(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Банковское право Разлел: Банковское право

Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

найти еще ...
Историческая миниатюра. На русском и английском языках Феникс Арсеньев А.К.
Теперь и вы сможете погрузиться в глубины истории и, возможно, вас захватит магия миниатюрных воинов.
585 руб
Феликс Новиков (на русском и английском языках) Tatlin Publishers Белоголовский В.
Принято считать, что в советской архитектуре ХХ века наиболее интересным является период 20-х-начала 30-х годов.
975 руб

18 человек около всех индексируемых зубов регистрируется баллы, равные только 0). 2. Распространенность заболеваний пародонта высокая - 85% (у 102 человек хотя бы около одного индексируемого зуба зарегистрирован один из баллов - 1, 2, 3, 4). Среди лиц с патологией пародонта (102 человека): - 22,5% имеют только кровоточивость десны (у 23 человек хотя бы около одного индексируемого зуба регистрируется 1 балл, около остальных зубов баллы могут быть равны 0 или 1); - 51,9% имеют кровоточивость десны и зубной камень (у 53 человек хотя бы около одного индексируемого зуба регистрируется 2 балла, около остальных зубов баллы могут быть равны 1, 2 или 0); - 21,6% лиц имеют кровоточивость, зубной камень и неглубокие пародонтальные карманы (у 22 человек хотя бы около одного индексируемого зуба регистрируется 3 балла, около остальных зубов баллы могут быть равны 0, 1, 2 или 3 баллам); - 3,9% лиц имеют кровоточивость, зубной камень, глубокие и неглубокие пародонтальные карманы (у 4 человек хотя бы около одного индексируемого зуба регистрируется 4 балла, около остальных зубов баллы могут быть равны 0, 1, 2, 3 или 4). 3. Анализ интенсивности заболеваний пародонта среди обследованных показал: - только кровоточивость отмечается в среднем в 1 секстанте (из 6 секстантов); - зубной камень отмечается в среднем в 1,55 секстантах (из 6 секстантов); - неглубокие пародонтальные карманы отмечаются в среднем в 0,25 секстантах (из 6 секстантов); - глубокие пародонтальные карманы отмечаются в среднем в 0,03 секстантах (из 6 секстантов); - интактный пародонт отмечается в среднем в 3,17 секстантах (из 6 секстантов). 3. Исходя из вышеизложенного, нуждаются в лечении: - 15% лиц в лечении не нуждаются (18 человек); - 19,2% лиц нуждаются в гигиене полости рта (23 человека из 120 обследованных имеют только кровоточивость); - 44,2% нуждаются в удалении зубных отложений и гигиене полости рта (53 человека из 120 имеют зубной камень); - 18,3% нуждаются в удалении зубных отложений, консервативной терапии, кюретаже пародонтальных карманов и гигиене (22 человека из 120 имеют неглубокие пародонтальные карманы); - 3,3% нуждаются в удалении зубных отложений, консервативной терапии, хирургическом лечении, ортопедическом лечении и гигиене (4 человека имеют глубокие пародонтальные карманы). 2. Комплексный периодонтальный индекс (П.А. Леус, 1988). Применяется для группового определения пародонтального статуса у населения всех возрастных групп при массовых обследованиях.

На підставі перерахованих вище критеріїв періодонтальний індекс виражають у вигляді індексограми: перша цифра - вік пацієнта; друга цифра - кількість втрачених зубів з 28; третя цифра - кількість зубів з легким пародонтитом; четверта цифра - кількість зубів з помірним пародонтитом; п'ята цифра - кількість зубів з важким пародонтитом; шоста цифра - кількість зубів з важким ускладненим пародонтитом. Приклад 19. У 45-літнього пацієнта відсутні 5 зубів, навколо 6-ти зубів є легке руйнування періодонтальних зв'язок, навколо 4-х - помірне, 3-х - важке й у 10 - важке ускладнене. У такому випадку періодонтальний індекс цього пацієнта буде: 45/05/06/04/03/10. Таким чином, захворювання пародонта у пацієнта одержало просте числове вираження, що може придатися для оцінки результатів лікування чи оцінки прогресування захворювання. Таке числове вираження може виявитися корисним і для комп'ютерної обробки даних. КОМБІНОВАНІ ПАРОДОНТАЛЬНІ ІНДЕКСИ Комбіновані пародонтальні індекси дозволяють оцінювати статус пародонта різнобічно: враховують запальний, деструктивний компонент патології, іноді і гігієнічний стан порожнини рота. Використовуючи цю категорію індексів, лікар має можливість комплексно уявити про характер патології в хворого, ступінь тяжкості і поширеність запально-деструктивного процесу, скласти план лікування й оцінити його ефективність. 1. Пародонтальний індекс Расел (PI Russel, 1956). ПІ враховує тяжкість гінгівіту, наявність пародонтальних кишень, рухливість зубів, деструкцію кісткової тканини. Методика визначення. У зубній формулі напроти кожного зуба проставляють бали (від 0 до 8), що відбивають стан тканин пародонта: 0 - запалення ясен немає; 1 - легкий гінгівіт, запалення не оточує цілком зуб; 2 - гінгівіт, запалення оточує весь зуб, однак ушкодження епітеліального прикріплення немає; 6 - гінгівіт з утворенням пародонтальної кишені, жувальна функція зуба не порушена, зуб стійкий; 8 - виражена деструкція тканин пародонта, жувальна функція зуба порушена, зуб легко рухливий, може бути зміщений. Стан пародонта реєструють навколо кожного зуба (за винятком третіх молярів), ставлять найвищий бал. У сумнівних випадках ставлять нижчий бал. Розрахунок ПІ проводять за формулою: ( PI = ((( , де ( - сума балів біля кожного зуба; - число обстежених зубів. Оцінка результатів. 0,1 - 1,5 бала - початкова і I стадія захворювання; 1,5 - 4,0 бали - II стадія; 4,0 - 8,0 бали - III стадія. Приклад 20. Підставляємо в зубограму бальні критерії, одержуємо: бали х 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 х зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 бали х 8 8 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 8 8 х PI = : 28 = 80:28 = 2,86. Висновок: пародонтит II стадії (середнього ступеня). 2. Індекс Рамфйорда (Ramjorde, 1959). Складається з двох компонентів: запалення (гінгівіт) і деструкція тканин пародонта (глибина пародонтальних кишень). Методика визначення. Вивчають стан пародонта навколо 6-ти зубів: 16, 21, 24, 36, 41, 44. Якщо зуби, що враховуються, відсутні, то оцінку проводять у сусідніх зубів. Виражають у балах: А - для гінгівіту: 0 - запалення відсутнє; 1 - легкий гінгівіт (запалення не поширюється навколо зуба); 2 - гінгівіт середньої тяжкості (охоплює ясна навколо зуба); 3 - важкий гінгівіт (виражена гіперемія, кровоточивість, виразка, але епітеліальне прикріплення не порушене).

В.Ф. Куцевляк Ю.В. Лахтін ІНДЕКСНА ОЦІНКА ПАРОДОНТАЛЬНОГО СТАТУСУ Навчально-методичний посібник Суми ВВП “Мрія-1” ЛТД 2002 ББК 56.61 К 95 Друкується з дозволу навчально-методичної Ради ХМАПО (протокол № 5 від 22.05.2002 р.) Рецензенти:Г.Ф. Катурова - зав. кафедрою терапевтичної стоматології Харківського державного медичного університету, професор. В.І. Гризодуб - зав. кафедрою ортопедичної стоматології і ортодонтії Харківської медичної академії післядипломної освіти, д.м.н., професор . В.Ф. Куцевляк, Ю.В. Лахтін Індексна оцінка пародонтального К 95 статусу: Навчально-методичний посібник.- Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002.- 80 с.ISB 966-566-188-4 Автори посібника – К у ц е в л я к В.Ф. – д.м.н., професор, зав. кафедрою терапевтичної та дитячої стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти, Л а х т і н Ю.В. – к.м.н., доцент цієї ж кафедри,- розглядають основні питання математичної оцінки стану тканин пародонта: призначення індексів, методи їх обчислення, інтерпретація отриманих даних. Наведені конкретні приклади використання індексів. Для лікарів-стоматологів, інтернів і студентів за фахом «Стоматологія». ББК 56.61ISB 966-566-188-4 © Куцевляк В.Ф., 2002 © Лахтін Ю.В., 2002 ЗМІСТ Вступ . .4 Індексна система оцінки стану тканин пародонта .5 Клінічні індекси . .6 Індекси гігієни порожнини рота .6 Індекси гігієни порожнини рота для зубного нальоту . .6 Індекси гігієни порожнини рота для зубного каменю .13 Індекси гігієни порожнини рота комбіновані .16 Індекси запалення ясен .18 Індекси деструкції кісткової тканини .21 Комбіновані пародонтальні індекси .23 Епідеміологічні індекси . .32 СОДЕРЖАНИЕВведение 41 Индексная система оценки состояния тканей пародонта .42 Клинические индексы . .43 Индексы гигиены полости рта .43 Индексы гигиены полости рта для зубного налета .43 Индексы гигиены полости рта для зубного камня .50 Индексы гигиены полости рта комбинированные .53 Индексы воспаления десны . .55 Индексы деструкции костной ткани .59 Комбинированные пародонтальные индексы . 61 Эпидемиологические индексы .70 Литература .78 ВСТУП Проблема патології тканин пародонта дотепер зберігає свою актуальність у виді широкої поширеності захворювань серед населення і несприятливих наслідків для здоров'я. Існуючі методи діагностики поразок пародонта, в основному, задовольняють практичним запитам стоматологів. Серед діагностичних прийомів в пародонтології значну роль відводять математичним методам оцінки стану тканин пародонта. На сьогоднішній день запропоновано близько 100 різних індексів. У навчальній літературі дана характеристика деяким визнаним і часто застосовуваним методам математичної оцінки пародонтального статусу, однак більшості з них не приділено належної уваги. Крім того, в окремих публікаціях пропонуються нові методики, що не знайшли відображення в книгах, виданих раніше. Відсутність спеціальних навчальних посібників, що могли б систематизувати індекси по призначенню, чітко сформулювати показання до застосування, проілюструвати конкретні приклади їхнього застосування й обчислення, утрудняють у відомій мірі освоєння даного розділу пародонтології і широке впровадження індексної оцінки в практику.

Поиск 3333 каверзных вопроса и ответа

Но, как всегда в России, нашли способ обойти указ: стали пристраивать мансарды, которые не считались этажами. Указ об ограничении высоты строений действовал в Петербурге до 1905 года. Почему на Кубани многие говорят на смешанном русско украинском языке? В 1775 году по указу Екатерины II была ликвидирована Запорожская Сечь общественно политическая и военная организация украинского казачества за Днепровскими порогами, возникшая в XVI веке в связи с наступлением литовских, польских и украинских феодалов на среднее Поднепровье и восточную Подолию. В 1787 году по инициативе князя Г. А. Потемкина из части бывших запорожцев, поселенных в пограничных районах на Южном Буге, было образовано Черноморское казачье войско, переселенное в 17921793 годах на Кубань в составе 40 куреней (до 25 тысяч человек) в целях закрепления территории на Северном Кавказе. В 1й половине XIX века в его состав вошло до 70 тысяч переселенцев бывших запорожцев, вернувшихся из Турции, и казаков упраздненных украинских казачьих войск (Усть Дунайского, Азовского, Бугского, Екатеринославского, Полтавского, Черниговского)

Реферат: Оценка письменных работ (сочинений) с точки зрения русского языка (из опыта вступительных экзаменов в МГУ им. М.В.Ломоносова) Оценка письменных работ (сочинений) с точки зрения русского языка (из опыта вступительных экзаменов в МГУ им. М.В.Ломоносова)

А потом явился Пушкин – первый авторитет в нашей литературе. Таким образом, классификацию стилистических ошибок можно представить следующим образом: Стилистические ошибки 1. Грамматические 1.1. Морфологические 1.2. Словообразовательные 1.3. Синтаксические 2. Речевые 2.1. Семантические 2.2. Стилевые Все остальные возможные нарушения требований коммуникативной целесообразности высказывания и стиля, нарушения формальной связности при создании текста, приводящие к ошибкам в построении текста, следует отнести к стилистическим недочетам. Это: - неудачный порядок слов в предложении; - неудачное использование местоимений: Главным героем комедии Грибоедова является Чацкий – представитель передовой дворянской молодежи. Он(?) показывает его(?) в столкновении с косным обществом; Одинокое дерево вызывает ассоциации с угрюмым холостяком. Оно(?) написано в форме отрывка; Достаточно посмотреть на события любого государства в любой период своего (вм. его) развития; - бедность и/или однообразие синтаксических конструкций; - неудачное использование лексического повтора в одном предложении или в качестве средства связи разных предложений; -семантическая избыточность, нарушающая лексическую норму : повторение того же самого другими словами – тавтология, например:природный пейзаж (пейзаж -- описание природы в литературном произведении)   или стилистическая избыточность - плеоназм: период времени (близкие по значению слова); -употребление слов иной стилевой окраски (т.е. использование в сочинении не нейтральной лексики, а, например, слов разговорного стиля или, наоборот, высокого); -употребление эмоционально-экспрессивной лексики, неуместной в таком жанре, как сочинение; -использование штампов.

Поиск Зарубежная Русь

Галиция может гордиться тем, что у нее есть два университета (в Кракове и во Львове), 140 средних школ и т. д., но является большим вопросом, в какой мере удовлетворены образовательные стремления именно русского населения страны. Количество школ с русским (украинским) языком преподавания далеко не соответствует процентному отношению русского населения в Галиции. Поэтому, очень смягчать прежнюю картину «галицийской темноты» мы не имеем основания, особенно по отношению к ее русской части. Тип гуцула. Совокупность указанных экономических и политических условий сделала то, что Галиция не вынесла финансового кризиса последних лет перед войной. К этому кризису присоединились еще стихийные бедствия, постигшие несчастную страну летом 1913 г. Высчитано, что наводнения, ливни и т. п. причинили сельскому хозяйству Галиции в этом году убытков на 568 миллионов крон, т. е. приблизительно на 250 мил. руб. Еще хуже обстоит дело с промышленностью. В одной специальной работе, посвященной этому вопросу (I. Olszewski. «Zastoj gospodarczy Galicyi w czasie ostatniego przesilenia», 1913), мы находим указания на особенный характер кризиса, постигшего страну

Реферат: Определение уровня естественной резистентности и оценке иммунного статуса рыб Определение уровня естественной резистентности и оценке иммунного статуса рыб

Поиск Крымский узел

Последняя тенденция особенно ярко чувствовалась в Севастополе, население которого было всегда очень тесно связано с Россией. Зимой и весной 1993 года в Севастополе прошли митинги, собравшие, по оценкам их организаторов и прессы, от 1000 до 10.000 человек (особенно крупным был митинг 17 января, в котором, по некоторым данным, участвовало 12 тыс. человек). Митинги проходили под лозунгами: «Севастополь — Крым — Россия», Севастополю — статус главной базы ЧФ», «Представитель Президента Украины — вон из Севастополя». Участники митингов требовали возвращения Украины в «рублевую зону», предоставления русскому языку статуса второго государственного языка, обеспечения права на двойное гражданство. Одновременно интерес к городу стали проявлять и украинские националистические и национал-демократические организации из-за пределов Крыма, которые намеревались провести в городе ряд своих мероприятий. Во избежание возможных столкновений городскому совету пришлось даже на некоторое время ввести мораторий на любые политические акции

Реферат: Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус) Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Статус – III категория. Савка (Oxyura leucocephala), Ряд Гусеобразные (A seriformes), Семейство Утиные (A a idae). Статус – IV категория. Длинноносый крохаль (Mergus serra or), Ряд Гусеобразные (A seriformes), Семейство Утиные (A a idae). Статус – IV категория. Серый журавль (Grus grus), Отряд Журавлеобразные (Gruiformes), Семейство Журавлиные (Gruidae). Статус – II категория. Авдотка (Burhi us oedic emus), Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes), Семейство Авдотки (Burhi idae). Статус Ш категория. Морской зуек (Charadrius alexa dri us), Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes), Семейство Куликовые (Charadriidae). Статус Ш категория. Ходулочник (Hima opus hima opus), Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes), Семейство Шилоклювковые (Recurviros ridae). Статус II категория. Кулик-сорока (Haema opus os ralegus), Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes), Семейство Кулики-сороки (Haema opodidae). Статус III категория. Поручейник ( ri ga s ag a ilis), Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes), Семейство Бекасовые (Scolopacidae). Статус II категория.

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат: КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД) КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

Кто, зачем и как организовал нападение гитлеровской Германии на СССР.88 2. Руководство страной и ее Вооруженными Силами при подготовке к отражению агрессии и во время ВОВ. Приграничное сражение лета 1941.94 3. Наша Победа в Великой Отечественно войне, ее причины, последствия. Причины наших больших потерь109 ВЫВОДЫ114 Использованная литература119 Аннотация Изложено использование системного подхода для анализа результатов управления в военной, административной, политической, экономической областях, исследования исторических процессов с целью совершенствования управления, прогнозирования действий противника, экономических, политических конкурентов, изменения обстановки. Большое внимание уделено методам борьбы со стереотипами в сознании командиров, руководителей, которые порождаются недостаточной информированностью, дезинформацией в сочетании с недостатками при анализе командирами фактов, синтезе обстановки. Во введении и первых двух параграфах изложены результаты исследования, выполненные с целью выявить: действия каких сил привели к экономическому и политическому краху некогда мощного государства, постыдно - нищенскому существованию основных масс народа.

Реферат: Оценка химической обстановки Оценка химической обстановки

Индивидуальное задание по курсу: "Безопасность жизнедеятельности» Выполнил: Таганрогский Государственный Радиотехнический Университет Кафедра психологии и безопасности жизнедеятельности Таганрог 2000 г. Введение На всех этапах развития человек постоянно стремился к обеспечению личной безопасности и сохранению своего здоровья. Это стремление было мотивацией многих его действий и поступков. Создание надежного жилища не что иное, как стремление обеспечить себя и семью защитой от естественных опасных (молнии, осадки, животные и т.п.) и вредных (понижение и повышение температуры, солнечная радиация и т.п.) факторов. Но появление жилища грозило его обрушением, внесение в него огня – отравлением при задымлении, ожогами, пожарами. Наличие в современных квартирах многочисленных бытовых приборов и устройств существенно облегчает быт, делает его комфортным и эстетичным, но одновременно и вводит в него целый комплекс опасных и вредных факторов: электрический ток, электромагнитные поля, повышенный уровень радиации, шумы, вибрации, токсичные вещества и т.п. Отсюда следует, что необходима организация надежной защиты населения и народного хозяйства на всей территории страны и четкая организация системы оповещения.

Реферат: Оценка рекреационных ресурсов Владимирской области Оценка рекреационных ресурсов Владимирской области

Основные задачи - дать исчерпывающую характеристику и провести анализ основных аспектов и основополагающих факторов, определяющих состояние рекреационных ресурсов во Владимирской области. К основополагающим факторам, прежде всего, отнесем: Географическое описание региона, а именно: - географическое положение; ландшафты; экологическое состояние природной среды; ландшафтно-рекреационный потенциал; климат и биоклимат; гидроминеральные ресурсы; экономический потенциал: население и его состав; состояние промышленности, сельского хозяйства; состояние транспортной сети (железных и шоссейных дорог, водных путей и т. д.); рекреационная сеть. Основным способом и подходом при оценке основополагающих факторов и проведение анализа определяющих состояние рекреационных ресурсов в регионе является получение информации из специальной литературы, всесторонне освещающее этот факт. 1.Общие сведения по области. 1.1.Географическое положение. Владимирская область расположена в Центральной полосе европейской части России. Она занимает часть Окско-Волжского междуречья и лежит по обе стороны реки Клязьмы.

Реферат: Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

Относительное безгражданство — безгражданство, наступившее в результате утраты гражданства. В законе о гражданстве России устанавливается, что ребенок лиц без гражданства, родившийся на территории России, является гражданином России. Законодательство определяет, какие документы и факты могут служить доказательством наличия у лица гражданства того или иного государства. Согласно закону о гражданстве России от 29 ноября 1991 г., документом, подтверждающим гражданство, является прежде всего паспорт, а до его получения — свидетельство о рождении. Доказательством может служить и иной документ, содержащий указание на гражданство лица. В случае отсутствия документов, подтверждающих гражданство, или сомнений в правильности их выдачи в России установлена административная процедура так называемого выяснения гражданства. В соответствии с Конституцией РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства в РФ гарантируются предусмотренные законом права и свободы. Они пользуются теми же правами и свободами и несут те же обязанности, что и граждане РФ, если иное не вытекает из Конституции РФ, и других актов российского законодательства.

Реферат: Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

ВВВЕДЕНИЕ В демократическом государстве формирование и порядок деятельности административной (исполнительной) ветви государственной власти должны быть четко урегулированы юридическими нормами. Административное законодательство является правовой основой построения и эффективного функционирования самой большой, самой активной, самой мощной подсистемы государственного аппарата - исполнительной власти. Административное право – важнейшая отрасль правовой системы любой страны. Особенно велика его роль в России, где такие факторы, как огромная территория, многонациональный состав населения, традиционно большой объем государственной собственности, исторические державные традиции, обусловили значение административной власти, государственной администрации в жизни общества. Эта отрасль публичного права закрепляет права и обязанности граждан и иных невластных субъектов в отношениях с представителями исполнительной власти, организационные основы, систему государственной администрации, полномочия ее структурных единиц, принципы, методы, формы их деятельности.

Реферат: Правовой статус Центрального Банка РФ Правовой статус Центрального Банка РФ


Долгота/Краткость согласного на месте сочетаний двух согласных букв в современном русском литературном языке Языки славянских культур Касаткин
Работа предназначена для широкго круга языковедов.
323 руб
Легкое чтение на украинском языке. Анекдоты и шутки Реальные самоучители иностранных языков АСТ Литвин А.
Уникальность метода заключается в том, что запоминание слов и выражений происходит за счет их повторяемости, без заучивания и необходимости использовать словарь.
89 руб
Трагедiя Волинського села (на украинском языке) Вiльна Украiна Витрук Г.
Автор, уроженец этого села, видит причины трагедии в событиях, происходивших на Волыни в предшествующие годы.
5 руб
Анкета о любви (на украинском языке) АСТ
5 руб
Энциклопедия народной мудрости. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения, сравнения, устойчивых словосочетания, встречающиеся в русском живом языке во второй половине XX - начале XXI веков Инфра-Инженерия Уваров Н.В.
"Энциклопедия народной мудрости" - плод многолетней деятельности Уварова Николая Владимировича, кандидата исторических наук, заведующего кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Вологодского филиала Международной академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).
402 руб
Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке Азбуковник Павлович Н.В.
Эта книга о том, как устроен русский образный язык.
513 руб
Склонение фамилий и личных имен в русском литературном языке Либроком Калакуцкая Л.П.
240 руб
Один (на украинском языке) Баланс Бизнес Букс, АДЕФ-Украина Чемеров С.
Полученный результат я назвал бы дзеном.
1080 руб
Новый комплексный подход к оценке качества питьевой воды. Индексная оценка, математический расчет, электронная модель Книга по Требованию Лиана М.
В книге предлагается применения нового комплексного подхода для оценке гидрохимического качества источника питьевой воды, что подразумевает численную оценку загрязненности воды и ее классификацию с помощью нового метода индекса качества воды питьевого источника (ИКВПИ).
1894 руб
Долгота / Краткость согласного на месте сочетаний двух согласных букв в современном русском литературном языке Языки славянских культур Касаткин Л.Л.
Наиболее важными из них являются положение согласного между гласными или рядом с другим согласным, в начале или в конце слова, внутри или на стыке морфем, позиция по отношению к ударному гласному, качество согласного, фразовая позиция, тема-рематические отношения, наличие/отсутствие побочного ударения, количество звуков и слогов в слове, собственная длительность предшествующего гласного, темп и жанр речи.
393 руб
Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке Азбуковник Павлович Н.В.
Ее предмет - поэтические словесные образы или то, что обычно подразумевается под метафорой в широком смысле.
582 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг