(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

Йога

ПОИСК В ЗАГОЛОВКАХ В ТЕКСТЕ В ТОВАРАХ

Карма-Йога. Учение йогов о труде и обязанностях в жизни. Сборник материалов для практических занятий Карма-Йогой Москвичев А.Г. йог Р.
Особый интерес и ценность книги заключаются в большом сборнике афоризмов древнеиндийских и индийских авторов, который не только является прекрасным материалом для чтения и изучения, но и должен, по мысли автора сборника, служить медитативной опорой для всех совершенствующихся в Йоге и взыскующих истины.
638 руб
Йога: Визуальный самоучитель Йога Попурри
Прекрасно иллюстрированные двухстраничные уроки позволят вам развить в себе силу и гибкость, избавиться от стрессовых нагрузок и обрести связь со своим внутренним "я".
521 руб

Реферат: Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика) Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
Данило, користуючися з сприятливих обставин, двічі (1230 i 1233) здобув Галич і вигнав з нього yгpiв, але щойно за третім разом, 1238 р. засів у наддністрянській столиці остаточно. Але тим ще війна не закінчилася: Угорщина зібрала нові сили, зв'язалася з своїми боярськими прихильниками i Ростиславом, притягнула на допомогу полякiв, і ця велика коаліція виступила проти Данила. Але в остаточному бою під Ярославом 1245 р. Данило переміг i поширив свою владу на всю Галичину. Опис цієї сорокалітньої боротьби за Галичину подає Галицько-волинський літопис. Живими фарбами зображено в ньому тi соціальні i політичні сили, що діяли в країні. Боярство розвинулось у могутній клас i захопило всю владу. Сили бояр спиралися на велику земельну власність - князі роздавали впливовим боярам в управу городи i волості. Також соляна промисловість, що мала тоді велику господарську роль, була в руках бояр; наприклад, соляні склади в Коломиї, що їх Данило бажав призначити на утримання війська, попали у володіння бояр. Боярство дійшло незвичайного добробуту i багатства. Коли здобуто двір Судислава одного з визначних боярських провідників, знайдено там масу всякої зброї, харчів та інших припасів.
Реферат: Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації) Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
Оскільки влада є суто суспільним відношенням, у якому задіяні наділені свідомістю i волею люди, а переважний вплив одних людей на інших є вольовим відношенням між ними, то влада може бути визначена як вольове відношення між людьми, тобто таке відношення, за якого одні люди можуть нав'язувати свою волю іншим. М. Вебер у зв'язку з цим зазначав: «Влада означає будь-яку можливість проводити всередині даних соціальних відносин власну волю навіть всупереч опору, незалежно від того, на чому така можливість заснована». Специфічною ознакою влади як суспільного відношення виступає домінування владної волі, а не просто впливу. Цим влада відрізняється від останнього, який є дещо ширшим явищем. Як вольове відношення влада icнyє в потенціальній i реальній формах. Потенціальною є влада, що не виявила себе. Вона не менш істотна, ніж реалізована влада. Усвідомлення наявної, хоча й не реалізованої влади, справляє на її потенціальні об’єкти сильний дисциплінуючий та організуючий вплив, іноді не менш сильний, ніж реально діюча влада.
Реферат: Йога как одна из древнейших систем оздоровления духа и тела Йога как одна из древнейших систем оздоровления духа и тела
В труде Патанджали “Йогасутра” изложена йога, делящаяся на 8 ступеней, составляющий “восьмеричный путь” йоги: 1. Яма – межличностные взаимоотношения. 2. Нияма – внутриличностная самодисциплина. 3. Асана – позы. 4. Пранаяма – система дыхательных упражнений. 5. Пратьяхара – отход от чувственного восприятия. 6. Дхарана – концентрация мысли. 7. Дхяна – медитация (процесс вникания в сущность объекта сосредоточения). 8. Самадхи – самореализация (состояние полного вникания в сущность данного объекта). Причем следует учесть, что “восьмеричный путь” йоги делится на низшую ступень – хатха-йога, и высшую – раджа-йога (неограниченная власть над своими мыслями и поступками), ставящую цель – овладеть психическими процессами. В хатха-йогу входят четыре ступени: Яма, Нияма, асаны и Пранаяма. Раджа-йога включает также четыре ступени – Пратьяхару, Дхарану, Дхьяну и Самадхи. В данной работе я, в основном, буду рассматривать хатха- йогу (физическую йогу). Глава II Согласно учению йогов наше тело живет за счет “положительных” и “отрицательных” токов, и когда они находятся в полном равновесии, то можно говорить об отличном здоровье (речь идет, видимо, о равновесии процессов ассимиляции и диссимиляции в обмене веществ).
Реферат: Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
Реферат: Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Реферат: Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Реферат: Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
Погіршення фінансового стану позичальник. Спричинюється багатьма факторами (невиконанням своїх зобов`язань контрагентами, іншими) Погіршення кон`юнктури ринку, на якому працює позичальник.(пов`язане із життєвим циклом товару,загостренням конкуренції,т.д.) Погана організаційна діяльність керівництва позичальника. (погане планування фінансових потоків у часі) Законодавчі зміни (збільшення ставки податків, зміни в регулюванні цін) Навмисні крімінальні дії (видача кредиту фіктивному підприємству, операції з інсайдерами тощо) Некомпетентна робота працівників кредитного відділу при оцінці позичальника (враховані не всі фактори ризику) Лімітування – це спосіб встановлення граничної суми заборгованості по позичках конкретному позичальнику (обмеження) Диверсифікація – це розподіл грошових коштів, що позичаються, між різними суб єктами та за видами (при більшому розпорошенні ризик менший) 12 Найменування ризику Характеристика джерела 1. Ризик, пов'язаний із позичальником, га­рантом, страховиком Об'єктивний (фінансових можливостей) Суб'єктивний (репутації) Юридичний Нездатність позичальника (гаранта, страховика) виконати своГ зобов'язання за рахунок поточних грошових надходжень чи від продажу активів Репутація позичальника (гаранта, страховика) в діловому світі, його відпо­відальність і готовність виконати взяті зо­бов'язання Недоліки в складанні і оформленні кредитного договору, гарантійного листа, договору страхування 2.
Реферат: Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
Реферат: Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя
Продукти натуральної феодальної ренти, незважаючи на свою корисність, привласнювалися феодалом безкоштовно, без еквівалентного обміну, отже, не мали споживної вартості товару. Далі, споживна вартість товару завжди має історичний характер, тобто виникає, розвивається і зникає під час виникнення й розвитку товарного виробництва і кожного окремого товару. Два товари обмінюються на ринку через те, що пересіклися потреби їх власників. Отже, споживна вартість товару як економічна категорія виражає ринкові відносини між товаровласниками із задоволення їхніх потреб. Друга властивість товару, що випливає з його визначення, полягає в його здатності обмінюватися на інший товар. Підставою цієї властивості є вартість певного товару. Якщо споживна вартість – це кількісна сторона товару, то вартість є якісною стороною. Вона визначається витратами праці, капіталу, фізичних і духовних сил людини, його знаннями, досвідом і майстерністю, потрібними для виготовлення даного товару. Обмін одного товару на інший можливий за умови рівності цих витрат на їх створення, тобто рівності їх вартостей. Обмін товарів відбувається в певній пропорції.
Реферат: Декабристський рух та його поширення на Україні Декабристський рух та його поширення на Україні
Члени Союзу неодноразово подавали урядові записки з вимогами скасувати кріпацтво в Росії. Робить спробу дати волю своїм селянам І. Якушкін. Ідеологічні принципи “Союзу благоденства” чітко відбивались в історичних, філософських, економічних, літературно-критичних творах його членів. Передбачалося видавати громадсько-політичний і літературний журнал “Росіянин ХІХ сторіччя”, який повинен був проводити в широкі кола читачів ідеологічні настанови таємного товариства. Вимоги конституційної монархії в умовах наростання активності народних мас в Росії і революційних подій в Європі стали застарівати. 20-річний термін, який відводився для створення загальної думки, для підготовки революційного перевороту виявлявся надто довгим, а засоби боротьби – малоефективними. У товаристві напружено працювали над подальшою розробкою програмних документів. В їх продовженні та додатках були сформульовані більш радикальні й далекосяжні завдання. Сама дійсність штовхала на рішучіші дії. Намітився республіканський напрямок на чолі з П. Пестелем, з ініціативи якого у Тульчинській управі протягом 1819 року жваво обговорювались республіканські проекти.


ПОИСК В ЗАГОЛОВКАХ В ТЕКСТЕ В ТОВАРАХ

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг