(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері

ПОИСК В ЗАГОЛОВКАХ В ТЕКСТЕ В ТОВАРАХ

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Н.И, Сонина, В.Б. Захарова. ФГОС Вертикаль. 8 класс Дрофа Захаров В.Б.
Помимо тетради в состав УМК входят электронное приложение, методическое пособие, рабочая программа.
200 руб
Санктпетербургский журнал. Ч.65. Вып.1. Тураев Б.А. Исследования в области агиологических источников истории Эфиопии. Книга по Требованию Тураев Б.А.
1955 руб

Реферат: Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері
Реферат: Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери
З'явилося багато трав'янистих рослин, які заселили степи і луки. Листя дерев восени осипалося, а в літню спеку згорталося. Рослини поширилися по Гренландії й островах Льодовитого океану, де було порівняно тепло. В кіпці крейдяного періоду, коли клімат похолоднішав, з'явилося багато холодостійких рослин: верба, тополя, береза, дуб, калина, які властиві й для флори нашого часу. З розвитком квіткових рослин під кінець крейдяного періоду вимерли бенетити, значно менше стало саговників, гінкгових, папоротей. Із зміною рослинності змінювалася й фауна. Дуже поширилися форамініфери, черепашки яких утворили потужні відклади крейди. З'являються перші кумуліти. Корали утворювали рифи. Амоніти крейдяних морів відрізняються за формою черепашок. Якщо у всіх амонітів, які існували до крейдяного періоду, черепашки закручувалися в одній площині, то крейдяні амоніти мали витягнуті черепашки, зігнуті у вигляді коліна, траплялися кулясті й прямі. Поверхню черепашок вкривали шипи. На думку деяких дослідників, химерні форми крейдяних амонітів є ознакою старіння всієї групи. Хоч деякі представники амонітів ще продовжували розмножуватися з великою швидкістю, життєва енергія амонітів вже майже вичерпалася.
Реферат: Кругообіг речовини та енергії в біосфері Кругообіг речовини та енергії в біосфері
РЕФЕРАТ На тему: «Кругообіг речовини та енергії в біосфері» Зміст 1. Енергетичний баланс біосфери. Зміни енергетичного балансу біосфери, пов'язані з діяльністю людини 2. Біогеохімічні цикли. Кругообіг важливих хімічних елементів у біосфері. 2.1. Біогеохімічний цикл вуглецю. 2.2. Біогеохімічний цикл азоту. 2.3. Біогеохімічний цикл фосфору. 3. Антропогенний вплив на природні цикли основних біогенних елементів 4. Стабільність біосфери. Ноосфера, управління біосферою Висновок 1. Енергетичний баланс біосфери. Зміни енергетичного балансу біосфери, пов'язані з діяльністю людини Енергія - це загальна кількісна міра руху та взаємодії усіх видів матерії. Відповідно до закону збереження енергії вона не зникає та не виникає з нічого, а тільки переходить з однієї форми до іншої. Потік енергії на Земній кулі має три джерела: кінетична енергія оберту Землі та її супутника Місяця як космічних тіл. Вона проявляється в морських припливах, енергія яких недоступна живим організмам, але може використовуватися людиною; енергія земних надр, яка підтримується ядерним розпадом урану та торію.
Реферат: Біосфера - жива оболонка Землі Біосфера - жива оболонка Землі
Реферат: Поняття про біосферу та атмосферу Поняття про біосферу та атмосферу
Реферат: Біосфера і людина Біосфера і людина
Окремі живі організми не існують ізольовано. В процесі своєї життєдіяльності вони поєднуються в різні системи, наприклад, в популяції. В ході еволюції утворюється інший, якісно новий рівень живих систем, так звані біоценози – сукупність рослин, тварин та мікроорганізмів у локальному середовищі існування. У сукупності із оточуючим середовищем існування, обмінюючись з нею речовиною та енергією, біоценози утворюють нові системи – біогеоценози або, як їх ще називають, екосистеми. Біогеоценоз є природною моделлю біосфери в мініатюрі, включаючи в себе всі ланки біотичного кругообігу: від зелених рослин, які створюють органічну речовину, до їх споживачів, які перетворюють її знову на мінеральні елементи. Інакше кажучи, біогеоценоз є елементарною складовою біосфери. Таким чином, у сукупності всі живі організми та екосистеми утворюють суперсистему – біосферу. Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу та верхню частину літосфери. Атмосфера – це найбільш легка оболонка Землі, яка межує з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовиною та енергією з космосом.
Реферат: Біосфера та сучасні погляди на її проблеми Біосфера та сучасні погляди на її проблеми
Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. Атмосфера – найбільш легка оболонка Землі, що граничить з космічним простором; через атмосферу здійснюється обмін речовини й енергії з космосом. Атмосфера має кілька шарів: тропосфера – нижній шар, що примикає до поверхні Землі (висота 9–17 км). У ньому близько 80% газового складу атмосфери і уся водяна пара; стратосфера; ноносфера – там “жива речовина” відсутня. Переважні елементи хімічного складу атмосфери: 2 (78%), O2 (21%), CO2 (0,03%). Гідросфера – водяна оболонка Землі. У наслідок високої рухливості вода проникає повсюдно в різні природні утворення, навіть найбільш чисті атмосферні води містять від 10 до 50 мгр/л розчинних речовин. Переважні елементи хімічного складу гідросфери: a , Mg2 , Ca2 , Cl–, S, C.  Концентрація того чи іншого елемента у воді ще нічого не говорить про тім, наскільки він важливий для рослинних і тваринних організмів, що живуть у ній. У цьому відношенні ведуча роль належить , P, Si, що засвоюються живими організмами. Головною особливістю океанічної води є те, що основні іони характеризуються постійним співвідношенням у всьому обсязі світового океану.
Реферат: Антропогенний вплив на біосферу Антропогенний вплив на біосферу
Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Вплив діяльності людини на довкілля: - Демографічні проблеми і можливості біосфери; - Демографічні проблеми України; - Урбанізація та її негативні наслідки; - Основні джерела антропогенного забруднення довкілля; - Радіоактивне забруднення; - Шумове забруднення; - Основні методи визначення забруднень. Соціоекологічні проблеми літосфери - Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище; - Ґрунт — важливий компонент біосфери; - Вплив господарської діяльності на ґрунт; - Сучасний стан ґрунтів України та шляхи його поліпшення. Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища. Екологічне виховання населення Механізм управління процесом природокористування; Екологічний моніторинг; Міжнародне екологічне співробітництво 1. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Близько 5 млрд. років тому сформувалася літосфера (вік найдавніших знайдених порід — 4,5 млрд. років). Первинний океан (гідросфера) виник, можливо, близько 4млрд. років тому, оскільки найдавніші осадові породи, утворення яких можливе в той час тільки у воді, мають вік 3,9 млрд. років. Найдавніші рештки мікроорганізмів знайдено в гірських породах, датованих 3,2млрд. років тому. З млрд. років тому температура повітря досягала 70oC, і за таких умов могли існувати лише бактерії та ціанеї (синьо-зелені водорості).
Реферат: Концепція біосфери й екологія Концепція біосфери й екологія
Адже до складу біосфери входить не тільки жива речовина, але й різноманітні неживі тіла, які В.І. Вернадський називає кісними (атмосфера, гірські породи, мінерали й т.д.), а також і біокосними - тіла, утворені з різнорідних живих і відсталих тіл (ґрунти, поверхневі води й т.п.). Хоча жива речовина по обсязі й вазі становить незначну частину біосфери, але воно відіграє основну роль у геологічних процесах, пов'язаних зі зміною вигляду нашої планети. Оскільки жива речовина є визначальним компонентом біосфери, остільки можна затверджувати, що вона може існувати й розвиватися тільки в рамках цілісної системи біосфери. Не випадково тому В.І. Вернадський уважає, що живі організми є функцією біосфери й найтіснішим образом матеріально й енергетично з нею зв'язані, є величезною геологічною силою, її визначальної. Вихідною основою існування біосфери й біогеохімічних процесів, що відбуваються в ній, є астрономічне положення нашої планети й у першу чергу її відстань від Сонця й нахил земної осі до екліптики, або до площини земної орбіти.
Реферат: Біосфера та еволюція Біосфера та еволюція
Реферат з геології на тему : «Теорії походження біосфери та її еволюція» студента ФПН-2 Заклецького Олександра Київ 1997р. Зміст Походження життя – творіння або абіогенний синтез . « Живе від живого !» Життя – вічне явище . Розвиток життя та програмування . Що це за система . Подвійне керування . Чи правий Дарвін та його теорія ? Спонтанні мутації – двигун еволюції чи помилки « програми » ? Стрибки еволюції та онтогенез . Еволюція—експеримент супермозку . Роль людини у еволюції . Два шляхи розвитку . Майбутнє людства яке воно ? Епіграф: На початку Бог створив небо та землю . А земля була над безоднею , і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог : « Хай станеться світло !» І сталося світло . І сказав Бог : « Нехай вода вироїть дрібні істоти , душу живу , і птаство що літає над землею під небесною твердю». Перша книга Мойсеєва «Буття». Поки що не відомо , чи дійсно так народилося життя на нашій планеті чи ні , але зрозуміло на данному етапі одне : життя не могло самозародитися само . Взагалі проблема походження життя на Землі до цього часу є одним з самих хвилюючих питань. Перші наукові теорії , як відомо створили О.Опарін та Дж.Холдейн . Згідно з їх уявленнями , на початку історії землі відбувся абіогенний синтез складних органічних сполук з простих хімічних сполук , що містилися первісних земних океанах , « в первинному бульйоні » під впливом вулканічного тепла , розрядів та блискавок , ультрафіолетового опромінення та інших факторів зовнішнього середовища почався синтез сполук та біополімерів .


ПОИСК В ЗАГОЛОВКАХ В ТЕКСТЕ В ТОВАРАХ

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг