(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Право Разлел: Право

Жыццё і творчасць Г. Бураўкіна беларус

найти еще ...
Сборник материалов по Русско-Турецкой войне 1877-78 гг. на Балканском полуострове. Выпуск 74: Действия войск Южного фронта с 1 по 19 января 1878 г. (Наступление к Адрианополю и Константинополю) ЁЁ Медиа П И.И.
1955 руб
Ответ г. профессору Лешкову на его "два слова" о сочинении: "О покушении на преступление по началам науки и современным законодательствам". Книга по Требованию А. Н. О.
3751 руб

МВЛК гімназія-каледж № 24 Рэферат на тэму: “Жыццё і творчасць Г. Бураўкіна” Выкананы Бутвілоўскім Аляксандрам Валер’евічам Правераны Афанасьевай Людмілай Аляксандраўнай Мінск 1999 Змест. Фотаздымак 3 Уступ 4 Дзяцінства і юнацтва 4 Першыя вершы. Зборнік “Майская просінь” .5 Люблю сваю Полаччыну .6 Словы мужнасці і гнева .7 Далейшы жыццёвы шлях .9 Мова – душа народа .9 Тэма кахання .10 Песні 11 Пейзажная лірыка 12 Тэма рэвалюцыі. . 13 Беларусі .16 Проза паэта .16 Казкі і лягенды. Сувязь з фальклорам .17 Паэмы .19 “Творчы поўдзень” .22 Публіцыстыка .26 Драматургія .27 Крытыка 27 Пераклады .28 Узнагароды 28 Некалькі адказаў на пытанні .29 Заключэнне . .33 Спіс выкарыстаннай літаратуры . .34 Ёсць у паэта свой аблог цалінны, Некрануты прaстор для баразён, Дзе ён працуе з першае хвіліны І да апошніх вечаровых дзён.                   Аркадзь Куляшоў. Уступ. З імем Г. Бураўкіна звязаны  выдатныя здабыткі беларускай паэзіі, глыбокае веданне жыцця, разуменне душы чалавека працы, захапленне багаццямі роднай мовы. Паэт добра ведаў жыцце народа, яго гісторыю і звычаі. Ён высока цаніў жывое слова, умеў паставіць у вершы гэтае слова так, што яно заўсёды гучала свежа і шчыра. У кожнага сапраўднага паэта абавязкова ёсць творы, якія найбольш поўна прадстаўляюць яго найлепшым чынам. Яны, як правіла, і найбольш вядомыя Дзяцінства і юнацтва. Генадзь Бураўкін нарадзіўся 28 жніўня 1936 года ў вёсцы Шуляціна, цяпер Тродавічы Расонскага раёна Віцебскай вобласці ў сям’і служачага ільнозавода. Бацька яго, Мікалай Сцяпанавіч, у гады Вялікай Айчыннай вайны быў у партызанах, пазней перайшоў лінію фронта, ваяваў у дзеючай арміі, быў цяжка паранены пад Ржэвам. Цяпер ён і маці паэта на пенсіі. Вучыўся будучы паэт у Расонскай школе да восьмага класа, а потым у Полацку, куды пераехалі бацькі. Дзяцінства яго было цяжкім і змрочным, яно супала з пачаткам вайны. Генадзь Бураўкін успамінае:”Калі пачылася Вялікая Айчынная вайна мне была пяць гадоў. Бацька пайшоў на фронт, а маці засталася з намі. Страх за дзяцей, трывожная насцярожанасць, калі паблізу хаты з’яўляліся паліцаі, голад, нястачы – праз усё гэта прайшла маці паэта, Феадосія Ягораўна. Самае страшнае было наперадзе, калі зімой 1943-га года прыйшлі ў вёску карнікі, помсцячы сем’ям партызан і ўсім вяскоўцам. Карнікі выгналі людзей з хат, выстраілі перад кулямётам і доўга трымалі на холадзе. Мы стаялі на ўзгорку трымя радамі: першы рад мужчыны і дзяды, другі – заплаканыя жанчыны з малымі на руках і трэці – мы, каму шэсць – дзесяць – дванаццаць гадоў. На нас быў нацэлены кулямёт. Мы чакалі стрэлаў. Плачуць жанчыны, маўчат дзяды. А стрэлаў усё няма. Пад вечар нас сагналі ў лазню на ўскрайку вёскі. Было цёмна і цесна. Для малых адвялі палок, мы сагрэліся на ім і пачалі валтузню, а маці нашы плакалі і чамусьці пачалі абдымацца. Я тады не ведаў, што дзверы лазні забіты цвікамі, што лазня абкладзена саломай і паліцаі пайшлі шукаць бянзіну. Я тады многае не разумеў. Шчаслівы выпадак выратаваў людзей. Я не памятаю твару таго, хто вызваліў нас. Памятаю толькі, што гэта быў стары немец-салдат. Ён не ўмеў гаварыць па-рускі і ўсё махаў рукамі ў бок лесу. Мы ўсё ўцяклі і выратаваліся”. Сярэднюю школу Генадзь Бураўкін закончыў у 1954 годзе ў Полацку.

У запісах сшытка паўстае пытанне пра лёс пакаленняў на шляхах жыцця: Ах, хлопцы, хлопцы                            Вашай праўдзе Я не пярэчу ні на міг. Папраўце, родныя, папраўце мяне І двайнікоў маіх. “А быць можа, над травой абочын ціха дагніём, як чарвякі, і на нас бязлітасна пракрочаць маладыя смелыя вякі” – на такой ноце заканчваецца запіс ў сшытку невядомага летапісцу. Паэма “Ленін думае пра Беларусь”. Г. Бураўкін адкрывае новыя магчымасці ўзбагачэння Ленініяны. У паэме шырэй, чым у ранейшых творах аб правадыру, ставіцца праблема ідэалу, чалавечай прыгажосці, гуманістычнага служэння Радзіме. Праз вобразы Леніна і Беларусі праглядываюцца ідэі грамадзянкасці. Паэма складаецца з 4-х частак, аб’яднаных паміж сабой адным вобразам і адной вялікай ідэяй: значэнне Леніна як геніальнага дзеяча для станаўлення нашай рэспублікі. У скупых лаканічных радках знаходзім глыбокую ленінскую ўпэўненасць у перамозе сацыялізма ў Беларусі. У тый цяжкі, напружаны час, калі кругом былі Памылкі.         Здрада.                Сабатаж.                        Няўдачы Па агульнаму прызнанню паэма – адна з лепшых старонак у беларускай ленініяны. Ленін быў цвёрда перакананы, што будзе І росквіт,                  і дастатак, і спакой. І будуць прыязжаць у госці людзі Пакранаць рэвалюцыю рукой Ён ведаў, што будзе нялёгка ісці першымі, “прадзірацца” праз невядомасць, рызыку, агонь. Але заўсёды верыў у справядлівасць партыі, у падтрымку народа. Ідэя ў паэме развіваецца ў 2-х часавых вымярэннях: імгненне-успамін, і выклік тэлеграмай прыехаць на першы Усебеларускі з’езд Саветаў. Тры вяршынныя постаці гісторыі і культуры – Ф. Скарына, К. Каліноўскі, Я. Купала – ўсіліваюць упамінанне пра народ, якому Кастрычнік даў права на прызнанне ў свеце. Паэма надзвычай чалавечная і аптымістычная. У ей побач з вобразам Леніна, вельмі чалавечнага, абаяльнага, малюецца вобраз змагаркі-Беларусі. У заключэнні паэт з прыхаванай смяшынкай скажа: Можа, зморшчыцца строгі гісторык: “Факты выбраў на свой капыл Гэтак нехта напіша скора – Ленін думаў і пра Капыль ” І ўжо ўпэўненна, палемічна даскажа: Я, не крыўдзячы мудрай навукі, На сябе адказнасць вазьму, Ленін думаў                       пра нас і ўнукаў, Пра Капыль і Лагойск, і Карму “Паэма растання”. Гэты твор прысвечаны першаму касманаўту свету Юрыю Гагарыну і ў значнай ступені ўвасабляе грамадзянскі і чалавечы ідэал аўтара. “Паэма растання” – гэта той выпадак, калі веліч рэальнага героя не так лёгка спастігнуць і знайсці яму адпаведныя вымярэнні. Напачатку – святло і цені, радасць і горыч жыцця: Маладая вясна пазвоньвала ўладна Ключамі сасулек у зацішку стрэх. Шустрымі апалонікамі кроплі падалі У пацямнелы наздраваты снег. Таялі апошнія снегавікі, журчалі раўчукі, чуўся нясмелы птушыны спеў. Неба было высокае і бясхмарнае ў сакавіцкі дзень. Толькі добрае чакалася ад яго. А радыё прынесла горкую вестку: загінуў Юрый Гагарын Чакала высокае неба бясхмарнае Гулкага жураўковага гімна А радыё                хрыпла                             аб’явіла: Юрый Гагарын загінуў Спахмурнела ўсё вакол, прыціхла журчанне і спяванне.

Наколькі свядома Вы арыентуецеся на «музыкальнасць»? Ды і як наогул ставіцеся да сучаснай, у тым ліку беларускай эстрады? Адказ. Ніколі свядома на «музыкальнасць» не арыентуюся. Ды і названыя Вамі песні (акрамя «Матылёў»), напісаны на вершы, якія былі даўно апублікаваны,— так што я іх не прызначаў для песень. Але без музыкі паэзіі не бывае. Яна жыве ў нашым слове, у кожным гуку роднай мовы. Дарэчы, яна гучыць і ў прозе (толькі праяўленне яе там не такое відавочнае, як у вершах). 1 кампазітар, як «спецыяліст», яе адчувае больш дакладна, больш тонка, чым чытач і нават сам паэт. Безумоўна, я маю на ўвазе сапраўднага кампазітара і таленавітага паэта, а не халодных «вытворцаў» песень, дзе ні складу ні ладу ні ў музыцы, ні ў так званым тэксце. Для беларуса песня заўсёды была частачкай душы — і ад таго, што лёс ягоны быў не багаты на радасці, многія даўнейшыя песні нашы такія задумныя і журботныя. Але якая светлая і жыццядайная іх стыхія! Думаю, што якраз глыбіннай сувязі з народнай мелодыкай абавязаны сваёй шматгадовай папулярнасцю лепшыя песні Н. Сакалоўскага, I. Любана, Ул. Алоўнікава, Ю. Семянякі, I. Лучанка. 1 калі эстрада (а яна існуе даўно і мае сярод моладзі агромністую папулярнасць) не адрываецца ад крынічак сваёй зямлі, яна варта ўсялякай пахвалы і падтрымкі. Вядома, пры ўмове — таленавітасць музыкантаў. Прыклад ёсць, зусім блізкі і радасны для нас—«Песняры». Не сумняваюся—калі б нашы любімыя спевакі арыентаваліся на шлягеры і замежныя рытмы, яны даўно сышлі б са сцэны і забыліся б, як дзесяткі і сотні іхніх калег. Прывязанасць да беларускага фальклору, да творчасці лепшых нашых кампазітараў і паэтаў забяспечвае ім зайздроснае творчае жыццё, хаця былі ў іх (і ёсць) і «тэхналагічныя» пошукі, і ўважлівыя адносіны да моды. Наогул, я лічу, што беларуская эстрада паспяхова даказала свой высокі ўзровень. Акрамя «Песняроў», заслужана любімыя ў публікі «Верасы», «Сябры», Тамара Раеўская, Яраслаў Еўдакімаў, Віктар Вуячыч. Хацелася б толькі большага прытоку новых сіл, большай разнастайнасці таленту. 4. У сучаснай беларускай паэзіі адметнае месца належыць жаночай плыні. Радуюць чытачоў сваімі творамі Данута Бічэль-Загнетава, Яўгенія Янішчыц, Вера Вярба, Нэла Тулупава, Раіса Баравікова, Вольга Іпатава, Валянціна Коўтун, Святлана Басуматрава. Прыхільна быў сустрэты першы зборнік Алы Канапелькі «Цвет алешыны». Асобныя крытыкі спрабуюць нават весці размову аб «жаночым» кірунку ў паэзіі. Мяркуецца, што чытачам будзе цікава ведаць Вашу думку пра гэта. Адказ. Не веру, што ёсць асобная жаночая паэзія. Паэзія адна—сапраўдная, таленавітая. А хто яе творца — мужчына ці жанчына — хіба гэта так важна? Хаця, безумоўна, жаночае сэрца больш чуйнае і спагадлівае, чым мужчынскае. Дарэчы, сярод адданых прыхільнікаў паэзіі пераважная большасць— жанчыны. Прыход у нашу паэзію цэлага атрада таленавітых дзяўчат (чамусьці не хочацца пісаць слова «жанчын») мяне вельмі радуе. Мы не такія ўжо багатыя на жаночыя імёны ў гісторыі літаратуры. Цётка. Канстанцыя Буйло. Эдзі Агняцвет. Нядаўна (ва ўсякім разе — не так даўно) актыўна працавала, на зайздрасць многім мужчынам, Еўдакія Лось, якой нам так не хапае сёння.

Поиск Цана прароцтваў (на белорусском языке)

Пiсьменнiк шмат разважаў над тым, чаму беларусы, якiм выпала цяжкая доля жыць на скрыжаваннi вялiкiх дарог, нягледзячы на ўсе выпрабаваннi, на стагоддзi прыгнёту, здзеку i глуму над iх душою, не загiнулi, выжылi насуперак акалiчнасцям. "Усё перанёс беларускi селянiн, - пiсаў Чорны, - усякiя пакуты ўведаў i ў вострыя моманты на ўсё здольны". Сваё разуменне нацыянальнага характару беларуса ён выказаў у словах: "I ў цiшынi буры, i ў бурах цiшыня". Вонкавая цiхмянасць, сцiпласць, цярплiвасць беларускага селянiна тояць у сабе бунтоўнае непрыняцце ўсялякага здзеку i гвалту. Падзеi, у якiх прымаў удзел беларускi народ, навочна паказалi, чаго больш у ягонай душы актыўнасцi цi пасiўнасцi, прагi дзейнiчаць цi сузiральнасцi, адчування чалавечай годнасцi цi пакорлiвасцi. Герой Чорнага часам выглядае дробязным i мiтуслiвым, успрымаючы малую з'яву як вялiкую трагедыю ("Начлег у вёсцы Сiнегах", 1927), або, наадварот, сапраўдную драму як нявартую ўвагi падзею ("Ноч пры дарозе", 1924). У час змагання "за знiшчэнне прынiжанасцi чалавека перад чалавекам" празаiк схiльны ацэньваць кожны факт такога прынiжэння як пагрозу ўсёй светабудове

Реферат: История развития телевидения в Беларуси История развития телевидения в Беларуси

Толькі ў 1945 годзе Маскоўскі тэлецэнтр першы ў Еўропе аднавіў свае рэгулярныя тэлевізійныя перадачы. У 1951 годзе пачаў працаваць яшчэ адзін тэлевізійны цэнтр - у Кіеве. Асабліва хуткі рост перадаючай і прымаючай тэлевізійнай сеткі пачаўся з сярэдзіны пяцідзесятых гадоў. У гэты час паспяхова вяліся будаўнічыя работы па ўзвядзенню тэлецэнтраў у Рызе, Харкаве, Свярдлоўску, у сталіцы нашай рэспублікі – Мінску. .У аднаго з мінскіх журналістаў захаваўся цікавы фотаздымак, зроблены ў 1954 годзе: ля падножжатэлевізійнай вежы радыёрэпарцер бярэ інтэрв’ю у брыгадзіра будаўнікоў, якія пачалі ўзводзіць Мінскі тэлецэнтр. За спінамі ўдзельнікаў гутаркі – у рыштаваннях будоўлі будучая плошча Перамогі. У 1955 годзе на беразе ракі Свіслач вырас чатырохпавярховы будынак з калонамі. У ім размясціўся апаратна-студыйны комплекс, памяшканні для рэдактарскага і рэжыссёрскага саставу, рэпетыцыйныя фае. І хоць яшчэ не ўсе работы былі закончаны, у нядзелю 1 студзеня 1956 года дыктар Т. П. Бастун упершыню звярнулася да тэлегледачоў Мінска: “Добры вечар, дарагія таварышы! Віншуем вас з Новым годам! Пачынаем нашы пробныя перадачы.

Поиск Нерусский русский язык

В СССР белорусская латиница была вообще запрещена как «западничество» и как напоминание о другом выборе белорусов-литвинов о многовековой жизни в Речи Посполитой, вместе с поляками, чехами и словаками, а не в составе России. После распада СССР в 1991 году на латиницу вернулись 4 республики Молдова, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Пятой в их числе должна быть обязательно и Беларусь, так как ее литературный язык формировался именно на латинице, а сегодня мы должны переводить на нынешний, созданный реформами Сталина, искусственный и исковерканный «белорусский» язык творения основателей белорусской литературы. Это, конечно, абсурдно. И это, конечно, вызовет бурю возмущения в ГосДуме: мол, белорусы возвращаются «на польский алфавит». Но какое отношение к светской Беларуси имеет нынешний греческий алфавит? Да никакого. А ведь поляки это и славяне, и соседи, а с неславянской Грецией белорусы не граничат и ничего общего с ними вообще не имеют. Причем, и греки, и поляки в равной мере члены НАТО и ЕС, поэтому выбор между греческим и латинским алфавитами заведомо не может иметь политического подтекста. Кроме демагогии

Реферат: Потомки А.С. Пушкина в Беларуси (тезисы) Потомки А.С. Пушкина в Беларуси (тезисы)

При разных жизненных обстоятельствах встречалась с другими детьми поэта, с многочисленными внуками и правнуками. Михаил Петрович Воронцов – Вельяминов (1885 – 1951гг.) – выпускник 1906 бывшего Царскосельского лицея, возглавлял уездную земскую управу в Бобруйске, депутат 4-ой Государственной думы. После Октябрьской революции эмигрировал за границу, но сумел сохранить в своем сердце любовь к Родине. В последние годы жизни был активным членом общества дружбы “Франция - СССР”. В 1937г. посетил в Париже выставку, посвященную 100-летию со дня смерти А.С.Пушкина. Рассказы об этой выставке, о жизненном, творческом пути знаменитого предка потом вдохновили сына Михаила Петровича, Георгия Михайловича, на поиски пушкинских материалов, находящихся за рубежом. Феодосий Павлович Воронцов – Вельяминов (1888 – 1914гг.) во время первой мировой войны пошел добровольцем на фронт. Родные расценивали его поступок и как подвиг, и как самоубийство. Из-за сильной близорукости он был освобожден от воинской службы, однако решил, что ему необходимо разделить с солдатами все тяготы войны. Отказался он и от льгот, предоставляемых добровольцам. Погиб в Восточной Пруссии.

Поиск Авиация и время 2004 06

Кроме того, курсанты 2-го и 3-го курса этого вуза летали на Ми-2 в аэроклубе. Общества содействия обороне Украины (ОСОУ) им М Гризодубовой, который находится на аэродроме Коротич под Харьковом. В этом году 72-ю базу расформировали, а пригодные для эксплуатации вертолеты свели в одну эскадрилью, которую планируют перебазировать в Чугуев и включить и состав учебной авиабригады. В последние годы в России наблюдается возрождение лучших спортивных традиций. Так, в 2002 г. команды России и Беларуси на Ми-2 приняли участие в XI чемпионате мира по вертолетному cnopтy, проходившему в Австрии. Россияне выступали при спонсорской поддержке ныне хорошо известной нефтяной компании "Юкос" и заняли два первых места: экипаж В. Зябликов – В. Гладченко завоевал «золото», а В. Коротаев – Н Буров – "серебро". А вот белорусы даже не вошли в первую десятку. Несмотря на достижение высоких результатов, спортсмены продолжают говорить о необходимости использовать вместо Ми-2 более легкие машины. Но замены ветерану все нет, в частности, так и но оправдались надежды на широко разрекламированный в свое время Ми-34

Реферат: Особенности функционирования рынка земли Беларуси Особенности функционирования рынка земли Беларуси

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат: Переходная экономика Беларусии Переходная экономика Беларусии

Реферат: Внешнеполитические предпосылки воссоединения Западной Беларуси в СССР Внешнеполитические предпосылки воссоединения Западной Беларуси в СССР

Таму ўжо тады ў 1921, з’явілісь прадпасылкі да непазбежнаці таго, што здарылася ў 1939 годзе. У кастрычніку 1923 у Маскве адбылася сустрэча намесніка міністра замежных спраў СССР В. Кона і пасла Германіі ў СССР герцага Брокендорфа- Рантцаў. Осноўным зместам іх гутаркі было “польскае пытанне”. Тады была выпрацавана дамоўленасць аб тым, што Саюз і Германія будуць сумесна “уздзейнічаць” на Полшу , калі ў аднаго з бакоў узнікнуць з ёй спорныя пытанні. Далейшае наладжванне савецка-германскіх адносінаў выявілася ў падпісанні 24 красавіка 1926 года “Дагавора аб сяброўстве і супрацоўніцтве” між СССР і Германіяй. У канцы 20-х адбываееца ахладжэнне ў германа-савецкіх адносінах, звязанае з палітыкай “двайнога стандарта” да Веймарскай рэспублікі. Напружанасць таксама ўзнікае на ўсходніх межах СССР, дзе восенню 1931 утвараецца штучная дзяржава Маньчжоў, якая пагражае японскім нападам. У такой сітуацыі савецкае кіраўніцтва ў асобе Сталіна, вырашае абезапасіць свае межы хаця б з захада, шляхам заключэння дамовы з Польшай. Такім чынам 25 чэрвеня 1932 года ў Маскве падпісваецца дагавор об ненападзе між СССР і Польшчай срокам на 13 гадоў.

Реферат: Конспект по истории Беларуси Конспект по истории Беларуси

Царква адрывалася ад Рыма. Набывала нацыянальны характар и пачынала больш адпавядаць патрэбам новага грамацкага ладу (буржуазнага). Гэта быу други Вялики Раскол хрысциянства, адзначаны з`яуленнем пратэсттанскай царквы. Шэраг прычын, у их лику развицце бел. горада, распаусюджванне идэй гуманизма, сац.-палит. рух за аднауленне дзяржаунасци, стварали глебу успрымання идэй рэфармацыи абшчыны и першую з их заснавау у Вильни Микалай Радзивил Чорны. Магнаты княства ухапилися за рэфармацыю па 2-ух прычынах: 1) эканамичная (папауненне сваей уласнасци за царкоуны кошт). 2) палитычная, прадыктованая жаданнем паслабиць каталицызм поьскога боку и, т. ч., у цэлым пазицыи Польшчы. Часткова рэфармацыю падтрымали гарадския низы, але асноуеая маса засталася да яе абыякавай. Пашыраными плынями рэфармацыи стали кальвинизм и антытрынитарызм, на умераным крыле якога — С. Будны. Антытрынитарызм — радыкальнае веравучэнне, скiраванае супраць веыдальных парадкау. У адрозненне ад Еуропы, дзе рэфармацыя вылилася у рэвалюцыi и войны, на тэрыторым ВКЛ яна абмежавалася культурна -асветницкими формами и была звязана з пашырэннем книгадрукавання, спробай усталявацьсистэму новай адукацыи, з распаусюджванем навуковых ведау и новых фил. идэй. Для барацьбы з рэфармацыяй у Р. П. быу запрошаны ордэн иезуитау.

Реферат: Создан для бури Создан для бури

Так, во всяком случае, было написано в злополучном письме. Впрочем, главным в письме было не упоминание удивительного вещества, а анализ положения дел в советском изобретательстве. Положение это всегда оставляло желать лучшего, а в послевоенные годы и вовсе не соответствовало требованиям промышленности. Альтшуллер и Шапиро уже понимали в то время, что для того, чтобы эффективно работать в области изобретательства недостаточно таланта, желания и упорства. Изучение психологии изобретателя тоже мало чем помогало - не человека нужно было изучать, а сделанные им изобретения, искать закономерности в их появлении. Тогда и появились у молодых авторов первые соображения о том, что изобретение не возникнет, если не существует технического противоречия. И первые изобретательские приемы тоже были выявлены уже в те годы, о них тоже шла речь в письме. Послание "О положении в советском изобретательстве" было отпечатано в сорока (!) экземплярах и послано не только главному адресату - Иосифу Сталину, - но и в редакции крупнейших газет и журналов.

Реферат: Нацыяцальная мадэль свету беларуса i адлюстраванне яе у розных пластах беларускай культуры Нацыяцальная мадэль свету беларуса i адлюстраванне яе у розных пластах беларускай культуры

Твар старажытнага бажества ўзбуйнены ў параўнанні з фігурай. Вельмі абагульненыя формы надаюць скульптуры манументальнасць. Такая прымітыўная апрацоўка, напрыклад, уласцівая галаве антрапаморфнага ідала з каменя - ракушачніка вышынёй 46 см, знойдзенага пры раскопках на ўскраіне Слоніма. Язычніцкія культавыя выявы людзей і жывёл знойдзены і ў іншых месцах Беларусі. Так, у развалінах старажытнага будынка ў Віцебску адшукана залатая статуя язычніцкага бога. Другі від старажытных манументальных скульптур - каменныя бабы. Найбольш цікавымі сярод іх з’яўляліся фігуры жанчын, знойдзеныя у Слонімскім раёне. Там жа былі выяўлены каменныя скульптуры гусака, гадзюкі і іншых жывёлін. Найбольш старажытным адлюстраваннем першага тысячагоддзя да нашай эры з’яўляецца фігурка з абпаленай гліны вышынёй 3,5 см, якая ўяўляе старога з барадой, зачасанымі валасамі (знойдзена паблізу вёскі Багушевічы Бярэзінскага раёна). Першабытнае мастацтва мае вялікае пазнавальнае значэнне для вывучэння гісторыі культуры Беларусі. II. Разглядаючы мастацтва Беларусі гэтага перыяду, неабходна падкрэсліць яго непарыўную сувязь з культурай усёй Старажытнай Русі, адзначыць характэрныя асаблівасці, уласцівыя менавіта беларускаму мастацтву, своеасаблівасць нацыянальных помнікаў дойлідства.

Реферат: История правового регулирования трудовых отношений в Беларуси История правового регулирования трудовых отношений в Беларуси

Во-вторых, сохранены с некоторыми корректировками многие правовые институты и традиционные подходы к регулированию тех или иных групп отношений трудового права (перечневый способ определения оснований увольнения по инициативе нанимателя, свобода увольнения по желанию работника, по трудовому договору на неопределенный срок, конкретный перечень дисциплинарных взысканий, отсутствие перечня составов дисциплинарных проступков и т. п.). В-третьих, учтен исторический опыт развития зарубежного трудового права в части закрепления лишь минимальных трудовых гарантий, которые могут расширяться в коллективно-договорном, индивидуально-договорном и локальном порядке; недействительности трудового договора; большей гибкости в регулировании трудовых отношений (например, с руководителями организаций, в организациях с иностранными инвестициями), возмещения морального вреда и по другим позициям.


Буря на Солнце Фантастика, фэнтези Клуб семейного досуга Кларк А.
Артур Кларк – один из самых известных фантастов мира!
356 руб
Дубовик оливково-бурый, на субстрате (60 мл)
Перед употреблением грибы отваривают несколько раз, сливая воду.
102 руб
Семена. "Дубовик оливково-бурый" на зерновом субстрате
Мякоть желтоватая, плотная, с нежным вкусом и ароматом.
100 руб
Раскраска по цифрам "Буря на море"
Созданная своими руками картина на холсте – это и радость творческого самовыражения, и отличное украшение интерьера, и повод услышать возгласы восхищения ваших гостей! В набор входят: закрепленный в раме холст, краски, кисти.
905 руб
Современный взгляд на лечение и профилактику: Заболевания щитовидной железы: Солнечные ванны: все в меру, или чем больше, тем лучше? ; Когда спасают 'йодные' продукты Щитовидка увеличена: Что делать? ; О гормональной буре: Информация для будущих мам; Качественные книги о здоровье Весь Артемьева Е.В.
Автор предлагает достаточно полную информацию о различных недугах, способах их диагностики и лечения.
54 руб
The Tempest (Буря): По мотивам пьесы Шекспира В.: Книга для младшего и среднего школьного возраста (лит.обраб., пересказ Тарасевич Е.; пер. на англ. Ходынской Н.; худ. Татарников П.) (на англ.яз.) - 48 с. {Сказочная Шекспириада} ISBN 985-6427-45-2 ~91.09.10 001 Мн: Кавалер Паблишерс
Драматические произведения Шекспира подлежали многочисленным литературным и жанровым версификациям, адаптациям, переработкам, вольным переводам, пересказам.
96 руб
Вызывающий бури Ди, охотник на вампиров. Ди, охотник на вампиров Азбука (Азбука-классика) Кикути Х.
Ушедшие цивилизации иногда напоминают о себе самым непредсказуемым образом.
237 руб
Старообрядческие храмы Беларуси: альбом на русском и английском языках Четыре четверти Горбацкий А.А.
459 руб
Архипелаг ГУПВИ на территории Беларуси. 1944-1951 гг. Тесей Шарков А.В.
Предназначается для научных и практических работников правоохранительной системы, преподавателей юридических и исторических факультетов ВУЗов, а также широкого круга читателей.
176 руб
История государства и права Беларуси: ответы на экзаменационные вопросы ТетраСистемс Мазарчук Д.В.
Книга представляет собой краткие ответы на экзаменационные вопросы по всем темам учебного курса "История государства и права Беларуси".
5 руб
Национальная экономика Беларуси. Ответы на экзаменационные вопросы Ответы на экзаменационные вопросы ТетраСистемс Ильин Н.Л.
Подготовлено в соответствии с типовой учебной программой по национальной экономике Беларуси для экономических специальностей высших учебных заведений.
5 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг