(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Социология Разлел: Социология

Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

найти еще ...
Санктпетербургский журнал. Ч.65. Вып.1. Тураев Б.А. Исследования в области агиологических источников истории Эфиопии. Книга по Требованию Тураев Б.А.
1955 руб
Исторические чтения о языке и словесности в заседаниях 2-го Отделения. Т.01. №07. Тураев Б. Часослов эфиопской церкви. Книга по Требованию Тураев Б.
Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального качества издания, на некоторых страницах могут обнаружиться небольшие "огрехи": помарки, кляксы и т. п. Книга представляет собой репринтное издание 1853 года.
1299 руб

Каламбур, будучи органічно пов’язаним із природою та національною специфікою певної мови, складає особливо багато труднощів при перекладі на іншу мову. Людині, яка не знає мови оригінала, для того щоб відчути всю “комедійну насолоду” і дотепність каламбуру, часто необхідний не лише дослівний переклад, але й спеціальні коментарі. Прикладом можуть слугувати такі анекдоти: 1. Священик прогулювався лісом і читав свій молитовник. Коли святий отець підняв очі до неба, він раптом побачив ноги людини, яка повісилася. Священик вийняв самогубця із зашморгу, повернув до життя і почав дорікати йому: - Що вас привело до такого злочину? - Падре, мені занадто набридло моє життя. - Чи намагалися ви знайти втіху в релігії? - Ні! - Відкрийте книгу. Ви знайдете слова підтримки і гарну пораду. Той, що тільки-но воскрес відкрив книгу і прочитав: “Repo s oi”2. 2. Обладал даром слова, но ни слова не произносил даром: был платным лектором (рос.). 3. - Бреете? - Да, только “Невой”. - А я и не вою. Каламбур виникає у Франції в період розквіту абсолютної монархії, яка виступала в якості цивілізуючого центра національного життя. Не випадково, що саме французьке визначення гри слів “сalembour” отримує міжнародне значення і входить у інші мови. Велика кількість дослідників комічного (З.Фройд, Фішер, Ліппс) відносять каламбур до нижчого сорту дотепності. Але це неісторичне твердження: для французького придворного життя ХVІІ - ХVІІІ століть каламбур був вищою формою дотепу. “У його легкості, блискові, безтурботних веселощах була певна естетична відповідність характерові життя вищих шарів нації, які визначали її духовне життя” . Вміння каламбурити високо цінувалося і було своєрідною візитною карткою людини. Ю.Б.Борєв у своїй книзі “Комическое” наводить, як ілюстрацію тогочасної дійсності таку притчу: Одного разу Людовік ХV захотів перевірити дотепність одного з членів своєї свити. Монарх сказав цьому кавалерові, що хоче стати сюжетом його дотепу, на що придворний вдало відповів: “Le roi ’es pas suje ”. “Suje ” означає і “сюжет” і “підданий”, - звідси двозначність і гра слів у відповіді: “король – не сюжет”, “король – не підданий” . Кожна мова має свою специфічну систему ідіоматичних зворотів, синонімів та омонімів. Вони лягають в основу комедійних мовних засобів і впливають на національно-стильову своєрідність гумористичного твору. Розглянемо, що являють собою омоніми взагалі, та особливості їх використання з метою створення комічного ефекту в каламбурах. Омонімами (гр. homos - однаковий, o yma - ім’я) називають слова, що звучать і пишуться однаково, але не мають нічого спільного у властивих їм значеннях . Омоніми з’являються внаслідок звукових змін слів у процесі розвитку мови, випадкового збігу звучання слова рідної мови і засвоєного з іншої мови, а також випадкового збігу звучання форм різних слів. Наприклад: ліра (музичний інструмент) і ліра (грошова одиниця); жати (серпом) і жати (тиснути); за в’яз - зав’яз, не з граба – незграба. Розрізняють омоніми абсолютні (або повні) і неповні. Повні омоніми бувають в межах однієї частини мови. Звуковий склад абсолютних омонімів збігається в усіх граматичних формах: двір (господарська ділянка, на якій розміщуються будівлі та місце біля них) і двір (монарх і його оточення); деркач (невеликий перелітний птах з жовтаво-бурим оперенням, що має характерний скрипучий крик) і деркач (стертий віник); сага (давньоскандинавське чи давньоірландське епічне сказання про легендарних героїв та історичних діячів, що має прозову форму з віршованими вставками) і сага (річкова затока) .

В основу анекдоту звичайно покладений неординарний, потішний і повчальний випадок, який суперечить традиційним уявленням про життєві явища . Термін “анекдот” вперше з’явився у Візантії, в книзі історика Прокопія Кесарійського “Таємна історія” (550 рік), що розповідала про скандальну хроніку імператорського двору. В перекладі з грецької цей термін означає – невиданий, той що не підлягає розголосу. В часи Прокопія під анекдотами розуміли різні міські плітки, чутки, пересуди, балачки, поголоси тощо. Згодом – оповідання (здебільшого коротке, власне, мініатюра) про видатних історичних осіб чи знаменитих людей, про їхні висловлювання, чи про ті курйозні, нестандартні історії та ситуації, у які вони потрапляли. Вершиною ранньої анекдотичної літератури стали збірники “Римські діяння” на Заході та “Тунгаї магхікани” (“Смішні оповідки”) Абу-ль-Фараджа – на Сході. У V столітті вийшов також збірник анекдотів філолога Гієрокла та інші подібні видання. Згодом анекдот почав стрімко розширювати свої межі, захоплюючи одну країну за другою, і, врешті, цим терміном почали називати гумористичні (дотепно-смішні), лаконічні мініатюри (буває, що й два рядки: спитав – відповів), з гострим сюжетом і неодмінно несподіваною, комічною кінцівкою. Це “найбільше досягнення анекдоту – несподівана кінцівка, завжди не просто дотепна, а – парадоксально влучна” . Термін “анекдот” в українській літературі вперше вжив у 1822 році Григорій Квітка-Основ’яненко в газеті “Вісник Європи”. А через 37 років по тому в Києві було опубліковано “Маленьку книжку українських анекдотів” – родоначальницю всіх наступних збірок українських мініатюр. “Пізнавальна цінність анекдоту полягає в тому, що він дає нам уявлення про людську вдачу, суспільні відносини, психологію, погляди, уявлення людей, як правило, визначеного, конкретного історичного періоду” . На жаль, цей важливий жанр до сьогоднішнього дня не удостоєний належної уваги і до цих пір не зайняв достойного місця в літературі. Одним із засобів створення комічного в анекдотах є каламбур. У лінгвістиці дотепер немає єдиного розуміння сутності каламбуру, що відбивається й у термінологічному розмаїтті. Цей прийом ще часто називають “грою слів”, “словесним дотепом”, і т.д. Причому зміст цих понять і їхнє співвідношення часто трактують по-різному. Словом каламбур ми зобов’язані вестфальскому барону Каленбергу, що прославився при дворі Людовіка ХV постійними двозначними, мимовільними дотепами: не володіючи в достатній мірі мовою, він безбожно нівечив французьку вимову. Французи жорстоко відомстили баронові, понівечивши його прізвище і залишили в такому вигляді наступним поколінням. З часом із значення слова «каламбур» зник елемент випадковості, і тепер це стилістичний зворот вимови або мініатюра визначеного автора, що засновані на комічному використанні однакового звучання слів, які мають різне значення, або слів чи груп слів, що мають подібне звучання, або ж різних значень того самого слова і словосполучення. Гра слів – використання звукової, лексичної, граматичної форми мовних одиниць (слів, їх окремих значень та частин, фразеологічних одиниць, синтаксичних конструкцій і т.п.) для створення певних фонетико- та семантико-стилістичних явищ, що ґрунтується на зіставленні і переосмисленні, обіграванні близькозвучних або однозвучних одиниць з різними значеннями.

У нашу курсову роботу ми вводимо додатки (“Анекдоти про Штірліца як ілюстрація каламбурів омонімічного походження”), де розглядаємо каламбури, що створюються у результаті “буквалізації” фразеологізмів, використання багатозначності слів та каламбури, які побудовані на зіткненні омонімів. Остання група представлена найбільш повно. В анекдотах, що засновані на використанні омонімів виділяємо групу їх із каламбурами-нісенітницями. Отже, нашим науковим дослідженням ми (сподіваємося) довели, що омоніми відіграють важливу роль у творенні каламбурів, в тому числі сприяють появі гумористичного ефекту. А каламбури (взагалі й зокрема ті, що виникають на базі омонімів) часто використовуються при створенні анекдотів. ДОДАТКИ Анекдоти про Штірліца як ілюстрація каламбурів омонімічного походження Переглянувши велику кількість анекдотів та матеріалів, які стосуються цього жанру літератури, ми прийшли до висновку, що анекдотичний епос про Штірліца – єдиний, у якому каламбури відіграють таку важливу роль. Це виглядає парадоксально, адже є епопеї про Василя Івановича Чапаєва і Петьку, про нових “росіян” (“українців”), багатосерійні анекдоти про Шерлока Холмса і доктора Ватсона, крокодила Гену і Чебурашку, про Вовочку та багато інших, та лише серія анекдотів про Штірліца удостоїлася такої уваги. Але цьому є логічне пояснення: двоплановість каламбуру подібна характерній для “розвідницького” фільму двозначності предмета, персонажа та дії. “Відкриття прихованого змісту висловлювання у словесній грі відповідає жанровій специфіці телесеріалу, що і сприяло стрімкому розвиткові каламбурного начала в анекдотичному циклі” . Приклади анекдотів ми вирішили подавати російською мовою, яка може вважатися в цьому випадку мовою оригіналу, адже фільм озвучений російською, тому і жарти (тим паче каламбури), які побудовані на окремих сценах і репліках із фільму, адекватно сприймаються лише російською мовою. Одинадцятого серпня 1973 року о 19.30 на першому каналі Центрального телебачення почалася демонстрація багатосерійного фільма “Сімнадцять миттєвостей весни”. Два тижні мільйони людей спостерігали за боротьбою нашого розвідника з нацистським рейхом. Телесеріал був позитивно оцінений високим начальством, а тому його стільки разів після того повторювали на телебаченні, що головний герой стрічки розділив долю найбільш відомих і популярних персонажів радянської масової культури. І вслід за Василем Івановичем Штірліц-Ісаєв став героєм численої кількості анекдотів. Каламбури, що створені за мотивами “Сімнадцяти миттєвостей весни” з’явилися давно і все ще продовжують з’являтися. Близько ста відомих на даний час анекдотів демонструють різноманітність видів словесної гри. Одні каламбури народжуються в результаті “буквалізації” фразеологізмів: Штирлиц ел картошку в мундире. Война окончилась и он не боялся его испачкать. Штирлицу угодила в голову пуля. "Разрывная!" - понял Штирлиц, раскинув мозгами. Виникненню інших сприяє багатозначність слова: До Штирлица не дошло письмо из Центра. Не дошло, хотя он перечитал его еще раз. Штирлиц сидит у себя в кабинете и читает шифровку из Москвы. Вдруг в кабинет врывается Мюллер, отрывает от донесения кусок страницы и убегает. "Пронесло", - подумал Штирлиц. "Чтоб тебя так пронесло!" – подумал Мюллер.

Поиск Неподведенные итоги

Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги Светлой памяти моей жены Нины ПОЧЕМУ ЮМОР СМЕРТЕН? К сожалению, юмор стареет и умирает. Я имею в виду юмор не как понятие вообще, а юмор, рожденный в определенную эпоху. Бессмертного юмора не существует. Шутки, каламбуры, анекдоты, репризы, которые забавляли и веселили одно поколение, оставляют равнодушным другое. Сейчас едва ли встретишь читателя, который заливался бы хохотом над комедиями Аристофана. Нелегко увидеть и смеющегося человека с томиком комедий Шекспира. Значительно ослабело «смеховое» воздействие на читателя и Марка Твена, и Оскара Уайльда, и Антоши Чехонте, и Джерома Джерома, и Аркадия Аверченко с его коллегами «сатириконцами». Этот список можно было бы продолжить. Даже произведения Ильфа и Петрова, которые мы с детства знали наизусть, куда меньше увеселяют нынешнюю молодежь. А показ ранних короткометражек гениального Чаплина по телевидению для многих зрителей не стал ожидаемым праздником, а иных и совсем разочаровал. Оказалось, что далеко не все чаплиновские «комические» выдержали испытание временем

Реферат: Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

Поиск Ничего кроме правды - о медицине, здравоохранении, врачах и пр

Но исследователь, стремясь изучить частное, не может его полностью вычленить из общего. Он неизбежно - что бы его ни интересовало конкретно - имеет дело с целостным живым организмом или с частью его. А ведь даже клетка живая - это сложнейший объект, функции которой чрезвычайно слож-ны и многообразны, подвержены влиянию многих факторов. Имел хождение когда-то среди биологов такой анекдот: диссертант доказывает, что орган слуха сороканожки расположен в ее конечностях. В доказательство этого он демонстрирует эксперимент. Вначале он кладет свой объект изучения на стол и громко по нему (столу) стучит: соро-коножка реагирует, ползет. Диссертант комментирует: "Как видите, насекомое реаги-рует на слышимый им звук передвижением". После этого он обрывает ножки, опять стучит по столу, даже громче, чем в первый раз, и торжествующе восклицает: "Как видите, она не реагирует, значит, перестала слышать!". Это, разумеется, шутка, но в гиперболизированном, доведенном до абсурда виде она отражает некую реальность. Тем более значимую, если объектом изучения предстает сам Человек - одно из высших и сложнейших творений Природы, содержащее бесчисленое, неисчерпаемое множество "тайн", ко многим из которых современная наука по-насто-ящему еще не может пока "вплотную" подступиться, в особенности к относящимся к интеллектуальной и духовной сферам

Реферат: Приватизація як засіб припинення державної власності Приватизація як засіб припинення державної власності

Визначення приватизації у формально-юридичному значенні цього поняття дає Закон України від 4 березня 1992 р. «Про приватизацію майна державних підприємств» (Відомості Верховної Ради України —1992 —№24 —Ст. 348). Згідно з зазначеним законом приватизація майна державних підприємств України — це відчуження майна, що перебуває у загальнодержавній, республіканській (Республіка Крим) і комунальній власності, на користь фізичних та недержавних юридичних осіб (ст. 1). З юридичної точки зору приватизація — це майнова угода між суб'єктами приватизації, змістом якої є сплатне, частково сплатне або безоплатне відчуження державного майна. Закон регулює даний вид угод як особливі угоди (звідси спеціальні закони про приватизацію). Як окрема юридична категорія угод вони мають власну назву: «угоди приватизації» (ст. 27 Закону «Про приватизацію майна державних підприємств»). Оплатні і частково сплатні угоди згідно з законодавством про приватизацію є особливими договорами купівлі-продажу державного майна. Тому зміст, порядок укладання та виконання цих договорів регулюються головним чином законодавчими актами про приватизацію, а також (додатково) — Цивільним кодексом.

Поиск Статьи и речи

Проведение этой меры я поручил бы мистеру Фредерику Пилю, нашему уважаемому товарищу военного министра, чьи скромные дарования, миролюбивый нрав и поразительные успехи, которых он добился в деле расквартирования солдат во всех частных домах Шотландии, делают его в наших глазах наиболее подходящим для этой цели. Поскольку в закрытых школах для детей привилегированных классов живые языки не в почете, и поскольку идея издавать британский сборник на языке британцев не лишена некоторой целесообразности (хотя язык этот слишком прост и доступен), может возникнуть необходимость подвергнуть труды ученой коллегии некоей проверке накануне того, как ее творение будет окончательно подготовлено к печати. Такую проверку я поручил бы Королевскому литературному фонду, ибо обнаружил, что в каком-то из его комитетов есть один преподаватель литературы. Не худо было бы первый том Всебританского сборника анекдотов снабдить рассказом о деятельности сего процветающего учреждения (с объяснительными заметками, которые растолковали бы нам, как ухитряется оно израсходовать сорок фунтов для того, чтобы выдать одну сотню); о возглавляющем его совете, который никогда не собирается и созвать который не способна никакая сила в мире; о его хваленом уменье хранить тайны, когда любой издатель в любое время может получить официальные сведения о бедственном положении литератора; и о том, что оно являет собой превосходный образец шутки

Реферат: Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

Електронна пошта - чудовий і незамінний інструмент будь-якого маркетолога, а також співробітників відділів закупівель, продажів, реклами, PR, бухгалтерії й, зрозуміло, керівництва компанії. Маркетологи можуть, наприклад, проводити з її допомогою маркетингові дослідження, розсилаючи клієнтам і партнерам анкети, аналіз яких надалі дозволить вам удосконалити роботу компанії. Співробітники відділів закупівель і продажів просто зобов'язані почувати себе в Інтернет як риба у воді, приділяючи при цьому підвищену увагу спілкуванню по електронній пошті. Спілкування із клієнтами, одержання зворотної відповіді від них, електронна пошта робить фантастично зручним і дешевим, дозволяє співробітникам цих відділів краще довідатися про ринок, у тому числі: очікування клієнтів й їх чесну й об'єктивну думку про Ваші товари й послуги, перспективи Вашої компанії й фірм-конкурентів. Крім того, незайве пам'ятати, що 75% нових товарів і послуг зі статистики приречені на провал. Попереднє анонсування нових товарів і послуг в Інтернет дозволяє часом зібрати досить велику кількість замовлень ще до проведення дорогої рекламної кампанії в оффлайні, а пробне надання цих послуг (або продаж товарів) для невеликої кількості активних користувачів Мережі й одержання оперативного відгуку від них дозволить Вам у найкоротший термін знайти допущені помилки й, виправивши їх, більш успішно вийти на ринок оффлайн.

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат: Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

А це помітно знебарвлює мовлення, позбавляє його образності, знижує емоційність, ускладнює роботу над формуванням умінь будувати тексти. На жаль, і підручники, і дидактичний матеріал з української мови для початкових класів містять переважно вправи на формування теоретичних знань, на засвоєння учнями граматичних значень прикметника та правопису його форм. Дуже часто в сучасній школі навчання зводиться до запам Учитель називає прикметник у відмінку і викликає учня, який повинен сказати прикметник у родовому відмінку. Другий викликає учня називає прикметник у давальному відмінку і т.д. Виграє той, хто матиме найменше помилок.

Реферат: Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

Реферат: Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ, ЯК ЗАСІБ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Магістерська робота студентки 601 групи факультету ПВПК Рожкової Світлани Борисівни Науковий керівник: доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук БЕРДЯНСЬК - 2007 ПЛАН Вступ РОЗДІЛ 1.Теоретичні засади інтеграції змісту освіти в початковій школі 1.1 Аналіз проблеми інтеграції знань в сучасній освіті 1.2 Характеристика інтегрованих уроків як форми організації навчання молодших школярів РОЗДІЛ 2. Розвивальний характер розумового розвитку навчальної діяльності молодших школярів 2.1 Рівні розумового розвитку учнів в умовах традиційного навчання 2.2 Принципи конструювання інтегрованих уроків з розумового розвитку учнів І класу Висновки Список використаних джерел Додатки ВСТУП АКТУАЛНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ Утвердження в Україні демократичних засад суверенності й ціннісно-правових орієнтирів при виборі суспільних цілей стимулює оптимальний розвиток людського потенціалу, актуалізує складні соціально-економічні та ідейно-політичні чинники розвитку національної системи освіти, вимагає переходу від директивної до особистісно орієнтованої її моделі.

Реферат: Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

Міністерство освіти і науки України Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка Інститут дошкільної, початкової і мистецької освіти Кафедра теорії, методик і психології дошкільної освіти та родинного вихованняУкраїнська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку КУРСОВА РОБОТА зі спеціальності 6.010100 .

Реферат: Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави

Реферат: Насильство як засіб домінування й панування Насильство як засіб домінування й панування

Досить тривожним феноменом людського існування є його прагнення до верховенства, домінуванню в чому-небудь, що виражається в конкуренції, суперництві, боротьбі за владу, життєві блага, територію. Самою соціально небезпечною формою прояву цього феномена є війни: світові, регіональні (між окремими державами), міжетнічні, міжконфесійні. Чи існує зв'язок між війнами й агресивністю людини, які є засобу в розпорядженні суспільства для приборкання масових і індивідуальних проявів агресивності? Питанням насильства в житті людей присвячені багато праць, вони є предметом стурбованості політиків, зачіпають життєві інтереси мільйонів людей в усьому світі. У своїх крайніх вираженнях насильство проявляється у формі воєн, терору, геноциду в міжетнічних відносинах, а в міжособистісних - у вигляді злочинів проти особистості (убивства, грабежі, зґвалтування, бійки з нанесенням каліцтв). Навіть у родині систематично відбуваються насильницькі дії у відношенні дітей і жінок. У сучасному світі відбувається ескалація насильства, як соціального, так і міжособистісного.


Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. В 8-ми томах. Том 4 Паломник святитель И.Б.
544 руб
Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. В 8-ми томах. Том 3 Паломник святитель И.Б.
В третьем томе «Полного собрания творений святителя Игнатия» печатаются его поучения, слова и беседы, о которых он сам говорил, что они являются пополнением к напечатанным в предыдущих томах «Аскетическим опытам».
502 руб
Собрание сочинений. В 8-ми томах. Том 7 Собрания сочинений Терра Салтыков-Щедрин М.Е.
В седьмой том вошли цикл очерков "Мелочи жизни" и начало романа "Пошехонская старина".
221 руб
Собрание сочинений. В 8-ми томах. Том 8 Собрания сочинений Терра Салтыков-Щедрин М.Е.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826-1889) - выдающийся русский сатирик, мастер критического реализма.
221 руб
Собрание сочинений. В 8-ми томах. Том 3 Собрания сочинений Терра Салтыков-Щедрин М.Е.
Он стоит особняком среди писателей, как совсем необыкновенная, удивительная фигура русской литературы.
259 руб
Омон Ра Вагриус Пелевин В.О.
Этот поезд -единственное живое пространство, в котором существуют ее персонажи. Фантастика? Антиутопия? Игровой прием? И то, и другое, и третье, впрочем, как всегда у Пелевина.
111 руб
Омон Ра Вагриус Пелевин В.О.
Несколько лет был сотрудником журнала "Наука и религия", где готовил публикации по восточному мистицизму.
84 руб
Омон Ра: Роман Эксмо Пелевин В.О.
229 руб
Омон Ра: Роман; Желтая стрела: Повесть Поколение XYZ ISBN 5-9560-0087-2 Поколение XYZ Вагриус Пелевин В.О.
129 руб
Омон Ра. Желтая стрела Классическая и современная проза Вагриус Пелевин В.О.
Поезд, идущий в никуда и в никогда, - место действия повести Желтая стрела .
84 руб
Омон Ра. Желтая стрела Вагриус Пелевин В.О.
84 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг