(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Право Разлел: Право

Генеральний Секретаріат та його склад

найти еще ...
Феномен Андропова. 30 лет из жизни Генерального секретаря ЦК КПСС Секретные миссии. Из архивов КГБ Аква-Терм Хлобустов О.М.
Феномен Андропова слагается как из реальных фактов его биографии, окружающих его мифов, так и оценок, представленных в общественном мнении о нем.
460 руб
Амадора. Та, что любит… Бразильские ночи Институт соитологии Феррейра А.
Книга затягивает в смелые сети с первых строчек и с интересом дочитывается до конца.
37 руб

Поиск Україна у революційну добу. Рік 1917

Засідання в Генеральному Секретаріаті відбувалося уже після одержання інформації про розстріл демонстрації в Петрограді і зосередження влади в руках Тимчасового уряду. Безумовно, це не могло не вплинути на зміст рішення. Операція ж зі "зміною караулів" була, очевидно, найбезболіснішою і водночас давала Центральній Раді можливість наступного маневрування, більше того, нагромадження політичного капіталу за будь-якого варіанту розвитку подій. В офіційному повідомленні "Робітничої газети" позиція і дії Центральної Ради знайшли таке висвітлення: "Коли про події довідалась Українська Ц. Р[Ада] й Генер. Військ. Комітет, вони негайно ж вжили всіх заходів, щоби встановити у місті спокій і порядок. Був викликаний полк ім. Хмельницького і за його допомогою вже на 1-шу годину дня було знято всі караули полуботківців і припинено всякі непорядки у місті. Майже ніде полуботківці не робили опору, лише при видаленню їх зі вещевих складів і арсеналу виникли сутички й дійшло до вжиття зброї. Є поранені й убиті з тої й з другої сторони

Реферат: М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

З іменем Михайла Бойчука пов’язане виникнення творчого об’єднання художників-монументалістів, відомих як «бойчукісти». Саме завдяки бойчукістам Україна у 20-30-х роках вийшла на широкий обшир світової культури, про що свідчать численні виставки, у яких брали участь послідовники й учні Михайла Бойчука, велика кількість публікацій, присвячена бойчукізму як мистецькому явищу. Творча програма Михайла Бойчука полягала у послідовному вивченні й використанні візантійського та давньоукраїнського церковного монументального малярства, мистецтва італійського Проторенесансу, української книжкової гравюри та народної картини. Пройшовши тернистий шлях науки у Віденській, Краківській академіях, тривалий час перебуваючи в Парижі серед розмаїття течій, напрямів та стилів, що вирували в столиці європейського культурного життя початку ХХ століття, Михайло Бойчук прагнув витворити новий монументальний стиль, в якому б органічно поєднувалися ці засади. У своїх лекціях студентам Київського художнього інституту 1922 року Бойчук так висловив свою орієнтацію й мистецьке кредо: «Хоча померли старі майстри, але живе їхнє вічно молоде мистецтво, і помиляється той художник, котрий розглядає творчість минулого як археологію.

Поиск Україна у революційну добу. Рік 1917

Пропозиції ті можуть бути, до подання їх Тимчасовому уряду, винесені на обговорення Центральної ради…»[642]. Логіка поведінки Тимчасового уряду під час переговорів з представниками Центральної Ради й ухвалення «Інструкції» значною мірою залежала від усвідомлення червневих поступок емісарів Петрограда в Києві й бажання нового складу уряду будь-що виправити справу. 24 липня 1917 р. О. Керенський сформував другий коаліційний Тимчасовий уряд, в якому значно посилились позиції кадетів, а І. Церетелі, на чиєму слові трималась угода, «випав» із «міністерської колоди». Щоправда, можливості у Тимчасового уряду були обмеженими, та він намагався, наскільки міг, гальмувати відцентрові процеси в країні. «Петербургське правительство, — вказував Д. Дорошенко, — скріпивши серце, ішло на визнання Генерального Секретаріату — але як органу центрального уряду, як його експозитуру, на яку центральний уряд мав би свій постійний вплив. І це була найбільша уступка, на яку вважали можливим іти. Тимчасове правительство не мало екзекутивної сили, не могло нікого до чогось змусити, але воно могло не погодитись, не дати своєї санкції

Реферат: Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, по простих акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених іншим акціонерам. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 процентів статутного фонду акціонерного товариства. Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів визначається статутом акціонерного товариства. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна вартість акції більша 50 карбованців повинна бути кратною мінімальній вартості акції. Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій. Акція повинна містити такі реквізити: фірмове найменування акціонерного товариства та його місцезнаходження, найменування цінного паперу - "акція", її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника (для іменної акції), розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, строк виплати дивідендів та підпис голови правління акціонерного товариства або іншої уповноваженої на це особи, печатку акціонерного товариства.

Поиск Україна у революційну добу. Рік 1918

Після поразки Першої російської революції пережив духовну кризу, припинив членство в УСДРП. Разом із О.Саліковським у 1912–1917 рр. видавав у Мокві журнал „Украинская жизнь”, що з початком світової війни обстоював проросійські інтереси, брав участь у масонському русі. З 1916 р. перебував на Західному фронті, обійнявши посаду заступника уповноваженого Союзу земств. На початку травня 1917 р. С.Петлюра прибув до Києва як делегат І Всеукраїнського військового з’їзду. При підтримці українських соціал-демократів (В.Винниченко) і Голови Центральної Ради М.Грушевського блискавично висунувся на чільні позиції в українському військовому русі, став публічним політиком загальнонаціонального масштабу. Його обрали головою Українського генерального військового комітету, делегували до складу Центральної Ради, запропонували на посаду генерального секретаря військових справ у першому національному уряді. Однак Тимчасовий уряд не затвердив відповідної посади і С.Петлюра проводив роботу явочним порядком. У цей час він виявився активним провідником здійснення офіційного автономістсько-федералістського курсу Центральної Ради, згідно якого не стільки ініціювався, підтримувався, скільки стримувався стихійний процес українізації армії, блокувалися самостійницькі зусилля М.Міхновського та його прибічників

Реферат: Інтрузивний магматизм та його продукти Інтрузивний магматизм та його продукти

По відношенню до вміщуючих порід інтрузиви поділяються на згідні і незгідні. Незгідні інтрузивні тіла перетинають, проривають шари вміщуючих порід, а згідні залягають між шарами гірських порід. Прикладами згідних інтрузивних тіл можуть бути сіли, лаколіти, лополіти і факоліти; незгідні інтрузії — це дайни, неки, жили. До найбільш розповсюджених незгідних тіл відносяться дайки ( приповерхневі або малоглибинні утвори ), довжина яких у багато разів більше ширини, а площини ендоконтактів практично паралельні (мал. 2). Дайкам властива довжина від десятків метрів до сотен кілометрів і ширина від перших десятків сантиметрів до 5 — 10 км, вони вторгаються по послаблених зонах кори — тріщинах і розломах. Важливу роль відіграє також процес гідравлічного розриву, пов’язаний з тиском піднімаючогося магматичного розплаву, оскільки явище тектонічного розтягу, що супроводжується утворенням тріщин відриву, може мати місце лише на глибинах до 1,5 — 3 км. Глибше, де як раз і зароджуються широко розповсюджені базальтові дайки, наявність пустот виключена, тому тільки гідророзрив може забезпечити розсування порід і вторгнення магми.

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат: Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

Реферат: Столипін та його аграрна реформа в Україні Столипін та його аграрна реформа в Україні

Міністерство науки і освіти Украіни Одеський Національний Політехнічний УніверситетКафедра історії і етнографії УкраіниРЕФЕРАТна тему: «П.А.Столипін та його аграрна реформа в Україні» Виконала студентка групи ОЕ-035 Одеса 2004Зміст 1. Коротка біографія 2. Столипін і 3. Столипінська 4. Руйнування общини і розвиток приватної власності.11 5. Селянський 6. Переселення 7. Кооперативний 8. Агрокультурні 9.Результати 10. Причини невдачі аграрної Список Я обрала цю тему, тому що хотіла, якомога найбільше дізнатися про реформи проведенні Столипіним, про ту ситуацію, яка відбувалася в 19 ст., адже це є немаловажною частиною нашої історії. Проблема реформування нашої держави в більшій чи меншій степені хвилює майже кожного громадянина країни. Питання подолання перехідного періоду визивають палкі суперечки у провідних економістів країни, і не тільки. Метою цієї роботи я б хотіла зрозуміти з усією відповідальністю реформаторський курс минулого і сьогоднішнього уряду країни. Вже давно відомо, що реальні результати реформ, як і найбільш об 10, 1990. Сироткин В.Г. Великие реформаторы России . - М.1991 21

Реферат: Аудиторський ризик та його визначення Аудиторський ризик та його визначення

Реферат: Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

До умовних звільнень відносяться: 1) звільнення від відбування покарання з випробуванням (стаття 75 ККУ); 2) звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (стаття 79 ККУ); 3) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (стаття 81 ККУ); 4) звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття 83 ККУ); 5) звільнення від покарання за хворобою (частини 1 і 2 статті 84 ККУ). До безумовних звільнень відносяться: 1) звільнення від відбування покарання особи, яка втратила суспільну небезпеку (частина 4 статті 74 ККУ); 2) звільнення у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального Вироку (стаття 80 ККУ); 3) звільнення від більш тяжкого покарання шляхом заміни невідбутої частини його більш м'яким (стаття 82 ККУ); 4) звільнення від покарання за хворобою військовослужбовців (частина 3 статті 84 ККУ); 5) звільнення від покарання Законом України «Про амністію» (стаття 86 ККУ) і актом про помилування (стаття 87 ККУ). Імперативними (обов'язковими) для суду є: звільнення особи, засудженої за діяння, караність якого законом усунена (ч. 2 ст. 74 КК); зниження засудженому до максимальної межі покарання за новим, більш м'яким законом (ч. 3 ст. 74 КК); звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (ч. 1 ст. 80 КК); звільнення від покарання особи, яка під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними (ч. 1 ст. 84 КК); звільнення від покарання за хворобою військовослужбовців (ч. 3 ст. 84 КК). Інші види звільнень є дискретними (факультативними), рішення по яких приймається судом за своїм розсудом . РОЗДІЛ II 2.1. Інститут звільнення від покарання та його відбування є одним з проявів принципу гуманізму у кримінальному праві.

Реферат: Підряд та його види Підряд та його види

Реферат: Поняття національного доходу та його використання Поняття національного доходу та його використання


Дочь Генерального секретаря У-Фактория Юрьенен С.
129 руб
Генеральный секретарь ЦК КПСС VSD Джесси Р.
1152 руб
Генеральный секретарь ООН VSD Джесси Р.
955 руб
Смерть сказала: Может быть; Та, которой не стало; Из царства мертвых и др.: Романы (пер. с фр. Завьяловой Л., Леликова В.) - 800 с. {Классика детектива} ISBN 5-699-09501-2 ~54.00.00 57458 М:Эксмо Буало-Нарсежак
Книги Буало-Нарсежака неоднократно экранизированы, в том числе непревзойденным мастером черной криминальной драмы и сасленза Альфредом Хичкоком. <br> В данный том вошли избранные романы знаменитого литературного дуэта.
154 руб
Та, которой не стало; Заклятие; Человек-шарада; Смерть сказала: Может быть; Вдовцы (пер. с фр.; сост., предисл. Завьяловой Л.М.) - 768 с. {Лучшие детективы мира} ISBN 5-7905-1150-3 ~91.09.27 089 М:РиполКлассик Буало П., Нарсежак Т.
107 руб
Та сторона мира Фантастическая авантюра Крылов Дембский Е.
Милая и приятная в общении молодая актриса превращается в жестокую и холодную женщину-вамп.
68 руб
Та, которой не стало: Роман (пер. с англ. Гришечкина В.) - 448 с. {Голос сердца-мини} ISBN 5-699-05655-6 ~54.00.00 06599 М:Эксмо Браун С.
42 руб
Кролик, который никого не боялся: Сказка (худ. Халилова А.Р.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-479-00043-8 ~54.00.00 53046 М:Стрекоза-Пресс Пляцковский М.С.
26 руб
Круглый год (худ. Сучилина И.) - 10 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-94663-730-0 ~54.00.00 03968 М:Стрекоза-Пресс Гамазкова И.Л.
31 руб
Кузнечик Денди: Сказка (пер. с англ. Шерешевской Н.; худ. Халилова А.Р.) - 5 с. {Чи-та-ем по слогам} ISBN 5-94563-857-9 ~54.00.00 31964 М:Стрекоза-Пресс Биссет Д.
21 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг