(495)
105 99 23оплата и доставка

оплата и доставка char.ruКниги интернет магазинКниги
Рефераты Скачать бесплатноРефератыОсознанность, где взять счастье

Сковороды алюминиевые

ПОИСК В ЗАГОЛОВКАХ В ТЕКСТЕ В ТОВАРАХ

Сковорода алюминиевая с антипригарным покрытием, 24 см
Сковорода изготовлена из алюминия с внутренним антипригарным покрытием SKANDIA®.
529 руб
Сковорода алюминиевая с антипригарным покрытием, 28 см
Сковорода изготовлена из алюминия с внутренним антипригарным покрытием SKANDIA®.
623 руб

Реферат: Деформируемые алюминиевые сплавы Деформируемые алюминиевые сплавы
Введение Металловедение – наука,. Изучающая строение и свойства металлов и устанавливающая связь между их составом, строением и свойствами. В данном реферате приведены общие и теоретические сведения по деформируемым алюминиевым сплавам и дополнены конкретными данными справочного характера о составе и свойствах. Все алюминиевые сплавы делятся на две группы, применяемые в деформированном виде (прессованном, катаном, кованом ) и на применяемые в литом виде. Границу между этими двумя группами сплавов определяет предел насыщения твердого раствора при эвтектической температуре. Классификация деформируемых алюминиевых сплавов По физико-химическим и технологическим свойствам все деформируемые алюминиевые сплавы можно разделить на следующие группы: 1) малолегированные и термически не упрочненные сплавы; 2) Сплавы, разработанные на базе систем: Al-Mg-Si, : Al-Mg-Si-Cu-M (АВ, АК6, АК8); 3) Сплавы типа дуралюмин (Д1, Д6, Д16 и др); 4) Сплавы, разработанные на базе системы: Al-Mg- i-Cu-Fe (АК2, АК4, АК4- 1); 5) Сплавы типа В95, обладающие наибольшей прочностью при комнатной температуре.
Реферат: Социологические взгляды Г.С. Сковороды Социологические взгляды Г.С. Сковороды
В основі філософського вчення Г. Сковороди лежить принцип існування трьох світів: макрокосм (всесвіт), мікрокосм (людина), символічний світ (Біблія). Котрий поєднує макро- і мікро-світи. Кожен з цих світів має подвійну натуру – видиму. Зовнішню (“твар”, матеріальну натуру) й невидиму, приховану (духовну). Видимими частинами макрокосмосу-всесвіту є матерія, мікрокосмосу-людини – її плоть фізичне тіло, символічного світу – Біблія. Вищими. Невидимими – духовними їх натурами є Бог у всесвіті, людський дух – в людині, справжні, а не приховані, завуальовані божественні істини – в символічному світі, якою є Біблія з її внутрішньою іманентною сутністю. Біблія – це загадка, котру слід розгадати, вона є носієм втаємниченої істини про вищі духовні цінності, які слід пізнати. Але одночасно вона “есть лож”, “враки”. Оскільки написане – лише форма, що містить зерна істини та ідеали людських взаємин. Кожна людина може і має осягти затаєні істини Біблії, щоб досягти щастя: адже в них, а не в багатстві. Не в примарних спокусах “першого ворога” – “ нарум’яненої мавпи” – видимого світу вона досягне вищого блаженства. Соціальні аспекти життєдіяльності людини Сковорода розкриває в своїх етичних. Педагогічних поглядах.
Реферат: Философское наследие Г.С. Сковороды Философское наследие Г.С. Сковороды
Только в 70-80- х годах XVIII века он начал создавать свои философские диалоги, трактаты, притчи и, странствуя по Украине, стал проповедовать свое философское учение. А путь длинною почти в 50 лет был только подготовкой к этому странствию в образе "старчика" - бродячего философа-наставника. Из чего же складывался этот предфилософский путь? Григорий Саввич Сковорода родился на Полтавщине в семье малоземельного казака. Несколько лет (с перерывами) он учился в Киево-Могилянской академии. Затем пребывал в придворной капелле в Петербурге. В составе посольской миссии был несколько лет в Венгрии. После возвращения работал преподавателем - сначала в Переяславской семинарии (преподавал поэтику), а затем в Харьковском коллегиуме (читал курс лекций по этике). Из Харьковского коллегиума он был изгнан за прочитанный им курс "христианского добронравия", концепция которого не совпадала с официально-церковной. За годы, потраченные на обучение и преподавание, у него не только накапливался жизненный опыт, но и формировалось осознанное отношение к миру, его проблемам.
Реферат: Український мандрівний філософ Г. Сковорода Український мандрівний філософ Г. Сковорода
Як і всі сільські хлопчаки, користувався він повнісінькою до часу волею - ніхто йому не міг заважати блукати там, де йому схочеться. Дитинство його проходило як і у всіх хлопчиків. Змалку він також мав талант до співів та музики. Грамоти навчився у дяка, як це було заведено у ті часи, у нього також і навчався співати святих церковних пісень. Маючи 8 років, він ходить до церкви на крилос і там допомагає дякові читати та співати. Зважаючи на таку прихильність Гриця до освіти, батьки віддали його у 1738 р. на навчання до академії, коли йому було 16-17 років.Сковорода народився вкінці царювання Петра 1, який зневажав українські вольності, затверджені Переяславською угодою його батька Олексія Михайловича та статтями гетьманів, що були після Хмельницького. Україні далося взнаки царювання Петра. Робив він, що хотів і на Слобідській Україні. Те ж робили і наступники Петра. Отже, автономія була тільки примарою. Були роки, коли зникла й сама гетьманська влада. Єдиним просвітом у політичному відношенні була доба Єлизавети, яка погодилася на обрання гетьмана К. Розумовського.Сковорода потрапив до академії в той час, коли проводилися реформи Ф. Прокоповичем. Знайомий безпосередньо з класицизмом, він почав його заводити і в академії.
Реферат: Деформируемые алюминиевые сплавы Деформируемые алюминиевые сплавы
Реферат: Алюминиевая опалубка для возведения монолитных зданий и сооружений Алюминиевая опалубка для возведения монолитных зданий и сооружений
Алюминиевая опалубка для возведения монолитных зданий и сооружений Вячеслав Гилевич Опалубка во многом определяет скорость, стоимость и качество возведения монолитных конструкций. Ее качество во многом определяется качеством применяемых для ее изготовления материалов и профилей. Качество профилей достигло высокого уровня в передовых зарубежных фирмах. Гнутые профили оптимальной конструкции имеют высокую прочность и жесткость, высокую точность изготовления и позволяют одновременно защитить торцы фанеры от механических повреждений; соединять торцы щитов не по всей плоскости, а по отдельным выступающим поверхностям; углубления или выступы, выполненные с высокой точностью, позволяют при использовании стягивающих замков (эксцентриковых, клиновых и др.) выравнивать поверхности щитов при соединении; выступающее над поверхностью фанеры ребро позволяет получить небольшие, легко отделываемые запады в поверхности бетона, а не выступы, что потребовало бы дорогостоящей обработки после распалубки. Она позволяет получить высококачественные бетонные поверхности, служит уплотнителем и сохраняет форму при динамических нагрузках. Каркас щита, выполненный из специальных высокоточных профилей, с ламинированной фанерой палубой, является идеальным сочетанием.
Реферат: Особенности выплавки алюминиевых сплавов Особенности выплавки алюминиевых сплавов
В 1855 году на парижской выставке был показан алюминий, полученный по технологии французского химика Сент-Клер Девиля, но металл разработанный по его технологии оставался весьма дорогим. Тем не менее он все же построил первый алюминиевый завод. В 1865 году известный русский ученый Н. Н. Бекетов предложил интересный способ, который быстро нашел применение на алюминиевых заводах Франции а в1886 году, независимо друг от друга американский студент Холл и французский инженер Эру разработали электролитический способ производства этого металла, без которого немыслимо получение металла и сегодня. Примерно в это время алюминий из драгоценного, постепенно становится промышленный металлом. Это произошло как раз во время, т.к. начинало развиваться машиностроение и вот-вот должна было появится авиация – индустрия, немыслимая без этого металла. У алюминия в то время был только один недостаток – прочность. Но в начале 20 века немецкий химик Вильм запатентовал сплав, впоследствии названный дюралем или дюралюминием и имевший прочности в два раза большую чем у самого алюминия.
Реферат: Социальная философия Г.С. Сковороды Социальная философия Г.С. Сковороды
Социальная философия в трактовке Г.С. Сковороды Введение. Григорий Саввич Сковорода (1722 - 1794) - один из крупнейших мыслителей XVIII в. выдающийся философ, поэт, композитор и педагог, он оказал огромное влияние на современников. Его имя с любовью и уважением произносили на Украине и в европейской части России. В крестьянских семьях “философа из народов” считали своим наставником, борцом за правду и справедливость: так много значил духовный авторитет сына малоземельного крестьянина-казака. Несовместимы с его гуманитарной натурой ни имя “религиозного духоборца- еретика”, ни имя “сторонника святоотеческой традиции” или “церковного мыслителя”. Он стоял вне всякого официоза, сохраняя интеллектуальную свободу, что позволило ему сказать о себе: “Мир ловил меня, но не поймал”. Эти слова после смерти мыслителя были выбиты на его могильном памятнике. Главным источником сведений о жизни Г.С. Сковороды является “Житие Григория Сковороды”, составленное учеником и другом украинского философа М.И. Ковалинским. Однако это весьма ценное жизнеописание доведено до лишь 60-х годов: почти тридцать лет жизни и деятельности мыслителя оставались вне поля зрения его первого биографа.
Реферат: Сковорода Г.С. Сковорода Г.С.
Пока располагаем лишь упоминанием о нем в «Житии » М.Ковалинского. К переяславскому периоду (1753 – 1758) относится создание первых поэтических строф знаменитого «Сада божественных песен». В 1759 г. Сковорода переехал в Харьков, где занял должность учителя поэзии в коллегиуме местного дворянства. Вскоре он стал вести синтаксический класс и преподавать греческий язык, а с 1765 г. – читать лекции по этике. В традиционной форме «проповеди» лектор развивал идеи, подчас расходившиеся с официальной идеологией и моралью, преподносил пантеистически окрашенные мысли, строго запретные в России. Белгородскому епископу И.Миткевичу посыпался поток доносов. Г. Сковорода вновь был изгнан из училища, лишен права преподавания в учебных заведениях. Он вынужден встать на путь скитальческой жизни, сделаться странствующим философом, кочующим педагогом, народным певцом и композитором. «Затворнические» уходы мыслителя-поэта в тихие уголки украинских и русских селений были насыщены большим трудом мысли, творческими раздумьями над смыслом бытия, человеческих отношений того времени, над судьбами своей родины.
Реферат: Філософські погляди Г.С. Сковороди Філософські погляди Г.С. Сковороди
Причому його власний образ життя повністю співпадав з тим вченням, яке він сам проповідував. У 50-60 роки XVIII віку Сковорода створює в основному літературні твори. Він написав біля 50 пісень і віршів, створив цикл байок під назвою "Байки Харківські", зробив перекази ряду античних мислителів. У своїх творах в противагу моралі, заснованої на багатстві, золоті і владі, Григорій Сковорода прославляє людину "малих бажань" і обмежені матеріальні потреби. Байки Сковороди за своїм ідейним змістом служать як би прелюдією до його філософської творчості. Вже в байках звучить один з його головних філософських принципів. Його суть складається у визнанні законними і природними тільки тих потреб і прагнень людини, які відповідають природній, а не соціальній відмінності людей. Мораль його байок часто перевищує їх безпосередній сюжет. Необхідність переходу від творіння байок безпосередньо до філософської творчості особливо явно відчувається в моралі байки №19: " Світло й тьма, тління і вічність, віра і безчестя - складають світ цей і потрібні одне для одного.


ПОИСК В ЗАГОЛОВКАХ В ТЕКСТЕ В ТОВАРАХ

(495) 105 99 23

Сайт char.ru это сборник рефератов и книг