(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Бухгалтерский учет Разлел: Бухгалтерский учет

Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

найти еще ...
Собрание сочинений (количество томов: 6) Габриэле Д'Аннунцио. Терра Д'Аннунцио Г.
Произведения писателя пронизаны духом романтизма, героизма, эпикурейства, эротизма, патриотизма. Габриэле Д' Аннунцио (настоящая фамилия Рапаньетта) - итальянский писатель, поэт, драматург и политический деятель, оказавший сильное влияние на русских акмеистов. К началу Первой мировой войны он был наиболее известным итальянским писателем в Европе и мире.
2755 руб
Санкт-Петербургский университет Централизация государственных архивов. Архивное дело на Западе. 1900. Ч.55. Гримм Э.Д. Исследования по истории развития римской императорской власти. Т.1. Книга по Требованию Самоквасов Д.Я.
Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального качества издания, на некоторых страницах могут обнаружиться небольшие "огрехи": помарки, кляксы и т. п. Книга представляет собой репринтное издание 1900 года.
1315 руб

Крім лікарів і фельдшерів медичну допомогу робили сповитухи, до них більше зверталися у волостях з російським населенням, менше у волостях, заселених карелами. У повіті була всего одна лікарня, і та губернська. Розташовувалася в місті Петрозаводську, куди добиратися з віддалених місць повіту було складно, тим більше що брали не кожного хворого (штат лікарні визначався 54 ліжками). Завдяки діяльності Петрозаводського земства до початку 20 століття повіт складався з 5 лікарських ділянок: . 1-ий - Ладвинская, Остреченская, Шелтозерська волості, . 2-ий – Спасопреображенська, Кондопожська і частина Шуйськой волості, . 3-ій - Толвуйськ і Великогубська волості, . 4-ий - місто Петрозаводськ, частина Шуйськой і частина Ладвинской волостей, . 5-ий - Сямозерськая , Святозерська волості. У кожній лікарській ділянці крім фельдшерських пунктів були відкриті приймальні покои. ДО 1908 року крім губернської Петрозаводской працювали лікарні в с. Велика Губа, у с. Ладва, у Заонежье. У перші десятиліття діяльності Петрозаводського земства в повіті була роз'їзна система мед. обслуговування: лікар об'їжджав фельдшерські пункти своєї ділянки для надання лікарської допомоги. У результаті чого діяльність лікарів була недостатньо ефективна, тому що вони постійно були в роз'їздах. Але поступово роз'їзна система перемінилася на змішану, а потім стаціонарну (лікар працював у стаціонарі і виїжджав у найбільш важких випадках по виклику). У Петрозаводськом повіті з'явилася дільнична система обслуговування населення, що стало одним з найбільших досягнень земської медицини. Селяни, що раніш воліли лікуватися домашніми засобами, поступово почали звертатися до допомоги фельдшерів і лікарів. Крім того плата за лечение для селян була скасована. У 1899 році в Петрозаводськом повіті відкрилася фельдшерська школа, викладачами в якій працювали лікарі Петрозаводськой лікарні. При школі був гуртожиток, працювала бібліотека, студентам платили стипендію. Завдяки цьому навчальному закладові медичну допомогу населенню стали робити спеціально підготовлені мед. працівники, а не ротні фельдшери, як це було раніш. Заходу в медичній сфері вироблялися за рахунок власних коштів Петрозаводського земства, бюджет якого складався зі зборів з населення повіту. Також надавало матеріальну допомогу й Олонецке губернське земство. Уряд охорона здоров'я не субсидіювало. Відповідно до законодавства функції повітового і губернського земств розділялися: Петрозаводське земство займалося сільською медициною, повітовими лікарнями, боротьбою з епідеміями; Олонецке губернське земство - Петрозаводською лікарнею, підготовкою фельдшерів, пристроєм з'їздів лікарів, віспощепленням. Віспощеплення проводили в Петрозаводськом повіті фельдшери, лікарі, іноді сповитухи. Детрит - ліки для проведення щеплення віспи - одержували з губернського віспяного телятника в Петрозаводську, із приватних телятників Беклемишева і Тарноруднова (розташовувалися в повіті). Також ліка виписувалися з Вільного-Економічного Суспільства в Санкт- Петербурзі. Петрозаводське земство часте зверталося в губернське земство з проханням виписати них через границю.

Використання її надбань у світлі сьогоднішнього бачення минулого може допомогти успішному проведенню комплексної реформи медицини в наш час. Висновок . Завдяки діяльності Петрозаводского земства сільське населення повіту одержало можливість доступу до кваліфікованого мед. допомоги, що позначилося на загальному рівні життя людей. Жителі Петрозаводського повіту мали можливість звертатися в губернську лікарню. ДО 1909 року вона складалася з декількох відділень: хірургічного, психіатричного, відділення офтальмології, терапевтичного, інфекційного, акушерського, також працював зуболікарський кабінет, а в 1912 році відкрився перший у губернії рентгенівський кабінет. Це забезпечувало одержання кваліфікованої мед. допомоги, тим більше що в лікарні працювали лікарі- професіонали, що запрошувалися з інших губерній (Г.Д. Ромм, А.Г. Кулябко-Корецкий, М.Д. Иссерсон і ін.) . У ряді земств створювалися спеціальні капітали для допомоги обезземелившимся селянам. ДО 1900-1902 р. по губерніям економічні заходи забирали вже 2,9% кошторису, а до 1912 - 6,4% . З'являються нові форми допомоги населенню: поширюється сільськогосподарська література, поліпшені знаряддя обробки землі, організуються случные пункти, розплідники садових рослин. . Після революції 1905-1907 р. Уряд пішов по шляху надання допомоги земствам і містам у розвитку справи народної освіти. З 1908 р. Стали рости кошторисні відрахування на цю галузь у земствах. . Важливим напрямком діяльності земств могла б стать і юридична допомога населенню. Думка про це виникла як результат боротьби земств із тілесними покараннями, їхніх спроб захистити селянство від сваволі влади. Однак на початку 1898 р. У повідомленні губернаторам товариша міністра внутрішніх справ нагадувалося про рішення Правительствующего Сенату, що “установа подібної консультації не підходить до жодного з розрядів справ, довірених земським установам і перерахованих у ст. 2 Положення про земські установи 1890 р.” . . Створена в 1886 р. Херсонська земська санітарна організація стала першою в Україні і другою (після Московської) в Російській імперії. Тільки у 1896 р. санітарних лікарів запросили в Катеринославську і Харківську губернії (в повіти цих губерній - у 1902 р.), в Київській, Подільській і Волинській губерніях санітарні організації утворились у 1912 р., а в Полтавській і Чернігівській губерніях до 1917 р. їх взагалі не було. За устроєм медико-санітарної справи Херсонська губернія займала передові позиції протягом всього періоду існування громадської медицини. Тут почав свою діяльність як визначний громадський лікар талановитий діяч земської медицини, вчений-гігієніст М.С.Уваров, тут виросла ціла плеяда найвідоміших в Україні і поза її межами організаторів охорони здоров'я - М.І.Тезяков, П.М.Діатроптов, П.П.Кудрявцев, Є.І.Яковенко, В.В.Хижняков, О.В.Корчак-Чепурківський та інші. Херсонська земська медицина - одна з найкращих сторінок історії вітчизняної охорони здоров'я. Використання її надбань у світлі сьогоднішнього бачення минулого може допомогти успішному проведенню комплексної реформи медицини в наш час. Отже, після Жовтневої революції земські установи майбутнього не мали. Інша справа - наші дні, коли досвід земств знову вимагає самого уважного вивчення.

Але товариство лікарів Херсона тоді висловилось негативно. Цілком слушно заявивши, що усунення причин захворювань, найпоширеніших серед сільського населення, можливе тільки шляхом підвищення рівня народної освіти і зміни економічних умов життя, лікарське товариство в той же час не схвалило рішення земського керівництва. Така позиція міського товариства лікарів загальмувала утворення санітарної організації в губернії. Знадобилось ще 15 років, щоб вирішити, нарешті, це питання.Санітарна справа була предметом обговорення на кожному з'їзді земських лікарів губернії. Так, уже на I з'їзді (1874) рекомендувалось "приступити до питання про покращення лікарської частини в повітах, не випускаючи з погляду вказаних земством необхідних і можливих покращень санітарних умов, серед яких живе народ". Більш виразно висловився II з'їзд (1875), на якому було заявлено: "Організація санітарного нагляду може бути започаткована утворенням при управах санітарних комісій і покладанням на земських лікарів деяких санітарних обов'язків". Але життя показало, що земські дільничні лікарі надмірно завантажені лікувальною роботою і займатися збором і розробкою медико-статистичних даних не можуть, для цього потрібний особливий персонал. VI губернський з'їзд лікарів з приводу нової постановки питання прийняв таку резолюцію: "До існуючої організації клінічної медицини має бути додана організація санітарної медицини; клінічна частина повинна складати предмет ведення повітових земств, а санітарна частина із заходами проти епідемій повинна складати предмет ведення губернського земства".Після наполегливих зусиль земських лікарів Херсонське земське зібрання у 1885 р. знову розглянуло питання про санітарну справу, визнало недостатність неорганізованої боротьби з епідеміями і, нарешті, остаточно висловило бажання дати земській медицині санітарно-протиепідемічний напрямок. Для цього вирішено було ввести у кожному повіті посади санітарного лікаря, зобов'язавши його проводити збір і опрацювання медико- статистичних і медико-топографічних відомостей, розробку протиепідемічних заходів.Приступаючи до такої надто важливої роботи, губернська земська управа звернулась за допомогою до засновника російської гігієнічної науки, провідника санітарного напрямку в медицині професора Ф.Ф.Ерісмана. За рекомендацією професора управа запросила на посаду губернського санітарного лікаря одного з кращих його учнів - Михайла Семеновича Уварова. Закінчивши удосконалення в гігієнічній лабораторії Ф.Ф.Ерісмана, М.С.Уваров заступив на нове місце служби 8 січня 1886 р. і одразу ж розгорнув активну діяльність. За його участю в лютому відбулося засідання спеціальної комісії з питань організації санітарної справи, обраної минулими губернськими зборами.Вже на цьому, початковому, етапі виникла дискусія, яка потім набула поширення і розголосу як суперечка "перо чи пробірка". М.С.Уваров відстоював громадський напрямок діяльності земської санітарної організації. Таку позицію М.С.Уварова та його однодумців підтримав Ф.Ф.Ерісман. У своєму листі до М.С.Уварова, зачитанному на комісії, він повідомляв, що керівник кращої на той час Московської санітарної організації професор Є.О.Осипов вважає постановку питання херсонськими земськими лікарями вірною і єдино можливою для успішного ходу санітарної справи.

Поиск Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Для допомоги губернському старості призначався окремий помічник-інспектор ДВ в губернії [230]. Державну варту повіту очолював начальник ДВ, який підлягав повітовому старості. Вся територія повіту поділялася на райони з осередками ДВ з відповідними начальниками. На чолі ДВ волості стояв голова волосної варти. У великих містах створювалися міські підрозділи ДВ, які мали районні структури. Діяльність ДВ у карно-розвідчій сфері зосереджувалась у відповідних губернських, повітових, міських та районних відділах. Вони мали передбачену штатами кількість піших і кінних вартових, а також резервні сотні. Відділи проводили оперативно-розшукову роботу та необхідні процесуальні дії у кримінальних справах. За діяльністю ДВ здійснювався прокурорський нагляд. При проведенні дізнання співробітники ДВ перебували у безпосередній підлеглості особам прокурорського нагляду згідно з постановами "Статуту Кримінального Судочинства", які поширювались і на службовців загальної поліції [231]. Детальніше варто сказати про Освідомчий відділ (ОВ) ДДВ, оскільки на цей підрозділ покладалася організація роботи по попередженню, відверненню й припиненню злочинів проти державного ладу й безпеки держави, збір інформації про політичні виступи, страйки, партизансько-повстанський, профспілковий рух, політичні партії та їх функціонерів, настрої населення [232]

Реферат: Інвестиційна діяльність страхових компаній Інвестиційна діяльність страхових компаній

Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет Кафедра фінансів підприємств та страхової справи . Реферат на тему : “ Інвестиційна діяльність страхових компаній “ Виконав : студент 7 групи 3 курсу ФЕФ Вертелецький Д.Б. К и ї в 1 9 9 7 П л а нВступ 2Розділ 1 Законодавчі особливості здійснення інвестиційної діяльності страховиками на Україні . 2Розділ 2 Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної діяльності страховиками . 5Висновки 6С п и с о к л і т е р а т у р и . 7Вступ Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави . В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам , що надається страховиком страхувальнику у грошовій формі шляхом укладання договору страхування , можна розглядати як специфічний товар . Слід визначити , що по-перше данний товар виступає у грошовій формі , по-друге при його продажу за рахунок страхової премії утворюється страховий фонд , для якого характерний замкненний перерозподіл фінансових ресурсів - тільки серед страхувальників , по-трете плата страхової премії за страхове покриття означає лише право страхувальника на отримання в майбутньому грошового відшкодування за обумовлені наслідки страхового випадку , що стався .

Поиск Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.

Крім того, пропонувалося тримати агентів в районах розташування уряду УНР, у тих місцях закордону, де проживає багато біженців з України або гуртуються українські політичні партії та організації. Другу частину доповіді керівник ДПІ присвятив завданням, які, на його думку, мають вирішуватися за допомогою агентури, а також питанню категорій співробітників, задіяних в агентурному процесі. "Політичні" агенти повинні виконувати такі завдання: 1. Стежити за діяльністю більшовицьких і всіх інших ворожих українській державності угруповань та створювати нові й підтримувати існуючі антибільшовицькі партійні організації, повстанські загони і т.п. 2. Інформувати населення про діяльність і наміри уряду УНР, підтримувати дух і настрій українців. 3. Виявляти більшовицьких шпигунів і провокаторів та інших ворожих українській державності осіб, стежити за тим, щоб такі особи не були на державній службі. 4. Попереджати усілякі політичні злочини, боротися з політичними злочинцями. 5. Стежити за діяльністю політичних організацій і партій, впливових громадських діячів, щоб знати їх наміри та настрої, а також ставлення до влади УНР

Реферат: Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

У 2 розділі “Регулювання зовнішньоекономічной діяльності” перш за все показана роль держави в регулюванні зовнішньоекономічної, визначено органи державного регулювання та місцевого управління зовнішньоекономічної діяльності, принципи митного регулювання, страхування зовнішньоекономічних операцій, дерхавне замовлення, облік, звітність. В цьому ж розділі визначено цілі в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Доклідно розглядаються питання, які стосуються експорту – імпорту, ліцензування та квотування зовнішнтоекономічних операцій. Інші розділи закону є більш специфічними, вони стосуються більш вузьких питань, таких як спеціальні економічні зони, економічні відносини України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями, права та відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності. В цих розділах розглядаються питання стосовно України як держави та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. В законі чітко простежується логічна побудова від більш загальних понять до більш вузьких. Кожний розділ докладно розкрівається за допомогою статей. На мою думку, в законі відображено посліждовно всі можливі питання стосовно зовнішнтоекономічної діяльності України. Ключові позиції та економічні категорії.

Поиск Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921

Встановити зв'язок з центром міста, де перебували всі державні українські установи, не пощастило. Що там творилося, невідомо. Розвідка виявила, що центром й оперативною базою комуністів був київський “Арсенал”. Його великі, старі й міцні мури були головною фортецею комуністів. Для того щоб просунутися в центр Києва, необхідно було здобути фортецю комуністів — “Арсенал”, який стояв на дорозі до центру. Отож, на ранок штаб Гайдамацького Коша, якому підлягали всі дійові українські частини, ставить бойове завдання: прорватися в центр Києва, очистити його від комуністичних банд, відновити нормальну діяльність державних установ. Для цього — в першу чергу захопити “Арсенал”. Ранком ця колона українського війська рушила по Нікольській вулиці (2) в напрямку до “Арсеналу”. Але одразу ж передові стежі колони було обстріляно рушничним вогнем із будинків. Наші частини зовсім не були обізнані з тактикою вуличного бою, тому мусили під час самого бою здобувати кривавими жертвами цей досвід і виробляти тактику вуличного бою. Коли авангардні сотні з запалом кинулися на допомогу своїм стежам, то із усіх вікон та з дахів на них посипалися кулі з ворожих рушниць та кулеметів

Реферат: Інноваційна діяльність підприємства Інноваційна діяльність підприємства

За масштабністю і ступенем впливу на ефективність діяльності певних ланок суспільного виробництва усі новини та нововведення можна об'єднати у дві групи — локальні (поодинокі, окремі) та глобальні (великомасштабні). Якщо локальні новини (нововведення) призводять переважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності підприємств і через це не справляють особливо істотний вплив на ефективність їх функціонування і розвитку, то глобальні, що у своїй більшості є революційними (принципово новими), мають кардинально підвищувати організаційно-технічний рівень виробництва і завдяки цьому забезпечувати суттєві позитивні зрушення в економічних і соціальних процесах. Між окремими видами інноваційних процесів (новин, нововведень) існує порівняно тісний взаємозв'язок.Ефективні технічні, організаційні та економічні нововведення неодмінно призводять до помітних позитивних змін у соціальних процесах на підприємствах, а все зростаюча актуалізація нагальних завдань соціального характеру ініціює їх розв'язання за допомогою нових організаційно-технічних і економічних рішень.

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат: Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Реферат: Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

Це був водночас і день народження хорового колективу, народження “Оранти”, співаки якої уславили Волинь далеко за її межами. Створено хор з ініціативи Олександра Йосиповича Головерси, викладача Луцького педагогічного училища, у 1990 році. Його метою було створити високопрофесійного рівня колектив. Добре знаючи хормейстерів, викладачів хорового співу в музичному училищі, в училищі культури, викладачів педагогічного інституту, своїх колег, інших людей, закоханих у хоровий спів, Олександр Йосипович персонально до кожного звернувся з пропозицією організувати хор духовного співу, духовної музики. Він же запропонував викладачу Луцького музичного училища, випускнику Київської консерваторії імені П. Чайковського Василю Васильовичу Мойсіюку очолити цей колектив. Уперше хор прозвучав 27 вересня 1990 року під час літургії на престольне свято церкви. З першої пам’ятної літургії і по нинішній день співають у “Оранті” Леся Дацик, Галина Гнатюк (викладачі Луцького училища культури і мистецтва), Василь Панасюк (директор училища культури і мистецтва), викладач педагогічного училища Валерій Павлійчук.

Реферат: Діяльність СГ "ТАС" Діяльність СГ "ТАС"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ з дисципліни язків, прийнятих на себе. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Реферат: Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

Перші кроки вже зроблені. Створена дворівнева банківська система – Національний Банк України (НБУ) в єдиному комплексі з широкою мережею комерційних і кооперативних банків, а також спеціальних кредитних установ. 1. Правові засади банківської діяльності Банківська діяльність як і будь-який інший вид діяльності визначається та здійснюється в Україні тільки на підставі законів України та міжнародних нормативно-правових актів, згода на дію яких на території України надана Верховною Радою України, у встановленому законом порядку. Банківська діяльність з правової позиції є сукупністю правових дій, що здійснюються певними суб'єктами у формі, встановленій законом або договором. Основні правові засади банківської діяльності визначені у Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р., відповідно до положень якого банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України. Також положення цього Закону визначають легальне поняття банку, а саме, банк - це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Реферат: Життєдіяльність личинок волохокрильців Життєдіяльність личинок волохокрильців

ЗМІСТВступ Розділ 1. Поняття про життєві форми комах Розділ 2. Загальна характеристика волохокрильців Розділ 3. Особливості життєвих форм личинок волохокрильців 3.1 Загальні особливості личинок 3.2 Життєві форми личинок 3.3 Місце та значення волохокрильців в природному середовищі Висновки Список використаної літератури Вступ Ентомологія – наука, яка безупинно розвивається, постійно збагачується новими даними і новими ідеями. За 15 років ентомологія зробила величезний крок вперед у розумінні багатьох аспектів екології, фізіології, поведінки і взаємозв`язків комах. Комахи являють собою об`єкт ентомології і є дуже цікавою групою тварин. Багато безхребетних тварин характеризуються різноманіт ністю життєвих форм. Життєва форма визначається як пристосованість організмів до комплексу факторів середовища та певного способу життя. Вперше життєві форми були виділені у рослин. Ще Теофраст класифікував рослини, виділяючи серед них дерева, чагарники, напівчагарники, трав'янисті рослини. Термін середовищем існування (водні та сухопутні форми).

Реферат: Аудиторська діяльність Аудиторська діяльність


Производственный роман: Повес-с-сть (пер. с венгр. Попиней В.) Fabula Rasa ISBN 5-89091-166-Х Fabula Rasa Симпозиум Эстерхази П.
180 руб
Библиотечно-просветительская деятельность Казанского и Вятского земств 1865-1917 гг. Альянс Валеева Н.Г.
Впервые введены в научный оборот новые архивные материалы об учреждении образцовых библиотек, земской периодической печати и книгоиздательской деятельности.
5 руб
Туманність Андромеди Книга по Требованию Ефремов И.А.
Широкі насуплені брови, здавалося, стали ще чорнішими, надавши очам похмурого, приреченого виразу.
283 руб
Кустарное дело в России. Т.1. Ч.1. Исторический ход развития кустарного дела в России. Деятельность правительства, земств и частных лиц. Книга по Требованию Голицын Ф.С.
1303 руб
Адресы земств 1894-1895 и их политическая программа Книга по Требованию Шаховской Д.И.
1775 руб
Ходатайства уездных земств губернскому земскому собранию очередной сессии 1899 года Книга по Требованию
1490 руб
Хозяйственно-экономическая деятельность земств в период модернизации российской деревни (1907-1914) Экономическая история. Документы, исследования, переводы Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) Королева Н.Г.
253 руб
Паутина (Наследники). пов?сть, изданiе второе Книга по Требованию А. В. А.
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1913 года (издательство "Санкт-Петербург").
1524 руб
История земства за сорок лет, т. 2. Экономические мероприятия земств, продовольственное дело, ветеринария и страхование скота, взаимное земское страхование от огня, дорожное дело, земская почта, земские телефоны Книга по Требованию Б. В.
Едва ли найдется какая-либо другая область земской деятельности, столь богатая всевозможными начинаниями и вместе с тем страдавшая до последнего времени такой поразительной бессистемностью, как область экономических мероприятий.
2183 руб
CD-ROM (PDF). Деятельность уральских земств (CD+книга) (+ )
Из включенных в этот раздел обзоров, отчетов и постановлений земств можно извлечь сведения не только об их обширной деятельности, но и о развитии подведомственных им сфер народной жизни: образовании и медицине, сельском хозяйстве и агрономии, промыслах и торговле, страховании и попечительстве. Бобылев Д. М. Заметки по вопросам земского хозяйства Пермской губернии (1898–1900 гг. ). – Пермь: тип. Губернской земской управы, 1900. – 66 с. Бобылев Д. М. Что сделали земства Пермской губернии в интересах местного края. – Пермь: электротип. губернского земства, 1914. – 44 с. Голубев П. А. 30-летие земства в Пермской губернии. – СПб. , 1900. – 24 с. Голубев П. А. Вятское земство среди других земств России. – Вятка: скоропеч. типолитогр. Н. А. Огородникова и К°, 1901. – 166 с. Звягинцев Е. А. Полвека земской деятельности по народному образованию. – Изд. 2-е. – М. : тип. т-ва «Задруга», 1918. – 88 с. Караваев В. Ф. Библиографический обзор земской статистической и оценочной литературы. 1872–1903 гг. – Вып. 2: Пермская губерния. – СПб. , 1913. – С. 125–200. Краснопёров Е. И. Основы местной земской статистики по экономическому отделу. – Пермь: тип. Губернской земской управы, 1884. – 56 с. Краткий обзор деятельности Вятского губернского земства за 35 лет (1867–1902 гг. ). – Вып. 1. – Вятка: Губернская тип. , 1906. – 276 с. Краткий очерк деятельности Екатеринбургского земства по народному здравию за 20-летие с 1870 по 1890 г. – Екатеринбург: тип. «Екатеринбургской недели», 1890. – 98, [8] с. Маноцков В. И. 25-летие Пермского уездного земства (10 мая 1870 – 10 мая 1895 г. ). – Пермь: типолитогр. губернского правления, 1895. – 128 с. Обзор агрономических мероприятий Пермского земства за 1901–1906 гг. и очередных работ земских агрономов. – Пермь: электротип. губернского земства, 1907. – 194 с. Отчет о работах земских специалистов по улучшению сельского хозяйства в Пермской губернии за время с 1 апреля 1903 г. по 1 апреля 1904 г. – Пермь: тип. Губернской земской управы, 1904. – 136 с. Предтеченский В. Ф. Камбарский завод. Санитарно-статистический очерк. – Пермь: тип. Губернской земской управы, 1901. – 74, [2] с. Романов Н. Н. Исследование земских раскладок Вятской губернии. – Вятка: печатня А. А. Красовского, 1875. – 318, [11] с. Сборник постановлений Вятского губернского земства за 21 год: сессии XXVI–XLV (1892–1913 гг. ). – Т. I–VIII. – Вятка, 1913–1914. Т. I, отдел 1: Губернское земское собрание; отдел 2: Губернская земская управа. – Тип. А. А. Сильвинского, 1914. – 786 с. Т. II, отдел 3: Финансовая часть; отдел 4: Участие в расходах правительственных учреждений. Повинности. – Тип. А. А. Сильвинского, 1914. – 190 с. Т. III, отдел 5: Общественное призрение; отдел 6: Народное продовольствие. – Тип. А. А. Сильвинского, 1914. – 270 с. Т. IV, отдел 7: Страхование от огня. – Тип. А. А. Сильвинского, 1914. – 420 с. Т. V, отдел 8: Народное образование. – Тип. и хромолитогр. Шкляевой, 1913. – 686 с. Т. VI, отдел 9: Медицинская часть. – Тип. и хромолитогр. Шкляевой, 1914. – 292 с. Т. VII, отдел 10: Ветеринарная часть; отдел 11: Дорожный отдел. – Тип. А. А. Сильвинского, 1914. – 326 с. Т. VIII, отдел 12: Отдел экономический. – Типолитогр. М. М. Шкляевой, 1914. – 922 с. Систематический сборник постановлений Пермского губернского земского собрания за 1870–1879 гг. – Вып. 1–2 / сост. В. М. Наумов. – Пермь: тип. Губернской земской управы, 1880–1881. Вып. 1. – 1880. – 484, [5] с. Вып. 2. – 1881. – С. 485–1046. Систематический сборник постановлений Пермского губернского земского собрания за 1880–1885 гг. / сост. В. М. Наумов; под ред. К. Я. Пермякова. – Пермь: тип. Губернской земской управы, 1885. – 754 с. Они заведовали делами, относящимися к местным хозяйственным нуждам.
4990 руб
Кредит для земств и городов ЁЁ Медиа М.Я. Г.
1775 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг