(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Психология, Общение, Человек Разлел: Психология, Общение, Человек

Психологія у середні віки

найти еще ...
Литература. 5 класс. Рабочая программа по учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина Новые стандарты: учимся работать. Планирование учебной деятельности. Средняя школа Учитель Цветкова Г.В.
91 руб
Литература. 5 класс. Поурочное планирование. Система уроков по учебнику В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина Новые стандарты: учимся работать. Поурочное планирование. Средняя школа Учитель Карасева И.В.
Рассчитано на творческое использование.
154 руб

ЗмістВступ2 1. Поворот у тлумаченні звязку між мікрокосмосом і макрокосмосом4 2. Антропологічний принцип у ранньосередньовічній психології та його матеріалістична тенденція8 3. Моністичне тлумачення зв'язку тіла і душі11 Висновок19 Література20 ВступВперше в XVII ст. у німецького вченого Келера, а згодом у його наступника Лешера з'являється назва «Історія середніх віків», яка вже стосувалась не історії латинської мови, а політичної історії людства, художньої літератури, мистецтва, культури в цілому. Середні віки в історії людської культури оцінювались по-різному: то як період глибокого занепаду цивілізації, то як період, сповнений піднесених доброчинностей. Гуманісти, які вивчали класичну культуру, з презирством поставились до періоду, що охоплює десять століть. Час від V до XV ст. був кваліфікований епохою варварства і темряви. Лише в середині XIX ст., особливо в працях К. Маркса і Ф. Енгельса, було дано справжню оцінку людського буття і свідомості в середні віки. В «Матеріалах з історії Франції та Німеччини» Ф. Енгельс вказує на важливі події в ідеологічному житті середньовіччя, які стосуються розвитку філософії і психології, зокрема, Еріугеною, Росцелліном—засновником школи номіналістів. В 1110 р. Абеляр створює вчення—концептуалізм, пише любовні вірші з присвятою Елоїзі. За Енгельсом, у Абеляра головне — не сама теорія, а опір авторитету церкви. Не «вірити, щоб розуміти», як у Ансельма Кентерберійського, а «розуміти, щоб вірити». Мова йде про боротьбу проти сліпої віри. Арнольд Брешіанський надає цьому вченню політичний характер. Абеляр нападає у творі «Пізнай самого себе» на торгівлю індульгенціями. Енгельс вказує, що таке вільнодумство зустрічає опір з боку панівної теологічної ідеології, зокрема, св. Бернарда. В 1139 р. Арнольда Брешіанського засуджено Латеранським собором, а в 1140 р. Абеляра— Санським собором вирок затверджено папою. К. Маркс в «Хронологічних виписках» вказує на посилення боротьби світського світогляду проти релігійного в середні віки. Середньовічна психологія, не зважаючи на свою підкореність задачам богослов'я, всупереч останньому і в його межах поставила ряд проблем, які були невідомі античній психології. 1. Поворот у тлумаченні зв єднує конечну природу людини і безконечність Верховного буття. Література Роменец В.А. История психологии древнего мира и средних веков.- К.-1983 Браш М. Классики философии. От древнейших греческих мыслителй до наших дней Т.1.- М.-1985 Владимирский Ф.С. Антропология и космология Немезия.- Житомир.-1975 Лосев А. Н. История античной эстетики.-М.-1978 Ярошевский М.Г. История психологии.-М.-1995

Поиск Теория России (Геоподоснова и моделирование)

Активность, пассионарность и страстное состояние Русская смута в своей психологической основе имеет страстное состояние. Начала психологии страстного состояния заложены в средние века православно-религиозным философом Г.Паламой, а развил ее наш современник математик и философ С.Хоружий. Первым эмпирически обнаружил вхождение России в страстное состояние-2000 (неадекватность, некритичность, некоррегируемость, потерю инстинктов самосохранения и сохранения рода) академик В.А.Легасов, проводя системный анализ Чернобыльской катастрофы (и на основе этого исследования он заложил Основы теории современной безопасности России и мира как неразрывной задачи). В страстном состоянии люди в массе своей оказываются в принципе не подготовленными, чтобы ответить на поставленные кризисом вопросы, они теряют субъектность, теряют объективность и самостоятельность мышления, рассуждений и оценок, и поэтому они легко и неизбежно становятся объектом манипулирования со стороны профессионалов и профессионально управляемых организованных групп, в том числе внешних

Реферат: Становление и развитие социальной психологии как науки Становление и развитие социальной психологии как науки

Поиск Курс лекций по историческому материализму

То же самое относится к психологии, которая, кроме законов из области естествознания должна считаться с обществоведением в самом широком значении этого понятия. Тем не менее эти соображения не заставляют же представителей указанных областей отказаться от установления и признания возможности и наличности законов в биологии и психологии. Факт сложности той или другой отрасли науки не является методологической преградой на пути к исканию законов, а требует лишь полноты сознания исследователя трудности задачи. Нет и не может быть сомнения в том, что общественно-историческая жизнь являет собой необычайную сложность во всех ее проявлениях. Но это бесспорное положение обязывает исследователя этой многооб'емлющей отрасли знания к ясному и отчетливому пониманию условий своей трудной задачи и сугубой осторожности в своих выводах. Тут вполне уместно напомнить слова Бэкона, что к чрезмерному стремлению разума к обобщению следует подвесить оловянные гири. Эти требования, требования сознания и ответственности - очень большие и очень серьезные требования

Реферат: Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

Поиск Философия

Все названные дисциплины (или разделы) психологической науки нацелены, как видим, на исследование познавательной деятельности человека. Они касаются взаимоотношений индивидуальной (или коллективной) психики людей с внешней средой, рассмотрения психологических явлений как результата воздействий внешних факторов на центральную нервную систему, изменения поведения или состояния человека под влиянием многообразных внешних и внутренних факторов. Философская же теория познания исследует во многом те же явления познавательной деятельности, но в другом ракурсе - в плане отношения познания к объективной реальности, к истине, к процессу достижения истины. Главной категорией в гносеологии является "истина". Ощущения, понятия, интуиция, сомнение и др. выступают для психологии в качестве форм психического, связанного с поведением, жизнедеятельностью индивида, а для гносеологии они - средства достижения истины, познавательные способности или формы существования знания, связанные с истиной. Для гносеологии также важен социологический, вернее, социокультурный аспект деятельности человека; современная психология все более проникается социологическим подходом

Реферат: Становление детской журналистики и её влияние на психологию ребёнка Становление детской журналистики и её влияние на психологию ребёнка

Работа представляет интерес для широкой аудитории: студенты филологических отделений, работников культуры, прессы, журналистики, психологов, а также для родителей, для которых немаловажна роль журналистики в воспитании своих детей. 1. ИСТОРИЯ ДЕТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ До середины XVII века детской литературы не существовало. По существу, первой книгой, написанной специально для детей, стала книга «Мир в картинках» Яна Амоса Коменского. Величайший педагог и реформатор школы стал родоначальником литературы, приспособленной для понимания детей. Первым детским журналом в мире стал «Лепцигский еженедельный листок» (1772-1774), издававшийся в Германии. Через три года специальное детское периодическое издание – «Детское чтение для сердца и разума» – стало выходить в России в Москве. Журнал русского просветителя Н. Новикова «Детское чтение для сердца и разума» положил начало отечественным изданиям для юного читателя. Он выходил в виде еженедельного приложения к «Московским ведомостям» с 1785 по 1789 год. В издании журнала Н.

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат: Динамика профессионального становления психологов Динамика профессионального становления психологов

Испытуемые в основном женского пола, так как именно так профессия представлена в социуме; в связи с этим различия по полу не исследовались. Среди опрошенных 17 школьников, 46 студентов первого курса, 35 студентов четвертого курса, 20 психологов со стажем работы до 3-х лет, 21 специалист со стажем работы более 3-х лет. При этом студентов ЯрГУ - 47, студентов ИПП - 34 человека. Полученные результаты подверглись статистической обработке: определялись средние значения, коэффициенты вариаций, значимость различий с помощью Т -критерия Стьюдента с достоверностью 0,95. Мы обнаружили, что на разных этапах профессионализации профессиональная Я - концепция претерпевает существенные изменения: меняются представления об идеальном психологе, о реальных известных представителях данной профессии и о себе как профессионале. Допрофессиональный. Учащиеся психолого-педагогического класса считают, что психологу присущи такие качества, как забота, помощь, сочувствие, дружелюбные отношения, стремление к сотрудничеству, причем приписывают им достаточно высокие значения.

Реферат: Становление трансперсональной психологии Становление трансперсональной психологии

Не случайно, что трансперсональная ориентация была заявлена, сформулирована, поддержана и институционально оформлена и как Ассоциация (в 1968 г.) и как журнал (первый номер вышел в 1969 г.), философски и духовно опытными людьми - Мэслоу, Сутичем, Уотсом, Мерфи, вместе с которыми активно зачинали новое направление С.Гроф, Ч.Тарт, С.Криппнер и другие. Основатели трансперсональной психологии устремлялись не только вперед и ввысь, в бескрайние пространства духа. Они основательно углублялись в историю религии, психологии, этнологии и культуры и среди своих предтечей указывали, например, американца У.Джеймса, первого среди психологов составившего научную энциклопедию «многообразия религиозного опыта», швейцарца К.Г.Юнга, обогатившего психологию мифологическими, общекультурными, религиозными и мистическими измерениями, итальянца Р.Ассаджиоли, бывшего психоаналитика, который в созданном им психосинтезе опирался на теософские, антропософские и буддистские учения, преодолевая с их помощью европейские культурно-антропологические ограничения.

Реферат: Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

За даними наукових досліджень, 34 % випускників середньої загальноосвітньої школи приступають до роботи без попередньої професійної підготовки, що гальмує раціональне використання трудових ресурсів. Ринок вимагає людей високої кваліфікації, професійних та мобільних. Кваліфікація - це якісна характеристика працівників певної професії. Вона залежить від рівня професійних знань, вмінь, навичок і здібностей до праці. Ринок вимагає працівника, який має дві-три професії, оскільки постійно виникають нові і відмирають старі традиційні професії. І це вимагає підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. У ринкових умовах працівник повинен вчитися протягом усього трудового життя, щоб ефективно працювати і бути готовим вирішувати нові складні завдання. Згідно з матеріалами спеціальних досліджень, 70 % браку продукції і 30 % поломок обладнання на підприємствах відбуваються через низьку кваліфікацію працівників. Високий рівень кваліфікації працівників супроводжується зростанням продуктивності праці, сприяє підвищенню якості роботи. Кваліфікований працівник характеризується більшою мобільністю на ринку праці і є більш конкурентоспроможний.

Реферат: Педагогическая психология: становление и место в системе научного знания, предмет, задачи и структура Педагогическая психология: становление и место в системе научного знания, предмет, задачи и структура

Это утверждение означает, что в фундаменте педагогической психологии находятся общепсихологические закономерности и механизмы самой образовательной деятельности, или, по определению одного из родоначальников педагогической психологии П.Ф. Каптерева, образовательного процесса. Педагогическая психология связана со многими другими науками в силу целого ряда причин. Во-первых, она является конкретной отраслью общепсихологического знания, которая находится в центре треугольника научного знания (по Б.М. Кедрову). Во-вторых, она связана с другими науками в силу того, что образовательный процесс по своим целям и содержанию есть передача социокультурного опыта, в котором аккумулировано самое разноплановое цивилизационное знание в знаковой, языковой форме. В-третьих, предметом ее изучения является сам познающий и обучающийся этому познанию человек, что изучается многими другими человековедческими науками. Очевидно, что педагогическая психология неразрывно связана с такими науками, как, например, педагогика, физиология, философия, лингвистика, социология и др.

Реферат: Становление психологии как науки Становление психологии как науки

Вывод: Психометрия – область (наряду с психофизикой), на базе которой выросла экспериментальная психология. Значение эволюционных идей для психологии Чарльз Роберт Дарвин: труды «Происхождение видов путем естественного отбора», «Происхождение человека и половой отбор», «Выражение эмоций у человека и животных» Установил факт изменчивости видов Открыл законы эволюции: естественный отбор в условиях борьбы органических существ за существование на основе законов изменчивости, принцип наследственности и принцип приспособленности организмов в природе. Исследовал вопрос о месте человека в органическом мире. Показал, что человек произошел в процессе развития от низших форм животных. С помощью эволюционного учения обосновал идею общности происхождения выразительных движений, сопровождающих чувство страха, агрессивности, удивления и др., показал их приспособительный смысл у человека и животных. Поставил на научную основу вопрос о сопоставлении психики человека и животных. Законы эволюции в органическом мире поставили задачу перед психологией обнаружения движущих сил психического развития по отношению к человеку.


Под знаком 'КИ': Криминальные рассказы Двойная спираль Изометрия Караваев М.
71 руб
Космический психолог Координаты чудес АСТ Уайт Д.
Слава Космическому Разуму- временно?
89 руб
Космический психолог; Двойной контакт (пер. с англ. Сосновской Н.А.) (Цикл 'Космический госпиталь') - 624 с. {Золотая библиотека фантастики} ISBN 5-17-012613-1 ~92.05.07 029 М:АСТ Уайт Дж.
110 руб
Три-та-туш-ки (худ. Кузнецова Е.Д.) - 16 с. ISBN 5-7833-0735-1 ~54.00.00 58495 М:Фламинго Лагздынь Г.Р.
22 руб
Единый государственный экзамен: Психологическая подготовка - 127 с. {Психолог в школе} ISBN 5-85297-093-Х ~54.00.00 06701 М:Генезис Чибисова М.Ю.
95 руб
Навыки конструктивного взаимодействия с подростками: Тренинг для педагогов Изд. 4-е, испр., доп. - 183 с. {Психолог в школе} ISBN 5-85297-090-5 ~54.00.00 00960 М:Генезис Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А.
117 руб
Учитель и проблемы дисциплины Изд. 4-е, перераб. - 270 с. {Психолог в школе} ISBN 5-85297-091-3 ~54.00.00 14856 М:Генезис Кривцова С.В.
135 руб
Психолог в дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической деятельности (под ред. Лаврентьевой Т.В.) - 144 с. ISBN 5-296-00173-7 ~54.00.00 61711 М:ГномиД Дьяченко О.М., Булычева А.И., Лаврентьева Т.В. и др.
56 руб
Дети-изгои: Психологическая работа с проблемой - 111 с. {Психолог в школе} ISBN 5-98563-009-9 ~54.00.00 52907 М:Гнезис Кравцова М.М.
Книга посвящена анализу именно этой проблемы.
129 руб
Отбор в профильные классы - 124 с. {Психолог в школе} ISBN 5-98563-012-9 ~54.00.00 58794 М:Генезис Резапкина Г.В.
Излагаются основные положения Концепции профильного обучения, приводятся данные мониторинга профессиональных планов выпускников 9 и 11 классов, даются примерные учебные планы, рекомендации по организации пред-профильной подготовки.
129 руб
Психолог и подросток: коммуникативно-двигательный тренинг Практическая психология в школе Академия Развития Левашова С.А.
Книга предназначена для специалистов в области психологии и педагогики.
41 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг