ось у чому: 1. В перше в Україні в такому обсязі наведені медичні терміни, що задовольняють потреби науковців, лікарів, викладачів та студентів. 2. Врахування авторами досвіду попередників з адаптації правопису. 3. У підготовці словника брали участь завідуючі кафедрами, професори, доценти та викладачі Львівського Медичного Університету, що дозволило врахувати потреби всіх галузей медичної науки. Інший словник за редакцією акад. М. П. Павловського, проф. Л. І. Петруха і доцента І. М. Головка став не тільки словником, а й фундаментальною науковою працею. Це - «Українсько-латинсько-англійський медичний тлумачний словник”, виданий “Спілкою” у 1995р. У передмові до праці наведено глибокий історичний аналіз видання словників в Україні, особливостей стану медичної термінології, а також надано поради стосовно користування словником. Основна частина праці – тлумачний словник з перекладом українських термінів латинською та англійською мовами. Словник вийшов у двох томах об’ємом 130 видавничих аркушів, подано близько 66000 слів.

Поиск Большая Советская Энциклопедия (УК)

Терещенко (1898—1966) и «В окружении» (1927) И. Ю. Кулика (1897—1941), «Строения» (1929) Бажана и «Где сходятся дороги» (1929) Рыльского, стихи и сборники поэтов младшего поколения В. А. Мысика (р. 1907), Т. Г. Масенко (1903—70), Л. С. Первомайского (1908—73). В прозе наряду с малыми формами развиваются роман и повесть — «Буйный хмель» (1925) Копыленко, «Братья» (1927) Микитенко, «Мастер корабля» (1928) Яновского, 1-я книга. «Романа межгорья» (1929) Ле, приключенческий роман «Последний Эйджевуд» (1926) Смолича. Литературная общественность резко выступила против натуралистических и националистических тенденций, проявившихся в творчестве некоторых писателей (В. П. Пидмогильный, 1901—41, и др.).   В 20-е гг. рядом произведений обогатилась украинская драматургия, пришедшая к психологической драме, трагедии и комедии, а в тематике — к проблемам восстановления народного хозяйства, международному революционному движению. Широкий сценический успех имели драмы Ирчана «Семья щёточников» (1923) и «Яд» (1927); Кулиша «97» (1924) и «Коммуна в степях» (1925); Микитенко «Диктатура» (1929).   По пути углубления народности, партийности, социалистического реализма пошла украинская литература после постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 «О перестройке литературно-художественных организаций».   Годы довоенных пятилеток стали новым этапом в развитии украинской советской литературы

Реферат: Музыкальная драматургия в рок музыке Музыкальная драматургия в рок музыке

Через некоторое время появился фильм с одноименным названием. Кинорежиссеры мира, как будто почувствовали веяние времени, и начали выпускать музыкальные фильмы, театральные режиссеры – ставить рок оперы. В России, которая, конечно, не могла отставать от Америки ни в чем, почти одновременно появляются 2 постановки: «Звезда и смерть Хоакино Мурьеты» и «Юнона и Авось». Успех и той и другой – впечатлял. В кино – «Собака на сене», «Труффальдино из Бергамо», «Д Артаньян и три мушкетера». Расцвет движения хиппи, поклонявшихся музыке и цветам, фестиваль «Вудсток», триумфальное шествие по миру «Битлз» - все это расцвет рок-н-ролла 70-х. Но это, так сказать, ядро жанра. По обочинам – симфо-рок или рок оперы и эстрада. Отдельно, примыкая к ним, стоят барды, панк-рок и хэви-металл. И там и там и там присутствует драматургия, понятая как «театральность» и сложность музыки, и там и там – страстное желание петь, «выпевать жизнь». но все проходит. Кончилось время цветов, хиппи выросли, стали бабушками и дедушками, а новое поколение слушает новую музыку в более яркой ритмичной упаковке.

Поиск Энциклопедический словарь

С 1970 в Латвийском театре оперы и балета (ныне Национальная опера Латвии, Рига). ДРЕЙК (Drake) Фрэнсис (1540-96) английский мореплаватель, вице-адмирал (1588). Руководитель пиратских экспедиций в Вест-Индию; в 1577-80 совершил 2-е (после Магеллана) кругосветное плавание. В 1588 фактически командовал английским флотом при разгроме испанской "Непобедимой армады". ДРЕЙКА ПРОЛИВ между арх. Огненная Земля и Юж. Шетлендскими о-вами, соединяет Атлантический и Тихий ок. Длина 460 км. Самый широкий (до 1120 км) пролив на Земле; глубина до 5249 м. Штормы; айсберги. ДРЕЙСИГ Иван Христианович (1791–1888) украинский актер. Играл в труппах антрепренера И. Ф. Штейна и др. Участвовал в создании украинского профессионального театра, пропагандировал русскую и украинскую драматургию. ДРЕЙССЕНЫ род двустворчатых моллюсков. Св. 10 видов, в пресных и солоноватых водах, в т. ч. в Черном, Каспийском и Аральском морях. Прикрепляются в массе к подводным предметам, днищам судов, быстро заселяют новые водохранилища. Активные фильтраторы, способствуют биологической очистке воды

Реферат: Американская драматургия Американская драматургия

Не менее известна написанная свободным стихом трагедия Пейна Брут (1818), хотя самый большой успех ему принесли комедии, особенно Клятвы любовников (1809). В 19 в. в жанровом отношении театр становится гораздо богаче: в США идут как традиционные представления, так и пантомимы, музыкальные представления, классические трагедии, мелодрамы, комедии, фарсы, бурлески – все эти виды сценического искусства заимствовались из Англии и Франции. Во второй половине века, особенно после Гражданской войны, драматурги стали внимательнее к проблемам своей страны, с ее быстро менявшейся шкалой ценностей и этнически пестрым народонаселением, пополнявшимся из Европы. Особенно популярны в то время были т.н. «пьесы-янки», где выводится тип сметливого американца (первый образец жанра – Государственный адвокат Дж.С.Джонса); «пьесы о пионерах» (в т.ч. о герое фольклора американского Фронтира Дэви Крокетте); зрелищные мелодрамы (Бедняки Нью-Йорка Д. Бусико) и драмы характеров (Рип Ван Винкль – тоже Бусико). Пьеса Анны Коры Моуэтт Мода (1845) стала одной из самых удачных попыток дать сатирическую картину тогдашнего общества.

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Реферат: Драматургия Чехова Драматургия Чехова

Дуняша в «Вишневом саде» делится с приехавшей из Парижа Аней радостным событием: «Конторщик Епиходов после Святой мне предложение сделал», Аня же в ответ: «Я растеряла все шпильки». В драмах Чехова царит особая атмосфера глухоты — глухоты психологической. Люди слишком поглощены собой, собственными делами, собственными бедами и неудачами, а потому они плохо слышат друг друга. Общение между ними с трудом переходит в диалог. При взаимной заинтересованности и доброжелательстве они никак не могут пробиться друг к другу, так как больше «разговаривают про себя и для себя». У Чехова особое ощущение драматизма жизни. Зло в его пьесах как бы измельчается, проникая в будни, растворяясь в повседневности. Поэтому у Чехова очень трудно найти явного виновника, конкретный источник человеческих неудач. Откровенный и прямой носитель общественного зла в его драмах отсутствует. Возникает ощущение, что в нескладице отношений между людьми в той или иной степени повинен каждый герой в отдельности и все вместе. А значит, зло скрывается в самих основах жизни общества, в самом сложении ее. Жизнь в тех формах, в каких она существует сейчас, как бы отменяет самое себя, бросая тень обреченности и неполноценности на всех людей.

Реферат: Новаторство Гоголя как драматурга Новаторство Гоголя как драматурга

В его комедии при широкой системе должностных лиц выведен большой диапазон духовных свойств: от добродушной наивности почтмейстера до каверзничества Земляники. Каждый персонаж становится своего рода символом. Но определенное психологическое свойство соотносится с персонажем не как его главная черта, а скорее как диапазон опре­деленных душевных движений (почтмейстер, как говорит сам Гоголь, “лишь простодушный до наивности человек”, но с не менее простодушным ехидством он при чтении письма Хлестакова трижды повторяет: “Городничий глуп, как сивый мерин”). Все чувства героев переводятся из искусственного в сферу их реального проявления, но при всем при этом человеческая жизнь берется писателем во всей ее глубине. И когда Бобчинский говорит Хлестакову: “Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский”. Гоголь показывает в этой просьбе стремление “означить свое существование в мире”, самое высокое мгновение его жизни.

Реферат: Прозаик, драматург, публицист ( О Л.Н.Андрееве) Прозаик, драматург, публицист ( О Л.Н.Андрееве)

О своём посещении Ясной Поляны Андреев рассказал в воспоминаниях “За полгода до смерти”. В 2 т. М., 1978. С. 410-414). Из трёх известных нам писем Л.Т. к Андрееву особое значение имеет последнее, написанное 2 сентября 1908г. Л.Т. благодарит молодого писателя за посвящение ему “Рассказа о семи повешенных”: “. ваше посвящение мне означает ваши ко мне добрые чувства, то же, что я видел и в письме вашем ко мне, и это мне очень приятно”. Далее Л.Т. в краткой форме излагает суть своего взгляда на “писательство”, отмечая четыре важных признака - “истинную потребность выразить свою мысль”, простоту как “необходимое условие прекрасного”, труд, доводящий мысль “до полной определенности и ясности”, не потворство вкусам читающей публики, а поучительность, проповедничество, основанное на желании “содействовать благу людей”. В качестве итога приведем слова одного из исследователей проблемы “Толстой и Андреев”. “Итак, - пишет П.В.Николаев, - желание занять самостоятельную позицию в современной литературе, прямой вызов реалисту Толстому, с одной стороны, и прочная привязанность к Толстому-патриарху, подчинение его авторитету, признание за ним роли литературного учителя, - с другой: таковы крайности отношения Андреева к своему великому современнику.

Реферат: Ранняя русская драматургия Ранняя русская драматургия

Мамурза, произносящий предисловие, стремится стереть границу между прошлым и настоящим. Не только царь Алексей Михайлович становится свидетелем событий, происходивших два тысячелетия назад, но и библейский царь Артаксеркс, иже вящще лет двутысящ во гробе заключен есть, обаче слава имяни его вселенную всю наполняет, становится очевидцем событий, происходящих в Московском царстве: обаче ныне в трепете бывает, егда, о царю, власть твою взирая, царство оглядает, ему же повсюду во християньстве подобна не обретает. Итак, в основу всех пьес первого русского театра были положены исторические сюжеты, но это были уже не рассказы о прошлом, столь привычные для читателей писания, летописей хронографов, житий и повестей. Это был показ прошлого, его наглядное изображение, его своеобразное воскрешение. В первом своем монологе Артаксеркс, который, как говорилось в пьесе, "вящще лет двутысящ во гробе заключен есть", трижды произносил слово "ныне". Он, как и другие "заключенные во гробе" персонажи, "ныне" жил на сцене, "ныне" говорил и двигался, казнил и миловал, тужил и радовался. Оказалось, что о прошлом можно не только рассказывать, повествовать, его можно показать, оживить, изобразить как настоящее.

Реферат: Великий русский драматург А. Н. Островский Великий русский драматург А. Н. Островский

В своих комедиях Островский, по его собственным словам, видел «форму своего суда над жизнью», и суд писателя над Дикими и Кнуровыми был справедлив и строг. Самодурам и насильникам драматург противопоставлял людей из трудового народа. Островский — популярнейший драматург и в наши дни. Любовь к нему понятна: в своих произведениях Александр Николаевич выразил самое заветное стремление своего народа — к свету, правде, свободе. Список литературы

Реферат: Украинская Центральная Рада /Укр./ Украинская Центральная Рада /Укр./

Вранці 3 березня київська преса повідомила своїх читачів про крах самодержавства. У Києві одразу стали формуватися нові революційні органи влади. Найавторитетнішим серед них була Рада об'єднаних громадських організацій на чолі зі М.Страдомським. З 5 березня на території України практично було ліквідовано органи царської адміністрації, владу отримали призначені Тимчасовим урядом губернські й повітові комісари. Перемога революції відкрила шлях до легалізації політичних партій, створення різноманітних громадських організацій. В Україні, як і в Петрограді, в першій декаді березня виникають ради робітничих і солдатських депутатів, проте у нас ці ради не відігравали провідної ролі й на владу не претендували, тому про існування розмежування влади не доводиться говорити. Демократизація суспільства, що відбулася під впливом революційних змін, не могла не позначитися на українському русі. 3 березня в клубі „Родина" Товариства українських поступовців (ТУП) зібралося понад 100 представників київських і деяких провінційних українських організацій.


Второй век после нашей эры: Драматургия Иосифа Бродского (сост. Гордин Я.А.) - 240 с. ISBN 5-94214-007-3 ~91.05.27 900 СПб:Журнал'Звезда'
115 руб
Сочинения: В 2 тт: Т. 1: Стихотворения и песни Т. 2: Проза и драматургия (сост. Шипов Р.) Изд. 4-е - 1198 с. {Голоса: Век XX} ISBN 5-320-00429-Х 5-320-00430-3 5-320-00428-1 ~54.00.00 36046 М:Локид-Пресс Визбор Ю.И.
297 руб
Песни театра и кино; Поэма; Проза и драматургия (вступ. ст. Кулагина А. ; сост. Крылов А. ) Изд. 13-е 15-е 16-е, стереотип. - 527 с. {Голоса: Век XX} Сочинения: В 2 тт: Т. 1: Стихотворения; М:Локид-Пресс Высоцкий В.С.
149 руб
Стихотворения, поэмы, драматургия (пер. с англ.; вступ.ст., сост., комм. Дорофеева О.) - 832 с. {Бессмертная библиотека} ISBN 5-7905-1677-7 ~92.08.30 070 М:РиполКлассик Байрон Дж.Г.
156 руб
Колосок: Украинская народная сказка (худ. Христевич Л.) - 12 с. ISBN 966-679-604-Х ~54.00.00 19517 Харьков:Ранок/Веста
120 руб
Два брата: Украинская народная сказка (худ. Гринько Э.А.) - 10 с. ~91.06.21 070 Донецк:Сталкер
30 руб
Украинская народная сказка (худ. Гринько В. И. ) - 11 с. ~90. 10. 29 084 Рак и журавль: Донецк:Сталкер
20 руб
Рукавичка: Украинская народная сказка в обработке Благининой Е.А. (худ. Бордюг С.И.) - 18 с. {Любимая книжка} ISBN 5-9524-1532-6 ~54.00.00 82993 М:ЦП
55 руб
Снегурочка: Украинская народная сказка (худ. Гринько Э.А.) Сталкер
25 руб
Чудо-груша: Украинская народная сказка (худ. Гринько Э.А.) - 10 с. ~91.06.21 071 Донецк:Сталкер
28 руб
Драматургия русских писателей Дом славянской книги Прокофьев Д.
84 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг