(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: История государства и права зарубежных стран Разлел: История государства и права зарубежных стран

Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

найти еще ...
Социология в 2-х томах. Том 2. Новые и новейшие социологические теории через призму социологического воображения. Учебник для академического бакалавриата Бакалавр. Академический курс Юрайт Кравченко С.А.
В книге систематизирована основная социологическая лексика, что способствует восприятию социологии как строгой и точной науки.
1608 руб
Ислам через призму креста Посох Джаббур Т.
205 руб

Поиск Революційна доба в Україні (1917–1920 роки): логіка пізнання, історичні постаті, ключові епізоди

Виступ полуботквцв у 1917 р.: (Спроба хронкально-документально реконструкц под) // Укр. ст. журн.P 1993. P78. С. 1729; P9. С. 2839; P10. С. 320. 1364 16 Аноприева Г., Ерофеев Н. Партия социалистов-революционеров // Политические партии России. Конец Х¶Х первая треть ХХ века. Энциклопедия.P Москва, 1996. С. 433452. 1365 1 Шаповал Ю. «Володимир Винниченко: трансформаця образу» // @енеzа.P 2006. P1(11).P С. 144148; Його ж. «Володимир Винниченко: трансформаця образу у дискурс новтньо сторограф» // Шаповал Ю. Доля як сторя.P К., @енеза.P 2006. С. 111122. 1366 2 Панченко В. «Суспльство вдповдальне за «яксть» свох полтикв» // День.P 2006. 28 вересня. 1367 3 Шаповал Ю. «¶ за память про свох полтикв».P День.P 2006. 28 вересня. 1368 4 Солдатенко В. «Три Голгофи: полтична доля Володимира Винниченка».P К., Свтогляд, 2005 (Дал посилання на цю книжку позначено в основному текст номером сторнки у квадратових дужках).P С. 266. 1369 5 Лисяк-Рудницький ¶. «Суспльно-полтичний свтогляд Володимира Винниченка у свтл його публцистичних писань» // Лисяк-Рудницький ¶. ¶сторичн есе.P Т. 2. К., Основи, 1994. С. 95. 1370 6 Курас ¶.Ф. Передмова; Лист ¶. Ф

Реферат: Питання з історії України Питання з історії України

Поиск Національна ідентичність

Зі сказаного вище випливає, що нації - це справді новітні феномени, адже: 1) вимагають єдиного юридичного кодексу спільних прав і обов’язків, з правом громадянства, якщо нація незалежна; 2) засновані на об’єднаній економіці з суспільним поділом праці, рухом товарів та людей по всій національній території; 3) потребують досить компактної території, бажано з «природними» оборонними кордонами, у світі таких самих компактних націй; 4) вимагають єдиної «політичної культури», загальної освіти всього суспільства і засобів масової інформації, аби підготувати майбутні покоління до виконання ролі «громадян» нової нації. Як ми переконались, украй рідко можна побачити, щоб усі ці елементи мали помітну силу в етнічних державах доновітньої доби, хоч якими могутніми видавалися ті дер-/78/жави. З огляду й на технологію, і на політичну волю - й самосвідомість - двоїстого руху до однорідності й унікальності цілковито бракувало. Не було ні розуміння тих елементів сучасної нації, ні стимулів створювати ці елементи-передумови; якщо й з’являлась така мотивація, її заслоняли інші, локальніші або важливіші потреби й перспективи розвитку, тож село і Церква створювали враження, ніби нація політично непотрібна {132}

Реферат: Соціалізм в історії України Соціалізм в історії України

Поиск Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918

Тому не можна вважати Скоропадського за людину виключно німецької орієнтації. Певні його вчинки засвідчують, що впродовж своєї політичної кар'єри і до кінця життя він орієнтувався швидше на західних союзників. Вибір Англії для проживання Данила зумовлювався, серед іншого, і тим, що Англія була монархічною державою, а, як відомо, Скоропадський на еміграції став українським монархістом. Політика західних союзників, що орієнтувалася на збереження Російської імперії і тим самим заперечувала усамостійнення неросійських народів, зокрема найбільшого серед них — українського, мала фатальні наслідки для всесвітньої історії. Можна твердити, що власне ця політика спричинила перемогу більшовиків у Росії з наступним відновленням імперії в ленінсько-сталінській моделі, яка стала ще жорстокішою, агресивнішою і експансивпішою, ніж її попередниця — царська імперія. Перемога більшовизму значною мірою вплинула і на успіх у Європі фашизму й нацизму, які не лише удавано претендували на роль захисника західної цивілізації, але й організовували свої політичні та поліційпі системи за зразком більшовицької моделі

Реферат: Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Реферат: Історія соборності України Історія соборності України

Він попереджав панів: Схаменіться! Будьте люди, Бо лихо вам буде! Розкуються незабаром Заковані люди, Настане суд, заговорять І Дніпро, і гори! І потече сторінками Кров у синє море Дітей ваших Він передбачав бурхливий протест і гнів, що віками визрівав у глибинах народних мас. Україна у творчості Шевченка — це передусім волелюбний народ, героїчна визвольна боротьба, душевна краса поборників волі. Поет перший в українській літературі на весь голос сказав про велич, красу народної любові до Вітчизни, як символу волелюбності. І прекрасно усвідомлював Шевченко свою роль як воістину народного поета, як речника свого народу: Возвеличу Малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх Поставлю слово. Т. Г. Шевченку була властива свідомість покликання свого, свого права говорити від імені народу, свого творчого обов’язку перед народом. 22 січня 2003 р. ми відзначали 84 річницю акту злуки УНР і ЗУНР. Цей акт являє собою символ соборності України, тобто єдності і неподільності. Вже у незалежній Україні цю акцію було повторено. Ми й досі зберігаємо у наших серцях той день, коли живий ланцюг людей з’єднав Львів і Київ.

Реферат: Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України" Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

Реферат: Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

В реальній дійсно­сті функціонують також земельні відносини, пов'яза­ні з охороною земель, відтворенням і підвищенням ро­дючості ґрунтів, продуктивності земель лісового фон­ду та ін. Земельні відносини складаються між фізичними особами, між юридичними особами, а також між фізич­ними особами, юридичними особами і державою. Зе­мельне законодавство, закріплюючи правові приписи, що регулюють ці відносини, наділяє їх відповідними правами і покладає на них певні обов'язки, а отже ви­знає їх суб'єктами земельних відносин. Суб'єктам будь-яких правових відносин притаманні певні якісні озна­ки, які складають їх правосуб'єктність. Земельна правосуб'єктність — це можливість суб'єкта бути учасни­ком земельних правових відносин. До складу правосуб'єктності входить земельна правоздатність, яка дає можливість суб'єкту мати земельні права і обов'язки, а також земельна дієздатність — тобто здатність су­б'єкта своїми діями набувати земельні права і створю­вати для себе земельні обов'язки. В ч.2 ст. 2 Земельного кодексу України визначено коло суб'єктів земельних відносин, до якого включені громадяни, юридичні особи, органи місцевого самовря­дування та органи державної влади.

Реферат: Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

Соціально-економічний розвиток багато в чому залежав від державного устрою. На різних українських землях він був різним. Лівобережна Україна (Гетьманщина) майже в незмінному вигляді зберігала ті атрибути національної держави, що склалися в роки національно-визвольної війни. Вища влада продовжувала залишатися за гетьманом. Він обирався козацькою радою з числа осіб, яких раніше визначила старшина. Дорадчі права при гетьмані мала Рада генеральної старшини. Вона ж складала найближче оточення гетьмана. Генеральний обозний командував артилерією козацького війська, суддя очолював суд, писар вів діловодство і займався зовнішніми зв'язками, підскарбій наглядав за фінансовою і податковою системами, бунчужний відав військовими справами, виконував окремі гетьманські доручення й відповідав за охорону гетьманського бунчука, осавул і хорунжий формували військові частини, забезпечували їх усім необхідним, навчали військової справи, організовували сторожову службу тощо. Військово-адміністративний устрій стабілізувався. Територія Лівобережної України поділялася на 10 полків: Галицький (з 60-х років). Київський, Кропивнянський, Лубенський (з 16S8 р. замість Кропивнянського), Миргородський, Ніжинський, Переяславський, Прилуцький, Стародубський (з 1663 р.) і Чернігівський. Полковник обирався козаками або призначався гетьманом на власний розсуд.

Реферат: Історія прийняття Конституції України Історія прийняття Конституції України

ВступПроголошення Верховною Радою України 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет України та схвалення 24 серпня 1991 р. Акта проголошення незалежності України, створило умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві і державі. Змінилась організація державної влади - відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу і судову. Виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема інститути президентства, конституційної юрисдикції, та ін. Почалось становлення сучасного українського парламентаризму й правосуддя та цілісної системи органів виконавчої влади. Водночас відійшли у небуття колишні загальносоюзні державні органи й організації та численні недемократичні інститути. У суспільстві почала складатися реальна багатопартійність, демократична виборча система, місцеве самоврядування тощо. Українська держава поступово входить у світове співтовариство як повноправний і рівноправний суб , 1997. Гетьман В.П. Як приймалася Конституція України. Київ, 1996.

Реферат: Історія України Історія України

Об'єднання українських земель та радянізація західних областей України в 1939–1941 рр. Окупаційний режим в Україні в 1941–1944 рр. Звільнення України від нацистської окупації Діяльність радянських партизан і ОУН–УПА в роки Другої світової війни Втрати України в роки Другої світової війни. Внесок українців у перемогу над фашизмом Голодомори 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. в Україні: причини та наслідки Радянізація західних областей України в 40–50–х роках. Репресивні акції радянської влади в регіоні Стан економіки України наприкінці 50 — у першій половині 60–х рр. Суспільно–політичне життя в Україні у другій половині 50–х — на початку 60–х рр. Опозиційний рух в Україні у другій половині 60 — першій половині 80–х рр. Загострення економічних проблем у 70–80–х роках. Чорнобильська катастрофа та її наслідки Процес «гласності» в Україні наприкінці 80 — на початку 90–х років. Поява громадських неформальних об'єднань Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення Всеукраїнський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р.; результати та історичне значення Становлення багатопартійної системи в Україні наприкінці 80 — у 90–х рр.


Социология: парадигмы через призму социологического воображения. Учебник для ВУЗов. ГРИФ УМО РФ Учебники и учебные пособия для ВУЗов Экзамен Кравченко С.А.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, всех тех, кто интересуется социологической проблематикой.
188 руб
Повседневная жизнь Древнего Рима через призму наслаждений Живая история: повседневная жизнь человечества Молодая гвардия Робер Ж.
Повседневная жизнь Древнего Рима времен заката Республики и расцвета Империи (II век до нашей эры - I век нашей эры) представлена автором книги очень своеобразно - через призму наслаждений, культивировавшихся в римском обществе.
164 руб
Социология: парадигмы через призму социологического воображения: Учебник Учебники и учебные пособия для ВУЗов Экзамен Кравченко С.А.
В контексте изложения материала тем предлагают выдержки из текста работ выдающихся социологов, что готовит читателя к самостоятельному изучению оригинальных произведений, к пониманию социологического воображения их авторов.
474 руб
Отношения государства и церкви: Взгляд через призму конституции ISBN 978-5-98379-100-8 Новое изд-во Венизелос Е.
398 руб
Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции (в документах центральных российских архивов начала - середины 1920-х годов). Часть 1 Эдиториал УРСС Гришина Р.П.
386 руб
10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки криминологии Научные издания для юристов Юнити-Дана Аванесов Г.А.
В исследовании акцент делается на криминологию, вопросы, относящиеся к ее предмету.
1013 руб
История философии. Реконструкция истории европейской философии через призму теории познания Либроком Шишков И.З.
Учебное пособие предназначено студентам всех специальностей, преподавателям, а также всем, кто интересуется панорамой историко-философской мысли.
820 руб
История философии. Реконструкция истории европейской философии через призму теории познания Либроком Шишков И.З.
В настоящем учебном пособии осуществлена реконструкция истории философии от Античности до наших дней.
1044 руб
Защита свободы совести, распространения убеждений через призму постановлений Европейского Суда по правам человека Статут Султанов А.Р.
Анализ применимого законодательства осуществлен с изучением выступлений депутатов, с учетом мнений научной общественности, экспертов, практиков.
453 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг