(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: История Разлел: История

Украинская вышивка

найти еще ...
Мотивы и идеи Вышивка бисером. Ниола-Пресс Бенсон Э.
483 руб
Вышивка по цветочным мотивам Вышивка крестом Ниола-Пресс Роджерс Г.
Запаситесь разноцветными шелковыми и шерстяными нитками и отправляйтесь вместе с этой книгой в удивительный мир вышивки по цветочным мотивам! Здесь вы найдете: - шерстяные одеяла с дикорастущими цветами самых разнообразных форм и оттенков; с забавными медвежатами; с гусями, гуляющими под гирляндой из шелковых лент. - шерстяной жилет, отделанный бисером; - домашнее платье с вышитыми бабочками и цветами. - стульчик для ног с верхом, искрящимся металлизированными нитями. - элегантную сонетку, вышитую шелковыми и шерстяными нитками.
483 руб

Українська вишивка . Рушники . Історія народної вишивки на Україні сягає своїм корінням у глибину віків .Дані археологічних розко- пок та свідчення мандрівників і літописців доводять , що вишивання як вид мистецтва на Україні існує з незапам`ятних часів .Вишивкою , за свідченням Геро- дота , був прикрашений одяг скіфів.Знайдені на Чер- кащині срібні бляшки з фігурками чоловіків ,які да- туються Viст., при дослідженні показали ідентичність не лише одягу ,а й вишивки українсько- го народного костюма XVIII-XIXст.Арабський мандрів- ник Хст.н.е. у своїх розповідях про русів зазначає, що вони носили вишитий одяг .На жаль , пам`ятки ук-раїнської вишивки збереглись лише за останні кілька століть , але й цього достатньо , щоб виявити ,що елементи символіки орнаментів української вишивки співпадають з орнаментами,які прикрашали посуд дав-ніх мешканців території України доби неоліту , три-пільської культури . Вишиванням споконвіку займались жінки ,які з по-коління впокоління передавали найтиповіші,найяскра-віші зразки орнаменту , кольору , вишивальну техні-ку. Вишивки , передаючи характерні ознаки місцевос-ті ,різняться між собою орнаментом , технікою вико- нання та гамою барв . Протягом багатьох віків безпосередній конкрет-ний зміст символів на вишивках втрачався , але тра-диції використання їх не зникли .За мотивами орна-менти вишивок поділяються на три групи : геометрич-ні , рослинні , зооморфні (тваринні) й відображають елементи символіки стародавніх вірувань ,культів . Геометричні орнаменти , наприклад , притаманні всім видам народного мистецтва і всій слов`янській міфо-логії .Різноманвтні кружальця , трикутники , ромби, кривульки , лінії , хрести символічно відображали уявлення нашіх предків про світобудову , тож їхнє значення відповідне .На основі стародавніх космоло- гічних символфів у народі створенна своя система назв .Це «баранячі ноги» , «кучері» , «гребінчики», «кривульки» , «сосонка» , «перерва» тощо. В основі рослинного орнаменту лежить культ пок-лоніння природі , рослині . Крім поширеного символу «дерево життя» , який зображається стилізовано у формі листя або гілок ,у вишивках з рослинним орна- ментом популярні стилізовані зображення Берегині , використання таких мотивів , як «виноград» -символ добробуту , щасливого одруження , «барвінок» - сим-вол кохання тощо . На зооморфних вишивках зображуються тотемічні й солярні тварини , а також звірі , що позначають три яруси «дерева життя» . Інколи вишивальниці викорис-товують індивідуальні мотиви , які властиві баченню візерунка певної особи . Ними можуть бути заячі та вовчі зуби , волове око , риб`яча луска тощо. Полтавські вишивки виконуються хрестиком , плу-таним хрестиком , подвійним прутиком , зубчиками , мережкою , ланцюжком тощо . Візерунки виконуються окремими швами і поєднанням кількох швів .Вишивають переважно білими нитками ,зрідка - червоними та сі-рими , візерунок обводять чорними або кольоровими смугами . Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометрич-ний орнамент із стилізованими гронами винограду , цвітом хмелю , ромбами , квадратами .Основні кольо-ри білий , коралово-червоний , трапляється жовтий і голубий .

Поиск Большая Советская Энциклопедия (КО)

Космынино Космы'нино, посёлок городского типа в Нерехтском районе Костромской области РСФСР. Ж.-д. станция на линии Нерехта — Кострома. Добыча торфа, торфобрикетный завод, швейная фабрика, скотооткормочный совхоз. Косноязычие Косноязы'чие, дислалия (от греч. dys — приставка, означающая расстройство, нарушение, и lalia — произношение, речь), неправильное произношение звуков речи . К. обусловлено аномалиями языка, челюстей, зубов, нёба, нарушениями функций центральной нервной системы, тугоухостью , а также подражанием ребёнка неправильному произношению кого-либо из окружающих. Косов (город в Ивано-Франковской обл.) Ко'сов, город (с 1939), центр Косовского района Ивано-Франковской области УССР. Расположен в предгорьях Карпат, на р. Рыбнице, в 12 км от ж.-д. станции Вижница. заводы лесопильно-деревообрабатывающий, сыродельный. Производство мебели, стройматериалов. Крупный центр (с 17 в.) украинского народного искусства (художественная резьба по дереву, керамика, вышивка, ткачество, художественная обработка металла)

Реферат: Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

Билет № 1 1.Паризька мирна конференція та її головні рішення за підсумками Першої світової війни. 18 січня – 28 червня 1919р. Приймало участь 27 країн. Було більше 1000 делегатів. Не приймали участь Німеччина, Росія, Болгарія,Туреччина. Велика трійка . Загальні тенденції в розвитку світової культури в другій половині 20століття. Науково-технічна революція і глобальні проблеми сучасності.

Поиск Арийская Русь. Ложь и правда о «высшей расе»

Племя легко понимает людей из другого племени, им для этого не нужен переводчик, но «своего» от «чужака» легко определят по языку, по акценту. Так современному русскому достаточно понятен украинский язык, но стоит ему самому заговорить — и сразу будет виден иноземец. У союза племен была своя территория, свои торговые города, своя столица, свои связи с окружающим миром. Каждый союз племен имел особенности в одежде и обуви. По покрою одежды, по вышивке на ней, по украшениям всегда можно было определить, какого племени человек. Археологи определяют принадлежность к племени «на раз», особенно если погребена была женщина. У всех восточных славян женщины носили у виска особые украшения — височные кольца. У каждого племени эти кольца так характерны, что остается только пересчитать лопасти кольца, увидеть форму его сечения, оценить расположение лопастей… и все понятно. Исключений не бывает никогда. Обувь в погребениях не сохраняется, но известно — поляне осуждали древлян за то, что они не носили сапог, а только лапти

Реферат: История украинской журналистики История украинской журналистики

Поиск Несбывшаяся Россия

Составлена «Повесть» монахом Нестором в начале XII века но и тогда еще деление на племена не исчезло, оно сохранялось до конца XIII, даже до начала XIV века. Строго говоря, это не племена, это целые союзы племен. Каждый такой союз насчитывал несколько тысяч, а то и несколько десятков тысяч человек. У каждого союза были свои старейшины родов, вожди племен, верховный вождь всего племенного союза. У племенного союза свой язык. Племя легко понимает людей из другого племени, им для этого не нужен переводчик, но «своего» от «чужака» легко определят по языку, по акценту. Так современному русскому достаточно понятен украинский язык, но стоит ему самому заговорить и сразу будет виден иноземец. У союза племен была своя территория, свои торговые города, своя столица, свои связи с окружающим миром. Каждый союз племен имел свои особенности в одежде и обуви. По покрою одежды, по вышивке на ней, по украшениям всегда можно было определить, какого племени человек. Археологи определяют принадлежность к племени «на раз», особенно если погребена была женщина

Реферат: Украинская драматургия Украинская драматургия

На порозі епохи модерну, на зламі століть стоїть класична комедія Івана Карпенка-Карого «Хазяїн» (1845—1907), яку вперше побачили кияни на гастрольних виступах трупи П. Саксаганського у 1900 р. Незвичним для традиційної сатиричної комедії в цій п'єсі є подвійне висвітлення конфлікту—не тільки як сатиричного, а й як трагічного, що вирішує проблему сенсу людського буття на межі сценічної умовності. Рубіж століть — це певне світовідчуття, передчуття «кінця світу», майбутньої катастрофи. Катастрофізм мислення епохи модерну породив жанр, найпопулярніший у XX ст.,— трагікомедію. Сміх у п'єсі Карпенка-Карого трагічний, він порушує питання справжнього та несправжнього змісту життя. Сам автор висловлював побоювання, що новаторська природа його трагічної комедії не буде зрозумілою сучасникам. «Комедія ця дуже серйозна,— писав він,— і я боюся, що буде скучна для публіки, котра від комедії жде тільки сміху». Закінчується п'єса зовсім не як типова комедія про жмикрутів — «пузирів», про «чоловічу любов до стя-жання, без жодної іншої мети», як визначив тему автор.

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат: Украинское партизанское движение в годы ВОВ Украинское партизанское движение в годы ВОВ

Реферат: Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке) Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

В.Ф. Куцевляк Ю.В. Лахтін ІНДЕКСНА ОЦІНКА ПАРОДОНТАЛЬНОГО СТАТУСУ Навчально-методичний посібник Суми ВВП “Мрія-1” ЛТД 2002 ББК 56.61 К 95 Друкується з дозволу навчально-методичної Ради ХМАПО (протокол № 5 від 22.05.2002 р.) Рецензенти:Г.Ф. Катурова - зав. кафедрою терапевтичної стоматології Харківського державного медичного університету, професор. В.І. Гризодуб - зав. кафедрою ортопедичної стоматології і ортодонтії Харківської медичної академії післядипломної освіти, д.м.н., професор . В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін Індексна оцінка пародонтального К 95 статусу: Навчально-методичний посібник.- Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002.- 80 с.ISB 966-566-188-4 Автори посібника – К у ц е в л я к В.Ф. – д.м.н., професор, зав. кафедрою терапевтичної та дитячої стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти,

Реферат: Украинская государственная политика в отношении Крыма Украинская государственная политика в отношении Крыма

Реферат: Украинская политика Екатерины II Украинская политика Екатерины II

Украинская политика Екатерины II Реферат по история Украины выполнил Королёв И. В. Крымская академия природоохранного и курортного строительства (КАПКС) АРК Крым, г. Симферополь, Политика, проводимая Екатериной II, получила название "просвещенный абсолютизм". Как и в некоторых странах Европы, эта политика предполагала сосуществование демократических идей (свободы, равенства, справедливости) с монархическими формами правления. Применительно к России екатерининской эпохи "просвещенный абсолютизм" означал: либерализация форм управления государством и пропаганда передовых просветительских идей, последовательное консервативное законодательство в интересах сословия дворян. В период царствования Екатерины II крестьяне окончательно утратили личную свободу, и попали в полную зависимость от помещиков, стали их частной собственностью. Юридическим содержанием крепостного права была власть землевладельца над личностью и трудом крепостного крестьянства, который работал на его земле. К тому же, крепостные выплачивали казенные налоги, которые собирал помещик, осуществляя контроль за их хозяйством. Своими указами Екатерина II запретила крепостным крестьянам без разрешения помещиков покидать своих землевладельцев, подавать жалобы на помещиков в правительственные органы; разрешила помещикам ссылать крестьян за провинности в Сибирь, продавать их без земли; расширила крепостное право на Левобережную Украину.

Реферат: Киевская Русь - ее место и роль в украинской истории Киевская Русь - ее место и роль в украинской истории

Археологи считают их ранними славянскими племенами. В среде этого раннеславянского населения отсутствовали прочные экономические и культурные связи, и шел процесс этнической дифференциации. В ходе его, к концу бронзового и в период раннего железного века, возникли своеобразные по культуре группы племен, в том числе на востоке - племена поднепровских культур, а на западе - племена лужицкой культуры. Этим было положено начало образованию восточного и западного славянства. Западные славяне, жившие в 2-5 вв. от Рождества Христова в бассейне Вислы и Одры и в верховьях Днестра (на территории теперешней Польши и, в соседних с ней, областях Украины), отчетливо представлены пшеворской культурой. Эта культура получила своё название по могильнику у Пшеворска и возникла на основе вариантов лужицкой культуры. В первые века от Рождества Христова западнославянские племена, населявшие территорию от северных отрогов Карпат (Венедские горы) до Балтийского моря, впервые упоминают античные авторы. Под именем венедов они были известны Плинию Старшему, Тациану и Птолемею Клавдию. С I-II вв. от Рождества Христова до позднего средневековья название «венеды» распространялось на значительную часть западных славян.

Реферат: Продолжалась Национально-освободительная война украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого Продолжалась Национально-освободительная война украинского народа под руководством Богдана Хмельницкого

Было решено собрать народ на совет. После первого старшинского совета 8 января в два часа дня неожиданно для послов , прозвучал призыв к генеральному совету, послы на этом совете не присутствовали. На собрании в Переяслове Богдан Хмельницкий появился в окружении генеральных старшин и полковников. В своей речи, нарисовавши крайне тяжелое положение Украины, в котором она оказалась в следствии длительной войны, продолжать которую грозилась Польша, он сказал, что единственное спасение для Украины - это встать под защиту сильного государства., для того что бы получить от нее военную помощь - Турции крымского хана или христианского православного царя. Окончил свою речь гетман такими словами : “А буде хто з нами не згоден тепер, куди хоче вiльна дорога”. Все собравшиеся согласились с мнением Богдана Хмельницкого. После собрания старшин у Богдана Хмельницкого и одним из генеральных старшин состоялась официальная аудиенция с послами, на которой им вручили царскую грамоту и там же зачитали ее. В грамоте говорилось что царь : ” велел принять под свою высокую руку гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское с городами и землями и будет вспомоществовать им против недругов ратными людьми”.


Колосок: Украинская народная сказка (худ. Христевич Л.) - 12 с. ISBN 966-679-604-Х ~54.00.00 19517 Харьков:Ранок/Веста
120 руб
Два брата: Украинская народная сказка (худ. Гринько Э.А.) - 10 с. ~91.06.21 070 Донецк:Сталкер
30 руб
Украинская народная сказка (худ. Гринько В. И. ) - 11 с. ~90. 10. 29 084 Рак и журавль: Донецк:Сталкер
20 руб
Рукавичка: Украинская народная сказка в обработке Благининой Е.А. (худ. Бордюг С.И.) - 18 с. {Любимая книжка} ISBN 5-9524-1532-6 ~54.00.00 82993 М:ЦП
55 руб
Снегурочка: Украинская народная сказка (худ. Гринько Э.А.) Сталкер
25 руб
Чудо-груша: Украинская народная сказка (худ. Гринько Э.А.) - 10 с. ~91.06.21 071 Донецк:Сталкер
28 руб
Модные рукоделия для девчонок: Шитье на руках; Пэчворк; Вышивка; Макраме; Бисероплетение (сост. Зимина М.С., Долгинцева Ю.С.) Клевая штучка ISBN 5-699-07433-3 Клевая штучка Эксмо
В любом случае эта книга - для тебя.
64 руб
Вышивка: Кузя - 14 с. ISBN 985-13-1576-1 ~54.00.00 02948 Мн:Харвест
19 руб
Вышивка: Миша ISBN 985-13-1578-8 Харвест
24 руб
Самые популярные швы для ручной вышивки; 120 рисунков и схем для вышивки Вышивка: Первые шаги: Заботы маленькой хозяйки Эксмо Максимова М.В.,Кузьмина М.А.
Живой и образный язык книги, ее необычный строй, разумно продуманная оригинальная подача материала, добрые советы в виде подсказок, множество разнообразных забавных цветных иллюстраций помогут быстро научиться вышивке не только детям, но и привлекут внимание тех взрослых, которые захотят освоить этот древний вид рукоделия.
258 руб
Вышивка: Томас ISBN 985-13-1577-X Харвест
24 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг