(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

РЕФЕРАТЫ РЕФЕРАТЫ

Разлел: Гражданское право Разлел: Гражданское право

Материальна основа документа

найти еще ...
Язык служебного документа. Основы делопроизводства. Учебник и практикум для академического бакалавриата Бакалавр. Академический курс Юрайт Шувалова Н.Н.
Отличительной особенностю данного учебника является междисциплинарный подход к изучению и созданию документа.
1058 руб
Основа материального мира Физическое тело. Физика для всех Рипол Классик Ландау Л.Д.
Большинство из нас, регулярно сталкиваясь с физическими явлениями и процессами, не осознает и не думает об их сложном устройстве.
366 руб

Наряду з традиційними формами документу (книга, газета, журнал, т.п.) зростає питома вага мікрофільмів, кінофільмів, магнітних стрічок, а також нетрадиційних носіїв інформації, використання яких зв’язане з використанням сучасних технічних засобів (перфострічки, дискети, диски, компактні оптичні та відеодиски). Термін «стандартизація» пройшов довгий еволюційний шлях розвитку. Раніш це поняття називалося нормалізацією (від англ. s a dard - норма, зразок). На протязі декількох століть нормальним, стандартним вважалося здебільшого сіре, буденне, нецікаве. Тому термін «стандартизація» довгий час мав подвійний смисл. В теперішній час стандартизація - це діяльність з метою досягнення оптимальної степені впорядковування в конкретній галузі шляхом встановлення положень для загального та багатократного використання, для рішень існуючих проблем та можливих задач. Слід розпізнавати об’єкт та область стандартизації. Об’єктом виступає предмет, який підлягає стандартизації (продукція, процес, послуга і т. п.). Сукупність об’єктів називається областю стандартизації. Нею може виступати будь-яка область людської діяльності: управління, машинобудування, сільське господарство, бібліотечна справа, бібліографія, інформатика та ін. Робота по стандартизації проводиться в міжнародному масштабі, в межах групи країн, окремої країни чи галузі народного господарства, об’єднання, підприємства. В міжнародній стандартизації участь являється відкритою для відповідних органів усіх країн. Її результатом є міжнародні стандарти, що використовуються для полегшення науково-технічних та торговельних зв’язків. Міждержавна стандартизація - це загальна система стандартизації, що використовується рядом незалежних країн, які проводять погоджувальну політику в цій області. Національна стандартизація проводиться на рівні однієї конкретної країни. Ця система визначає основні цілі та принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виповнення всіх видів робіт по стандартизації в країні. В нашій країні головним центром в цій галузі є Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України), а в галузі будування - Державний комітет України по справам містобудування та архітектури України. Суспільство здавна усвідомило переваги направленого обмеження, що забезпечує єдність методів та зручність виготовлення та використання продукції. Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації в 1992р. створений Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІ ССІ). З 1992р. працює Міжнародна рада по стандартизації, метрології та сертифікації. В теперішній час питаннями стандартизації займаються більш 450 міжнародних та регіональних організацій. Серед них дві спеціалізовані - Міжнародна організація по стандартизації (ISO) (основана у 1946р.) і Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС) (основана у 1906р.). ISO та IEC охвачують практично всі сфери людської діяльності: науково- технічний прогрес та передову технологію, раціональне використання сировини та матеріалів, взаємозаміну та технічну сумісність продукції, безпечність експлуатації виробів та охорону природного середовища.

Магнітооптичний диск - комбінований тип машиночитаємого документа, що вміщує в собі магнітний та оптичний способи запису та відтворення інформації. Найбільш поширені (з 1994 року) магнітооптичні диски, що складаються з різних комбінацій гнучкої магнітної дискети, жорсткого та оптичного дисків. Важливою перевагою являється підвищена надійність зберігання інформації (близько 10 років без перезапису). Відеодиск (CD-VD) призначений для цифрового запису та відтворенню відеофільмів. Висока надійність при зберіганні та відтворенні досягається за рахунок безконтактного зчитування, використанню прозорих захисних покриттів, або спеціальних касет, а в цифрових системах - завдяки застосуванню кодів з виявленням та виправленням помилок. Найновішим носієм об’ємного зображення є голограма (греч. holo - весь, повний; graph - запис і gramma - письменний, лінія). Особливістю голограми є об’ємний образ предмету, який володіє всіма признаками оригіналу, досягається повна ілюзія присутності предмету - зорове відчуття об’ємності, кольору (включаючи всі відтінки кольорів) та ракурсу. Голограма перешкодостійка, псування її деяких частин не приводить до втрати всього зображення. Не існує труднощів у фокусуванні, так як голографується не сфокусоване зображення, а хвильовий фронт об’єктного проміння. Не потрібні високоякісна оптика та високоточні системи для механічної комутації інформаційного носія. Важливою перевагою є те, що голограма представляє собою оптичний елемент, що формує зображення без допомоги зовнішньої оптики. Але існують і певні недоліки у носіїв, що мають полімерну основу. Так, не можливе зчитування та відтворення інформації на касетах, дисках, дискетах, ін., без допоміжних засобів таких, як, магнітофон, відеомагнітофони, ЕОМ, оптичні комп’ютери і т. п. Постійне та досить швидке вдосконалення систем та носіїв інформації, не дивлячись на свою відносно високу собівартість, набирають швидкого розповсюдження в інформаційних колах використання, тому виникає проблема фінансового характеру - застарілі системи не можуть зчитувати та відтворювати інформацію на нових, вдосконалених носіях. Характеристики полімерних матеріалів, які є основою матеріальних носіїв. Фотодокумент (ФД) - один чи декілька зображень, що отримані фотографічним способом. В залежності від прямої чи оберненої тональності ФД поділяються на негативи та позитиви. Позитиви - пряма передача яскравості або світла об’єкту зйомки. Негативи - обернена передача тональності об’єкту зйомки. Стійкість фотоплівок до зовнішніх впливів визначається емульсійним складом шару. Найбільш надійні фотоплівки, що містять в емульсії - срібло, при ідеальних умовах зберігаються до 1000 років, чорно-білі з іншими емульсіями - від 10 до 140 років, кольорові - 5-30 років. Кінодокумент (КД) - зображальний або аудіовізуальний документ, що створений кінематографічним способом. За способом відтворення поділяють на зображально-статичні (якщо зображення нерухоме - діафільми) та зображально -динамічні (рухоме зображення). Матеріальною основою є кіноплівка, що представляє собою багатошарову полімерну плівкову систему. КД закарбовують художнє, документальне, науково-популярне, учбове, мультиплікаційне зображення для різноманітних цілей.

Були створені грамплатівка, магнітні стрічки, фото та кіноплівки, магнітні і оптичні диски - матеріальні носії такої інформації, котра не може бути зафіксована на папері. В ролі матеріальної основи полімерних документів використовують багатошарові полімерні системи. Ці документи іноді називають плівковими або пластинковими. Найчастіше матеріальною основою плівкових матеріалів є фотографічний матеріал - світлочутливий, призначений для отримання на ньому фотографічного зображення. Фотоматеріали поділяються на чорно-білі та кольорові, негативні та позитивні. Чорно-білі - це фотографічний матеріал, на якому в результаті експонування і хіміко-фотографічної обробки утворюється зображення, що складається з металічного срібла. На кольорових фотоматеріалах утворюється зображення, що складається з барвників. Фотоматеріали поділяються на кіноплівку, фотоплівку та фонограмну кіноплівку. Кіноплівка - фотографічний матеріал на гнучкій основі, призначений для отримання кінозображення, запису та відтворення звуку. Фотоплівка - фотографічний матеріал на гнучкій основі, призначений для різних видів зйомки та друкування. Фонограмна кіноплівка - призначена для запису негативів фотографічних фонограм перемінної ширини. До полімерно-пластикових документів відносяться: кінодокументи (кіно-, діа-, відеофільми), фотодокументи (діапозитив, мікрофільм, мікрокарта, мікрофіша), фонодокументи (магнітні фонограми для запису зображення та звуку), документи для використання в ЕОМ (перфострічки). Групу полімерно-пластикових документів складають: гнучкий магнітний диск, магнітна карта, гнучка та жорстка грамплатівка, оптичний диск - як жорсткий, так і м’який. Існують стандарти на матеріальну основу документа призвані гарантувати механічну міцність (здатність МОД протистояти розрусі документа під дією механічного навантаження - розрив, злам), біостійкість (здатність МОД протистояти дії біологічного фактора - грибок, плісень), зносостійкість (здатність МОД протистояти стиранню) та довговічність документа (здатність МОД тривалий час зберігати експлуатаційні властивості). Друга атрибутивна складова документа - його речовинна (субстанціональна) форма, матеріальна основа носія інформації, особливості якої складають другу групу відносно самостійних основ ділення документа на види та підвиди по матеріалу носія інформації, по матеріальній конструкції та ін. По матеріалу носія інформації виділяють класи документів на штучній та природній основі. Основними різновидами сучасних документів на природній основі є паперові та полімерні (полімерно - плівкові і полімерно - платівкові) документи. Паперовий документ, виготовлений на папері, або інших матеріалах, по своїм властивостям схожих з папером (папірус, пергамент або синтетичні замінники паперу). До класу паперових документів відносять книги, газети, журнали, ноти, карти, патенти, нормативні документи та інші види видавництв, а також перфокарти, паперові перфострічки, фотокартка і т. п. Плівковий документ, створений на плівковій основі (кіно-, діафільм, мікрофіша, магнітна фонограма, документ з записом інформації для ЕОМ).

Поиск Отто фон Бисмарк (Основатель великой европейской державы - Германской Империи)

Это нашло выражение в первую очередь в прусско-французском торговом договоре, заключенном в результате длительных переговоров в марте 1862 года и означающем присоединение Пруссии, находившейся в состоянии промышленного подъема, к существующей со времени подписания Кобденского договора западноевропейской свободной торговой зоне. Документ подготовил существенную материальную основу для проведения Пруссией независимой великодержавной политики. Так были созданы экономические предпосылки для «мелконемецкого» решения объединения Германии (без участия Австрии) под эгидой Пруссии. Экономические интересы прочих немецких государств, принадлежащих к Германскому таможенному союзу, каковы ни были бы их политические симпатии а большинство, несмотря на многочисленные разочарования, по-прежнему тяготело к Австрии,P nolens volens[19] требовали одобрения post factum этого самовластного шага, предпринятого ведущей силой таможенного союза, а именно Пруссией. Внутриполитическая же ситуация в Пруссии была совершенно запутанной. План укрепления и переформирования прусской армии, который предложил военный министр фон Роон, руководствуясь печальным опытом с «бюргерским» ландвером при использовании его в 18481849Pгг, и при мобилизации 1859 года, несмотря на признание необходимости военно-технических преобразований, натолкнулся на сопротивление со стороны либерального большинства палаты депутатов вследствие осложнений политического характера (ослабление «бюргерского» ландвера в пользу «королевской» линии)

Реферат: Территориальные и материально-финансовые основы местного самоуправления Территориальные и материально-финансовые основы местного самоуправления

В настоящее время уже имеющаяся практика организации местной власти показывает оптимальность территориального устройства России.             Закон об общих принципах организации местного самоуправления, развивая конституционные нормы, закрепил территориально-поселенческий принцип формирования муниципальных образований. В соответствии с нормами этого Закона местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации : в городских, сельских поселениях и на иных территориях. Территории муниципальных образований – городов, поселков, станиц, районов (уездов), сельских округов ( волостей, сельсоветов ) и других муниципальных образований устанавливаются в соответствии с законами Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций ( ч.1 ст. 131 Конституции Российской Федерации, п.1 ст.12 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В данных источниках законодатель исключает существование каких-либо поселений без местного самоуправления, доводит необходимость его существования до низовых поселенческих звеньев  –                сельских округов ( волостей, сельсоветов) и других муниципальных образований.

Поиск Правовые основы судебной медицины и судебной психиатрии в Российской Федерации

Стоимость продукции собственного производства, в том числе находящейся на стадии незавершенного производства, определяется исходя из ее первоначальной стоимости и затрат на ее обработку, произведенных до момента пожара. Готовая продукция, сырье, материалы и другие материальные ценности (включая малоценные и быстроизнашивающиеся предметы), находящиеся на складах (базах), оцениваются по оптовым, закупочным ценам с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, накладных расходов и норм естественной убыли на момент пожара, а в розничной торговле по розничным ценам. 3.5.4.3. Материальный ущерб в результате уничтожения (повреждения) пожаром личного имущества граждан определяется на основе документов собственника, по застрахованному имуществу на основе данных страховых организаций по расчетной сумме ущерба исходя из розничных цен, действующих на момент страхования (перестрахования), за вычетом стоимости оставшегося имущества, годного к дальнейшему использованию, а при отсутствии указанных документов в порядке, устанавливаемом Государственной противопожарной службой МВД России. 3.5.4.4

Реферат: Текст як основа службового документа Текст як основа службового документа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА ФІЛІЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ Реферат на тему: Текст як основа службового документа Виконала Студентка ІІ курсу Факультету Менеджменту і бізнесу За фахом ДМ – 23 Денного відділення Рєзнікова Світлана Керівник Старший викладач Марчук О.І. Одеса 2007 ЗМІСТ І. Поняття до мови і стилю ІІ. Вимоги до тексту службового документа : текст; рівні стандартизації документів; правила підготовки тексту документа; оформлення таблиць; заголовок; додаток. І. Поняття до мови і стилю. У роботі з документами велику роль відіграє словесне оформлення рішень, дій, зв документи з низьким рівнем стандартизації. Документи з високим рівнем стандартизації складаються за затвердженою формою. Уніфікація як один з напрямків регіоналізації документів у наш час втілюється в розробці й застосуванні на практиці типізованих та трафаретних текстів. Типізація текстів - процес створення тексту — зразка, тексту стереотипу, на основі якого можуть бути збудовані тексти аналогічного змісту, що відповідають подібним управлінським ситуаціям.

Поиск Судебная бухгалтерия. Краткий курс

Также метод судебной бухгалтерии тесно связан с методом бухгалтерского учета, который состоит из таких элементов, как: 1)Pдокументация материальная основа бухгалтерского учета (оформления хозяйственных операций с помощью документов); 2)Pсчета бухгалтерского учета способ текущей регистрации хозяйственных операций. Счета бухгалтерского учета перечислены в приказе Минфина РФ от 31 октября 2000Pг. P94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»; 3)Pбаланс способ периодического обобщения и отражения состояния средств хозяйства и их источников на определенную дату; 4)Pинвентаризация периодическая сверка фактического состояния хозяйственных средств с данными учета (ст. 12 ФЗ «О бухгалтерском учете») 5)Pотчетность подведение итогов хозяйственной деятельности предприятия, учреждения, организации за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) (ст. 13 ФЗ «О бухгалтерском учете»); 6)Pоценка производится с помощью измерения имущества, обязательств и хозяйственных операций в денежном эквиваленте

Реферат: Основы молекулярной биологии клетки Основы молекулярной биологии клетки

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат: "Основы организации корабля" /Корабельный устав/ "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

Реферат: Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

ПЛАН I. Введение. II.Основная часть. 1. Философский смысл основных понятий кибернетики и ее связь с военной наукой. 2. Методологические вопросы применения кибернетики для совершенствования боевой подготовки и управления войсками. III.Заключение. Введение. Процесс научно-технической революции является причиной для пересмотра многих положений военной науки, так как коренные изменения в вооружении и техническом оснащении войск вызывают необходимость иных представлений о характере, способах и формах вооруженной борьбы. Изменения в военном деле должны охватывать не только вооружение и боевую технику, но и все другие сферы военной теории и практики - обучение и воспитание военнослужащих, ведение и обеспечение боевых действий в тактическом, оперативном и даже стратегическом масштабах. Так опыт ведения боевых действий на территории Чечни показал, что тактика времен Великой Отечественной войны, неэффективное использование современного оружия либо полный отказ от использования достижений военной науки в области разведки, связи, автоматизации управления и др. областях ведут к многочисленным потерям личного состава и технике, невозможности выполнения боевых задач в короткие сроки.

Реферат: Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

Реферат: Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

Потребности развивающегося банковского сектора технического и программного обеспечения стимулируют совершенствование автоматизированных банковских электронных систем западными и отечественными разработчиками, создание большого количества сетей во всём мире, что создает благоприятные предпосылки для взаимодействия банка с внешней средой. Такие взаимодействия стали необходимым условием нормальной работы коммерческих банков, поэтому именно в этом направлении можно ожидать наибольшего прогресса развития банковских информационных систем. Успешное функционирование банка связано с интенсивным расширением его деятельности, происходящим за счёт увеличения как объёма операций, так и спектра услуг, предоставляемых клиентам. Если до какого-то момента функционирование банка в режиме ручной обработки информации может поддерживаться за счёт экстенсивных методов развития (например, расширения штатов и аппарата управления), то на определенном этапе деятельность банка, осуществляемая вручную, либо неизбежно выходит из-под контроля, либо банк становится не в состоянии реагировать на ситуацию на рынке.

Реферат: Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

Реферат: Регистрация юридического лица (проекты документов) Регистрация юридического лица (проекты документов)


Интернационализация накоплений как материальная основа современной глобализации Научная книга Елизаренко Т.П.
Особенности региональных предпочтений как фактораэкономического роста.
5 руб
Первичные документы - основа бухгалтерской отчетности: Общие требования, кассовые документы, банковские документы, аккредитив, чек, вексель, учет использования рабочего времени и расчеты по заработной плате, договоры, аналитичесие справки, выбор системы учета, основы составления форм бухгалтерской отчетности Изд. 3-е, перераб., доп. - 400 с. ISBN 5-279-02348-5 5-279-02475-9 ~92.05.28 067 М: Финансы и статистика Власова В.М.
270 руб
Нарушения Правил дорожного движения: Практическое пособие (под ред. Якимова А. Ю. ) Документы, составляемые сотрудниками госавтоинспекции МВД России (Нормативно-правовая основа и образцы заполнения): Проспект,Велби Кузин В.В.,Якимов А.Ю.,Горяинов А.И.
129 руб
Основы делопроизводства и язык служебного документа: учебно-практическое пособие Высшее образование Феникс Шувалова Н.
109 руб
Первичные документы - основа бухгалтерской отчетности Финансы и статистика Власова В.М.
Для бухгалтеров, экономистов, финансовых директоров, студентов ВУЗов, техникумов и колледжей, обучающихся по финансово-экономическим специальностям.
5 руб
Золотое Сечение - основа структурных пропорций в природе материального мира Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) Ямпольский Ю.С.
Если это так, то автор данной публикации надеется, что все, что будет рассмотрено, представляется для рассмотрения впервые и вызовет интерес у читателей.
216 руб
Уроки из будущего: Путь сознательной эволюции - основа грядущей интеррелигии человечества - 283 с. {Кто мы?} ISBN 5-94736-025-Х 5-98235-001-Х ~92.11.15 088 М:АиФ-Принт/Пилигрим-Пресс Клюев А.В.
125 руб
Литературная основа фильма С. Говорухина Благословите женщину Смотрим фильм - читаем книгу Хозяйка гостиницы: Смотрим фильм - читаем книгу Амфора Грекова И.
Большая любовь как заслуженная награда пришла к Верочке Ларичевой тогда, когда она уж и надеяться перестала. . . Прожив непростую жизнь, героиня всегда верила во всепобеждающую силу любви и сама, словно светясь добротой, верой, надеждой, не задумываясь, всю себя отдавала людям.
149 руб
Проростки злаков - основа противораковой диеты: Живые зерна - профилактика опухолей и омоложение организма: Эффективно! Лечебное питание ISBN 5-9573-0513-8 Лечебное питание Весь Колос Е.А.
Для широкого круга читателей.
44 руб

Молочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организмаМолочный гриб можно использовать для похудения, восстановления микрофлоры, очищения организма

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг