(495)
105 99 23   char.ru


,

: :

Lahingulaev Bismarck

...
Bismarck Als Erzieher (German Edition) Dehn P.
1156
Bismarck's Diplomacy at Its Zenith Fuller J.V.
1148

Sakslas el es us jli ajad kaugemale pele ada ja kell 3.06 kao asid eed jlle Bismarcki oma radariekraa idel . Bri i kaugluurele ukid, le uka dja el baseeruvad le ukid i g laevad o sisid Bismarcki meelehei likul . See aga suu dus esialgu Hispaa ia ra iku suu as, e olla vimalikul kaua vljas Bri i saar el baseeruva e luure- ja pommile ukii e egevusraadiuses . 25. mail hommikul kella 10.30 paiku mdus Bismarck admiral ovey laevadegruppi ah ri aga umbes 100 miili kaugusel . Veera d u di hiljem sai admiral ovey Lo do is Admirali eedis raadio ea e, e Bri i raadioluure o ki i pd ud Bbismarckil saade ud raadio elegrammi i g selle jrgi vlja peili ud a asukoha. See i ava , e Bismarck o ilmsel asu ud suure kaarega agasi eele, v es suu as Fri saar e ja Isla di vahele. Muidugi keeras admiral ovey d ka oma laevadel o sa mber ja kiirus as ea a ud suu as eele. Si apoole prasid oma i ad jrg evail u didel mi med eisedki laevadegruppid. egelikul oli aga Admirali eedis saadud eade vale kohalesaade ud le ukid ei avas a ud vljapeili ud ega selle lhiko as Bismarckis jlgegi. Jllegi ji vaid le ole ada, kuhu siis Bismarck ikkagi kursi o v ud. Suurem osa Admirali eedi helgeid pid kaldus d pras pikka a alsi arvama, e kllap o Bismarck eel Pra susmaa ra ikule, si a, kus G eise au ja Schar hors eda juba ees oo avad. Ja 25. mail h ul kell kuus said ookea il olevad Bri i laevad uue i s ruk sioo i o sida Bismarcki Bres i sadamasse viival laeva eel . Sellele suu ale prdus ka Home Flee i juhha aja admiral ovey oma lipulaevaga, kuid selleks ajaks oli a Bismarckis 150 miili ahapoole j ud. Muidugi ei ead ud admiral ovey ise selles . Bismarcki avas asid i glased uues i alles 26. mai hommikul kell 10.30. Bismarcki leidis luurevesile uk Ca ali a. Saksa lahi gulaeval ava i selle suu as ihe hu rje uli, kuid vigas a ud le ukil saade i radiogramm laeva koordi aa idega ja kursiga. Osu us, e koo dis H, kuhu peale le uka dja Ark Royal kuulusid mle a avas i veel lahi gurisleja Re ow ja kergeris leja Sheffield, oli vaid 70 miili Bismarckis ida pool. Lahi guris leja Re ow oli relvas a ud kuue 381-mm suur kiga Bismarcki kaheksa samakaliibrilise vas u, soomuska e oli aga Re ow il Bismarcki omas ki dlal hem. See u ei usalda ud Re ow i Bismarckiga kahevi lusse saa a. Bismarcki lhedale saade i hoopis risleja Sheffield, e see Bismarcki ma vreid oma raadolokaa origa jlgiks. Kella 14 paiku s ar isid le ukika djal Ark Royal 14 orpeedole uki ja v sid suu a Bismarckile. Lahi gupalavikus aga sa u i rislejale Sheffield ja las i oma orpeedod selle peale vlja. Sheffieldi mehed psesid siiski vaid paraja ehma usega. Sama peva h ul kell kuus sai lahi gulaev Rod ey kokku admiral ovey lipulaeva Ki g Georg V-ga. Bismarckis asu i kirdes ja veidi agapool. Lheduses olid ea avas i veel lahi gurisleja Re ow ja le ukika dja Ark Royal i g eed eli laeva olidki kik eed suured Bri i sjalaevad, mida Bismarcki-vas ase lgiju a vis arves ada. Ses kolm suur laeva olid k usepuuduse hvardusel jahi lpe a ud lahi guris leja Repulse oli juba 25. mai lu a paiku suu du ud Isla dile, lahi gulaev Pri ce of Wales oli sama peva pealelu as ja le ukika dja Vic orius 26. mai lu as v ud kursi si asamase.

Kursimuu use ajal i as kell 0.17 uuel peval, 24. Mail. Si ud u d ja klmveera d phja poole, prdus admiral Holla d kell 2.00 Hoodi ja Pri ce of Walesiga jrsul edelasse, Saksa laevade eel eva mrga ud kursile. Kaasasol ud hvi aja el kskis admiral Holla d aga j ka a si u phjakursil, ses se i poldud kadu ud Saksa laevu avas a ud. Kell 2.47 sai ris leja Suffolk saksa laevad uues i oma radari ekraa ile. Selgus, e eed ei ol ud kurssi muu u ud, vaid liikusid e disel paraleelsel jpiiriga edelasse. Admiral Holla d kskis s a oma laevade kiiruse 28 slmele Saksa laevad osu usid Bri i lahi gulaevas ja lahi guris lejas eespool olevaiks i g liikusid peaaegu paralleelkursil, i glas es paarkmme d miili loode pool. Kell 5.30 saadi admiral Holla di laevadel radariko ak Saksa laevadega. E sakslas ele lhemale si a, pras Holla d kolm mi u i hiljem oma laevad 40 paremale. Ja juh us ii, e selle kursi urga ja veel m e parduse u kadus i glas e esialgu pla eeri ud kahekord e suur ki ule lekaal olema usse. Vas as e lhe emis urgad olid sellised, e Saksa laevad said i glasi ulis ada kigis suur ki or ides , i glased sakslasi aga vaid vri or ides . Ris lejad orfolk ja Suffolk olid j ud liial kaugele ega v udki pea sel algavas lahi gus osa. Kell 5.52 eh i mlemal pool esimesed lasud. Vahemaa vas as e vahel oli sel ajal 24 kilomee ri , kuid see vhe es pideval . Lahi gusse as udes si is Pri z Euge Bismarckis eespool ja see u pee i admiral Holla di lipulaeval Hoodil eespool si va laeva Bismarckiks. Admiral Holla d kskis oma laevadel ole ava Saksa lipulaeva pih a ule avada ja sai oma eksi uses aru alles m ed seku did e e esimes kogupauku. Pri ce of Walesil aiba i kohe, e Bismarck o agumi e vas aslaev, ja vaa ama a admiral ksule sihi i oma orud elisele Bismarckile. Juba esimese kogupaugu ajal aga kiilus Pri ce of Walesil ks vrisuur kk ki i ja ii vhe es i glas e poolel lahi gus osaleva e orude arv veel he vrra. Admiral L je s kskis mlemal oma laeval ulis ada i glas e lipulaeva Hoodi. eises vi kolma das sakslas e kogupaugus saigi Hood abamuse keskossa, al puhkes ulekahju hu rjesuur kkide laskemoo akeldri juures. Kell 6.00 pras admiral Holla d oma laevad jrsul vasakule, e suure dada vahemaad sakslas e i. Vahemaa vas as e vahel oli sallks ajaks vhe e ud 13 kilomee ri i ja oli kar a, e sellisel vikesel dis a sil las ud soomus lbis avad mrsud lvad es i lbi Bri i laevade ekisoomuse. Ja ii oligi. Prde ajal sai Hood uue abamuse, seekord e olisel ah risuur ki or ide laskemoo akeldrisse. Laevas le das aeva poole ulesammas, mis muu us kohe mus aks sui susambaks. Paari mi u iga kadus Hood veepi al ja Hoodi kiiluvees si ud Pri ce of Walesil uli kurssi muu a, e uppuvale vrakile mi e o sa si a. Sakslased koo dasid d oma suur ki ule Pri ce of Walesile ja see sai lhikese aja jooksul kaheksa abamus . ks mrsk lhkes o se sillal, i e kik, kes seal olid, said surma vi haava a. Imekombel ji ies i erveks vaid laeva koma dr kommodoor Leach. Lisaks sellele muu us mi gi eh ilise rikke u liikumisvime uks Pri ce of Walesi elja oruli e vrisuur ki or .

Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies

By the time I reached Malai in 1972, those indigenous trade networks had collapsed or contracted, partly because of competition from European motor vessels and aluminum pots, partly because the Australian colonial government forbade long-distance canoe voyaging after some accidents in which traders were drowned. I would guess that the Lapita potters were the inter-island traders of the New Guinea region in the centuries after 1600 b.c. The spread of Austronesian languages to the north coast of New Guinea itself, and over even the largest Bismarck and Solomon islands, must have occurred mostly after Lapita times, since Lapita sites themselves were concentrated on Bismarck islets. Not until around a.d. 1 did pottery derived from the Lapita style appear on the south side of New Guinea's southeast peninsula. When Europeans began exploring New Guinea in the late 19th century, all the remainder of New Guinea's south coast still supported populations only of Papuan-language speakers, even though Austronesian-speaking populations were established not only on the southeastern peninsula but also on the Aru and Kei Islands (lying 70-80 miles off western New Guinea's south coast)

Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies

To what extent did each really change events, as opposed to "just" happening to be the right person in the right place at the right time? At the one extreme is the view of the historian Thomas Carlyle: "Universal history, the history of what man note 11 has accomplished in this world, is at bottom the History of the Great Men who have worked here." At the opposite extreme is the view of the Prussian statesman Otto von Bismarck, who unlike Carlyle had long firsthand experience of polities' inner workings: "The statesman's task is to hear God's footsteps marching through history, and to try to catch on to His coattails as He marches past." Like cultural idiosyncrasies, individual idiosyncrasies throw wild cards into the course of history. They may make history inexplicable in terms of environmental forces, or indeed of any generalizable causes. For the purposes of this book, however, they are scarcely relevant, because even the most ardent proponent of the Great Man theory would find it difficult to interpret history's broadest pattern in terms of a few Great Men

Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies

Robert Attenborough and Michael Alpers, eds., Human Biology in Papua New Guinea (Oxford: Clarendon Press, 1992), summarizes New Guinea archaeology as well as languages and genetics. As for the prehistory of Northern Melanesia (the Bismarck and Solomon Archipelagoes, northeast and east of New Guinea), discussion will be found in the above-cited books by Thorne and Raymond, Flannery, and scanned by Ugh in Cambridge en et al. Papers pushing back the dates for the earliest occupation of Northern Melanesia include Stephen Wickler and Matthew Spriggs, eistocene human occupation of the Solomon Islands, Melanesia," 448 FURTHER READINGS Antiquity 62:703-6 (1988), Jim Alien et al., "Pleistocene dates for the human occupation of New Ireland, Northern Melanesia," Nature 331:707-9 (1988), Jim Alien et al., "Human Pleistocene adaptations in the tropical island Pacific: Recent evidence from New Ireland, a Greater Australian outlier," Antiquity 63:548-61 (1989), and Christina Pavlides and Chris Gosden, "35,000-year-old sites in the rainforests of West New Britain, Papua New Guinea," Antiquity 68:604-10 (1994)

, .
: , . - 100% . " "
87
:
- " ", .
- - . . : 1) ( ) 2)
330
:
, "".
"", , . ,
202
:

Bismarck And The Foundation Of The German Empire James W.H.
5
Unter besonderer Beruecksichtigung der Staatsstreichplaene von 1889/90 Staatsstreichgedanken bei Bismarck.
Der Autor Holm Discher skizziert in seiner Arbeit die Regierungspraxis Bismarcks und stellt die Drohungen mit dem Staatsstreich gegen einen immer einflussreicher werdenden Reichstag und den Konflikt mit dem neuen Kaiser dar.
2008
Bismarck Sea Frederic P. M.
High Quality Content by WIKIPEDIA articles!
1395
Bismarck, North Dakota Frederic P. M.
Its population was 55,532 at the 2000 census.
1599
Bismarck Als Kuenstler Nach Den Briefen an Seine Braut Und Gattin (German Edition) Matthias T.
1144
Fuerst Bismarck Und Die Arbeiterversicherung ... (German Edition) Hunkel A.E.
602
Bismarck intime. The iron chancellor in private life Hayward H.
1145
Bismarck (German Edition) Heyck E.
1142
Fuerst Bismarck. 1815-1898 (German Edition) Mueller W.
1144

     ,  ,  , ,

(495) 105 99 23

 char.ru